Pateikti įrašai priklausantys Kūrėjas kategorijai.


Žmogus ar Kūrėjas?

Kūrėjas

Klausimas. Jeigu egzistuoja tik Kūrėjas, tai žmogus – Kūrėjo dalis?
Atsakymas. Taip, tačiau tai reikia atskleisti pačiam.
Klausimas. Jeigu be žmogaus yra tik Kūrėjas, vadinasi žmogus jaučia tik Kūrėja, ar tik save? Egzistuoja tik Kūrėjas ar tik žmogus?
Atsakymas. Tik Kūrėjas, o mes – priklausomai nuo savo egoizmo .
Klausimas. Kas Kūrėjui teikia malonumą? Ką reiškia, kad jėga „mėgaujasi“?
Atsakymas. Užsipildo, realizuojasi.

Daugiau šia tema skaitykite:

Nusitaikyti į Kūrėją

Neribotas egoizmo limitas

Didžiulė Kūrėjo malonė

Komentarų nėra

Kur atskleisti Kūrėją?

Dvasinis darbas, Kūrėjas

Klausimas. Kabala atskleidžia Kūrėją. Kur? Ne visatoje, t.y. už visatos ribų, ar kituose matavimuose, t. y. visatoje, tačiau paralelinėje erdvėje?
Atsakymas. Kūrėjas – tai laukas, kuriame egzistuojame. Jis sužadina mumyse įvairiausius pojūčius, kad įstengtume Jį pajausti.
Todėl pati didžiausia bausmė – Kūrėjo išnykimas, Jo paslėptis. Mes jaučiame tarpusavio ryšį, bet nejaučiame lauko, Kūrėjo.
Visas kabalos mokslas dalijamas į dvi dalis: (1) padėti žmogui pajausti lauką ir (2) tirti jį pagal panašumo Jam dėsnį. Keisdamiesi jaučiame lauką, Kūrėją. Jis nekinta, keičiamės tik mes, kol visiškai Jį suvoksime.

Daugiau šia tema skaitykite:

Klausimai apie Kūrėją

Vienintelis kelias pas Kūrėją

Ieškotojų karta

Komentarų nėra

Iš kur kilo Kūrėjas?

Kūrėjas

Klausimas. Iš kur kilo Kūrėjas?
Atsakymas. Klausimas „iš kur“ rodo, kad mes esame savo galutinės būsenos, kai laikas, veiksmas ir judėjimas mums turi reikšmę.
Bet tai tik mūsų pasaulyje – pačiame žemiausiame iš visų pasaulių, jame mes egzistuojame šiandien. Visuose kituose pasauliuose nėra laiko, judėjimo, nėra pradžios ir pabaigos.

Iš 2016 m. kovo 20 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Klausimai apie Kūrėją

Ar Dievas egzistuoja?

Ar reikia Kūrėjui pažinti patį save?

Komentarų nėra

Ko nori Kūrėjas?

Kūrėjas

Klausimas. Kokį malonumą mums nori suteikti Kūrėjas?
Atsakymas. Kūrėjas nori, kad panorėtume užsiropšti į pačią aukščiausią raidos pakopą, kad mūsų norai būtų ne tokie kaip naminio kačiuko, o didžiuliai lūkesčiai, ir kad galėtume juos užpildyti amžinos, tobulos būties malonumais.
Iš esmės, dabar negalime kalbėti apie amžiną malonumą, nes mums nesuprantama, apie ką kalbama. Tačiau pradėjęs studijuoti kabalą žmogus pamažu atskleidžia jame slypinčias galimybes.

Iš 2016 m. vasario 14 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kūrėjas – meilės jėga

Kaip galima suteikti malonumą Kūrėjui?

Aukštesniosios šviesos jungiklis

Komentarų nėra

Kūrėjas – meilės jėga

Kūrėjas

Klausimas. Ar Kūrėjo atžvilgiu jaučiama gėda? Jei taip – ko mes gėdijamės, jeigu Kūrėjas  – negyva gamta, o ne kažkokia asmenybė, kuri žino ir mato? Ar be negyvosios Gamtos egzistuoja ir gyvas Šeimininkas?
Atsakymas. Egzistuoja tik aukštesnysis protas ir jėga, kurie mūsų atžvilgiu atsiskleidžia kaip meilės jėga. Meilės jėga pagimdo visą kūriniją, ją valdo ir atveda į tobulą būseną. Kabalistas – tas, kuris aktyviai dalyvauja šiame procese.
Klausimas. Kas Kūrėjui suteikia malonumą (pasitenkinimą, džiaugsmą)?
Atsakymas. Panašumas į Jį.

