Pateikti įrašai priklausantys Moters dvasingumas kategorijai.


Su kovo 8-ąja!

Moters dvasingumas, Viena siela, Vyras ir moteris, Šventės
Brangios moterys!
Jūs nuostabi, ypatinga žmonijos dalis, simbolizuojanti pačią gamtos esmę. Jūs artimos jai, ir todėl klystate  mažiau nei mes. Jūs teisingesnės.
Jūs visiems dovanojate gyvenimą. Vyras gimsta iš moters. Jis myli moterį. Jis jai suteikia viską, ką turįs (jeigu tai tikras vyras). O moteris simbolizuoja visą pasaulio prigimtį.
Šiandien dar negalime tinkamai įvertinti to, kas yra moteris gamtoje, tačiau reikia suprasti, jog tai visa bendra kūrinija.
O vyras – tik padedanti jėga, skirta šiek tiek ištaisyti šį kūrinį savo atitinkamu dalyvavimu. Jeigu jis tinkamai save pozicionuos, t. y. pereis iš ketinimo dėl savęs prie ketinimo duoti (Kam? Moteriai.), tai tada visa gamta išsitaisys ir pasieks ramybę.
Tikėsimės, jog šitai įvyks, jei ne šiandien, tai rytoj.
Čia linkiu Jums, sau ir visiems vyrams didelės sėkmės!
Komentarų nėra

Vyro ir moters dvasinis kelias

Dvasinis darbas, Moters dvasingumas

Klausimas. Kaip moteris pasiekia dvasingumą? Aš jau girdėjau, kad svarbiausia moteriai – palaikyti vyrą, rūpintis šeima, dalyvauti platinime. Bet nesuprantu, kokiu būdu moteris pasiekia dvasingumą, tik palaikydama vyrą (vyrų grupę)? Kaip moteriai melstis ir koks konkretus moters dvasinio suvokimo mechanizmas?
Atsakymas. Vyro kelias Kūrėjo atžvilgiu tas pats, koks moters kelias šeimos atžvilgiu arba vyriškosios grupės dalies. Moteris – šeimos šeimininkė, būtent todėl, kad ji jai dirba, aptarnauja. Toks turi būti vyrų darbas grupės ir Kūrėjo atžvilgiu. Galima pagal moters darbo mūsų pasaulyje pavyzdį suprasti, kaip vyrui kurti dvasinį darbą.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip padėti vyrui?

Dvasinis pasaulis: vyrai ir moterys

Dvasinė moters misija (klipas)

Komentarų nėra

Vyras ir žmona: dvasinis tobulėjimas

Moters dvasingumas, Vyras ir moteris

Klausimas. Jei vyras ir žmona – vienas kito savybių atspindys, praktiškai dvyniai, turintys panašius norus ir vienas kitą jaučiantys, kaip jiems judėti į priekį kartu?
Atsakymas. Taip ir judėti. Jei jie taip susiję, jie turi jausti, kaip vienas kitam padeda ir kartu juda į priekį. Tarp jų kyla vis daugiau ginčų ir vis daugiau galimybių susijungti.

Iš 2016 m. kovo 6 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Integralios šeimos paslaptis

Išlaisvinant meilę iš nebūties

Šeimos santykių adapteris

Komentarų nėra

Žemiškos problemos ir dvasinis vystymasis

Moters dvasingumas, Vyras ir moteris

Klausimas. Ar moteryje yra tik viena dvasinė šaknis, sujungianti ją tik su vienu vyru? O vyras gali turėti keletą moterų?
Atsakymas. Nereikia sujungti žemiškų problemų su dvasiniu vystymusi. Nepainiokite skirtingų dalykų. Palikite fizinį vystymąsi vienoje pusėje, dvasinį kitoje ir nemaišykite jų. Aš pats visada taip darau, jokiu būdu nesikišu ir nepatarinėju apie tai savo mokiniams.
Jūs, suaugę žmonės, ateikite studijuoti kabalą, jei jus domina dvasinis vystymasis – studijuokite! Be to, jūsų fizinis kūnas reikalauja prigimtinio nukreipimo (maisto, sekso, šeimos, pinigų, garbės, valdžios, žinių) – prisipildykite, kiek tai nekenkia dvasiniam vystymuisi.
Ir nereikia savęs vesti į labirintus, užsiimant gyvūninio kūno psichologija. Tai neturi jokio ryšio su kabala. Užsiimkite dvasiniu vystymusi ir iš jo patys semsite patarimus sau ir savo šeimos tvarkai.

Iš 2016 m. kovo 6 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Vyrai, moterys ir antrosios santuokos

Dvasinis pasaulis: vyrai ir moterys

Kaip žiūrėti į neištikimybę?

Komentarų nėra

Kaip padėti vyrui?

Moters dvasingumas, Vyras ir moteris

Klausimas. Kaip padėti vyrui tapti dvasingam?
Atsakymas. Jeigu ir vyras, ir jūs kartu studijuojate kabalą, suteikite jam galimybę būti grupėje…
Sakykime, priešais save ekrane matau grupę, kur gale sėdi vienas vyriškis, o visi kiti – moterys. Laikau, kad priešais mane yra vyrų grupė.
Iš jų siekio matau, kad tai itin stiprūs, tikslo siekiantys žmonės. O tai, kad jie moteriško pavidalo, neturėtų mūsų atstumti ar kažkaip nuteikti – tai tiesiog fiziologinė ypatybė ir tiek.
Beje, gimdyti, maitinti, duoti, auginti – visai tai vyro-kabalisto veiksmai. Jis iš savęs augina ir gimdo kitą pakopą. Jis ją vysto, maitina, ja rūpinasi. Tad tai moteriška ar vyriška dalia?
Į visa tai reikia žvelgti priklausomai nuo mūsų poelgių, dvasinių veiksmų.

Iš 2016 m. birželio 26 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Į Kūrėją panašus vyras

Vyriškosios ir moteriškosios sielos

Moterys, netrukdykite vyrams!

Komentarų nėra

Moterys, netrukdykite vyrams!

Moters dvasingumas, Vyras ir moteris

Klausimas. Kodėl mums nesukūrus mišrių kabalistinių grupių, kuriose vyrai ir moterys galėtų geriau vieni kitus papildyti?
Atsakymas. Tai neįmanoma, nes moteris vyrų grupę išveda iš pusiausvyros. Reikalas tas, kad vyrą traukia moterys, jų išorinis vaizdas sužadina įvairiausių jausmų, o tai atitraukia dėmesį nuo dvasinio darbo.
Todėl mokydamiesi vyrai ir moterys turi būti atskirai. Vyrams per pamokas draudžiama žiūrėti į moteris, kad neblaškytų dvasinio ketinimo. O moterys gali ramiausiai žiūrėti į vyrus ir perimti iš jų dvasinį potencialą.
Todėl ten, kur vyrai dirba dvasinį darbą, reikia sukurti tokias sąlygas, kad moterys jiems netrukdytų.

Iš 2016 m. kovo 6 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Dvasinis pasaulis: vyrai ir moterys

Vyras ir moteris – dvi stichijos

Be moters nėra vystymosi

Komentarų nėra

Vyriškosios ir moteriškosios sielos

Kūnas ir siela, Moters dvasingumas, Vyras ir moteris

Klausimas. Ar gali moters siela po mirties persikūnyti į vyro, ir atvirkščiai? Kaip paaiškinti, kad moteris turi vyrišką charakterį?
Atsakymas. Žmogaus charakteris nieko nesako apie jo sielos savybes.
Jeigu žmogus užsiima kabala, jam atsiranda jėgų iš aukščiau, iš Supančiosios šviesos. Po keleto metų rimto darbo, kai žmogus pereina iš būsenos ,,lo lišma‘‘ į būseną ,,lišma‘‘, jo charakteris smarkiai keičiasi, jis tampa visiškai kitoks.
Dėl moteriškosios sielos persikūnijimo į vyriškąją, ir atvirkščiai, – tai dvasiniame pasaulyje to nėra.
Kiekviena siela susideda iš vyriškosios ir moteriškosios dalių. Negali būti vienos be kitos, tai dvipolis. Tu susijungi su kažkuo savo vyriškąja dalimi, o su kažkuo moteriškąja, nes visos sielos tarpusavyje susijungusios į kaskadas. Kiekviename iš mūsų kuri nors dalis dominuoja: arba moteriškoji, arba vyriškoji, bet, iš esmės, jos tarpusavyje pusiausviros.

