Tikrovė ar subjektyvi iliuzija

Realybės suvokimas

Klausimas. Jau Talmude buvo parašyta, kad kiekvienas sprendžia pagal savo sugedimo laipsnį. Jau tada žmonės suprato, kad pakeitę savo savybes, jie sugebės pamatyti tikrą pasaulį.
Ar galima sakyti, kad kiti man duoti tik tam, kad patikrinčiau savo požiūrį į juos? Ir kaip panaudoti pakilimui tai, kad kituose matau neigiamas savybes, o savyje visada teigiamas?
Atsakymas. Išorinis pasaulis egzistuoja tik tavyje ir tu negali pasakyti, ar jis egzistuoja be tavęs.
Tarkim, žmogus šiandien egzistuoja, o rytoj jo nebus: pasaulis išliks ar ne? Žmogus negali to tvirtinti. Niekas negali to tvirtinti, įskaitant Niutoną, nes kiekvieno požiūriu visa tai subjektyvi iliuzija. Galima paprieštarauti, nes mes matome, – kai žmogus miršta, pasaulis išlieka. Tačiau kur jis egzistuoja, kame? Tiems, kurie gyvena – jis egzistuoja. O to, kuris mirė, atžvilgiu negalime pasakyti nieko, nes nejaučiame to, ką jaučia jis.
Todėl žmogus ir sukurtas taip, kad pakeistų savo požiūrį į kitus. Ir tai jam pačiam yra išėjimo iš savęs į aukštesnįjį pasaulį indikatorius. Pasaulis, esantis už žmogaus ribų, ir yra aukštesnysis pasaulis.

Iš 2016 m. rugsėjo 18 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Kas mato teisingą tikrovę?

Iliuzinis pasaulis

Nešališkas požiūris į pasaulį

Komentarų nėra

Dėl ko egzistuoja ši tikrovė?

Realybės suvokimas

Klausimas. Dėl ko egzistuoja ši tikrovė?
Atsakymas. Mūsų tikrovė egzistuoja dėl to, kad būtent joje, dėdami pastangas, palaipsniui galime atskleisti dvasinį pasaulį ir taip tapti tapatūs Kūrėjui. Mes užsidirbame savo savarankiškumą.

Iš 2016 m. rugsėjo 18 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Kas mato teisingą tikrovę?

Iliuzinis pasaulis

Fantazijos ir tikrovė

Komentarų nėra

Ar kyla žmogui klausimas apie gyvenimo prasmę?

gyvenimo prasmė

Klausimas. Kaip nuspręsti, ar kyla žmogui gyvenimo prasmės klausimas?
Atsakymas. Žmogus turi atsakyti į klausimą, ar gali gyventi neieškodamas gyvenimo prasmės, ar ne. Jeigu gali pasitenkinti kokiu nors hobiu ir daugiau apie nieką negalvoti, vadinasi, jis dar tokio noro neturi.
Tačiau gamta mus stumia. Matome, kas vyksta pasaulyje. Dėl to prieiname prie tokios būsenos, kuomet dauguma žmonių, nusivylę šituo pasauliu ir savo realizacija jame, vis tiek prieis prie būtinybės atskleisti matricą.

Daugiau šia tema skaitykite:

Trys pasaulio suvokimo būsenos

Kur ieškoti gyvenimo prasmės?

Žmogus – minčių ir jausmų sistema

Komentarų nėra

Mokslas iš niekur

Kabala, Kabala ir kiti mokslai

Klausimas. Kabala egzistuoja daugiau nei penkis tūkstančius metų. Jei šiandien kreipsitės į septynis milijardus žmonių: „Ar kabala yra teisingų ryšių tarp žmonių metodika?“, – visi pasakys, kad tai – mistika. Dėl ko kabalą slėpė visus šiuos tūkstantmečius?
Atsakymas. Kabalistai taip ilgai slėpė šią metodiką, kadangi žmonija kiekviename savo vystymosi etape gauna tik tai, ko jai reikia.
Kaip Einšteinas bijojo atskleisti pasauliui žinias apie atominę energiją, baimindamas, kad žmonija nesukurtų atominės bombos, taip ir čia. Jei jis nebūtų pagreitinęs šio proceso, galbūt tai būtų įvykę dar po 30–40 metų.
Vadinasi, žmonijos vystymasis kiekvieną laiko akimirką atskleidžia ir blogas, ir geras jėgas bei aplinkybes.
Esmė ta, kad kabala – tai ne įprastinis mokslas, kuris iš pradžių atskleidė paprastus dėsnius, paskui mechaninius, paskui atominės energijos, o dabar atskleidžia sudėtingesnius biologinius ir genetinius dėsnius, įskaitant žmogaus sukūrimą.
Viena vertus, kabala – mokslas. Kita vertus, šį mokslą gali suvokti žmogus, kuris yra jos lygmenyje. Tam nereikia būti protingais fizikais, kaip Einšteinas, Niutonas ir kiti mokslininkai. Tai turi būti žmonės, kurie iš kartos į kartą vystosi kaip mokslininkai, perduoda informaciją kaip mokslininkai, bet kartu augina save, laukdami tos akimirkos, kai kabala turės atsiskleisti žmonijai, ir žmonijai jos prireiks.
Todėl, nors kabala atsiskleidė pirmajam žmogui prieš 5777 metus – kabalistui, mokslininkui, ji iki šiol buvo paslėptyje. Ja naudojosi tik kabalistai – nedidelis žmonių ratas, taip pat, kaip atomine energija užsiėmė tik nedaugelis specialistų, kol nusprendė, kad kitos išeities nėra, atėjo laikas ją taikyti.
Lygiai taip pat ir čia. Jau daugelį tūkstantmečių kabala užsiima nedidelis skaičius žmonių. Jie apie tai rašė knygas, perduodavo jas iš kartos į kartą. Šios knygos parašytos ypatinga kalba, bet ne dėl to, kad autoriai siektų nuslėptų turinio prasmę.
Jie neslėpė! Tiesiog neįmanoma buvo atskleisti to kitiems, jei jie neturi tokio poreikio, impulso, vidinio pasiruošimo.
Net pirminiuose šaltiniuose yra pasakyta, kad būtent XX a. pabaigoje šis mokslas pasklis visame pasaulyje. Taip ir atsitiko. Todėl nieko nuostabaus, kad šiandien ji atsiranda tarsi iš niekur.

Iš 2016 m. liepos 3 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Ar ne per anksti kabalos mokslas atsiskleidė pasauliui?

Visgi kabala buvo uždrausta?

Brendimo laikas

Komentarų nėra

Europos Sąjunga: geriau išsiskirstyti, negu būti susaistytais egoistiniais ryšiais

Krizė, globalizacija

Klausimas. Kaip jūs įsivaizduojate Europos visuomenę 2020 metais? Ar pastarieji įvykiai turės įtakos Europos bendrijos vienijimuisi, ar jie lems dar didesnį susiskaldymą? Kas nutiks ES ekonomikai?
Atsakymas. Tai priklauso nuo daugelio veiksnių. Tačiau jei Europa susiskaldys, tai bus geriau, negu ji liktų tokia kaip šiandien.
Geriau palaipsniui išsiskirstyti, negu būti susaistytais vienas su kitu, kai šie ryšiai – egoistiniai. O jei ryšius palaipsniui taisysime, tada galima nieko nekeisti. Atvirkščiai, besitaisydamos Europos šalys gali tinkamai suartėti ir teigiamai veikti viena kitą.
Tačiau netikiu, kad dabar jos staiga pajaus, apie ką aš kalbu. Jau ne kartą asmeniškai kalbėjau su Europos lyderiais. Jie nepasiryš, negalės!
Europą valdo politikai ir bankininkai. Jiems vieninga Europa – tai bankų ir pramonės įmonių susivienijimas, kurio tikslas – daugiau išlošti, ant kažko pasilypėti. Todėl apie jokią vieningą Europą negali būti kalbos, – tai rinkos, pramonės, bankų susivienijimas, ir daugiau nieko. Ir paprastiems žmonėms jis sukelia tik problemas. Taigi, prieštaravimų tik daugės.

Iš 2016 m. liepos 3 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Europą gali išgelbėti tik visiška integracija

Skyrybos pagal anglus, 3 dalis

Skyrybos pagal anglus, 4 dalis

Komentarų nėra

Protas ir jausmai dvasinio vystymosi kelyje

Dvasinis darbas

Klausimas. Kur pagal kabalą gimsta žmogaus mintis?
Atsakymas. Mintį gimdo noras. Noras – tai pagrindinė žmogaus materija: kiekvienas stengiasi pripildyti tai, ko stokoja. Kad pasirinktume, kokiu būdu prisipildyti, kyla mintis.
Komentaras. O kur jausmai, emocijos, protas?
Atsakymas. Kabalistiniuose šaltiniuose nėra tokių gradacijų. Yra noras ir protas, kuris padeda norą įgyvendinti. O ketinimas – tai priedas, esantis aukščiau noro: kokiu būtent tikslu žmogus siekia norą panaudoti.
Noras yra pirminis, protas – antrinis, juk jis niekada nekeičia noro, priešingai, noras valdo protą. Kad ir kaip daugelis filosofų, rašytojų, poetų, menotyrininkų, subtiliųjų mokslų žmonės nenorėtų to pripažinti, bet viską valdo mūsų gyvūninis noras.
Klausimas. Ką pagal kabalą reiškia tokios emocijos, kaip džiaugsmas, humoras ir kt.?
Atsakymas. Visa tai – pojūčiai nore.
Klausimas. Koks jausmų ir proto vaidmuo žmogaus dvasiniame vystymesi?
Atsakymas. Jausmai rodo, kas prateka žmogaus nore, o protas turi mokėti veikti aukščiau šių norų. Bet pats protas nedirba su norais. Jis gali valdyti norus tik per Grąžinančią į šaltinį šviesą.
Matome, kad nei psichologams, nei kokių pseudomokslinių disciplinų specialistams, kurie bando dirbti su žmogaus vidiniu pasauliu, jo norais ir mintimis, nieko neišeina.
Kadangi gimsta iš noro, mintis gali padėti žmogui valdyti savo vidinį pasaulį, jei jis, minties padedamas, sukurs savyje tokias sąlygas, kai jį pradės veikti supanti šviesa.

Iš 2016 m. rugpjūčio 21 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Žaidimas jausmais

Norų gilinimas

Ketinimas, nešantis sėkmę

Komentarų nėra

Be žmogaus nėra Visatos

Realybės suvokimas

Klausimas. Kurią iš pasaulio, Visatos kilmės teorijų palaiko kabalos mokslas?
Atsakymas. Nė vienos. Kabalos mokslas sako, kad viskas, ką atskleidžiame, yra dvasinės jėgos, kurios mūsų užpakalinėje galvos dalyje tarsi ekrane piešia šiuos reiškinius, šį pasaulį. Tai absoliučiai subjektyvus reiškinys.
Komentaras. Kita vertus, mes kalbame, kad buvo kažkokia evoliucija, kai gyvūnai išėjo iš vandens į sausumą.
Atsakymas. Mums tiesiog paprasčiau taip pasakoti apie evoliucijos šaknis. Todėl sakome, kad prieš 14 milijardų metų įvyko Didysis sprogimas, po kurio pamažu išplito materija.
Tai nauja teorija. Kai aš mokiausi mokykloje, buvo tvirtinama, kad Visata amžina. Tačiau nei viena, nei kita neišplaukia iš kabalos mokslo šaltinių, tiesiog mes viską susiejame su tuo, ką žmonės supranta, kad ateityje galėtume viską paaiškinti.
Apskritai, visa slypi žmoguje. Jei nėra žmogaus, tai nėra jokios Visatos, jokių pasaulių.

Iš 2016 m. rugpjūčio 14 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Įkalinti Visatoje

Žvilgtelėti iš Didžiojo sprogimo taško

Visata – žmogaus veidrodis

http://www.laitman.ru/uroki/191892.html
Komentarų nėra

Kas mato teisingą tikrovę?

Realybės suvokimas

Klausimas. Jei trys žmonės yra tame pačiame kambaryje, kuris iš jų mato teisingą tikrovę?
Atsakymas. Gali būti, kad nė vienas iš jų. Visi mato savo egoizme, o tai jau iš anksto neteisinga tikrovė. Ši tikrovė yra juose, bet tokia tikrovė pasireiškia iškreipta forma.
Mes galime matyti daugmaž vieną ir tą pačią tikrovę, nes turime vienodus jutimo organus: regos, klausos, lietimo, uoslės, skonio.
Bet mūsų tikrovės suvokimas yra ribotas iš prigimties. Sakykim taip: kad prasiskverbtume į kitą pasaulį, nereikia matyti viso šio pasaulio kažkokiu ypatingu regėjimu.
Kiekvienas žmogus ateina į šį pasaulį, kad įvykdytų misiją. Ir kabalistas neturi jausti visų žmonių – jam to nereikia. Jam pakanka jausti savo mažą grupę, kad per ją gautų Aukštesniąją išsitaisymo Šviesą ir paskui praleistų ją per save visiems žmonėms, visai šiai sistemai, kuri vadinama „bendra siela“.
Knygoje „Zohar“ yra pasakyta, kad visas pasaulis yra žmogaus viduje. Bet tai reiškia, kad žmonės turi jungtis ne per fizinius kūnus, o per norus. Norai – tai nėra žmogus, o tas tinklas, kuris yra mumyse, kuris visus sujungia, mes ten egzistuojame neatsiejamai vienas nuo kito.
Kabalistas daro įtaką norams, kuriais visi septyni milijardai žmonių yra neatsiejamame ir bendrame integraliame ryšyje su vienas kitu, kaip bendra sistema.

Iš 2016 m. rugsėjo 18 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip atskirti tikrovę nuo iliuzijos?

Fantazijos ir tikrovė

Kabalistas – mokslininkas, tiriantis save

Komentarų nėra

Kaip reaguoti į blogį?

Dvasinis darbas

Klausimas. Kaip žmogus, besimokantis kabalos, turi elgtis su darančiais bloga? Ar reikia stengtis juos sustabdyti?
Atsakymas. Taip žmogui duodama pamatyti, kiek blogis mūsų pasaulyje yra paplitęs, kad galėtų gerumu jį harmonizuoti. Paprastai, tai neveikia tiesiogiai.
Jeigu iš tikrųjų norite jį ištaisyti, tai turite dalyvauti grupėje, kuri užsiima tarpusavio ryšiais ir tokiu būdu pritraukia supančią šviesą. Ši šviesa ir sukuria teisingą pasipriešinimą blogio jėgoms.
Klausimas. Kaip turi reaguoti kabalistas, jeigu tampa prievartos ir apgaulės liudininku?
Atsakymas. Pirmiausiai, jis turi suprasti, kad visa tai jam duodama dėl išsitaisymo.
Jeigu tik jis teisingai laikys ketinimą, tuomet gali padaryti poveikį, kad pasikeistų ir situacija. Tai įmanoma, jeigu žmogus tiksliai supranta, kad viskas išeina iš Kūrėjo ir Jis rodo tai žmogaus vidiniame ekrane, užpakalinėje smegenų dalyje, o žmogus turi reaguoti ne į regėjimo impulsus, o į tą tikrovę, kurią jam piešia aukštesniosios jėgos.
Su melu geriausiai nieko nedaryti. Reikia bandyti ištaisyti tai savo vidiniame lygmenyje.
Būtina egoistinei blogio jėgai  priešpastatyti altruistinę. Jeigu ją turite, tai galite padėti ir ištaisyti situaciją, o jeigu ne, tai nieko neišeis.

Daugiau šia tema skaitykite:

Imkime keistis!

Ką taisyti?

Išmokti gyventi pusiausvyroje su Gamta

Komentarų nėra

Dvasinės materialių objektų šaknys

Kabala ir kiti mokslai

Klausimas. Kas yra mūsų pasaulio objekto „dvasinė šaknis“? Pavyzdžiui, jei vandenynas turi dvasinę šaknį, tai kur ji, ir kas yra vandenynas?
Atsakymas. Dvasiniame pasaulyje nėra „kur“. Vandenynas – tam tikros savybės, daugybė tarp savęs susijusių jėgų.
Vanduo simbolizuoja davimo (Binos) savybę, kurioje pasireiškia įvairūs gyvūnai (Malchut). Kitaip tariant, Malchut pakyla į Biną, tarpusavio sąveikoje įterpia į ją gyvybę, priverčia Biną kreiptis į Keter ir gauti Šviesą.
Ši Šviesa pasklinda po Biną, atlieka joje tam tikrus veiksmus ir gimsta gyvybė: jūrų, upių – vandens. Todėl viskas išeina iš Binos, o po to palaipsniui nusileidžia į Malchut, t. y. iš vandens į sausumą palaipsniui išlipa visi gyviai, ima daugintis, prisitaiko gyventi žemėje.
Tai Binos ir Malchut sąveika, ką studijuojame kaip Cimcum Bet (antrasis apribojimas).
Jėgų tarpusavio sąveika sukuria mūsų pasaulio vaizdus. Dvasiškai pažengęs žmogus, žvelgdamas į pasaulį, mato jėgas, esančias už objektų ir jas valdančias, mato, kaip jo paties konkretūs dvasiniai veiksmai daro įtaką dvasinėms šaknims.
Klausimas. Kodėl mūsų pasaulyje yra kalnai, lygumos, įdubos? Kokia jų dvasinė šaknis?
Atsakymas. Tai mes studijuojame kabalos moksle. Viskas kyla iš dviejų jėgų: Malchut ir Binos savybių arba Chochma ir Chasadim šviesos – gavimo ir davimo savybių. Jų tarpusavio padėtys lemia tokių projekcijų mūsų pasaulyje atsiradimą.
Ir nieko daugiau nereikia. Davimo ir gavimo savybės apibrėžia absoliučiai visas savybes ir charakterius objektų, esančių visuose lygmenyse: negyvajame, augaliniame, gyvūniniame ir žmogiškajame.
Gamtoje nėra nieko, tik šios dvi priešingos jėgos: elektronas ir pozitronas, pliusas ir minusas.

Iš 2016 m. rugpjūčio 14 d. pamokos rusų kalba

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai
Vėlesni įrašai »