Pateikti įrašai priklausantys Vyras ir moteris kategorijai.


Vyras ir moteris – magnetas tarp jų, 2 d.

Vyras ir moteris

Klausimas. Kas lemia žmogaus norus? Skirtingiems vyrams patinka skirtingos moterys, o moterims – skirtingi vyrai. Dėl ko taip yra?
Atsakymas. Gyvūnai tiksliai jaučia, kas jiems geriausiai tinka. Patinas išsirenka pačią sveikiausią patelę, kuri gali pagimdyti sveikų palikuonių. Sau renkamės porą pagal tuos pačius principus: patį stipriausią ir sveikiausią, kad galėtume susilaukti sveikų vaikučių ir apsaugoti šeimą.
Iš tiesų, žmogus taip pat nesąmoningai vadovaujasi šiais principais. Nors mums atrodo, kad tai ne taip, ir mes slepiamės už gražių žodžių, tačiau iš tikrųjų potraukis vienas kitam – būtent tai.
Kadangi kiekvienoje gyvoje būtybėje egzistuoja visi keturi lygiai: negyvasis, augalinis, gyvūninis ir žmogiškasis, tai visi žmonės pagal savo charakterį skirstomi į keturis tipus: sangvinikas, flegmatikas, cholerikas ir melancholikas. Tai taip pat veikia renkantis partnerį.
Žmonių visuomenėje pasirinkimą lemia daug faktorių: išsilavinimas, įpročiai, priklausymas tam tikrai tautai, kultūrai. Dėl to gamtos duotas potraukis stipriai užmaskuotas. Jeigu nutrintume visą išorinę įtaką, tai kiekvienas vyras išsirinktų tokią moterį, kurios reikalauja jo kūnas, tinkančią jam pagal charakterį.
Tinkanti partnerė – ta, kuri mane papildo. Jausčiau, kad man su ja bus gerai. Juk ruošiamės kartu ilgai gyventi, skirtingai nuo gyvūnų, kurie susitinka tik trumpam, kad susilauktų palikuonių.
Vyras ir moteris tuokiasi, kad kurtų bendrą gyvenimą, į kurį įeina viskas: švietimas, kultūra, darbas, namų statymas, vaikų ir anūkų auklėjimas. Tai mus jungia tokiais ryšiais, kad nebesirenkame partnerio pagal prigimtinę trauką ir instinktus.
Mes vadovaujamės visuomenės  nuomonėmis, normomis, mada, kurie karta iš kartos – skirtingi.  Visos istorijos eigoje buvo manoma, kad patraukli moteris turi būti pilna ir neaukšto ūgio. Šiandien, atvirkščiai, visiems patinka aukštos ir liesos. Visa tai – išorinės savybės, tačiau ir vidiniai reikalavimai moterims pasikeitė.
Ankstesniais laikais iš moters buvo reikalaujama tik mokėti namų ruošos darbus, kaip galima geriau gaminti, tvarkyti, užsiimti vaikais, rūpintis giminės pratęsimu. Šiandien svarbus jos išsilavinimas, profesija, kultūrinis ir išsimokslinimo lygis, visuomenės statusas, sugebėjimas integruotis į visuomenę. Šie reikalavimai radikaliai pasikeitė per pastarąjį šimtmetį.
Jie nėra natūralūs, juk mes visi skirtingi, o mus visus matuoja pagal vieną ir tą patį matą. Dėl to jis kiekvienam tinka skirtingai, priklausomai nuo to, kiek yra artimas jo prigimtiniams poreikiams.  Kiekvieno žmogaus vidus turtingas, jis turi savo skonį, savitą nuomonę ir požiūrį į viską. O mus įstato į labai siaurus rėmus ir verčia į vienalytę masę.
Mokykloje, kiekvienoje klasėje, iš 15 mergaičių 5 yra vertinamos, o kitos – lyg būtų antros rūšies, nes neatitinka galiojančių standartų ir mados. To anksčiau niekada nebuvo.
Nebuvo tokių griežtų normų, ir kiekvienas matavo pagal savo skonį, klausydamasis savo širdies. Vieniems patiko apkūnios, kitiems liesos, vieniems aukštos, kitiems žemos, atsižvelgiant į kiekvieno vidinę programą. Taip pat vyrui patinka moteris, kuri primena jo mamą.
Šiandieninė visuomenė taip stipriai veikiama bendrų standartų, kad neleidžia žmogui teisingai realizuoti savo vidinių natūralių tikslų. Tai pagrindas visų mūsų visuomenės problemų, dėl to, kad žmonės susitinka, veda, susilaukia vaikų, o po to supranta, kad išsirinko visai ne tą, kad tai neatitinka jo vidinio noro.
Mes veikiame pagal modelius, primetamus visuomenės, ir dėl to esame nelaimingi.

