Pateikti įrašai priklausantys Vyras ir moteris kategorijai.


Atėjo laikas legalizuoti prostituciją

Vyras ir moteris

Komentaras. Didžiojoje Britanijoje priskaičiuojama apie septyniasdešimt tūkstančių prostitučių, kurios uždirba iki dviejų tūkstančių svarų sterlingų per savaitę.
Šalies Parlamento vidaus reikalų komiteto deputatai pasiūlė legalizuoti šią profesiją ir netaikyti prostitutėms baudžiamosios atsakomybės, pateisinant jas tuo, kad jos yra vienišos motinos ir moterys, priverstos verstis tokiu verslu, kad save išmaitintų.
Atsakymas. Tai pati seniausia profesija, kuri egzistavo visais laikais visose tautose. Todėl kovoti su ja beprasmiška, bet verta ją įsprausti į šiek tiek daugiau ar mažiau padorius rėmus, kad neiširtų šeimos.
Sakoma, kad jei prostitucija legali, šeimos neyra, juk prostitutė nepasigrobia vyro nuo žmonos. Prostitucija nėra pati didžiausia visuomenės problema. Seksas – natūralus, prigimtinis žmogaus poreikis. Mes negalime jo įsprausti vidun, turime kažkaip rasti tinkamą būdą šiai energijai išlieti, juk ji užvaldo žmones jauname amžiuje ir neleidžia normaliai gyventi.
Kai jaunimui siautėja hormonai, jie negali nei mokytis, nei normaliai bendrauti tarpusavyje, jiems viskas sukasi aplink tai. Todėl į šį klausimą žvelgčiau švelniau, žmogiškiau ir suteikčiau vyrams, jaunuoliams, paaugliams galimybę sumažinti šią įtampą tiek, kiek tai yra būtina neperžengiant tam tikrų ribų, be iškrypimų.
Šiandien jaunuoliai neskuba tuoktis, merginos irgi neskuba tekėti. Tad, kol panors sukurti šeimą, jie turi turėti tokią galimybę, kad galėtų ramiai gyventi, tobulėti, mokytis, įgyti profesiją – apskritai eiti koja kojon su gamta.  Neįsivaizduoju, kas būtų, jei šiandien gyventume pirmykštėje bendruomenėje ir žmonės tarpusavyje nebendrautų, nesituoktų, nekurtų šeimos. Juk nuo 12 – 13 metų taip pradeda siautėti hormonai, kad jaunimas apskritai nesupranta, kas su jais vyksta, juk tai stipriai užvaldo jų širdis ir protą.
Todėl geriausia – suteikti jiems teisėtą, paprastą, protingą išeitį. Reikia paaiškinti, parodyti jiems praktiškai, kaip potraukis tarp žmonių, tinkamas tarpusavio ryšys turi būti grindžiamas supratimu, pagarba, kad žmogus tampa tau brangus, artimas dėl svarbių priežasčių, o ne todėl, kad staiga atliko trumpalaikį lytinį aktą ir tai priverstinai juos sujungė. Reikia atskirti viena nuo kito.
Vis tiek gyvenimas veda prie to, kad parodytų mums, jog šie du esminiai reiškiniai mūsų gyvenime nesusiję vienas su kitu: viena vertus, meilė, potraukis, pagarba, įpratimas, kita vertus, lytinių poreikių tenkinimas.
Tai, kas būdinga pagyvenusiems, visą gyvenimą kartu praleidusiems žmonėms (įpratimas, supratimas, priklausomybė nuo vienas kito), turėtų būti aktualu ir jauname amžiuje, kai mes – labiau draugai, gerai suprantame priklausą vienas nuo kito, jaučiamės ištikimi šeimai ir vaikams. Būtent tam turi būti skiriamas dėmesys auklėjant.
Manau, kad čia dar daug teks padirbėti psichologams ir šeimos specialistams, tačiau turime pertvarkyti savo santykius. Ir tada visa visuomenė, šeimos, bet koks žmonių tarpusavio ryšys atrodys kitaip.

Iš 2016 m. liepos 3 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Komentarų nėra

Žemiškos problemos ir dvasinis vystymasis

Moters dvasingumas, Vyras ir moteris

Klausimas. Ar moteryje yra tik viena dvasinė šaknis, sujungianti ją tik su vienu vyru? O vyras gali turėti keletą moterų?
Atsakymas. Nereikia sujungti žemiškų problemų su dvasiniu vystymusi. Nepainiokite skirtingų dalykų. Palikite fizinį vystymąsi vienoje pusėje, dvasinį kitoje ir nemaišykite jų. Aš pats visada taip darau, jokiu būdu nesikišu ir nepatarinėju apie tai savo mokiniams.
Jūs, suaugę žmonės, ateikite studijuoti kabalą, jei jus domina dvasinis vystymasis – studijuokite! Be to, jūsų fizinis kūnas reikalauja prigimtinio nukreipimo (maisto, sekso, šeimos, pinigų, garbės, valdžios, žinių) – prisipildykite, kiek tai nekenkia dvasiniam vystymuisi.
Ir nereikia savęs vesti į labirintus, užsiimant gyvūninio kūno psichologija. Tai neturi jokio ryšio su kabala. Užsiimkite dvasiniu vystymusi ir iš jo patys semsite patarimus sau ir savo šeimos tvarkai.

Iš 2016 m. kovo 6 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Vyrai, moterys ir antrosios santuokos

Dvasinis pasaulis: vyrai ir moterys

Kaip žiūrėti į neištikimybę?

Komentarų nėra

Kaip sustiprinti šeimą?

Vyras ir moteris

Klausimas. Kaip kabaloje žiūrima į skyrybų problemą, perduodamą iš kartos į kartą? Pavyzdžiui, mano šeimoje keturių kartų moterys išsiskyrusios ir vienišos.
Atsakymas. Tai vyksta dėl to, kad nemokame savęs ištaisyti.
Aš pragyvenau nelengvą gyvenimą, kuriame daug kas buvo nesklandu. Tačiau aš sau pasakiau aiškią nuostatą: „Jokių skyrybų – jos neegzistuoja! Tu turi vaikus, šeimą, tu privalai jais rūpintis ir neturi teisės jų palikti.“
Tarpusavio santykiai gali būti skirtingi, kaip kam pavyksta. Tačiau pareigos tokios, kad tai yra tavo šeima, ir tuo viskas pasakyta.
Klausimas. Ar blogi tėvų tarpusavio santykiai vaikui geriau negu skyrybos?
Atsakymas. Manau, kad geriau gyventi taip, negu nepilnoje šeimoje. Vaikas be tėvo nuolat jaučiasi nesaugus (neapgintas). Šalia jo nėra žmogaus, kuris paimtų jį už kitos rankos. Aštrus netekties to, kuris turi būti šalia, pojūtis atsiliepia visą gyvenimą.
Komentaras. Šiandien išsiskyrusių šeimų skaičius sudaro 50 proc. ir vis didėja.
Atsakymas. Esmė ta, kad pasaulis vis labiau prašosi išsitaisymo. Kad pajaustų šitą poreikį žmonės patenka į sunkias būsenas, kad, galų gale, nuspręstų, jog jiems būtina ką nors daryti su savimi.
Klausimas. Ar gali kabala sulaikyti žmogų šeimoje?
Atsakymas. Ji padeda sustiprinti šeimą. Šiandien daugiau ar mažiau esame susipažinę su šia metodika, kurioje yra grupiniai pokalbiai dešimtukuose, šeimos seminaruose, įvairiai jungiantis grupėje, įtraukiant sąveiką tarp vyro ir žmonos. Mes neturime pakankamai jėgų, kad galėtume padėti kiekvienai šeimai, tačiau tai būtina nuosekliai įvesti visuomenėje.
Klausimas. Ar gali skyrybos, neištikimybė ir taip toliau paveikti žmogaus dvasinį vystymąsi?
Atsakymas. Ne. Niekas mūsų pasaulyje negali paveikti žmogaus dvasinio vystymosi, išskyrus dvasinę disharmoniją (netvarką). Tačiau mūsų materialūs, žemiški santykiai gali veikti dvasinius ryšius.

Daugiau šia tema skaitykite:

Šeima – kaip visatos centras

Ideali šeima

Šeima – dvasinio kilimo priemonė

Komentarų nėra

Kaip padėti vyrui?

Moters dvasingumas, Vyras ir moteris

Klausimas. Kaip padėti vyrui tapti dvasingam?
Atsakymas. Jeigu ir vyras, ir jūs kartu studijuojate kabalą, suteikite jam galimybę būti grupėje…
Sakykime, priešais save ekrane matau grupę, kur gale sėdi vienas vyriškis, o visi kiti – moterys. Laikau, kad priešais mane yra vyrų grupė.
Iš jų siekio matau, kad tai itin stiprūs, tikslo siekiantys žmonės. O tai, kad jie moteriško pavidalo, neturėtų mūsų atstumti ar kažkaip nuteikti – tai tiesiog fiziologinė ypatybė ir tiek.
Beje, gimdyti, maitinti, duoti, auginti – visai tai vyro-kabalisto veiksmai. Jis iš savęs augina ir gimdo kitą pakopą. Jis ją vysto, maitina, ja rūpinasi. Tad tai moteriška ar vyriška dalia?
Į visa tai reikia žvelgti priklausomai nuo mūsų poelgių, dvasinių veiksmų.

Iš 2016 m. birželio 26 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Į Kūrėją panašus vyras

Vyriškosios ir moteriškosios sielos

Moterys, netrukdykite vyrams!

Komentarų nėra

Į Kūrėją panašus vyras

Dvasinis darbas, Vyras ir moteris

Klausimas. Savo gyvenimo kelyje dar nesutikau vyrų, prilygstančių Kūrėjui. Ką reiškia vyras, prilygstantis Kūrėjui. Kuo jis panašus į Kūrėją? Ar yra šansų sutikti tokį vyrą?
Atsakymas. Žmogus, kuris siekia panašumo į Kūrėją, stengiasi pakilti virš savo prigimties ir nori prilygti Kūrėjui duodamas ir mylėdamas kitus.
Tarkime, įsijungdamas į dešimtuką, imu treniruotis, kaip išeiti iš savo rėmų. Taip rūpindamasis draugais, tarsi užpildydamas juos, gyvendamas tuo, kad siekiu būti juose, stumtelėti juos pirmyn, užpildyti juos, rūpintis jais it savo mažais vaikais aš prilygstu Kūrėjui.
Prašau Jo: „Leisk man suprasti, suteik man jėgų, duok man galimybę rūpintis jais, nes taip esu panašus į Tave. Gerbiu ir myliu šią Tavo savybę, ir noriu būti kaip Tu. Tad duok man galimybę rūpintis jais, ir tada būsiu arčiau Tavęs“. Iš esmės tai ir yra tikra, vyriška malda.

Iš 2016 m. birželio 26 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Dvasinis pasaulis: vyrai ir moterys

Vyriškosios ir moteriškosios sielos

Trečias nėra nereikalingas

Komentarų nėra

Kodėl jie nenori tuoktis…

Auklėjimas, vaikai, Krizė, globalizacija, Vyras ir moteris

Nuomonė. Amerikiečiai, kurių amžius nuo 18 iki 29 metų, praranda susidomėjimą santuoka. Tik 19 proc. „tūkstantmetinukų” („millennials“ – gimusiųjų nuo 80-ųjų pradžios iki 90-ųjų pabaigos) gyvena oficialų šeimyninį gyvenimą.
Visi bandymai susigrąžinti susidomėjimą santuokos institutu, kurių ėmėsi valdžios ir religinės institucijos, žlugo.
Jaunimas supranta, kodėl tėvai tuokėsi, bet nesiruošia patys sekti jų pėdomis. Daugelis mano, kad santuoka yra pasenusi procedūra, kuri pagal teisinius aktus tik apsunkina gyvenimą. Be santuokų, kaip žinoma, nebūna skyrybų, turto dalijimosi ir kitų teisminių bylų nagrinėjimo.
Kaip santuokos liudijimas gali pakeisti mūsų gyvenimą? Santuoka prarado savo religinę magiją… Išsilavinimo gavimas, nuosavas būstas, namo ir automobilio pirkimas, vaiko gimimas – žymiai svarbiau šiuolaikiniam jaunimui nei vestuvės.
Santuokos institutą gina konservatyvieji amerikiečiai, vyresni nei 45 metų. Jie užaugo su kitomis vertybėmis ir nori įskiepyti jas vaikams. Niekas nesiginčija su tuo faktu, kad santuokos institutas miršta. Kyla klausimas, kaip reaguoti į šį faktą. Mes negalime pasukti laiko atgal.
Komentaras. Žmogaus elgesys pagrįstas jo vienintele savybe – egoistinio pripildymo siekiu. Jis lemia visą mūsų elgseną. Todėl elgesio pasikeitimo priežastis yra bazinio reiškinio – egoizmo – pokytis.
Egoizmas pasikeitė taip, kad tapo tobulesnis ir toliau greitai vystosi, labiausiai, kokybiškai. Gamtoje įdiegta jos ir žmogaus vystymosi programa. Apie valios laisvės nebuvimą mūsų veiksmuose skaitykite straipsnyje „Valios laisvė“.
Pagal šią programą žmogus turi prasiskverbti į gamtos programą, ištyrinėti ją, veikiančią savyje, ir veikti sutinkamai su ja. Šiuo metu žmogus veikia priešingai nei ši programa. Bet tai normalu ir taip pat įrašyta šioje programoje: tai vadinamasis augimo laikotarpis, panašiai, kaip auga mūsų pasaulyje vaikai.
Šiuo metu esame perėjimo į aktyvų dalyvavimą kūrimo programoje stadijoje. Ši kūrimo programa privers mus suvokti jos esmę ir veikti sutinkamai su ja. Panašiai jaunimas pereina į savarankišką suaugusiųjų gyvenimą. Vieniems tai pavyksta lengviau, o kitiems – sunkiau.
Mokslas apie žmogaus vystymąsi – kabala – yra skirta paaiškinti mums, kas vyksta su mumis ir paruošti mus teisingai sąveikai (Achišena keliu) su gamta (Kūrėju).

