Pateikti įrašai priklausantys Kūrėjas kategorijai.


Ko nori Kūrėjas?

Kūrėjas

Klausimas. Kokį malonumą mums nori suteikti Kūrėjas?
Atsakymas. Kūrėjas nori, kad panorėtume užsiropšti į pačią aukščiausią raidos pakopą, kad mūsų norai būtų ne tokie kaip naminio kačiuko, o didžiuliai lūkesčiai, ir kad galėtume juos užpildyti amžinos, tobulos būties malonumais.
Iš esmės, dabar negalime kalbėti apie amžiną malonumą, nes mums nesuprantama, apie ką kalbama. Tačiau pradėjęs studijuoti kabalą žmogus pamažu atskleidžia jame slypinčias galimybes.

Iš 2016 m. vasario 14 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kūrėjas – meilės jėga

Kaip galima suteikti malonumą Kūrėjui?

Aukštesniosios šviesos jungiklis

Komentarų nėra

Kūrėjas – meilės jėga

Kūrėjas

Klausimas. Ar Kūrėjo atžvilgiu jaučiama gėda? Jei taip – ko mes gėdijamės, jeigu Kūrėjas  – negyva gamta, o ne kažkokia asmenybė, kuri žino ir mato? Ar be negyvosios Gamtos egzistuoja ir gyvas Šeimininkas?
Atsakymas. Egzistuoja tik aukštesnysis protas ir jėga, kurie mūsų atžvilgiu atsiskleidžia kaip meilės jėga. Meilės jėga pagimdo visą kūriniją, ją valdo ir atveda į tobulą būseną. Kabalistas – tas, kuris aktyviai dalyvauja šiame procese.
Klausimas. Kas Kūrėjui suteikia malonumą (pasitenkinimą, džiaugsmą)?
Atsakymas. Panašumas į Jį.

Daugiau šia tema skaitykite:

Piršlybos su Aukštesniąja gamtos jėga

Kodėl nejaučiame Kūrėjo?

Pasaulis, kuriame „Nėra nieko kito, išskyrus Jį“

Komentarų nėra

Dievas įvykdė teroro aktą

Kabala ir religija, Krizė, globalizacija, Kūrėjas

Komentaras. Praėjus metams po žudynių, įvykusių prancūzų satyros žurnalo „Charlie Hebdo“ redakcijoje, vėl išleistas numeris su viršeliu, kuriame pavaizduotas Dievas su kalašnikovo automatu ir kruvinomis rankomis. Vatikanas iš karto pasipiktino…
Atsakymas. O kodėl Vatikanas piktinasi? Argi tai padarė ne Dievas?! Kas sukuria visas problemas pasaulyje? Juk Dievas taip ir skelbia: „Aš sukūriau blogio pradą“. Iš kur kyla visi šie baisūs nusikaltimai ir visa kita? Dėl mūsų blogio prado, kurį mumyse sukūrė Kūrėjas. Štai ir kreipkimės į Jį.
Tačiau Jis mums davė tokį pradą, kad išsitaisytume, persiauklėtume, bet mes to nedarome. Juk antroji frazės „Aš sukūriau blogio pradą…“ dalis skamba taip: „…ir daviau Torą jam ištaisyti.“ Todėl reikia ją paimti ir teisingai pritaikyti.
Kalbama apie kabalos mokslą, kuris aiškina, kaip reikia pakeisti savo prigimtį iš blogosios, egoistinės, į gerąją, altruistinę. Ir tada mumyse atsiras teisingas Dievas! Tada mes ir blogąjį, ir gerąjį pradą nukreipsime teisingai ir pakilsime iki Kūrėjo lygmens. Štai dėl ko Jis visa tai sukūrė.
O kai naudojiesi tik viena savybe be kitos, nėra ką kaltinti, išskyrus save. Vis tiek – ir tai tavyje sukūrė Kūrėjas.
Tai ir kreipkis į Dievą, tačiau nuo antrosios Jo pareiškimo pusės.

Iš 2016 m. sausio 7 d. TV programos su Michaeliu Laitmanu

Daugiau šia tema skaitykite:

Kodėl Kūrėjas sukūrė blogį?

