Pateikti įrašai priklausantys Valios laisvė kategorijai.


Kuo pasireiškia valios laisvė?

Dvasinis darbas, Valios laisvė

Klausimas. Kodėl žmogus atsako už galimybę suartėti su Kūrėju, jei jis neturi valios laisvės judėti prie Jo?
Atsakymas. Tiesa, čia žmogus neturi valios laisvės.
Valios laisvė ta, kad žmogus pats panorėtų eiti tuo keliu, kuriuo turi vystytis visa gamta, antraip jo būsena visiškai valdoma Kūrėjo.
Jeigu jis pats realizuoja kūrimo programą iki tol, kol ji atsiskleis, tai būtent šitai ir yra jo valios laisvė.

Iš 2016 m. birželio 9 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Už ką žmogus atsakingas?

Tokia neapčiuopiama sąvoka – laisvė

Pilnas sankryžų kelias

Komentarų nėra

Vienybė ir asmenybė

Valios laisvė

Klausimas. Vienybė reiškia asmenybės anuliavimą?
Atsakymas. Vienybė reiškia, kad anuliuojame tik egoistinę asmenybę, o ne asmenybę apskritai.
Jeigu matau, kad egoizmas man kenkia, noriu tapti kitokia asmenybe. Asmenybė lieka, be to, tampa laisva.
Nūnai esu valdomas egoizmo. Mane traukia įvairiausi malonumai: maistas, seksas, šeima, žinios, šlovė, valdžia, ir aš sukuosi šiuose noruose, siekdamas kas akimirką juos užpildyti kuo tik įstengiu. Taip aš tiesiog apvagiu save ir iš manęs nieko nelieka.

Iš 2016 m. balandžio 17 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Pasaulinio egoizmo viršūnėje

Dvasiniai ir materialieji norai

Siauras tiltas tarp pasaulių

Komentarų nėra

Valdančiųjų jėgų tinkle

Dvasinis darbas, Valios laisvė

Klausimas. Supantis pasaulis kasdien tam vis agresyvesnis ir baisesnis. Kaip elgtis su žmonėmis darbe, viešajame transporte ir kitose vietose, juk jie dar neturi taško širdyje ?
Atsakymas. Patarčiau gilintis į save ir mažiau sieti save su aplinkiniu pasauliu. Jūs jo neištaisysite. Geriausia, ką galite atlikti, – šiek tiek nutolti nuo jo ir susitelkti ties savo paties pokyčiais.
Kai aukštesnioji jėga ims jums atsiskleisti, pasaulis atrodys kitaip. Pamatysite, kokie tolimi jums žmonės aplink, suprasite, kad jie valdomi iš aukščiau, kad jie neturi nieko savo, asmeniško, jokios valios laisvės, charakterio ir t. t. – taip su jais žaidžia iš aukščiau.
Jums atsiskleis visa sistema. Išvysite septynis milijardus žmonių, zujančius tai šen, tai ten it skruzdės. Visi esame jėgų tinkle, kuris valdo visa, kas gyva Žemėje, ir mus. Nereikia žiūrėti į žmones, kaip turinčius valios laisvę.
Jums paaiškės, kaip iš jėgų tinklo, kuriame esame, pritraukti sau teigiamą jėgą, jai padedant pakilti virš savo likimo ir įgyti naują, ypatingą lemtį. Tai galėsite atlikti.

Iš 2016 m. balandžio 17 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Nešališkas požiūris į pasaulį

Išeiti iš kūno rėmų

Visas pasaulis – manyje

Komentarų nėra

Už ką žmogus atsakingas?

Dvasinis darbas, Valios laisvė

Klausimas. Kodėl žmogus atsako už galimybę priartėti prie Kūrėjo, jeigu jis už nieką neatsakingas?
Atsakymas. Žmogus už nieką neatsako, išskyrus tai, kaip susilieti su Kūrėju, mat vien tam jis buvo sukurtas. Todėl visi jo veiksmai, kai jis nemėgina suartėti su Kūrėju yra beverčiai, kvaili ir juda visai ne ta kryptimi. Taip jis tik blogina savo būseną.
Todėl sakoma: „Verčiau sėdėti ir nieko neveikti“.