Daugiau šia tema skaitykite:

Vienišiaus būtis

Laisvė ar tik iliuzija

Vienišas arba gyvenimas atskirai

Komentarų nėra

Vyrai, moterys ir antrosios santuokos

Vyras ir moteris

Klausimas. Kodėl vyrai dabar ramiai veda moteris, turinčias vaikų? Anksčiau visuomenė to nepalaikė, o dabar – toleruoja.
Atsakymas. Pastaruoju metu mes taip pasikeitėme, kad tai nebeturi reikšmės. Mes tuokiamės, skiriamės, jungiamės su kitų šeimų skeveldromis ir su jomis gyvename. Dabar vyrui ne taip svarbu, moteris turi vaiką ar ne.
Kažkada buvo keista imti į žmonas merginą, pabuvojusią „svetimose rankose“. Tačiau per paskutinius kelis šimtus metų viskas pasikeitė. Visa tai materialiojo ir dvasinio vystymosi pasekmės.
O kai pradėsime jungtis tarpusavyje teisingais ryšiais, Aukštesnioji šviesa pradės mus taisyti, ir tada mūsų požiūris į pasaulį, į žmonių tarpusavio sąveiką pasikeis. Arba jis keisis santūrumo ir griežtumo linkme, arba, priešingai, mes visą laiką kilsime dvasiniame tarpusavio vienijimesi ir nekreipsime dėmesio į fizinį ryšį, jo neaukštinsime.

Iš 2016 m. kovo 6 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Vyriškosios ir moteriškosios sielos

Vyras, žmona ir sielos šaknis

Sutuoktiniai – draugai

Komentarų nėra

Vyras, žmona ir sielos šaknis

Vyras ir moteris

Klausimas. Žmona suteikiama vyrui, atsižvelgiant į jo sielos šaknį, ar atvirkščiai?
Atsakymas. Tai labai sudėtingas sujungimas. Mūsų laikais tai labai painu, nes šiame pasaulyje nėra naujų sielų. Mes jau ne pirmą kartą nusileidžiame, ir todėl viskas taip vienas su kitu susipynę, kad mažai tikėtina, kad idealiai atitiksime vienas kitą. Būtent dėl šios priežasties dabar labai sunku sujungti poras.

Iš 2016 m. kovo 6 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Vyras ir moteris – dvi stichijos