Daugiau šia tema skaitykite:

Piršlybos su Aukštesniąja gamtos jėga

Kodėl nejaučiame Kūrėjo?

Pasaulis, kuriame „Nėra nieko kito, išskyrus Jį“

Komentarų nėra

Dievas įvykdė teroro aktą

Kabala ir religija, Krizė, globalizacija, Kūrėjas

Komentaras. Praėjus metams po žudynių, įvykusių prancūzų satyros žurnalo „Charlie Hebdo“ redakcijoje, vėl išleistas numeris su viršeliu, kuriame pavaizduotas Dievas su kalašnikovo automatu ir kruvinomis rankomis. Vatikanas iš karto pasipiktino…
Atsakymas. O kodėl Vatikanas piktinasi? Argi tai padarė ne Dievas?! Kas sukuria visas problemas pasaulyje? Juk Dievas taip ir skelbia: „Aš sukūriau blogio pradą“. Iš kur kyla visi šie baisūs nusikaltimai ir visa kita? Dėl mūsų blogio prado, kurį mumyse sukūrė Kūrėjas. Štai ir kreipkimės į Jį.
Tačiau Jis mums davė tokį pradą, kad išsitaisytume, persiauklėtume, bet mes to nedarome. Juk antroji frazės „Aš sukūriau blogio pradą…“ dalis skamba taip: „…ir daviau Torą jam ištaisyti.“ Todėl reikia ją paimti ir teisingai pritaikyti.
Kalbama apie kabalos mokslą, kuris aiškina, kaip reikia pakeisti savo prigimtį iš blogosios, egoistinės, į gerąją, altruistinę. Ir tada mumyse atsiras teisingas Dievas! Tada mes ir blogąjį, ir gerąjį pradą nukreipsime teisingai ir pakilsime iki Kūrėjo lygmens. Štai dėl ko Jis visa tai sukūrė.
O kai naudojiesi tik viena savybe be kitos, nėra ką kaltinti, išskyrus save. Vis tiek – ir tai tavyje sukūrė Kūrėjas.
Tai ir kreipkis į Dievą, tačiau nuo antrosios Jo pareiškimo pusės.

Iš 2016 m. sausio 7 d. TV programos su Michaeliu Laitmanu

Daugiau šia tema skaitykite:

Kodėl Kūrėjas sukūrė blogį?

Didžiulė Kūrėjo malonė

Komentarų nėra

Klausimai apie Kūrėją

Kūrėjas

Klausimas. Ką reiškia atskleisti Kūrėją? Ar tai vyksta pereinant machsomą ? Ar tai reiškia, kad išeinama į kitą matavimą?
Atsakymas. Atskleisti Kūrėją – tai atskleisti bendrą, vieną jėgą, protą, valią susivienijus tarpusavyje virš asmeninių egoistinių jėgų.
Klausimas. Sakote, kad Kūrėjas nori mums tik gero. Bet kaip Jis gali kažko norėti? Nejau Jis gyvas? Atsakykite tiesiai: taip ar ne – ar gyvas Kūrėjas. Jeigu Jis negyvas, ką reiškia pasakymas „suteikti malonumą Kūrėjui“?
Atsakymas. Taip mes suvokiame, jaučiame Gamtos, Jėgos santykį su mumis.
Klausimas. Kaip kabala traktuoja pagrindinį Spinozos postulatą: Dievas = Gamta?
Atsakymas. Dievas – tai viskas, o viskas ir yra Gamta.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kodėl nejaučiame Kūrėjo?

Ar Dievas egzistuoja?

Vienintelė jėga

Komentarų nėra

Kas pageidautina Kūrėjui?

Kūrėjas

Klausimas. Cituoju iš Jūsų knygos: „Kabalos studijų objektas, be Kūrėjo, yra vienintelis kūrinys – žmogiškasis „Aš“. Kabalos mokslas suskaldo tą „Aš“ į atskiras dalis ir aiškina kiekvienos dalies sandarą bei savybes, jų sukūrimo tikslą ir paskirtį.
Aiškina, kaip kiekvieną žmogiškojo „Aš“ dalį, vadinamą siela, galima pakeisti, atvesti į sukūrimo tikslą, pasiekti būseną, pageidautiną Kūrėjui ir pačiam žmogui, jeigu jis tai suvokia“.
Parašyta: „…pageidautiną Kūrėjui ir pačiam žmogui“. Ką reiškia „pageidautina Kūrėjui?“ Kaip kažkas gali būti pageidautina ar nepageidautina Kūrėjui, jeigu Kūrėjas – ne asmuo?
Atsakymas. Taip ir sakoma, „pageidautina“, nes kūrinio pagrindas yra Kūrėjo noras suteikti tam kūriniui malonumą.

Komentarų nėra

Įsitraukti į kūrimo programą

Dvasinis darbas, Kūrėjas, Realybės suvokimas

Klausimas. Ar egzistuoja sąvokos „aukštesnysis protas“‚ „Kūrėjas“?
Atsakymas. Žinoma. Netgi astronomai ir fizikai patvirtins, kad egzistuoja aukštesnysis protas, aukštesnioji programa.
Astronomai sako, kad Visata – tai mintis. Tik mes jos nesuvokiame, nesuprantame, bet ji pasireiškia. Viskas, kas supa mus, yra kūrimo sumanymo realizacija. Dievas, Kūrėjas – tai Gamta.
Komentaras. Daugelis žiūrėjo filmą „Matrica“. Ten taip pat yra programa, ir viskas sudėta į ją.
Atsakymas. Iš dalies taip ir yra. Žmonijos spėjimai teisingi. Bet kabala kalba apie tai, kaip visa tai realizuoti.
Mūsų užduotis – įsitraukti į šią programą, užimti joje savo vietą ir valdyti savo likimą. Juk ten kiekvienas turi vietą, skirtą būtent jam.
Per savo likimą aš valdau pasaulį, gerindamas jį būtent tuo, kad įeinu į Gamtos programą. Ir negaliu sugadinti šio pasaulio, nes protu įsitraukdamas į aukštesniąją sistemą galiu tik jį pagerinti.
Klausimas. Ar nėra pavojaus, kad prie pasaulio valdymo prisijungs tikri niekšai?
Atsakymas. Jie negalės prisijungti! Egzistuoja aiškios taisyklės ir apribojimai. Kuomet tu prisijungi prie įėjimų į valdymo sistemą, tampi jų integralia, neatsiejama dalimi. Kitaip tariant, žmogus nustoja būti niekšas. Čia nėra jokios galimybės ką nors sugadinti. Tegu ateina visi!

Iš 2015 m. rugsėjo 20 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Šis pasaulis – sapnas sapne, kuris sapne…

Filmas pagal žiūrovų užsakymą

Komentarų nėra

Ar Dievas yra?

Kūrėjas

Klausimas. Ar yra Dievas?
Atsakymas. Nežinau, ką žmonės turi galvoje, sakydami „Dievas“, bet jeigu kalbama apie kažkokią jėgą, valdančią viską, tai ji yra Gamta.
Suvokdami gamtą matome, kad viskas joje racionalu, pasverta ir veikia pagal kažkokius savus dėsnius.
Dalį šių dėsnių esame atskleidę, dalies – ne, todėl jų esmė nuo mūsų paslėpta. Tikime visokiais stebuklais ir įvairiais veiksmais, kurių padedami neva galime padaryti taip arba kitaip – ir viskas todėl, kad mums trūksta žinių. Kabalos mokslas ir siūlo pažinti šiuos dėsnius.
Gamtą galima vadinti Dievu, turint omenyje, kad tai – absoliučiai griežta jėga, nepasiduodanti jokiems mūsų įnoriams. Tai ne mama su tėčiu, kuriems galime paverkti ir jie pasigailės mūsų. Mūsų ašaros čia nepadės – tai sistema, veikianti pagal aiškius dėsnius. Kaip sakoma: „Aš sukūriau dėsnį ir Aš jo nekeičiu“.
Pagal kabalos mokslą skaitinė žodžių „gamta“ ir „Dievas/Kūrėjas“ reikšmė (gematrija) sutampa. Todėl kreiptis į Kūrėją yra tas pat, kaip kreiptis į gamtą. Bet geriau vadinti šią jėgą Gamta, nes iš karto pasidaro aišku, kad kalbama apie griežtus dėsnius, ir jokios maldos nepadės.
Žmogus turi žinoti, kaip elgtis ir taisytis, kad šie dėsniai veiktų jį geruoju. O jeigu žmogus nesinaudos jais teisingai, tai, aišku, gaus neigiamą reakciją – kaip ir veikiant bet kokiems fizikiniams dėsniams.
Todėl jokio Dievo, kurio galima būtų kažko išmaldauti ir jam įsiteikti, nėra!

Iš 2015 m. birželio 10 d. TV programos „Pokalbiai su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Kodėl nejaučiame Kūrėjo?

Negirdimas pokalbis

Ar Dievas egzistuoja?

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai
Vėlesni įrašai »