Pateikti įrašai priklausantys Realybės suvokimas kategorijai.


Tikrovė ar subjektyvi iliuzija

Realybės suvokimas

Klausimas. Jau Talmude buvo parašyta, kad kiekvienas sprendžia pagal savo sugedimo laipsnį. Jau tada žmonės suprato, kad pakeitę savo savybes, jie sugebės pamatyti tikrą pasaulį.
Ar galima sakyti, kad kiti man duoti tik tam, kad patikrinčiau savo požiūrį į juos? Ir kaip panaudoti pakilimui tai, kad kituose matau neigiamas savybes, o savyje visada teigiamas?
Atsakymas. Išorinis pasaulis egzistuoja tik tavyje ir tu negali pasakyti, ar jis egzistuoja be tavęs.
Tarkim, žmogus šiandien egzistuoja, o rytoj jo nebus: pasaulis išliks ar ne? Žmogus negali to tvirtinti. Niekas negali to tvirtinti, įskaitant Niutoną, nes kiekvieno požiūriu visa tai subjektyvi iliuzija. Galima paprieštarauti, nes mes matome, – kai žmogus miršta, pasaulis išlieka. Tačiau kur jis egzistuoja, kame? Tiems, kurie gyvena – jis egzistuoja. O to, kuris mirė, atžvilgiu negalime pasakyti nieko, nes nejaučiame to, ką jaučia jis.
Todėl žmogus ir sukurtas taip, kad pakeistų savo požiūrį į kitus. Ir tai jam pačiam yra išėjimo iš savęs į aukštesnįjį pasaulį indikatorius. Pasaulis, esantis už žmogaus ribų, ir yra aukštesnysis pasaulis.

Iš 2016 m. rugsėjo 18 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Kas mato teisingą tikrovę?

Iliuzinis pasaulis

Nešališkas požiūris į pasaulį

Komentarų nėra

Dėl ko egzistuoja ši tikrovė?

Realybės suvokimas

Klausimas. Dėl ko egzistuoja ši tikrovė?
Atsakymas. Mūsų tikrovė egzistuoja dėl to, kad būtent joje, dėdami pastangas, palaipsniui galime atskleisti dvasinį pasaulį ir taip tapti tapatūs Kūrėjui. Mes užsidirbame savo savarankiškumą.

Iš 2016 m. rugsėjo 18 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Kas mato teisingą tikrovę?

Iliuzinis pasaulis

Fantazijos ir tikrovė

Komentarų nėra

Be žmogaus nėra Visatos

Realybės suvokimas

Klausimas. Kurią iš pasaulio, Visatos kilmės teorijų palaiko kabalos mokslas?
Atsakymas. Nė vienos. Kabalos mokslas sako, kad viskas, ką atskleidžiame, yra dvasinės jėgos, kurios mūsų užpakalinėje galvos dalyje tarsi ekrane piešia šiuos reiškinius, šį pasaulį. Tai absoliučiai subjektyvus reiškinys.
Komentaras. Kita vertus, mes kalbame, kad buvo kažkokia evoliucija, kai gyvūnai išėjo iš vandens į sausumą.
Atsakymas. Mums tiesiog paprasčiau taip pasakoti apie evoliucijos šaknis. Todėl sakome, kad prieš 14 milijardų metų įvyko Didysis sprogimas, po kurio pamažu išplito materija.
Tai nauja teorija. Kai aš mokiausi mokykloje, buvo tvirtinama, kad Visata amžina. Tačiau nei viena, nei kita neišplaukia iš kabalos mokslo šaltinių, tiesiog mes viską susiejame su tuo, ką žmonės supranta, kad ateityje galėtume viską paaiškinti.
Apskritai, visa slypi žmoguje. Jei nėra žmogaus, tai nėra jokios Visatos, jokių pasaulių.

Iš 2016 m. rugpjūčio 14 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Įkalinti Visatoje

Žvilgtelėti iš Didžiojo sprogimo taško

Visata – žmogaus veidrodis

http://www.laitman.ru/uroki/191892.html
Komentarų nėra

Kas mato teisingą tikrovę?

Realybės suvokimas

Klausimas. Jei trys žmonės yra tame pačiame kambaryje, kuris iš jų mato teisingą tikrovę?
Atsakymas. Gali būti, kad nė vienas iš jų. Visi mato savo egoizme, o tai jau iš anksto neteisinga tikrovė. Ši tikrovė yra juose, bet tokia tikrovė pasireiškia iškreipta forma.
Mes galime matyti daugmaž vieną ir tą pačią tikrovę, nes turime vienodus jutimo organus: regos, klausos, lietimo, uoslės, skonio.
Bet mūsų tikrovės suvokimas yra ribotas iš prigimties. Sakykim taip: kad prasiskverbtume į kitą pasaulį, nereikia matyti viso šio pasaulio kažkokiu ypatingu regėjimu.
Kiekvienas žmogus ateina į šį pasaulį, kad įvykdytų misiją. Ir kabalistas neturi jausti visų žmonių – jam to nereikia. Jam pakanka jausti savo mažą grupę, kad per ją gautų Aukštesniąją išsitaisymo Šviesą ir paskui praleistų ją per save visiems žmonėms, visai šiai sistemai, kuri vadinama „bendra siela“.
Knygoje „Zohar“ yra pasakyta, kad visas pasaulis yra žmogaus viduje. Bet tai reiškia, kad žmonės turi jungtis ne per fizinius kūnus, o per norus. Norai – tai nėra žmogus, o tas tinklas, kuris yra mumyse, kuris visus sujungia, mes ten egzistuojame neatsiejamai vienas nuo kito.
Kabalistas daro įtaką norams, kuriais visi septyni milijardai žmonių yra neatsiejamame ir bendrame integraliame ryšyje su vienas kitu, kaip bendra sistema.

Iš 2016 m. rugsėjo 18 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip atskirti tikrovę nuo iliuzijos?

Fantazijos ir tikrovė

Kabalistas – mokslininkas, tiriantis save

Komentarų nėra

Žmogus ir gyvūnai

Realybės suvokimas

Klausimas. Gyvūnų suvokimas labiau išvystytas nei žmogaus: rega, uoslė, klausa, jautrumas. Ar tai reiškia, kad jie labiau pažengę už žmogų?
Atsakymas. Gyvūnai mūsų pasaulyje labiau prisitaikę prie gamtos nei žmonės. Iš vienos pusės, žmogus silpnas gamtos atžvilgiu, iš kitos pusės, jo protas išvystytas, ir tai suteikia jam galimybę pavergti visą gamtą sau. Tad čia kaip sakoma, lazda turi du galus.
Klausimas. O dvasiniame pasaulyje gyvūnų juslės dar stipresnės?
Atsakymas. Dvasiniame pasaulyje nėra gyvūnų. Jie lieka gyvūniniame lygmenyje, kaip ir žmonės, neįgiję davimo savybės.
Kol neįeiname į aukštesnįjį pasaulį – davimo ir meilės pasaulį – esame gyvūnai. Juk neturime nieko kito: penkis jutimo organus ir šiek tiek daugiau proto, kuris nuleidžia mus žemiau gyvūnų.

Iš 2016 m. lapkričio 27 d. pamokos rusų k.

Komentarų nėra

Ar Visata protinga?

Realybės suvokimas

Klausimas. Ar Visata turi protą?
Atsakymas. Kabalos moksle protu vadinama Šviesa Chochma ir jį turėti gali tik žmogus, pasiekęs tam tikrą dvasinio suvokimo pakopą. Todėl tie, kas mūsų pasaulyje laikomi protingais, žvelgiant iš kabalos pozicijų, proto neturi.
Tačiau pradėjus dirbti su savo norais, kad duotume, mus užpildo enegija, šviesa, vadinama proto šviesa, proto galia. Būdami tokios būsenos įgauname kūrinio valdymo sistemą.
Klausimas. Kabalistai sako, kad Gamta ir Kūrėjas – vienas ir tas pats. Kitaip tariant, gamta protinga?
Atsakymas. Žiūrint, ką jūs turite omenyje. Jeigu Gamta laikoma Kūrėju, tai Kūrėjas protingas. Visa tai, kaip Jį suvokiame, – tai protas.

Iš 2016 m. gruodžio 25 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Pažinti Kūrėją protą

Kaip pažinti Kūrėją?

Kūrėjas – kūrinio viduje

Komentarų nėra

Kaip suvokiame gamtą?

Realybės suvokimas

Klausimas. Kodėl gamtoje realizuotas holografijos principas? Kodėl jo nejaučiame?
Atsakymas. Visa, kas mus supa, suvokiame per savo jutimo organus ir todėl suvokimas priklauso nuo suvokiančiojo. Negalime pasakyti, kad suvokiame gamtą objektyviai.
Sakykime, norime suvokti ją dešimtmatėje erdvėje, nes taip esame sukurti, kitaip nejaučiame ir nesuprantame. Juk mūsų protas, jausminis aparatas sukurtas pagal tam tikrą programą. O jeigu jis būtų sukurtas kitaip, tikėtina, kad kitaip mąstytume ir suvoktume tai, kur esame.
Sunku pasakyti, kokia mums atrodytų Visata. To neįmanoma apibūdinti, nes žmogus viską suvokia ir mato savo sąmonėje. Be jo neįmanoma pasakyti, kaip tai atrodytų.

Iš 2016 m. gruodžio 25 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Ar reali Visata?

Fantazijos ir tikrovė

Įkalinti Visatoje

Komentarų nėra

Kam kurti Kūrėją?

Kūrėjas, Realybės suvokimas

Klausimas. Sakote, kad Kūrėjo nėra, Jį reikia sukurti. Kas yra Kūrėjas? Kam Jį reikia sukurti?
Atsakymas. Kūrėjas  hebrajų k. „Borė“ iš žodžio „bo“ (ateik) ir „rė“ (pamatyk). Kol Jo nesuvoksi, nieko neišeis. Ne žmoguje Kūrėjo nėra. Jis atsiranda mumyse tada, kai Jį suvokiame.
Lygiai taip pat ir su mūsų pasauliu ir viskuo, kas yra jame: kol jį stebime, jis mumyse atsiskleidžia, vos tik liaujamės jį stebėję, pasaulis išnyksta. Beje, mokslininkai taip pat ima apie tai kalbėti.

Iš 2017 m. vasario 26 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kelio į Kūrėją žemėlapis

Ar reikia Kūrėjui pažinti patį save?

Kūrėjas paslėptas, bet grupė atvira

Komentarų nėra

Kodėl Visatoje tiek daug negyvosios medžiagos?

Realybės suvokimas

Klausimas. Kam tiek daug materijos Visatoje, jei egzistuoja tik viena žmonija?
Atsakymas. Mat gamta sudaryta iš keturių lygmenų: negyvosios gamtos, augalijos, gyvūnijos ir žmonių. Negyvoji gamta – didžiausia, ji iš savo kiekio sukuria naują kokybę – augalinę pakopą.
Augalija padengia visą žemę, bet visa jos gausa išreiškia tik vieną kokybę – gyvūninę.
Gyvūnų kur kas mažiau nei augalų, bet jie visa savo įvairove vis tiek pasiekia būseną, kai prilygsta vienam žmogui.
Taip viskas sukurta. Tad būtina didžiulė negyvosios materijos sankaupa, kuri pasiekia pusiausvyrą vos per nedidelį augalijos kiekį.

Iš 2017 m. sausio 29 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Beribio prisipildymo stebuklas

Kai mokslas bejėgis – atsako kabala

Gamta – tai vienybė

Komentarų nėra

Kaip atskirti tikrovę nuo iliuzijos

Realybės suvokimas

Klausimas. Ar galima atskirti iliuziją nuo tikrovės? Galbūt žmonės, patiriantys Aukštesnįjį pasaulį, tiesiog pereina prie kitos iliuzijos, kuri jiems atrodo tikra?
Atsakymas. Ne. Esmė ta, kad jie išeina iš savo būsenos ir pradeda jausti pasaulį ne savyje, jis nepraeina per jų įprastus pojūčių organus ir neišsikreipia dėl jų asmeninių savybių. Dėl to tai ne iliuzija, o tikroji realybė, kuri egzistuoja ne mumyse.
Tuomet tai, ką laikome tikrove, egzistuojančia ne mumyse, iš esmės egzistuoja mūsų viduje, mūsų egoistiniame suvokime.
Kabalistai sako, kad klausimas apie gyvenimo prasmę skatina mus pakilti virš mūsų tikrovės. Jeigu teisingai pasinaudosime šiuo klausimu, per jį rasime metodiką pakilimo į kitą, aukštesnę, tikrovę, tuomet ir pamatysime mūsų tikrovę iš šalies.
Mes plaukiojame egoizme kaip vandenyje, ir matome tik per jį. Žmogus – viso labo tik suvokimo, kas egzistuoja aplink jį, organas.
Dėl ko pasaulis sukurtas būtent taip? Dėl to, kad žmogus galėtų tam tikrą laiką egzistuoti ir išeitų iš šios būsenos į kitą, į aukštesnę, tikrovę, kuri nepriklauso nuo žmogiškojo egoizmo. Neutralizuodamas savo egoizmą, žmogus pradeda išeiti iš savęs, tampa absoliučiai objektyvus. Tada jam nebėra laiko, erdvės ir judėjimo apribojimų.

Daugiau šia tema skaitykite:

Šis pasaulis – sapnas sapne, kuris sapne…

Mūsų pasaulis – dvasinio pasaulio šešėlis

Fantazijos ir tikrovė

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai
Vėlesni įrašai »