Šeima – kaip visatos centras

Sutuoktiniai – draugai

Komentarų nėra

Kanada: belytis žmogus

Krizė, globalizacija, Vyras ir moteris

Komentaras. Laikraštyje „Guardian“ paskelbtas pranešimas, kad „Kanados premjeras Džastinas Triudo, sudalyvavęs gėjų parade Toronte, pareiškė, jog Kanados vyriausybė svarsto neutralios lyties tapatybės įvedimą.
Praėjusią savaitę Kanados Ontarijo provincijos vyriausybė leido vairuotojo pažymėjime nurodyti trečiąją lytį.
Birželį Kanados Parlamento Atstovų Rūmai balsavo už valstybinio himno teksto pakeitimą, kur nebūtų akcentuojama lytis. „Tavo sūnų širdys liepsnoja meile tau“ bus pakeista į „mūsų širdys liepsnoja meile tau“.
Atsakymas. Esmė ta, kad homoseksualūs santykiai gamtoje egzistuoja nuo neatmenamų laikų. Ir čia nieko naujo nėra. Tiesiog anksčiau visi žiūrėjo į šiuos reiškinius labai ramiai.
Tai buvo senovės pasaulio kultūros dalis. Ir nors senovės Romoje ir Graikijoje nebuvo rengiami gėjų paradai, į tokius santykius buvo žiūrima kaip į natūralius. Atėjus krikščionybei viskas pasislėpė kažkur viduje, o XX amžiaus pradžioje vėl kyla į paviršių.
Problema ta, kad mūsų laikais pasitelkus žiniasklaidą ir elito politiką, norima greitai, žymiai sumažinti planetos gyventojų skaičių ne karinėmis priemonėmis, o griaunant šeimą.
Tai tikslinga, elito apgalvota politika, mat siekiama palikti 20 procentų viso dabartinio gyventojų skaičiaus.
Klausimas. Jeigu tvirtinate, kad kažkas valdo elitą, tai kur čia aukščiausioji jėga? Ką ji čia išdarinėja?
Atsakymas. Kūrėjo, Gamtos yra numatyta programa, pagal kurią gamtos materija, t. y. noras mėgautis (egoizmas), tampa panašus į Šviesą  – į šį norą valdančią jėgą. Galiausiai materija ir ši jėga turi susijungti.
Į kiek dalių bus padalyta, suplėšyta, suskaldyta ši materija: į aštuonis milijardus, į aštuoniasdešimt milijardų ar tai tebus vienas žmogus – neturi reikšmės.
Omenyje turimas ne mūsų pasaulio žmogus, o egoizmo pavidalas. Ir kai jis tampa panašus į Kūrėją, tai vadinama „Adomu“, iš žodžio „domė“ (hebrajų k.) – „panašus“.
Todėl nesvarbu, kiek bus žmonių. Jei prieš 100 metų Žemėje buvo trys milijardai žmonių, o šiandien – septyni ar gal net aštuoni, tai kodėl negalime atlikti priešingo šuolio? Niekas nuo to nepasikeis. Gamta dirbs per bet kokį žmonių skaičių. Visos mintys iš Gamtos.
Tikriausiai taip bus galima sutrumpinti ir išsitaisymo, žmonių suartėjimo, laiką.
Klausimas. Ir netgi išvengti karo?
Atsakymas. Negalime kelti tokių klausimų, jie pernelyg globalūs žmogaus protui, nes apima šias būsenas: Aukščiausiąjį pasaulį ir valdymo sistemą.
Tačiau ką galime atlikti – tai iš tikrųjų suvokti, kad viskas vyksta natūraliai ir nėra jokių sąmokslų.
Aš už tai, kad susitelktume į auklėjimą, tai svarbiausia.

Komentarų nėra

Moterys, netrukdykite vyrams!

Moters dvasingumas, Vyras ir moteris

Klausimas. Kodėl mums nesukūrus mišrių kabalistinių grupių, kuriose vyrai ir moterys galėtų geriau vieni kitus papildyti?
Atsakymas. Tai neįmanoma, nes moteris vyrų grupę išveda iš pusiausvyros. Reikalas tas, kad vyrą traukia moterys, jų išorinis vaizdas sužadina įvairiausių jausmų, o tai atitraukia dėmesį nuo dvasinio darbo.
Todėl mokydamiesi vyrai ir moterys turi būti atskirai. Vyrams per pamokas draudžiama žiūrėti į moteris, kad neblaškytų dvasinio ketinimo. O moterys gali ramiausiai žiūrėti į vyrus ir perimti iš jų dvasinį potencialą.
Todėl ten, kur vyrai dirba dvasinį darbą, reikia sukurti tokias sąlygas, kad moterys jiems netrukdytų.

Iš 2016 m. kovo 6 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Dvasinis pasaulis: vyrai ir moterys

Vyras ir moteris – dvi stichijos

Be moters nėra vystymosi

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai
Vėlesni įrašai »