Pateikti įrašai priklausantys Kūrėjas kategorijai.


Teisiame Kūrėją

Kūrėjas, gyvenimo prasmė

Kiekvienas žmogus pasaulyje skundžiasi savo gyvenimu ir, žinoma, kiekvienas kažkiek teisus. Juk ne jis pats sukuria visus nemalonumus, o jo prigimtis, nesupratimas, nematymas ateities, pasaulio nenuspėjamumas.
Tai kaip mes galime už tai priekaištauti žmogui? Jeigu žvelgsime į žmogaus likimą, elgesį, pamatysime, kad kiekvienas iš mūsų gimė, gyvena ir mirs ne savo valia. Ir mūsų poelgiai priklauso nuo aplinkybių, nuo mūsų savybių, kurių nepasirenkame. Visi esame nelaisvi.
O jeigu taip yra, tai negalime savęs kaltinti!
Tačiau šiuo atveju ir atsiskleidžia visko, kas vyksta, kaltininkas, Tas, kuris viską sukūrė, ir Jis pasiruošęs, kad reikalautume Jo atsakyti. Jis pasiruošęs mūsų teismui.
Nes teisdami Kūrėją, su visomis mūsų pretenzijomis ir kaltinimais, sužinome Jo požiūrį į mus, priežastį, kodėl Jis sukūrė mus tokius niekingus, baudžiančius save ir baudžiamus gamtos. Sužinome mūsų sukūrimo tikslą ir likimą. Kodėl gimstame, gyvename ir mirštame kančiose.
Galų gale pradedame suprasti, kad visos mūsų pretenzijos skirtos Kūrėjui ir Jam mes norime surengti teismą!
Tai vienintelis veiksmas pasaulyje.
Kabalos mokslas aiškina žmogaus ir Kūrėjo santykį, todėl tai – svarbiausias mokslas pasaulyje, nėra nieko svarbesnio, nei išsiaiškinti šiuos santykius, visa kita neturi reikšmės. Nes gamtoje daugiau nieko nėra!
Viską daro Kūrėjas – o tu, ar gali atleisti, o vėliau ir dėkoti Jam už viską, ką Jis daro su tavimi, kad atvestų į tobulą būseną?

Daugiau šia tema skaitykite:

Dievas įvykdė teroro aktą

Laikyk ryšį!

Gali keikti, tik nepamirš Manęs

Komentarų nėra

Už ką baudžia Dievas

Dvasinis darbas, Kūrėjas

Klausimas iš „Facebook“. Jeigu viską valdo Dievas, tuomet už ką reikia bausti žmogų, juk jis neturi laisvės veikti?
Atsakymas. Jeigu viską valdo Dievas, tuomet mums lyg ir nebėra ką veikti. Tegu Jis ir galvoja apie viską, o mes patogiai prigulsime ir palauksime, kas bus.
Bet reikalas tas, kad mums duotas egoizmas, priešingas Kūrėjui, o mes turime pakeisti jį pagal Kūrėjo pavyzdį, – toks mūsų darbas. Jei mes jį dirbame, iš Kūrėjo sulaukiame gero atsako, o jei ne – kančių, priverčiančių tą daryti. Štai ir visa valdymo sistema.
Kūrėjas veda mus į supratimą, kur esame, kas mus veikia ir ko iš mūsų reikalaujama. Bet ir mes turime atlikti savo darbą poroje su Juo – Jis ir aš, kiekvienas iš mūsų.
Todėl reikia įsivaizduoti, kad esame priešais Kūrėją, Jis veikia mus, sukeldamas visas mūsų mintis ir judesius. Viskas, ką kalbame, galvojame, jaučiame – kyla iš Jo. Tačiau drauge Jis reikalauja iš mūsų atitinkamos reakcijos.
Ir nors mūsų reakciją taip pat užsako Kūrėjas, turime tai suvokti ir susijungti su ja. Tada būsime susilieję su Juo. Štai taip reikia gyventi nuolat.
Tada mūsų gyvenime staiga ims skleistis naujos būsenos, pamatysime, kaip jis tampa ramus, patogus, pusiausviras ir saugus. Viskas, ko mums reikia – būti ryšyje su Kūrėju. O tai mes galime.

Iš 2016 m. lapkričio 30 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Dvasinio pakilimo šaltinis

Nusitaikyti į Kūrėją

Ką reiškia „eiti Kūrėjo keliu“?

Komentarų nėra

Visi gamtos dėsniai – tai Kūrėjo savybės

Kabala ir kiti mokslai, Kūrėjas

Klausimas. Ar visi gamtos dėsniai yra Kūrėjo savybės?
Atsakymas. Žinoma. Visa gamta ir yra Kūrėjas. Tik egzistuoja matoma ir paslėpta gamtos dalys.
Mes kalbame apie Kūrėją, kaip apie paslėptąją gamtos pusę, nes kol kas mums ji matoma kaip Jo iškreipta dalis, kurią taip jaučiame specialiai dėl mūsų neištaisytų jutimo organų, dėl egoizmo.
Komentaras. Per kelerius pastaruosius šimtą metų žmonijai buvo atskleista daugiau nei du šimtai fizinių gamtos dėsnių.
Atsakymas. Tai irgi Kūrėjo savybių pasireiškimas, pavyzdžiui, traukos jėga.
Nieko nėra išskyrus Kūrėją ir žmogų, jaučiantį Jį. Tik kyla klausimas, ką būtent jaučia žmogus, kokiu būdu ir kokiose savybėse.
Viską, ką galime įsivaizduoti, yra Kūrėjas. Mes esame Jame, jaučiame Jo tik labai mažą ir visiškai iškreiptą dalį, priešingą Jo tikrosioms savybėms.
Pakilęs į šimtas dvidešimt penktąją dvasinę pakopą, žmogus tampa panašus į Kūrėją, ir Kūrėjas pasitiki žmogumi, atverdamas visas žinias kuriamiesiems veiksmams.

Iš 2016 m. kovo 20 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Kūrėjas – meilės jėga

Piršlybos su Aukštesniąja gamtos jėga

Kūrėjas – kūrinio viduje

Komentarų nėra

Kas yra Dievas?

Kūrėjas

Klausimas. Jūs teigiate, kad Dievo nėra. O kas yra?
Atsakymas. Yra Aukštesnioji jėga, kuri valdo, vysto ir pripildo pasaulį. Mes galime kalbėti apie ją tiktai tiek, kiek ji mums atsiskleidžia. Dėl to ši jėga hebrajų kalba vadinasi ,,Bore‘‘: ,,Bo – re‘‘ – reiškia – „ateik (atskleisk) ir pamatyk“.
Dėl to, kai žmonės mano, kad egzistuoja Dievas, turintis kūną, panašų į žmogaus – tai tiesiog neteisingas visos gamtos supratimas.
Mes visada kalbame tiktai apie tai, kas egzistuoja mūsų atžvilgiu. Jeigu žmogus neatskleidžia šitos jėgos savyje, tuomet ji neegzistuoja, jei atskleidžia – egzistuoja.
Komentaras. Dar kabaloje pasakyta, kad egzistuoja ,,Acmuto‘‘ – kažkokia programa, sumanymas.
Atsakymas. Taip, bet mes apie ją negalime kalbėti. Tai pirmapradė, pirminė jėga, viršijanti mūsų suvokimą. Mes atskleidžiame tiktai tai, ką jį įtraukė į savo sukurtą norą mėgautis.

Daugiau šia tema skaitykite:

Apsiginkluoti aukštesniąja Gamtos jėga

Ar Dievas yra?

Mokslininkai tiki Dievu

Komentarų nėra

Galutinis tikslas nekinta

Kūrėjas

Klausimas. Ar gali Kūrėjas pasikeisti taip, kad pasikeistų ir galutinis tolimesnio judėjimo ir tobulėjimo tikslas?
Atsakymas. Ne. Galutinis tikslas nekintamas, nes jis jau egzistuoja kūrimo pradžios taške, ir abu taškai, tarpusavyje susijungdami, suformuoja tarp savęs formulę, pagal kurią vystosi visi kūriniai: negyvasis, augalinis, gyvūninis ir žmogiškasis gamtos lygmenys.
Jie vystosi per visą evoliucijos istoriją. Kai visi keturi gamtos lygmenys susilies į bendrą harmoniją, kurioje visiškai atsiskleis Kūrėjas, bus pasiekta galutinė būsena.
Juk Kūrėjas – tai davimo ir meilės savybė, teisingai surinkta egoistinė masė, kuri anksčiau buvo išsiskaidžiusi.

Daugiau šia tema skaitykite:

Džiaugsmas „Achešenos“ kely

Kaip atskleisti Kūrėją?

Kur atskleisti Kūrėją?

Komentarų nėra

Žmogus ar Kūrėjas?