Didžiulė Kūrėjo malonė

Komentarų nėra

Klausimai apie Kūrėją

Kūrėjas

Klausimas. Ką reiškia atskleisti Kūrėją? Ar tai vyksta pereinant machsomą ? Ar tai reiškia, kad išeinama į kitą matavimą?
Atsakymas. Atskleisti Kūrėją – tai atskleisti bendrą, vieną jėgą, protą, valią susivienijus tarpusavyje virš asmeninių egoistinių jėgų.
Klausimas. Sakote, kad Kūrėjas nori mums tik gero. Bet kaip Jis gali kažko norėti? Nejau Jis gyvas? Atsakykite tiesiai: taip ar ne – ar gyvas Kūrėjas. Jeigu Jis negyvas, ką reiškia pasakymas „suteikti malonumą Kūrėjui“?
Atsakymas. Taip mes suvokiame, jaučiame Gamtos, Jėgos santykį su mumis.
Klausimas. Kaip kabala traktuoja pagrindinį Spinozos postulatą: Dievas = Gamta?
Atsakymas. Dievas – tai viskas, o viskas ir yra Gamta.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kodėl nejaučiame Kūrėjo?

Ar Dievas egzistuoja?

Vienintelė jėga

Komentarų nėra

Kas pageidautina Kūrėjui?

Kūrėjas

Klausimas. Cituoju iš Jūsų knygos: „Kabalos studijų objektas, be Kūrėjo, yra vienintelis kūrinys – žmogiškasis „Aš“. Kabalos mokslas suskaldo tą „Aš“ į atskiras dalis ir aiškina kiekvienos dalies sandarą bei savybes, jų sukūrimo tikslą ir paskirtį.
Aiškina, kaip kiekvieną žmogiškojo „Aš“ dalį, vadinamą siela, galima pakeisti, atvesti į sukūrimo tikslą, pasiekti būseną, pageidautiną Kūrėjui ir pačiam žmogui, jeigu jis tai suvokia“.
Parašyta: „…pageidautiną Kūrėjui ir pačiam žmogui“. Ką reiškia „pageidautina Kūrėjui?“ Kaip kažkas gali būti pageidautina ar nepageidautina Kūrėjui, jeigu Kūrėjas – ne asmuo?
Atsakymas. Taip ir sakoma, „pageidautina“, nes kūrinio pagrindas yra Kūrėjo noras suteikti tam kūriniui malonumą.

Komentarų nėra

Įsitraukti į kūrimo programą

Dvasinis darbas, Kūrėjas, Realybės suvokimas

Klausimas. Ar egzistuoja sąvokos „aukštesnysis protas“‚ „Kūrėjas“?
Atsakymas. Žinoma. Netgi astronomai ir fizikai patvirtins, kad egzistuoja aukštesnysis protas, aukštesnioji programa.
Astronomai sako, kad Visata – tai mintis. Tik mes jos nesuvokiame, nesuprantame, bet ji pasireiškia. Viskas, kas supa mus, yra kūrimo sumanymo realizacija. Dievas, Kūrėjas – tai Gamta.
Komentaras. Daugelis žiūrėjo filmą „Matrica“. Ten taip pat yra programa, ir viskas sudėta į ją.
Atsakymas. Iš dalies taip ir yra. Žmonijos spėjimai teisingi. Bet kabala kalba apie tai, kaip visa tai realizuoti.
Mūsų užduotis – įsitraukti į šią programą, užimti joje savo vietą ir valdyti savo likimą. Juk ten kiekvienas turi vietą, skirtą būtent jam.
Per savo likimą aš valdau pasaulį, gerindamas jį būtent tuo, kad įeinu į Gamtos programą. Ir negaliu sugadinti šio pasaulio, nes protu įsitraukdamas į aukštesniąją sistemą galiu tik jį pagerinti.
Klausimas. Ar nėra pavojaus, kad prie pasaulio valdymo prisijungs tikri niekšai?
Atsakymas. Jie negalės prisijungti! Egzistuoja aiškios taisyklės ir apribojimai. Kuomet tu prisijungi prie įėjimų į valdymo sistemą, tampi jų integralia, neatsiejama dalimi. Kitaip tariant, žmogus nustoja būti niekšas. Čia nėra jokios galimybės ką nors sugadinti. Tegu ateina visi!

Iš 2015 m. rugsėjo 20 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Šis pasaulis – sapnas sapne, kuris sapne…

Filmas pagal žiūrovų užsakymą

Komentarų nėra

Ar Dievas yra?

Kūrėjas

Klausimas. Ar yra Dievas?
Atsakymas. Nežinau, ką žmonės turi galvoje, sakydami „Dievas“, bet jeigu kalbama apie kažkokią jėgą, valdančią viską, tai ji yra Gamta.
Suvokdami gamtą matome, kad viskas joje racionalu, pasverta ir veikia pagal kažkokius savus dėsnius.
Dalį šių dėsnių esame atskleidę, dalies – ne, todėl jų esmė nuo mūsų paslėpta. Tikime visokiais stebuklais ir įvairiais veiksmais, kurių padedami neva galime padaryti taip arba kitaip – ir viskas todėl, kad mums trūksta žinių. Kabalos mokslas ir siūlo pažinti šiuos dėsnius.
Gamtą galima vadinti Dievu, turint omenyje, kad tai – absoliučiai griežta jėga, nepasiduodanti jokiems mūsų įnoriams. Tai ne mama su tėčiu, kuriems galime paverkti ir jie pasigailės mūsų. Mūsų ašaros čia nepadės – tai sistema, veikianti pagal aiškius dėsnius. Kaip sakoma: „Aš sukūriau dėsnį ir Aš jo nekeičiu“.
Pagal kabalos mokslą skaitinė žodžių „gamta“ ir „Dievas/Kūrėjas“ reikšmė (gematrija) sutampa. Todėl kreiptis į Kūrėją yra tas pat, kaip kreiptis į gamtą. Bet geriau vadinti šią jėgą Gamta, nes iš karto pasidaro aišku, kad kalbama apie griežtus dėsnius, ir jokios maldos nepadės.
Žmogus turi žinoti, kaip elgtis ir taisytis, kad šie dėsniai veiktų jį geruoju. O jeigu žmogus nesinaudos jais teisingai, tai, aišku, gaus neigiamą reakciją – kaip ir veikiant bet kokiems fizikiniams dėsniams.
Todėl jokio Dievo, kurio galima būtų kažko išmaldauti ir jam įsiteikti, nėra!

Iš 2015 m. birželio 10 d. TV programos „Pokalbiai su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Kodėl nejaučiame Kūrėjo?

Negirdimas pokalbis

Ar Dievas egzistuoja?

Komentarų nėra

Amžina meilė

Dvasinis darbas, Kūnas ir siela, Kūrėjas

Klausimas. Kūrėjo vardas – Meilė – kalba mums, kad egzistuoja asmenybė. Juk beveidė  jėga nesugeba mylėti. Mes mylime, būdami asmenybės, kaip ir Kūrėjas. Mirdami mes išnykstame ir negalime mylėti, o Kūrėjo meilė yra amžina ar ne?
Atsakymas. Mirties nėra, o yra tikrovės suvokimo pasikeitimas iš „suvokimo per kūną“ į suvokimą „per norą”, vadinamą „siela“.
Kartu su šiuo suvokimu įgydami ryšį su siela, palaipsniui pereiname į kitą suvokimą. Ryšys su siela įgyjamas per meilę žmonėms. Bet tai ne tai, ką suprantame kaip meilę dabar, savo egoizme, – tai yra „už mūsų, t. y. ne egoizme“. To moko kabala, taip (draugų grupėje) pasiekiama meilė ir Kūrėjas.

Daugiau šia tema skaitykite:

Klausimas, vedantis amžinojo gyvenimo link

Antigyvenimas – tai pergalė prieš mirtį

Pakilti virš laiko

Komentarų nėra

Kodėl Kūrėjas sukūrė blogį?