Iš 2016 m. kovo 20 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Grįžti į Adomo pavidalą

Užbėgant už akių

Kiekvienas nors kartą gauna galimybę

Komentarų nėra

Gąsdinantis visatos disbalansas

Kabala ir kiti mokslai, Valios laisvė

Pranešimas. Amerikos mokslininkai sujungė žmonijai žinomus duomenis apie galaktiką ir sukūrė projektą „Cosmik Web“, parodančią Visatos sandarą per ryšius tarp žvaigždžių. Visata yra tinklas atskirų galaktikų, kurias jungia gravitacinė sąveika.
Buvo surinkti duomenys apie 24 tūkstančius galaktikų (kiekvienoje iš jų – milijardai žvaigždžių), sukurtas jų ryšių modelis, todėl tapo įmanoma įvertinti visą kosmoso didybę ir grandioziškumą, jis pasirodė esąs į vieną tinklą sujungtas vienas organizmas.
Komentaras. Kabala tvirtina, kad visa visata, ne tiktai mūsų pasaulis, o visi pasauliai kartu yra vienas organizmas. Visuose pasauliuose tiktai žmogus yra kūrinys, turintis galimybę laisvai elgtis. Kiti kūriniai valdomi gamtos instinktyviai, be valios laisvės.
Dėl to tik nuo žmogaus elgesio priklauso visos sistemos pusiausvyra, tiktai jis gali tą balansą pažeisti. Kaip teisingai valdyti sistemą ir palaikyti jos balansą, moko kabalos mokslas. Dabartiniu metu žmonija savo egoistiniu elgesiu išveda visatos sistemą iš pusiausvyros. Kabala įspėja dėl pasekmių…

Komentarų nėra

Suvokti gyvenimo tikslą

Realybės suvokimas, Valios laisvė, gyvenimo prasmė

Klausimas. Ar galima pasakyti, kad skirtumas tarp dvasinio ir materialaus pasaulio – tai sąmoningas ir nesąmoningas egzistavimas? Net mokslininkai sako, kad egzistuojame nesąmoningai.
Atsakymas. Iš tikrųjų, egzistuojame automatiškai, absoliučiai nesąmoningai ir apskritai nesuprantame, kas mes, kokie, dėl ko. Visi mūsų organai, ląstelės, viskas, kas mus supa, veikia virš mūsų, ir mes jaučiame tą akimirką, kurią jau išgyvename.
Todėl neturime jokių galimybių kažką pakeisti, nėra jokios valios laisvės, viskas nulemta, ir mus tiesiog tempia per įvairias būsenas. Kokiu tikslu? Dėl to, kad tam tikroje mūsų vystymosi atkarpoje nusiviltume tokiu egzistavimu, pripažintume jo nenaudingumą, nereikšmingumą, tuštumą ir panorėtume rasti gyvenimo tikslą.
O mūsų pasaulis egzistuoja tik tam, kad suteiktų mums galimybę sąmoningai pakilti aukščiau visko į tolimesnį – dvasinį – išmatavimą.
Klausimas. Ką reiškia „sąmoningai”? Mūsų pasaulyje manyje nuolatos prabunda norai ir aš lakstau paskui, kad juos pripildyčiau. O kas dvasiniame pasaulyje? Aš turiu pats išrasti šiuos norus?
Atsakymas. Kažkurią akimirką tau nusibos lakstyti paskui ir mėgautis savo norais, tu nustosi tapatintis su jais ir pamatysi, kad tai vilionės, ir tu priverstas nuolatos jas vaikytis. Nors gauni malonų jausmą, bet jau nenori, kad jis tave papirktų, nori būti vis labiau nepriklausomas, o ne parsiduoti savo maloniems pojūčiams.
Tada imi galvoti: „Kaip man pakilti aukščiau to? Kodėl aš turiu visą laiką bėgioti paskui malonumus ir kiekvieną kartą matyti, kaip jiems parsiduodu? Ar to pakanka mano gyvenimui?! O gal man verta susimąstyti, kam visa tai? Viskas praeina: sekundė po sekundės, malonumas po malonumo. Kuo mažiau kentėti ir pasijausti truputį geriau – štai ir visas mano egzistavimas?!“
Klausimas. Kokia viso to alternatyva dvasiniame pasaulyje?
Atsakymas. Alternatyva ta, kad imi suvokti savo egzistavimo prasmę. Šis suvokimas pripildo nepaaiškinamu, neapsakomu pojūčiu, kad pasiekei harmoniją, aukštesnįjį egzistavimą, tiesą, tikrumą, tikslą – tai, ko nėra materialiajame pasaulyje.
Mūsų pasaulyje, jei man blogai, vadinasi, reikia, kad būtų nors truputį geriau, tada vėl blogai ir vėl truputį geriau. Ir viskas – štai ir visas egzistavimo tikslas!
O dvasiniame pasaulyje tu suvoki visko, kas vyksta, prasmę. Tu viską suvoki ne savyje, ir tai sukuria tavyje tobulumo, harmonijos, pusiausvyros, amžinybės būseną.

Iš 2016 m. vasario 21 d. pamokos rusų kalba

Komentarų nėra

Dvasinė ir materialioji laisvė

Valios laisvė

Klausimas. Ar priklauso dvasinė laisvė nuo materialiojo pasaulio?
Atsakymas. Jokiu būdu. Juk, dėl to, kad įgytų dvasinę laisvę, kabalistą paveikia arba jame pasireiškia ypatingos aukštesniosios jėgos, kurios duoda davimo savybę ir meilę, savybę išeiti iš savęs, galimybę pakilti virš savo egoizmo.
Dėl to jis visai nejaučia jokių apribojimų, susijusių su mūsų pasauliu, su savo gyvūniniu kūnu.
Tarp materijos ir dvasios nėra jokio ryšio. Gali kilti dvasiniais laiptais, likdamas tokiame pačiame materialiame būvyje, su tais pačiais įpročiais ir skoniais.
Klausimas. Vadinasi, materijoje nėra nieko dvasinio?
Atsakymas. Žinoma! Negyvoji, augalinė, gyvūninė materija – tai mūsų pasaulis. Jie veikia pagal egoistinį įstatymą – energijos išsaugojimo programą. Kiekviena dalelė nori išsaugoti save ir tiktai save išnaudodama kitus – nesvarbu, kokiomis priemonėmis. Svarbiausia – išdidinti save, t. y. kiekvieną kartą patirti maksimaliai gerą egoistinę būseną.
Klausimas. Ar materialioji laisvė priklauso nuo dvasinio pasaulio?
Atsakymas. Praeitais amžiais nepriklausė. Mūsų laikais – priklauso, dėl to, kad dabar dvasinis pasaulis ir mūsų pasaulis artėja vienas prie kito. Dėl to mūsų pasaulyje kyla vis didesnių problemų ir tuo pačiu metu didesnių galimybių atskleisti dvasinį pasaulį. Įsisavindami jį, galėsime paveikti mūsų pasaulį.

Daugiau šia tema skaitykite:

Svaiginanti laisvė, neribojama laikinos būties

Laisvė sekti gamtos dėsniais

Realybės suvokimas: kūnas ir siela

Komentarų nėra

Nuo ko priklauso gyvenimo ilgis?

Kūnas ir siela, Valios laisvė

Klausimas. Nuo ko priklauso žmonių gyvenimo trukmė? Juk kartais ir nuostabūs žmonės, ir klastingi žmogžudžiai miršta gana anksti. Ar įmanoma, kalbant apie sielos brandą, kad dabartiniame įsikūnijime pirmųjų sielos jau aukštai pakilo, o antrųjų yra beviltiškos ir jas paima naujam gimimui?
Atsakymas. Visa tai susiję su sielų įsikūnijimų ciklu. Jokio išskaičiavimo, susijusio su kūnais, nevyksta! Mūsų gyvenime tu gali būti blogas ar geras žmogus, bet egoizmo atžvilgiu tai neturi reikšmės.
Atsižvelgiama tiktai į bendrą sistemą – siekiama optimaliu būdu atvesti ją iki visiško išsitaisymo. Ir todėl kalbama tiktai apie žmogaus realizaciją bendroje sieloje. O kūnas duotas tam, kad jis savo valia patalpintų save šioje sieloje – ryšyje su kitais, visiškame davime ir meilėje.
Jeigu jis gali tai padaryti, tai randa savo sielą. Tada atsižvelgiama į jo būseną kiekvieną laiko momentą.
O jeigu neranda, tai jam duodamas tam tikras laiko tarpas, kad laisva valia įsijungtų į bendrą aplinką, gali būti, kad netgi į dvasinį pasaulį. Jeigu jis neišnaudoja ir šios galimybės, tada ją atima, ir žmogus pradeda naują įsikūnijimo ciklą. Tas pats dvasinis genas pereina į kitą kūną, su naujais duomenimis, naujoje aplinkoje, ir vėl duodama galimybė įvykdyti savo misiją.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip tapti amžinam?

Iš anksto nulemtas kelias

Gyvenimo programa, I d.

Klausimas. Nuo ko priklauso žmonių gyvenimo trukmė? Juk kartais ir nuostabūs žmonės, ir klastingi žmogžudžiai miršta gana anksti. Ar įmanoma, kalbant apie sielos brandą, kad dabartiniame įsikūnijime pirmųjų sielos jau aukštai pakilo, o antrųjų yra beviltiškos ir jas paima naujam gimimui?