Daugiau šia tema skaitykite:

Vyras ir moteris – magnetas tarp jų, 1 d.

Meilės atgimimas

Melodija dviem balsams

Komentarų nėra

Vyras ir moteris – magnetas tarp jų, 1 d.

Vyras ir moteris

Klausimas. Kaip atsiranda magnetinė traukos tarp vyro ir moters jėga, kuri pasireiškia ankstyvoje jaunystėje?
Atsakymas. Mūsų Visata pradėjo vystytis maždaug prieš 14 milijardų metų kaip Didžiojo sprogimo rezultatas, sukūręs visiškai naują vietą, naują kūrinį, kuris anksčiau neegzistavo.
Taip pradėjo formuotis materija, kuri iš pradžių susidėjo iš dviejų priešingų dalių: teigiamų ir neigiamų, pliuso ir minuso.
Pliusas priklauso vyrų giminei, o minusas – moterų. Vienas negali egzistuoti be kito. Tikriausiai pačioje pirmojoje dalelėje, tapusioje prototipu visos materijos, pliusas ir minusas egzistavo kartu.
Po to minusas ir pliusas pradėjo plisti ir tarpusavyje sudaryti vis sudėtingesnius susijungimus, elektronus, protonus. Iš jų susijungimų ir tarpusavio sąveikos atsirado visi pagrindiniai periodinės lentelės elementai, kurių šiandien priskaičiuojama apie 120.
Iš šių elementų susidarė didesni objektai: dujų sankaupos, kietieji kūnai, žemė, ant kurios pliuso ir minuso dariniai vystėsi toliau: atomai susijungė į molekules, kristalus. Molekulės tapo organinėmis, gyvomis, t. y. turinčiomis savo vystymosi programą.
Pliuso ir minuso jungimosi menas vystėsi nuo negyvojo lygmens į augalinį, vėliau į gyvūninį ir, galiausiai, žmogaus. Susijungimas tarp pliuso ir minuso, vyriškosios ir moteriškosios dalelių, gamtoje tapo neįprastai sudėtingas.
Negyvajame lygmenyje medžiagos skaidosi priklausomai nuo teigiamų ir neigiamų dalelių kiekio, valentingumo. Tuo labiau po to, kai negyvosios dalelės vystosi į augalą, kuris išdygsta iš negyvo dirvožemio, t. y. sugeba save pagimdyti ir vystyti, visas vystymasis vyksta dėl pliuso ir minuso susijungimo pagal tam tikrą programą.
Kiekvienoje būtybėje egzistuoja vidinė programa kaip kompiuteryje, kurianti jame vis sudėtingesnius ryšius.
Dėl šios priežasties augalai vystosi ir gyvena, kitaip jie būtų negyvi. Santykiai tarp dviejų polių – pliuso ir minuso – augale labai sudėtingi. Šie santykiai egzistuoja ne tiktai kiekviename augale, bet ir tarp augalų.
Ryšys tarp gėlių egzistuoja dėl paukščių, vabzdžių, sujungiančių pliusus ir minusus. Tai ne tik atomai ir molekulės, o ypatingas susijungimas cheminių ir biologinių dalelių, kurios taip pat dalijasi į vyriškąsias ir moteriškąsias.
Taip evoliucionuoja augalinis pasaulis, kol pasiekia gyvūninį lygmenį, kur egzistuoja didelis skirtumas tarp vyriškosios ir moteriškosios lyčių. Tarp jų atsiranda ypatingi ryšiai, priklausomai nuo sezono. Tai ištisa santykių kultūra, nors jie ir valdomi instinktų.
Žmogus, kaip aukščiausia gyvūninio lygmens stadija, sukuria ypatingą kultūrą, ugdymą, aplinką, žmonių visuomenę. Žmonijoje egzistuoja labai sudėtingi santykiai tarp pliuso ir minuso, vyrų ir moterų, kurie kuria savo gyvenimą kartu.
Per visą istoriją vyras ir moteris kūrė bendrą šeimą ilgam laikui, nes reikėjo vienam kito vaikams auginti. Juk kuo labiau išsivysčiusi visuomenė, tuo daugiau laiko reikia jai vystytis.
Akivaizdus labai didelis skirtumas tarp teigiamų ir neigiamų elementariųjų dalelių sąveikos, atsiradusios sukuriant mūsų Visatą, ir to, kas vyksta su žmonėmis. Mums netgi atrodo, kad žmogus turi laisvą valią ir kažką prideda prie savo vystymosi programos, pats sprendžia, kaip elgtis, ypač, kai kalbame apie lyčių tarpusavio santykius.
Iš tikrųjų, nieko nepridedame prie gamtos programos. Kaip gyvūnai, augalai, akmenys, taip ir žmogus paklūsta prigimtiniams instinktams ir elgiasi priklausomai nuo įdėtos į jį programos, kuri pasireiškia jame ir veda į galutinį tikslą.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kodėl siekiame meilės?

Vyras ir moteris – tokie skirtingi pasauliai, I d.

Lyčių kova, I d.

Komentarų nėra

Vyrų brendimas

Auklėjimas, vaikai, Vyras ir moteris

Komentaras. Britų mokslininkai atliko seriją eksperimentų, norėdami išsiaiškinti, kokio amžiaus vyrai ir moterys tampa iš tiesų suaugusiais.
Jie mano, kad subręstama tada, kai žmonės yra pasiruošę prisiimti atsakomybę už savo ir savo artimųjų veiksmus. Pagal tyrimų rezultatus vyrai subręsta būdami keturiasdešimties, o moterys – trisdešimt dvejų metų.
Atsakymas. Tai šiandien, o pats augdamas aš stebėjausi, kaip greitai bręsta mano klasiokės, kaip keičiasi jų požiūris į gyvenimą. Aš jaučiau, kaip smarkiai nuo jų atsilieku.
Įdomu stebėti, koks didžiulis skirtumas tarp berniukų ir mergaičių: mergaitės žiūri į gyvenimą kaip mažos moterys, o berniukus domina tik futbolas, tinklinis ir panašiai.
Vyrai subręsta daug vėliau, jei apskritai subręsta.
Moteriai šiandien sunku rasti sau porą ir susituokti su žmogumi, kuris ją palaikys. Ji nori, kad šalia jos būtų ramstis, ir labiau psichologinis, nei fizinis, nes šiuolaikiniame pasaulyje moteris gali apsirūpinti pati, o psichologinė parama jai būtina. Deja, vyrai tam neauklėjami.
Klausimas. Kodėl dabar bręstama taip vėlai?
Atsakymas. Todėl, kad mes ilgiau gyvename. Gyvenimas nereikalauja iš mūsų suaugti. Vyras gali visą savo gyvenimą praleisti su tėvais. Jis gali įsidarbinti ir ramiai atnešti atlyginimą tėvams, jis turi viską: buitinę techniką, pusfabrikačių, jam nieko netrūksta.
Todėl nemanau, kad 40 metų vyrui – tai būtinai riba, kai jis tampa suaugusiu. Šiandien matau, kad būdami 50-60 vyrai – dar vaikai. Jie nieko nenori: nei prisiimti atsakomybės, nei sunkumų, nei dirbti dėl šeimos.
Moteris yra pasiruošusi prisiimti atsakomybę dėl šeimos ir vaikų, vyras – ne.
Žmogų reikia perdaryti į dvasinį, kad jis suvoktų, dėl kokio tikslo egzistuoja ir kokią aplinką turi sukurti aplink save. Jei mes pradėsime žmogų taip auklėti, tai jis pradės bręsti būdamas 15–20 metų, o dvidešimties jau bus susiformavęs vyras.

Iš 2016 m. gruodžio 5 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Jaunimui santuoka darosi nebeįdomi

Dvasinis pasaulis: vyrai ir moterys

Vyrai nemėgsta jausti svetimo liūdesio

Komentarų nėra

Jaunimui santuoka darosi nebeįdomi

Auklėjimas, vaikai, Egoizmo vystymasis, Vyras ir moteris

Tyrimas. Jaunimas praranda susidomėjimą santuoka, jiems tai yra kažkas visiškai svetimo. Santuoka neturi nieko bendra su meile, gyvenimu kartu, vaikų gimdymu, jaunimas nustojo suprasti religinį santuokos pobūdį.
Jie supranta, kodėl tėvai šventė santuokas, bet patys nesiruošia eiti jų pėdomis. Be santuokų nebūna skyrybų, turto dalybų ir kitokio bylinėjimosi. 30 procentų merginų ir 50 procentų vaikinų neįtraukia santuokos tarp trijų svarbiausių įvykių gyvenime.
Aukštojo mokslo diplomo gavimas, kraustymasis į savo būstą, dideli pirkiniai (namas, automobilis), vaiko gimimas – visa tai šiuolaikiniam jaunimui daug svarbiau negu santuoka. Ji tapo formalumu.
Komentaras. Augantis egoizmas atskiria ir vis labiau tolina žmones vieną nuo kito. Suartėjimas galimas tik su Aukštesniosios šviesos pagalba. Jos veikimą sukelia kabalos mokslo studijavimas. Be šių studijų tapsime visiško žmonių susvetimėjimo liudininkais.

Daugiau šia tema skaitykite:

Apsiginkluoti aukštesniąja Gamtos jėga

Kodėl jie nenori tuoktis…

Vienišas arba gyvenimas atskirai

Komentarų nėra

Vyras ir žmona: dvasinis tobulėjimas

Moters dvasingumas, Vyras ir moteris

Klausimas. Jei vyras ir žmona – vienas kito savybių atspindys, praktiškai dvyniai, turintys panašius norus ir vienas kitą jaučiantys, kaip jiems judėti į priekį kartu?
Atsakymas. Taip ir judėti. Jei jie taip susiję, jie turi jausti, kaip vienas kitam padeda ir kartu juda į priekį. Tarp jų kyla vis daugiau ginčų ir vis daugiau galimybių susijungti.

Iš 2016 m. kovo 6 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Integralios šeimos paslaptis

Išlaisvinant meilę iš nebūties

Šeimos santykių adapteris

Komentarų nėra

Atėjo laikas legalizuoti prostituciją

Vyras ir moteris

Komentaras. Didžiojoje Britanijoje priskaičiuojama apie septyniasdešimt tūkstančių prostitučių, kurios uždirba iki dviejų tūkstančių svarų sterlingų per savaitę.
Šalies Parlamento vidaus reikalų komiteto deputatai pasiūlė legalizuoti šią profesiją ir netaikyti prostitutėms baudžiamosios atsakomybės, pateisinant jas tuo, kad jos yra vienišos motinos ir moterys, priverstos verstis tokiu verslu, kad save išmaitintų.
Atsakymas. Tai pati seniausia profesija, kuri egzistavo visais laikais visose tautose. Todėl kovoti su ja beprasmiška, bet verta ją įsprausti į šiek tiek daugiau ar mažiau padorius rėmus, kad neiširtų šeimos.
Sakoma, kad jei prostitucija legali, šeimos neyra, juk prostitutė nepasigrobia vyro nuo žmonos. Prostitucija nėra pati didžiausia visuomenės problema. Seksas – natūralus, prigimtinis žmogaus poreikis. Mes negalime jo įsprausti vidun, turime kažkaip rasti tinkamą būdą šiai energijai išlieti, juk ji užvaldo žmones jauname amžiuje ir neleidžia normaliai gyventi.
Kai jaunimui siautėja hormonai, jie negali nei mokytis, nei normaliai bendrauti tarpusavyje, jiems viskas sukasi aplink tai. Todėl į šį klausimą žvelgčiau švelniau, žmogiškiau ir suteikčiau vyrams, jaunuoliams, paaugliams galimybę sumažinti šią įtampą tiek, kiek tai yra būtina neperžengiant tam tikrų ribų, be iškrypimų.
Šiandien jaunuoliai neskuba tuoktis, merginos irgi neskuba tekėti. Tad, kol panors sukurti šeimą, jie turi turėti tokią galimybę, kad galėtų ramiai gyventi, tobulėti, mokytis, įgyti profesiją – apskritai eiti koja kojon su gamta.  Neįsivaizduoju, kas būtų, jei šiandien gyventume pirmykštėje bendruomenėje ir žmonės tarpusavyje nebendrautų, nesituoktų, nekurtų šeimos. Juk nuo 12 – 13 metų taip pradeda siautėti hormonai, kad jaunimas apskritai nesupranta, kas su jais vyksta, juk tai stipriai užvaldo jų širdis ir protą.
Todėl geriausia – suteikti jiems teisėtą, paprastą, protingą išeitį. Reikia paaiškinti, parodyti jiems praktiškai, kaip potraukis tarp žmonių, tinkamas tarpusavio ryšys turi būti grindžiamas supratimu, pagarba, kad žmogus tampa tau brangus, artimas dėl svarbių priežasčių, o ne todėl, kad staiga atliko trumpalaikį lytinį aktą ir tai priverstinai juos sujungė. Reikia atskirti viena nuo kito.
Vis tiek gyvenimas veda prie to, kad parodytų mums, jog šie du esminiai reiškiniai mūsų gyvenime nesusiję vienas su kitu: viena vertus, meilė, potraukis, pagarba, įpratimas, kita vertus, lytinių poreikių tenkinimas.
Tai, kas būdinga pagyvenusiems, visą gyvenimą kartu praleidusiems žmonėms (įpratimas, supratimas, priklausomybė nuo vienas kito), turėtų būti aktualu ir jauname amžiuje, kai mes – labiau draugai, gerai suprantame priklausą vienas nuo kito, jaučiamės ištikimi šeimai ir vaikams. Būtent tam turi būti skiriamas dėmesys auklėjant.
Manau, kad čia dar daug teks padirbėti psichologams ir šeimos specialistams, tačiau turime pertvarkyti savo santykius. Ir tada visa visuomenė, šeimos, bet koks žmonių tarpusavio ryšys atrodys kitaip.

Iš 2016 m. liepos 3 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Komentarų nėra

Žemiškos problemos ir dvasinis vystymasis

Moters dvasingumas, Vyras ir moteris

Klausimas. Ar moteryje yra tik viena dvasinė šaknis, sujungianti ją tik su vienu vyru? O vyras gali turėti keletą moterų?
Atsakymas. Nereikia sujungti žemiškų problemų su dvasiniu vystymusi. Nepainiokite skirtingų dalykų. Palikite fizinį vystymąsi vienoje pusėje, dvasinį kitoje ir nemaišykite jų. Aš pats visada taip darau, jokiu būdu nesikišu ir nepatarinėju apie tai savo mokiniams.
Jūs, suaugę žmonės, ateikite studijuoti kabalą, jei jus domina dvasinis vystymasis – studijuokite! Be to, jūsų fizinis kūnas reikalauja prigimtinio nukreipimo (maisto, sekso, šeimos, pinigų, garbės, valdžios, žinių) – prisipildykite, kiek tai nekenkia dvasiniam vystymuisi.
Ir nereikia savęs vesti į labirintus, užsiimant gyvūninio kūno psichologija. Tai neturi jokio ryšio su kabala. Užsiimkite dvasiniu vystymusi ir iš jo patys semsite patarimus sau ir savo šeimos tvarkai.

Iš 2016 m. kovo 6 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Vyrai, moterys ir antrosios santuokos

Dvasinis pasaulis: vyrai ir moterys

Kaip žiūrėti į neištikimybę?

Komentarų nėra

Kaip sustiprinti šeimą?