Dvasinis darbas, Kūrėjas

Klausimas. Kaip Kūrėjas, būdamas absoliučiai geras ir kuriantis gera, sukūrė blogąjį pradą, kuriame nėra Jo savybių? Kokiu tikslu Jis sukūrė blogį? Kodėl negimstame pasaulyje, pilname gėrio?
Atsakymas. Jei žmogus gimtų absoliučiai gerame pasaulyje, tai būtų kaip angelas, be blogojo prado. Kitaip tariant, jis egzistuotų veikiamas tik vienos jėgos.
Bet mes sukurti tam, kad pasiektume Kūrėjo lygmenį, kad taptume protingesni ir suprastume bei pasiektume Kūrėjo būseną, Jo jėgą, savybes, taptume kaip Jis.
Kad tai pasiektume, mums reikia turėti savybių ir priešingų Kūrėjui, ir panašių į Jo, t. y. mus turi sudaryti dvi dalys. Viena dalis – blogasis pradas, priešingos Kūrėjui savybės, su kuriomis gimstame.
O antrąją dalį, savybes, panašias į Kūrėjo, turime prisijungti patys, ir taip save kurti, kaskart vis labiau šias abi dalis pritraukdami ir tapdami vis panašesni į Kūrėją.
Šio augimo procese yra 125 pakopos iki būsenos „Grįžo sūnūs pas savo Kūrėją“, kai įgyjamos Kūrėjo savybės. Bet mus turi sudaryti dvi priešingos dalys.
Tam Kūrėjas sukūrė blogąjį pradą, t. y. blogą, egoistinį norą, bet mums reikalaujant, duoda ir gerąjį norą. Šioms dviem jėgoms padedant, pasiekiame tobulybę.
Klausimas. Kaip galiu įgyti savybių, apie kurias nieko nežinau?
Atsakymas. Dėl to turi ateiti į grupę, kuri atliks visą šį darbą, turi įsijungti į ją. Juk vienas šito neatliksi. O grupėje vienydamiesi pritraukiame Šviesą, grąžinančią prie Šaltinio, tuomet gauname antrąją, teigiamą, gamtos jėgą, kuri neigiamą jėgą sugrąžina į pusiausvyrą.

Iš radijo stoties 103FM programos, 2015 m. gegužės 17 d.

Daugiau šia tema skaitykite:

Nėra blogio be gėrio

Klausimas – atsakymas

Atlaisvinti savyje vietą Šviesai

Komentarų nėra

Viską gauti ar viską atiduoti?

Kūrėjas, Realybės suvokimas

Klausimas. Kas yra Kūrėjas? Jis man visiškai nepažįstamas.
Atsakymas. Nejaučiame Kūrėjo, todėl mums būtini paaiškinimai, kuriuos suteikia kabalos mokslas. Pajausti Kūrėją galime tik išpildydami vieną sąlygą: turime atitikti pagal formą. Kitaip tariant, būtina įgyti formą, panašią į aukštesniosios jėgos, turėti tas pačias savybes kaip Kūrėjas.
Kūrėjo savybė – tai absoliutus gėris, meilė, dovanojimas, kas vadinama vienu žodžiu davimas. Kūrėjas pasiruošęs atiduoti viską ir visiems. Mes turime priešingą prigimtį ir norime gauti viską, kas naudinga mums, iš visų ir kaip galima daugiau.
Kiekvieną dieną mumyse prabunda vis kiti norai ir kiekvieną akimirką norime kažko naujo: vieno, antro, trečio. Tame visas mūsų gyvenimas – kiekvieną sekundę vaikomės naujų malonumų. Todėl mūsų suvokimo organas yra vadinamas noru gauti, mėgautis.
O Kūrėjo suvokimas vadinamas noru duoti, patenkinti poreikį, suteikti malonumą. Mes su Kūrėju esame priešingi vienas kitam. Net žmogus ir gyvatė, kurie beveik nesupranta vienas kito, turi kažką bendro. Mes su gyvate abu turime akis, lytėjimą ir todėl matome, jaučiame vienas kitą, kartu gyvename viename pasaulyje. O su Aukštesniąja jėga nesame tame pačiame pasaulyje, ji turi visiškai kitas savybes. Tai tarsi radijo bangos, kurios pereina per mus, likdamos nepastebėtos. Mes nepagauname jų, todėl mums jos tarsi neegzistuoja.
Ši Aukštesnioji jėga valdo visą visatą, veikia ją, suteikia jai gyvenimą. Dar daugiau: ji moko mus iš kartos į kartą per visą istoriją, visą mūsų vystymosi laikotarpį, kuris vadinamas evoliucija. Galiausiai, ji priveda mus prie būtinybės atskleisti save, nepalikdama jokio pasirinkimo.
Vis artėjame prie šios būsenos, juk šiuolaikinei kartai iš tikrųjų labai reikalingas Kūrėjo atskleidimas. Kitaip ji tiesiog negalės išgyventi. Šis poreikis kyla iš tos pačios Aukštesniosios jėgos – geros ir dovanojančios, mylinčios, duodančios. Tai ji atveda mus prie tokios dramatiškos situacijos, kai nėra kitos išeitis – tik ją atskleisti.

Iš 2015 m. vasario 5 d. 516-ojo pokalbio apie naująjį gyvenimą

Daugiau šia tema skaitykite:

Kodėl nejaučiame Kūrėjo?

Iš ko susidaro Kūrėjo vaizdas

Kūrėjas – kūrinio viduje

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai
Vėlesni įrašai »