Atsakymas. Visa tai susiję su sielų įsikūnijimų ciklu. Jokio išskaičiavimo, susijusio su kūnais, nevyksta! Mūsų gyvenime tu gali būti blogas ar geras žmogus, bet egoizmo atžvilgiu tai neturi reikšmės.

Atsižvelgiama tiktai į bendrą sistemą – siekiama optimaliu būdu atvesti ją iki visiško išsitaisymo. Ir todėl kalbama tiktai apie žmogaus realizaciją bendroje sieloje. O kūnas duotas tam, kad jis savo valia patalpintų save šioje sieloje – ryšyje su kitais, visiškame davime ir meilėje.

Jeigu jis gali tai padaryti, tai randa savo sielą. Tada atsižvelgiama į jo būseną kiekvieną laiko momentą.

O jeigu neranda, tai jam duodamas tam tikras laiko tarpas, kad laisva valia įsijungtų į bendrą aplinką, gali būti, kad netgi į dvasinį pasaulį. Jeigu jis neišnaudoja ir šios galimybės, tada ją atima, ir žmogus pradeda naują įsikūnijimo ciklą. Tas pats dvasinis genas pereina į kitą kūną, su naujais duomenimis, naujoje aplinkoje, ir vėl duodama galimybė įvykdyti savo misiją.

Komentarų nėra

Karma ar sąmoningas judėjimas?

Kūnas ir siela, Realybės suvokimas, Valios laisvė

Klausimas. Ar likimas priklauso nuo žmogaus veiksmų šiame pasaulyje – to, kas vadinama karma?
Atsakymas. Žmogus iš tiesų gali veikti savo likimą, bet ne karmos lygmeniu, o tik siekdamas vienytis su kitais.
Tada jo įtaka sau ir pasauliui bus teigiama. Jeigu jis neišnaudos galimybių vienytis, jo įtaka bus neigiama.
Šiame pasaulyje mus riboja mūsų filosofijos ir išsigalvojimai. Mes turime tik vieną galimybę: susivienyti arba nesusivienyti.
Nuo to priklauso, ar pritrauksime aukštesniąją jėgą, ar ji praeis pro mus ir veiks be mūsų, tada visuose lygmenyse atsiskleis neigiamas jos poveikis: praradimai ir kančios.
Klausimas. Visi žmonės taps tobuli ir pakils į aukštesnįjį lygmenį, ar bus kažkokia atranka?
Atsakymas. Jokios atrankos nebus, kiekvienas užims savo vietą. Juk to, kuo mes užsiimame, reikia mūsų vystymuisi paspartinti, galutinei būsenai pasiekti geru ir greitu būdu, be jokių kančių.

Iš 2015 m. lapkričio 8 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Iš anksto nulemtas kelias

Išminčių karta

Kaip pakeisti įrašus gyvenimo dienoraštyje

Komentarų nėra

Kaip išvengti likimo smūgių?

Auklėjimas, vaikai, Dvasinis darbas, Valios laisvė

Klausimas. Jei viskas užprogramuota, tai gal verta likti pasyviam?
Atsakymas. Jeigu žmogus pasyviai sėdės ir lauks, tai įvairiausi likimo smūgiai vis tiek privers jį ieškoti.
Nuolat ieškome. Juk ko ieškome moksle, mene, gimdydami vaikus ir t.t.? Būdų, kaip pagerinti savo padėtį, tačiau vis dar nerandame šios problemos sprendimo, o pats geriausias ir vienintelis sprendimas – ryšys tarp mūsų, nes jame atsikleidžia aukštesnioji jėga, ir mes susiliejame su savo šaknimi.
Tik grįžimas į savo šaknį, iš kur atėjome, ir į kur turime grįžti, gali suteikti mums visišką pasitenkinimą.
Klausimas. O studijuojant kabalą likimo smūgių nebus?
Atsakymas. Jei realizuosime kabalą, o ne šiaip jos mokysimės, tai tada ne tik kad nebus likimo smūgių, bet dar ir „iš dangaus“ kris vien dovanos. Kalbu labai rimtai! Žmogus staiga ims jausti, kaip viskas jam tiesiog į rankas krenta.
O kodėl visi neturėtų taip jaustis?! Iš tiesų, Gamta geranoriška, tiesiog mums reikia rasti pusiausvyrą su ja.

Iš 2015 m. lapkričio 15 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Iš anksto nulemtas kelias

Išminčių karta

Kaip pakeisti įrašus gyvenimo dienoraštyje

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai
Vėlesni įrašai »