Daugiau šia tema skaitykite:

Dvasinis pasaulis: vyrai ir moterys

Moteriška jėga – kūrinijos jėga

Nuo priešybės į tobulumą

Komentarų nėra

Moterų klausimai

Moters dvasingumas, Vyras ir moteris

Klausimas. Ar reikia moteriai siekti davimo savybės, jei ji sukurta kaip gaunantis elementas?
Atsakymas. Siekiant Kūrėjo abi lytis lygios, kiekvienas turi ir vyrišką, ir moterišką dalį.
Klausimas. Kaip liautis rėkus ant vyro ir vaikų?
Atsakymas. Jie egzistuoja jumyse ir atrodo jums, kad yra jūsų išorėje. Tad iš pradžių kreipkitės į juos savyje, o po to į tuos pavidalus, kurie išorėje.

Daugiau šia tema skaitykite:

Apie ką turėtų galvoti moteris?

Dvasinė moters misija

Kūrėjas girdi moters norą

Komentarų nėra

Kas arčiau kabalos?

Moters dvasingumas, Vyras ir moteris

Klausimas. Kas arčiau kabalos – vyrai ar moterys?
Atsakymas. Vyrai. Esmė ta, kad moterys kabalą jaučia instinktyviai, o vyrams reikia šias žinias perleisti per galvą, protą, mintis.
Jų poreikis ištaisyti egoizmą daug didesnis negu moterų. Todėl moteris gali mažiau mokytis, jai nereikia keltis trečią valandą nakties į pamokas, o vyrams tai būtina.
Taip mus sukūrė gamta. Vyriškas egoizmas skiriasi nuo moteriško – jam reikia daugiau išsitaisyti. Jis blaškosi į šalis, plėšosi..
Moterys ne žemesnės už vyrus, tik jų egoizmas žemiškesnis žiūrint iš kasdienio gyvenimo, buities taško. Jos labiau ištaisytos negu vyrai. Jeigu moterys valdytų pasaulį, pasaulis būtų geresnis.
Komentaras. Vis dėlto moterys kai kur vadovauja vyrams.
Atsakymas. Kai kur. Jeigu jos užimtų visas vietas, o vyrai leistųsi žvejoti, visiems būtų geriau.

Iš 2016 m. vasario 10 d. vebinaro per zahav. ru

Daugiau šia tema skaitykite:

Moterys ieško prasmės

Moters verta vieta

Slaptoji moters galia

Komentarų nėra

Ar moterims reikalinga grupė?

Moters dvasingumas

Klausimas. Ar moterų kaip ir vyrų išsitaisymui yra reikalinga grupė? Sakėte, kad tarp moterų negali būti tikros draugystės.
Atsakymas. Tikros draugystės negali būti ir tarp vyrų, juk jų draugystė berniukiška. Kas dėl moterų, tai jos nemoka draugauti, nes kiekviena yra tarsi atskira planeta. Mes tai matome kasdieniniame gyvenime.
Tačiau dvasiniame pasaulyje ir vyrai, ir moterys susiduria su tomis pačiomis problemomis. Ir nesvarbu, kad moterys labiau nutolusios viena nuo kitos negu vyrai. Tik pradžioje atrodo, kad jiems susivienyti yra lengviau. Kai jie pabando vienytis, tai pajunta vidinį pasipriešinimą, kaip ir moterys.
Todėl siūlau nemanyti, kad vyrams lengviau atlikti dvasinį išsitaisymą.
Klausimas. Ar moterims yra reikalinga grupė?
Atsakymas. Moterims grupė yra reikalinga taip, kaip ir vyrams. Moteris dvasiniame pasaulyje privalo atlikti tuos pačius veiksmus, kuriuos atlieka vyrai: suartėjimą ir laidavimą. Dvasiniame pasaulyje nėra jokio skirtumo, kokiame kūne tu esi. Manyk, kad neturi kūno.

Iš 2015 m. gruodžio 6 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Skirtumų nykimas dvasiniame darbe

Moterys, vienykitės!

Pasaulinės grupės dvasinė piramidė

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai