Michaelis Laitmanas
IŠ CHAOSO Į HARMONIJĄ
Į pradžią
 
dr. Michaelis Laitmanas
Michaelis Laitmanas (filosofijos mokslų daktaras, biokibernetikas) - mokslininkas kabalistas, ontologijos ir pažinimo teorijos profesorius, Pasaulinės kabalos akademijos ir J. Ašlago kabalos tyrimo instituto (ARI - Ashlag Research Institute) - pelno nesiekiančių organizacijų, kurios užsiima kabalos mokslo tyrinėjimais ir šviečiamąja veikla, įkūrėjas ir vadovas.
M. Laitmanas gimė 1946 m. Vitebske (Baltarusija). 1970 m. baigė Leningrado valstybinio politechnikos instituto biologinės ir medicininės kibernetikos fakultetą. Studijuodamas dirbo tiriamąjį darbą Kraujo tyrimo institute, specializavosi širdies ir smegenų kraujotakos elektromagnetinio reguliavimo srityje. Pastaruosius 30 metų užsiima kabalos mokslo tyrinėjimais. Gyvena Izraelyje, vedęs, turi tris vaikus.
Moksliniai tyrinėjimai paskatino M. Laitmaną studijuoti senovinį kabalos mokslą. 1978 m. jis tapo kabalisto Barucho Ašlago mokiniu. B. Ašlagas (1906-1991) – didžiojo kabalisto, knygos „Zohar“ komentaro autoriaus Jehudžio Ašlago (1884-1954) sūnus ir pasekėjas. M. Laitmanas tęsia kabalos žinių perdavimo estafetę šiuolaikinei kartai.
M. Laitmanas parašė daugiau nei 30 knygų, kuriose išsamiai komentuoja iš esmės visus autentiškus kabalistinius šaltinius. Savo veikaluose jis faktiškai atnaujino tradicinį požiūrį į kabalą, atskleidė ją kaip žinojimą, būtiną visai žmonijai.
Šiandien M. Laitmano ilgamečiai kabalos mokslo tyrinėjimai pelno visuotinį pripažinimą. Nuo 2005 m. jis yra Pasaulio išminčių tarybos (World Wisdom Council), kuri jungia žymiausius mokslininkus ir visuomenės veikėjus, svarstančius šiuolaikinės civilizacijos globalines problemas, narys.
M. Laitmano paskaitos kasdien tiesiogiai transliuojamos internetu Pasaulinės kabalos akademijos svetainėje www.kabbalah.info.
 

Kabala lietuviškai |  Kabala TV |  Kabalos filmai |  Kabala rusiškai |  Kabala angliškai |  Knygynas |  Knygynas Lietuvoje
© 2007 VšĮ Kabalos studijų centras