Kūrėjas

Klausimas. Jeigu egzistuoja tik Kūrėjas, tai žmogus – Kūrėjo dalis?
Atsakymas. Taip, tačiau tai reikia atskleisti pačiam.
Klausimas. Jeigu be žmogaus yra tik Kūrėjas, vadinasi žmogus jaučia tik Kūrėja, ar tik save? Egzistuoja tik Kūrėjas ar tik žmogus?
Atsakymas. Tik Kūrėjas, o mes – priklausomai nuo savo egoizmo .
Klausimas. Kas Kūrėjui teikia malonumą? Ką reiškia, kad jėga „mėgaujasi“?
Atsakymas. Užsipildo, realizuojasi.

Daugiau šia tema skaitykite:

Nusitaikyti į Kūrėją

Neribotas egoizmo limitas

Didžiulė Kūrėjo malonė

Komentarų nėra

Kur atskleisti Kūrėją?

Dvasinis darbas, Kūrėjas

Klausimas. Kabala atskleidžia Kūrėją. Kur? Ne visatoje, t.y. už visatos ribų, ar kituose matavimuose, t. y. visatoje, tačiau paralelinėje erdvėje?
Atsakymas. Kūrėjas – tai laukas, kuriame egzistuojame. Jis sužadina mumyse įvairiausius pojūčius, kad įstengtume Jį pajausti.
Todėl pati didžiausia bausmė – Kūrėjo išnykimas, Jo paslėptis. Mes jaučiame tarpusavio ryšį, bet nejaučiame lauko, Kūrėjo.
Visas kabalos mokslas dalijamas į dvi dalis: (1) padėti žmogui pajausti lauką ir (2) tirti jį pagal panašumo Jam dėsnį. Keisdamiesi jaučiame lauką, Kūrėją. Jis nekinta, keičiamės tik mes, kol visiškai Jį suvoksime.

Daugiau šia tema skaitykite:

Klausimai apie Kūrėją

Vienintelis kelias pas Kūrėją

Ieškotojų karta

Komentarų nėra

Iš kur kilo Kūrėjas?

Kūrėjas

Klausimas. Iš kur kilo Kūrėjas?
Atsakymas. Klausimas „iš kur“ rodo, kad mes esame savo galutinės būsenos, kai laikas, veiksmas ir judėjimas mums turi reikšmę.
Bet tai tik mūsų pasaulyje – pačiame žemiausiame iš visų pasaulių, jame mes egzistuojame šiandien. Visuose kituose pasauliuose nėra laiko, judėjimo, nėra pradžios ir pabaigos.

Iš 2016 m. kovo 20 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Klausimai apie Kūrėją

Ar Dievas egzistuoja?

Ar reikia Kūrėjui pažinti patį save?

Komentarų nėra

Ko nori Kūrėjas?

Kūrėjas

Klausimas. Kokį malonumą mums nori suteikti Kūrėjas?
Atsakymas. Kūrėjas nori, kad panorėtume užsiropšti į pačią aukščiausią raidos pakopą, kad mūsų norai būtų ne tokie kaip naminio kačiuko, o didžiuliai lūkesčiai, ir kad galėtume juos užpildyti amžinos, tobulos būties malonumais.
Iš esmės, dabar negalime kalbėti apie amžiną malonumą, nes mums nesuprantama, apie ką kalbama. Tačiau pradėjęs studijuoti kabalą žmogus pamažu atskleidžia jame slypinčias galimybes.

Iš 2016 m. vasario 14 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kūrėjas – meilės jėga

Kaip galima suteikti malonumą Kūrėjui?

Aukštesniosios šviesos jungiklis

Komentarų nėra

Kūrėjas – meilės jėga

Kūrėjas

Klausimas. Ar Kūrėjo atžvilgiu jaučiama gėda? Jei taip – ko mes gėdijamės, jeigu Kūrėjas  – negyva gamta, o ne kažkokia asmenybė, kuri žino ir mato? Ar be negyvosios Gamtos egzistuoja ir gyvas Šeimininkas?
Atsakymas. Egzistuoja tik aukštesnysis protas ir jėga, kurie mūsų atžvilgiu atsiskleidžia kaip meilės jėga. Meilės jėga pagimdo visą kūriniją, ją valdo ir atveda į tobulą būseną. Kabalistas – tas, kuris aktyviai dalyvauja šiame procese.
Klausimas. Kas Kūrėjui suteikia malonumą (pasitenkinimą, džiaugsmą)?
Atsakymas. Panašumas į Jį.

Daugiau šia tema skaitykite:

Piršlybos su Aukštesniąja gamtos jėga

Kodėl nejaučiame Kūrėjo?

Pasaulis, kuriame „Nėra nieko kito, išskyrus Jį“

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai
Vėlesni įrašai »