Pateikti įrašai priklausantys Senovės Babilonas kategorijai.


Babilono palikimas

Krizė, globalizacija, Senovės Babilonas

Klausimas: Ar galima tikėtis geresnės ateities, kai burnoje dar nedingęs aitrus krizės skonis?
Atsakymas: Iš tiesų, mes atsidūrėme tokioje situacijoje, kuri savaime nepraeis. Prasidėjo procesas, kuris turi atvesti mus prie išsitaisymo.
Nepaisant mūsų pastangų ignoruoti akivaizdžius dalykus, mes pamažu verčiami suprasti, kad visuomenėje būtina kažką keisti.
Krizės spaudimas apnuogina mums jos priežastis ir tikrąją poveikio vietą. Tai daugialypė krizė, smogusi šeimai, auklėjimui, ekonomikai, visuomenei, asmenybei.
Reikia suprasti, kad būtinas bendras sprendimas, o ne dalinės atskirų sferų pataisos.
Iš tiesų, darbotvarkėje tėra vienas klausimas: kokio tikslo mumyse siekia gamta (kokia mūsų gyvenimo prasmė)?
Jeigu sužinosime mūsų sukūrimo tikslą, suprasime, kur „plaukiame“ laiko tėkmėje. Šiandien pabundame, pažadinti šio klausimo, ir per jo prizmę matome mūsų gyvenimo krizę.
Kuo greičiau atsakysime į šį klausimą, tuo greičiau pakilsime virš šiandieninės būsenos. Viltys, kad viskas sugrįš į senąsias gyvenimo vėžes, neturi pagrindo. Krizė pasislėpė, kad „užgriūtų“ su nauja jėga.
Šviesa mus sudaužė į dalis, o tai reiškia, kad tik ji gali ištaisyti šį sudužimą. Turime tik panorėti šito, pajausti būtinybę susivienyti.
Pirmą kartą tokia situacija susiklostė Senovės Babilone. Tuomet dalis babiloniečių, vėliau tapusi  Izraelio tauta, suprato, kad reikia susivienyti ir laikinai sugebėjo tai padaryti.
Šiandien visa žmonija privalo suprasti, kad ir vėl pateko į Babiloną. Bet dabar negalime pabėgti vieni nuo kitų – nėra kur.
Norėjome pastatyti bokštą iki dangaus ir patyrėme nesėkmę. Tai krizės požymis, ir mums trūksta tik suvokimo, kad egzistuoja Aukštesnioji jėga, galinti mus suvienyti.
Ir Babilone Abraomas kvietė susivienyti, bet žmonės nusprendė išsiskirstyti. Šiandien išsiskirstyti įmanoma tik per protekcionizmą, nacionalinę ar asmeninę izoliaciją.
Ką gi, pakentėsime ir suprasime, jog tai – ne išeitis. Dar keletas nesėkmingų mėginimų savarankiškai išspręsti problemą, ir žmonija tai supras – padės kabalos mokslas.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kur mes suklydome tada, Babilone?“

„Globalinė krizė: išeitis yra“

„Krizė – naujo pasaulio gimimo kančios“

Komentarų nėra

Sudaužytas dvasingumo atspaudas

Kabala ir religija, Senovės Babilonas

Visa, kas pranoksta primityviausius tikėjimus gamtos jėgomis, atėjo mums iš kabalos mokslo, po to kai Abraomas atskleidė Aukštesniąją jėgą visuose noro lygmenyse apibrėžęs santykį su Kūrėju.
Pačiame žemiausiame noro lygmenyje tai pasireiškia kaip „dovanos“, kurias Abraomas išdalino savo sugulovių vaikams ir pasiuntė juos į Rytus. Iš ten kilo artimos gamtai ir žmogaus kūnui Rytų religijos.
Pačiame aukščiausiame (egoistiniame, ketvirtajame lygyje) noro lygmenyje veikia metodika, kurios jis mokė savo mokinius – iš šitos grupės kilo Izraelio tauta (isra-el, reiškia – „tiesiai į Kūrėją“).
Kai jo mokiniai (Izraelio tauta) iš savo dvasinio davimo ir meilės artimui pakopos nukrito į egoizmą ir tarpusavio neapykantą (II šventyklos žlugimas), tada vietoje kabalos ir „gyvenimo su Kūrėju“ atėjo judaizmas – religija ir  „gyvenimas nejaučiant Kūrėjo“.
Šitame ištaisytame į meilę ir davimą nore buvo jaučiamas Kūrėjas ir aukštesnysis gyvenimas. Iš davimo nukritus į gavimą, į egoistinį ketinimą „dėl savęs“, vėl tapo jaučiamas tik šitas pasaulis. Kabalą (jautimą, suvokimą, atskleidimą) pakeitė religija (tikėjimas, mistika, tradicija).
Judaizmas (religija) – tai likęs kabalos mokslo atspaudas nore duoti, kuris yra sudužusiame nore gauti (ketvirto sluoksnio noras).
Sudužus bendrai sielai šukės pateko į kitus noro lygmenis (trečiasis – krikščionybė; antrasis – islamas), ir priklausomai nuo to, kaip suprato kabalos atspaudą egoistiniame nore, žmonės sukūrė religijas.
Iš čia matyti, kad pagal Kūrėjo sumanymą, žmonija turi pereiti visus savo egoistinio vystymosi etapus, kad suvoktų savo priešingumą Kūrėjui, pagal principą „Įvertinti Šviesą būnant tamsoje“.
Visos religijos, tikėjimai (jų priskaičiuojama iki 3800) apibrėžiami įvairiomis Kūrėjo sampratomis egoistiniame nore visomis įmanomomis variacijomis.
Todėl pasaulyje egzistuoja tiek daug religinių prieigų ir vienų atstovai nesupranta kitų, juk viskas kilo iš kabalos išsklaidymo į religijas – iš vienybės pojūčio į sudužimo pojūtį.
Tačiau, jeigu mes, turintieji tašką širdyje, įstengsime ištaisyti tarpusavio ryšį mūsų aukštesniajame lygmenyje, tai tada savo tarpusavio ryšiu ištaisysime visas religijas ir tikėjimus (Praeityje ši aukštesnioji pakopa suduždama (II šventykla) atvedė visuomenę prie egoistinių santykių, bendro noro ir Kūrėjo, iš ko ir kilo visos religijos ir tikėjimai.). Tada visi prisijungs prie susiliejimo su Kūrėju.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kuo kabalos mokslas skiriasi nuo religijos“

