Pateikti įrašai priklausantys Realybės suvokimas kategorijai.


Dvasinis pasaulis: belaikė būsena

Pasaulio struktūra, Realybės suvokimas

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Dvasiniame pasaulyje įvykiai vyksta vieni po kitų. Vadinasi ten vis dėlto yra laikas?
Atsakymas.
Ne. Dvasiniame pasaulyje įvykiai vyksta griežtai nuosekliai pagal priežasties–pasekmės grandinę, tai vadinama laiku. Tačiau tai ne tas laikas, kurį skaičiuoja žadintuvas ar bokšto laikrodis.
Tai laikas, kuris matuojamas veiksmų skaičiumi. Kuo daugiau veiksmų, tuo greičiau eina laikas.
Klausimas. Ką kabala sako apie galimybę persikelti laike?
Atsakymas. Tu tam vadovauji. Paties laiko nėra. Pagal A. Einšteino teoriją laikas priklauso nuo koordinačių, kuriose esi. O pagal kabalos mokslą mes patys apibrėžiame tas koordinates, todėl laikas priklauso nuo mūsų.
Klausimas. Ar galima grįžti į praeitį?
Atsakymas. Ne. Galima padaryti tik taip, kad tau praeitis, dabartis ir ateitis apskritai liautųsi egzistavę.
Klausimas. Ir kas tuomet liks?
Atsakymas. Nuostabi laikui nepavaldi būsena.

Iš 2017 m. kovo 19 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Erdvė ir laikas – subjektyvūs

Išeiti iš laiko ribų

Pagreitintas laiko pulsas

Komentarų nėra

Nuo ko priklauso greita laiko tėkmė?

Pasaulio struktūra, Realybės suvokimas

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Ar laiko tėkmė priklauso nuo žmogaus amžiaus? Kodėl vaikystėje diena neišmatuojama, o mano amžiuje jį tęsiasi minutė po minutės?
Atsakymas. Mums atrodo, kad laikas – objektyvi būsena. Iš tiesų laikas visiškai subjektyvus, ypač vaikams. Pamenu, kai vaikystėje prašiausi pažaisti lauke, mama man sakydavo: „Neilgiau valandos.“ „– Valanda! Tai juk amžinybė!“ O kai parbėgdavau namo, ji klausdavo: „Kodėl tavęs nebuvo keturias valandas?!“ Kitaip tariant, gyvenau kitu suvokimu.
Klausimas. Kodėl vieniems laikas bėga greitai, o kitiems lėtai?
Atsakymas. Tai priklauso nuo noro. Jeigu noras sutampa su mano veiksmais, tai laikas teka sparčiai, nes aš mėgaujuosi. O kai esu laimingas, laikas lekia, visai kaip dainoje „Meilės valandos bėga, jos trumpesnės už minutes.“
Klausimas. Ką reiškia, kad egoizmas ištęsia laiką mūsų pasaulyje?
Atsakymas. Iš esmės, ne egoizmas ištęsia laiką, o klipa (netyras noras), nes ji veikia taip, kad daugiau laiko skirtume laikui, o ne jo esmei.

Iš 2017 m. kovo 19 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kas yra laiko ištęsimas?

Laikas egzistuoja tik galvoje

Laikas – mūsų pasaulio trūkumas

Komentarų nėra

Kiek tikra mūsų tikrovė?

Realybės suvokimas

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Dažnai kalbate, kad reikia ištaisyti tikrovės suvokimą. Kaip turi pasikeisti mano tikrovės suvokimas ir kaip tai paveiks visą mano gyvenimą?
Atsakymas. Tirdami gamtą, pastebime, kad skirtingi kūriniai tikrovę suvokia skirtingai. Sakykime, bitė mato tikrovę kaip panoramą iš daugybės fragmentų, tarsi jie nebūtų tarpusavyje susiję. Žuvys, paukščiai tikrovę suvokia savitai.
Ir tai tik kalbant apie matymą, bet yra būtybių, kurios suvokia pasaulį per šilumos bangas, pavyzdžiui, gyvatės. Šunys daugiausia jaučia pasaulį per kvapus, o ne per regą, kaip kad žmonės. Tad akivaizdu, jog viską nulemia tikrovės suvokimas.
Mums atrodo, kad matome tikrovę, bet iš kur mums žinoti, kad tai tiesa? Iš tikrųjų tai tėra bangos, kurias pagauname iš begalės visų kitų bangų. Jei matymo spektras būtų kitas, suvoktume visiškai kitokį vaizdą.
Kabalos mokslas aiškina, kad tos tikrovės, kokią ją matome, iš esmės nėra. Jei neįsikibsime šiandieninės tikrovės vaizdo, ir nelaikysime tikrovės nepajudinama, objektyvia, bet pakilsime virš kūno juslių ribotumo, tai galėsime suvokti pasaulį ne savo kūne. Tuomet sužinosime apie daugybę aplink mus vykstančių reiškinių, kurių nematome ir nepastebime.
Bet juk šie reiškiniai mus veikia, net jeigu jų nepastebime. Ir todėl nematome rytdienos, nesuprantame, kodėl staiga vyksta tam tikri įvykiai. Gyvenimas kiekviename žingsnyje kelia mums klausimus, kurių negalime atsakyti, juk mums trūksta informacijos. Tad tikrovės suvokimas – pagrindinė tema kabalos moksle.

Daugiau šia tema skaitykite:

Tikrovė ar subjektyvi iliuzija?

Gyvenimas akvariume

Trys pasaulio suvokimo būsenos

Komentarų nėra

Kodėl mes nejaučiame Aukštesniojo pasaulio?

Realybės suvokimas

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Kaip mano asmeninis pasaulio suvokimas priklauso nuo santykių su kitais žmonėmis kokybės?
Atsakymas. Jei jūs įsigilinsite į savo pasaulio supratimą ar pajautimą, tai nustebsite suvokę, kad jis ateina per kitus žmones. Mes tiesiog neturime galimybės tuo įsitikinti.
Jei jūs augtumėte džiunglėse tarp žvėrių, tai pasaulį suvoktumėte kaip jie: daugiau per kvapus, mažiau per regėjimą ir t. t. Viskas priklauso nuo to, kokioje aplinkoje esame.
Mūsų suvokimas yra santykinis, jei jau susiduriame su žmogaus supratimo ribomis. Aš nenoriu į tai per daug gilintis, kad žmonės nemanytų, jog nesu realistas.
Kažkada aš susitikau su amerikiečių mokslininkais, filmo „Ką mes žinome apie šį pasaulį“ autoriais. Jame nuskambėjo labai įdomi mintis: kada Kolumbo laivai artėjo prie Amerikos krantų, indėnai jų negalėjo matyti, nes anksčiau jų niekada nepažino.
Jie žinojo tik savo mažas valteles ir todėl negalėjo įsivaizduoti tokių didelių laivų.
Šiuolaikinis žmogus jau pilnas įvairių modelių. Indėnai tokių dar neturėjo. Jie tiesiog pamatė banguojantį vandenį ir susimąstė, dėl ko tai vyksta, nes vandenyną jie pažinojo gerai. Palaipsniui, stebėdami vandens judėjimą, jie priėjo prie išvados, kad tai gali būti didelis laivas, ir pradėjo atskirti jo kontūrus.
Kitaip tariant, jei mūsų viduje, mūsų suvokime, sąmonėje nėra tokių modelių, tai mes negalime jų pamatyti. Tai tinka ir dvasiniam pasauliui. Mes jo nematome ne todėl, kad jo neįmanoma pamatyti, o dėl to, kad mūsų viduje nėra jo modelio.
Todėl studijuodami kabalos mokslą ir kurdami tarpusavyje įvairius susivienijimus ir bendravimo būdus – egoistinius, antiegoistinius – mes kuriame savyje tokius modelius, iš kurių vėliau galėsime labai paprastai pajausti Aukštesnįjį pasaulį, egzistuojantį čia pat, šalia.

Iš 2017 m. birželio 11 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Fantazijos ir tikrovė

Iš chaoso į harmoniją, I d.

Kaip atsiskleidžia Aukštesnysis pasaulis?

Komentarų nėra

Kas yra laiko ištęsimas?

Kabala ir kiti mokslai, Realybės suvokimas

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Rabašo straipsniuose rašoma, kad laiko ištęsimas pagal dvasinę šaknį priskiriamas klipot (netyroms jėgoms). Kas yra laiko ištęsimas?
Atsakymas. Esmė ta, kad laikas neegzistuoja. Viskas, ką darome šiuo metu, iš anksto nulemta ir žinoma. Be to, kaip yra judėjimas tiesiogiai iš praeities į ateitį, taip yra ir judėjimas atbulai – iš ateities į praeitį.
Iš principo ateityje galime keisti praeitį, kaip kad mūsų pasaulyje esame įpratę iš praeities keisti ateitį. Tai tarpusavyje susiję ir tarpusavyje keičiami procesai, tekantys abiem kryptimis.
Fizikoje, jei pasirenkame, kaip išmatuoti, tarkime, elektronus ar bangą, iš anksto  apibrėžiame, ar tai bus elektronas ar banga.
Kitaip tariant, dabar pasirenku matavimo prietaisą, o ta dalelė, kurią ketinu tirti, jau iš anksto iš praeities žino, ką pagalvosiu, ir taip performuoja save, ir aš ją matuoju kaip bangą arba kaip dalelių srautą.
O kabaloje tai vyksta praktiškai.

Iš 2012 m. liepos 9 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Laikas egzistuoja tik galvoje

Laikas – mūsų pasaulio trūkumas

Išeiti už laiko ribų

Komentarų nėra

Kabalisto suvokimo lygmenys

Dvasinis darbas, Realybės suvokimas

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Ar kabalistas suvokia pasaulį dviem lygmenimis?
Atsakymas. Taip. Vienas lygmuo – materialus, kitas – dvasinis, pirmąjį žmogus suvokia savo materialiuose noruose gauti, prisipildyti, antrąjį – meilės ir davimo noruose.
Kūrėjas atsiskleidžia tarp šių dviejų savybių: gauti ir duoti, nekęsti ir mylėti.
Kitaip tariant, noras gauti malonumą – tai mūsų amžinas, prigimtinis noras. Kitas noras – tas, kurį ištaisome, kad jis duotų. Jis mėgaujausi tuo, kad užpildo ir teikia malonumą kitiems. Tarp jų ir atsiskleidžia Kūrėjas.

Iš 2017 m. birželio 11 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kabalistas – mokslininkas, tiriantis save

Kas mato teisingą tikrovę?

Žmogaus, įgijusio šeštąjį pojūtį, gyvenimas

Komentarų nėra

Ar galima sukurti dirbtinį intelektą?

Realybės suvokimas

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Ar galima dirbtinai sukurti žmogaus intelektą?
Atsakymas. Ne. Mes apskritai nesuprantame, kas yra protas, nes manome, kad smegenys kažką daro, skaičiuoja, bet visa tai vyksta ne materialiame lygmenyje.
Mes net neįsivaizduojame, kaip stipriai esame susiję ir tarpusavyje, ir su milžiniškomis sistemomis, kuriose esame, nors jų ir nejaučiame, nes jos yra kitame išmatavime.
Visa tai atsiveria tik kabalistui, o jis mato, kad nereikia jokių gudrių išskaičiavimų, nors žmonės užsiima atskirais vienkartiniais išskaičiavimais: vienur išsprendė kažkokį uždavinį, kitur priėjo prie tam tikros išvados ir t. t. Mes visą laiką nepaliaujamai ieškome sprendimų, neįtardami, kad visos problemos sprendžiamos analoginiu būdu.
Aukštesnioji sistema yra analoginė, o ne skaitmeninė, diskretinė, sistema, todėl vienu metu sprendžia užduotis bet kuriame begalinės noro ir šviesos erdvės (ji vadinama „Begalybės pasaulio Malchut“) taške. Juk veikiant analoginei sistemai visi potencialai įgauna pusiausvyrą, ir joje paraleliai vyksta visi pasikeitimai.

Iš 2016 m. rugpjūčio 21 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Ar galima išnaudoti smegenis 100 procentų?

Kas valdo smegenis?

Smegenys – vyriausias koordinatorius

Komentarų nėra

Dvasiniai jutimo organai

Dvasinis darbas, Realybės suvokimas

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Kaip sudarytos dvasinės juslės: rega, klausa, uoslė, skonis?
Atsakymas. Tai skirtingi noro lygmenys. Taip jie atsiskleidžia: didesne ar mažesne galimybe prasiskverbti prilygstant Šviesai.
Pavyzdžiui, svarbiausia mūsų juslė – akys. 95 nuošimčius informacijos gauname per regą. O gyvūnai didžiąją informacijos dalį suvokia per uoslę. Ropliai, ypač gyvatės, per šilumą, t .y. per taktilinius jutimo organus. Kiekvienas savaip.
Klausimas. Ką reiškia „matyti Kūrėją“, „girdėti Kūrėją“?
Atsakymas. „Matyti Kūrėją“ – reiškia tapti panašiam į Jį šviesos Chochma lygmenyje, o girdėti – šviesos Bina lygmenyje. Kitaip tariant, tai skirtingi suvokimo lygmenys.
Pats aukščiausias suvokimas – susilietu su Kūrėju visomis mintimis.

Iš 2017 m. gegužės 14 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kam reikalingas papildomas jutimo organas?

Dialogas tamsoje

Svarbiausias, ką įgiju gyvenime, -siela

Komentarų nėra

Kada išnyks laikas?

Dvasinis darbas, Realybės suvokimas

Klausimas. Rinkti norus draugėn – koks tai dvasinis veiksmas?
Atsakymas. Tai reiškia sujungti visus norus į vieną vieningą norą, panašų į Kūrėją.
Tai vienintelis dvasinis veiksmas – tapti it vienam žmogui su viena širdimi, vienu ketinimu, susietu su vienu Kūrėju. Ir tuomet tarp šio „surinkto“ žmogaus pavidalo ima švytėti Kūrėjas.
Tą akimirksnį išnyksta laikas, atstumas, pradingsta pasauliai ir telieka švytėjimas.

Iš 2017 m. kovo 19 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Išeiti už laiko ribų

Laikas – mūsų pasaulio trūkumas

Erdvė ir laikas – subjektyvūs

Komentarų nėra

Ar galima išnaudoti smegenis 100 procentų?

Kūnas ir siela, Realybės suvokimas

Klausimas. Remiantis moksliniais duomenimis, išnaudojame  tik 3–5 procentus savo smegenų potencialo. Ar kabalistas išnaudoja savo smegenis 100 procentų?
Atsakymas. Ne, mūsų smegenys bus naudojamos daugiau tik tada, kai būsime integraliai susiję.
Kiekvienas iš mūsų turi įeiti į sistemą, kurioje be jo yra milijardai dalelių, turinčių norą ir protą. Mes visi turime tarpusavyje susijungti, padedami aukštesniosios Šviesos. Tada žmogui reikės panaudoti daugiau smegenų.
Kai susijungiame savo norais ir protu, mūsų smegenys dirba tarsi modemas. Dabar turime tik gyvūninius norus ir jų realizaciją.
Klausimas. Taigi, siekiant patenkinti milijardo žmonių norus, man reikės įjungti papildomus 97 procentus smegenų?
Atsakymas. Esmė ne milijardai žmonių. Reikia išsiaiškinti paprastą integralą: vienam aš galiu duoti tik tą, kitam – kitką, vienam vienaip, kitam – kitaip ir t. t. Tu, apskaičiuodamas visas galimybes, įsijungi į begalinę grandinę, kuri priklauso nuo tavęs, o tu – nuo jos. To neįmanoma įgyvendinti tiesiogiai, tik dvasiniu būdu.
Tačiau skaičiavimas vyksta ne mūsų prote. Protas padengia norą, ir viskas susijungia į elementarią integralią tarpusavyje susijusią begalinę grandinę.
Būtent tai mes studijuojame kabalos moksle: ryšius tarp parcufimų, tarp pasaulių, kur kiekviena dalelė, kurioje vyksta pasikeitimai, sukelia pasikeitimus visoje sistemoje.
Bet koks pasikeitimas tiesiog sukrečia visą sistemą. Todėl visiems skaičiavimams, pojūčiams, kaip tai persilieja begalinėje amžinoje harmonijoje, reikalingi milžiniški mūsų jausmai ir protas.
Kabalistas mato, kaip visos mūsų bendro noro dalelės palaipsniui ir pastoviai persiskirsto ir tarsi jūroje persilieja į milijonus lašelių, ir visi susilieja į vieną. Tai vadinama Šchinos spindėjimu.

Iš 2016 m. rugpjūčio 21 d. pamokos rusų kalba.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kas valdo smegenis?

Smegenys – vyriausias koordinatorius

Mūsų gyvenimas – smegenyse

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai