Pateikti įrašai priklausantys Paskutinė karta kategorijai.


„Ateities Visuomenės“ dėsniai

Klausimai ir atsakymai, Paskutinė karta

Klausimas (iš dienoraščio anglų kalba): „Ateities Visuomenė“, aprašyta Mokytojo Ašlago, – žodis žodin komunistinis manifestas:
1. Visuotinė religija – „Mylėk artimą kaip save“.
2. Pajamų paskirstymas: iš kiekvieno pagal gabumus, kiekvienam pagal poreikius.
3. Privati nuosavybė išliks, tačiau jos savininkas gauna ne daugiau nei jo poreikiai.
4. Nuosavybės valdytojai bus kontroliuojami visuomenės arba kontroliuos patys save.
5. Bedarbiai gaus tiek, kiek ir dirbantieji.
6. Pajamos bus panaudotos visuomenės reikmėms.
Kodėl kabala skelbia komunizmą, nors buvo įrodyta, kad jis neveikia.
Atsakymas:
1. „Mylėk artimą kaip save“ – tai bendras gamtos dėsnis, kadangi gamta – vienas organizmas.
2. „Iš kiekvieno pagal gabumus, kiekvienam pagal poreikius“ – bet kokios tarpusavyje susietos sistemos funkcionavimo dėsnis.
3. Savininkas laimi tai, kad realizuoja save visuomenės labui, įgydamas pagarbą ir išdidumą.
4. Visuomenės kontroliuojami – kol visais atžvilgiais nepakils viena pakopa aukščiau savo egoizmo.
5. Nedirbantieji dėl nuo jų nepriklausančių priežasčių gauna kaip visi.
6. Visos pajamos, išskyrus būtinas kiekvieno pragyvenimui, yra bendros, skirtos visos sistemos gėrovei.
Skirtumas nuo sovietinės santvarkos yra tas, kad už vienijimąsi su visais kiekvienas gauna aukščiausią apdovanojimą – susiliejimą su Kūrėju, amžiną ir tobulą egzistavimą! Tai yra taisyklės „Mylėk artimą kaip save“ laikymosi priežastis su visomis iš to išplaukiančiomis išvadomis.
Tačiau žmonijos priartėjimas prie šių sąlygų vyksta palaipsniui, savo noru, o ne prievarta. Paslėptojo pasaulio atskleidimas suteikia jėgų ir troškimo būti jame!

Komentarų nėra

„Paskutiniosios kartos“ vaikai

Auklėjimas, vaikai, Paskutinė karta

Klausimas: Jei pagal metų skaičiavimą liko dar 232 metai, kodėl mes savo vaikus vadiname „paskutiniosios kartos“ vaikais?
Atsakymas: Todėl, kad nuo mūsų kartos ir toliau prasideda ši „paskutinioji karta“ – karta, kuriai skirta ištaisyti egoizmą ir pakilti iki Kūrėjo.

Paskaitos straipsnio „Paskutinioji karta“ tema (rusų k.)

Klausimas: Ar vaikai (jaunimas) dvasiniame kelyje praeina tas pačias pakopas, kaip ir suaugusieji? Jei vaiko žodžiuose atsispindi nerimas dėl blogio, kaip tinkamai į tai reaguoti?
Atsakymas: Siela neturi amžiaus, ir todėl kabalos galima mokyti kiekvieną, bet kokio amžiaus. Visų būsenų perėjimas yra būtinas, jį lemia rešimot (informacinių duomenų apie kiekvieną būseną grandinė). Todėl, kad tas pačias būsenas, kurias siela perėjo leisdamasi iš viršaus į apačią, ji turi pereiti atvirkštine tvarka, kildama iš apačios į viršų. Tačiau kiekvienos būsenos perėjimo greitis priklauso nuo aplinkos (grupės) ir praktiškai gali būti žaibiškas. Įveikti visas kelyje kylančias problemas geriausiai padės bendravimas su bendraminčiais ir mūsų medžiagos peržiūra.

Komentarų nėra
Vėlesni įrašai »