„Kabala ir dvasinės praktikos“

„Kabala ir pasaulinės religijos“

Komentarų nėra

Išrinktųjų nėra

Kabala, Krizė, globalizacija, Senovės Babilonas

Kabalos mokslą atskleidė Abraomas senovės Babilone – atskleidė kaip metodiką, sujungiančią sielas.
Jis pasiūlė ją babiloniečiams, kai pirmą kartą kilo visuotinė krizė, o dabar pasaulis ir vėl atsidūrė panašioje situacijoje.
Kabala skirta viso pasaulio ištaisymui, visų be išimties, ir todėl šiandien negalima jos įsprausti į dirbtinius rėmus, siaurą aplinką. Visos sielos turi vėl susijungti į vieną kli ir sugrįžti į Begalybės būseną.
Sielos taisymas niekaip nesusijęs su gyvenimu mūsų pasaulyje. Kiekvienas gali pradėti taisyti savo sielą nepriklausomai nuo to, kur jis gyvena ir kuo užsiima.
Tam nereikalingas joks ypatingas pasirengimas. Jaučiantis tuštumą žmogus ateina į kabalą, o tas, kuris „pripildytas“ kol kas lieka stovėti „eilėje“.
„Visa žmonija savo vystymosi pabaigoje neišvengiamai turi atskleisti Kūrėją“. Baal Sulamas, „Kabalos mokslo esmė“ (RU, EN).

Daugiau šia tema skaitykite:

„Jūsų siela pabudo? Neleiskite jai užmigti“

„Kaip susivienyti žmonijai? (video klipas)“

„Kabalos metodika“

Komentarų nėra

Efektai, atskleisti Senovės Babilone

Klausimai ir atsakymai, Senovės Babilonas

prie-sienosKlausimas: sakote, kad visi žmonės kilo iš Babilono, betgi iki Babilono jau gyveno žmonės Afrikoje, Kinijoje, Indijoje ir Amerikoje?
Atsakymas: pirmąsyk uždara civilizacija susiformavo Senovės Babilone. Ir būtent todėl, kad jie pastebėjo „mažą kaimą“ (bendrą ryšį) ir „drugelio efektą“ (visi veikia visus), galėjo atskleisti kabalą.

Komentarų nėra

Kur mes suklydome tada, Babilone?

Senovės Babilonas

Klausimas: Aš nesuprantu jūsų vartojamo žodžio „egoistinis“ reikšmės. Dar nesuprantamesnis jis tampa, kai naudojamas kaip priešprieša žodžiui „altruistinis“. Ar negalėtumėt smulkiau paaiškinti, ką mes padarėme neteisingai tada, Babilone, nusprendę eiti tuo keliu, kuris atvedė mus į šiandienos situaciją. Ir svarbiausia: kaip mes, judėdami pirmyn, galime pataisyti šią sudėtingą situaciją?
Atsakymas: Abraomas tarp Senovės Babilono (tiksliau, Uro miesto, kuriame jis gyveno) piliečių įžvelgė stiprėjančią tendenciją egoistiškai vienas kitą išnaudoti.
Šio fenomeno tyrinėjimas padėjo jam atskleisti priežastį: egoizmas nuolatos auga tam, kad žmogus virš jo pakiltų, panaudodamas tą pakilimą savo altruistiniam augimui (kildamas virš nuolat po tavimi augančio kalno). Toks egzistavimo principas vadinasi „augimas tikėjimu virš žinojimo“ – davimas aukščiau gavimo. Nors Abraomas ir mėgino įtikinti babiloniečius realizuoti jo atskleistą gamtos dėsnį, jie nepanoro eiti šiuo keliu. Pasirinko pritarimo egoizmui, paklusimo jam kelią: ką noriu, tą ir darau (kiek tai įmanoma).
Šiandien šis kelias atvedė mus į akligatvį ir mes priverstinai arba savo valia privalome priimti jo išsitaisymo metodiką.

Komentarų nėra
Vėlesni įrašai »