Vyras ir moteris

Klausimas. Kaip kabaloje žiūrima į skyrybų problemą, perduodamą iš kartos į kartą? Pavyzdžiui, mano šeimoje keturių kartų moterys išsiskyrusios ir vienišos.
Atsakymas. Tai vyksta dėl to, kad nemokame savęs ištaisyti.
Aš pragyvenau nelengvą gyvenimą, kuriame daug kas buvo nesklandu. Tačiau aš sau pasakiau aiškią nuostatą: „Jokių skyrybų – jos neegzistuoja! Tu turi vaikus, šeimą, tu privalai jais rūpintis ir neturi teisės jų palikti.“
Tarpusavio santykiai gali būti skirtingi, kaip kam pavyksta. Tačiau pareigos tokios, kad tai yra tavo šeima, ir tuo viskas pasakyta.
Klausimas. Ar blogi tėvų tarpusavio santykiai vaikui geriau negu skyrybos?
Atsakymas. Manau, kad geriau gyventi taip, negu nepilnoje šeimoje. Vaikas be tėvo nuolat jaučiasi nesaugus (neapgintas). Šalia jo nėra žmogaus, kuris paimtų jį už kitos rankos. Aštrus netekties to, kuris turi būti šalia, pojūtis atsiliepia visą gyvenimą.
Komentaras. Šiandien išsiskyrusių šeimų skaičius sudaro 50 proc. ir vis didėja.
Atsakymas. Esmė ta, kad pasaulis vis labiau prašosi išsitaisymo. Kad pajaustų šitą poreikį žmonės patenka į sunkias būsenas, kad, galų gale, nuspręstų, jog jiems būtina ką nors daryti su savimi.
Klausimas. Ar gali kabala sulaikyti žmogų šeimoje?
Atsakymas. Ji padeda sustiprinti šeimą. Šiandien daugiau ar mažiau esame susipažinę su šia metodika, kurioje yra grupiniai pokalbiai dešimtukuose, šeimos seminaruose, įvairiai jungiantis grupėje, įtraukiant sąveiką tarp vyro ir žmonos. Mes neturime pakankamai jėgų, kad galėtume padėti kiekvienai šeimai, tačiau tai būtina nuosekliai įvesti visuomenėje.
Klausimas. Ar gali skyrybos, neištikimybė ir taip toliau paveikti žmogaus dvasinį vystymąsi?
Atsakymas. Ne. Niekas mūsų pasaulyje negali paveikti žmogaus dvasinio vystymosi, išskyrus dvasinę disharmoniją (netvarką). Tačiau mūsų materialūs, žemiški santykiai gali veikti dvasinius ryšius.

Daugiau šia tema skaitykite:

Šeima – kaip visatos centras

Ideali šeima

Šeima – dvasinio kilimo priemonė

Komentarų nėra

Kaip padėti vyrui?

Moters dvasingumas, Vyras ir moteris

Klausimas. Kaip padėti vyrui tapti dvasingam?
Atsakymas. Jeigu ir vyras, ir jūs kartu studijuojate kabalą, suteikite jam galimybę būti grupėje…
Sakykime, priešais save ekrane matau grupę, kur gale sėdi vienas vyriškis, o visi kiti – moterys. Laikau, kad priešais mane yra vyrų grupė.
Iš jų siekio matau, kad tai itin stiprūs, tikslo siekiantys žmonės. O tai, kad jie moteriško pavidalo, neturėtų mūsų atstumti ar kažkaip nuteikti – tai tiesiog fiziologinė ypatybė ir tiek.
Beje, gimdyti, maitinti, duoti, auginti – visai tai vyro-kabalisto veiksmai. Jis iš savęs augina ir gimdo kitą pakopą. Jis ją vysto, maitina, ja rūpinasi. Tad tai moteriška ar vyriška dalia?
Į visa tai reikia žvelgti priklausomai nuo mūsų poelgių, dvasinių veiksmų.

Iš 2016 m. birželio 26 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Į Kūrėją panašus vyras

Vyriškosios ir moteriškosios sielos

Moterys, netrukdykite vyrams!

Komentarų nėra

Į Kūrėją panašus vyras

Dvasinis darbas, Vyras ir moteris

Klausimas. Savo gyvenimo kelyje dar nesutikau vyrų, prilygstančių Kūrėjui. Ką reiškia vyras, prilygstantis Kūrėjui. Kuo jis panašus į Kūrėją? Ar yra šansų sutikti tokį vyrą?
Atsakymas. Žmogus, kuris siekia panašumo į Kūrėją, stengiasi pakilti virš savo prigimties ir nori prilygti Kūrėjui duodamas ir mylėdamas kitus.
Tarkime, įsijungdamas į dešimtuką, imu treniruotis, kaip išeiti iš savo rėmų. Taip rūpindamasis draugais, tarsi užpildydamas juos, gyvendamas tuo, kad siekiu būti juose, stumtelėti juos pirmyn, užpildyti juos, rūpintis jais it savo mažais vaikais aš prilygstu Kūrėjui.
Prašau Jo: „Leisk man suprasti, suteik man jėgų, duok man galimybę rūpintis jais, nes taip esu panašus į Tave. Gerbiu ir myliu šią Tavo savybę, ir noriu būti kaip Tu. Tad duok man galimybę rūpintis jais, ir tada būsiu arčiau Tavęs“. Iš esmės tai ir yra tikra, vyriška malda.

Iš 2016 m. birželio 26 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Dvasinis pasaulis: vyrai ir moterys

Vyriškosios ir moteriškosios sielos

Trečias nėra nereikalingas

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai
Vėlesni įrašai »