Pateikti įrašai su autizmas žyme.


Priežastis ir tikslas – sielos ištaisymas

Kabala, Sveikata

Klausimas: Mūsų laikais toks reiškinys kaip autizmas tampa vis dažnesnis ir įvairesnis.
Ar autistai – tai neištaisytos sielos, kurios nusileidžia į mūsų pasaulį, ar atvirkščiai, tai – ištaisytos sielos, kurių buvimas turi pakeisti mūsų pasaulį į geresnę pusę?
Atsakymas: Visais laikais egzistavo žmonių su įvairiausiais psichiniais, protiniais ir mentaliniais nukrypimais. Ir jeigu šiandien stebime daugybę panašių reiškinių, tai galima sakyti, kad mūsų pasaulis priėjo savo egoistinio vystymosi pabaigą.
Depresija, dvasiniai sutrikimai, autizmas, indigo vaikai, norma tapęs hiper aktyvumas… Tabletės nuo depresijos išrašomos netgi katėms ir šunims − jiems tai persiduoda iš mūsų. Jeigu šeimininkas kenčia nuo depresijos, tai jo šuo perima šį jo susirgimą, juk vienas „gyvūnas“ jaučia kito, šalia gyvenančio gyvūno būseną.
Mūsų požiūris į žmones, atmetus filosofiją turi remtis dviem kriterijais: turime juos pastūmėti sielos taisymo link, jeigu juose yra taškas širdyje ir to jie nori bei sugeba. O jeigu ne, turėtume kiekvienam suteikti galimybę normaliai fiziškai egzistuoti mūsų pasaulyje.
Iš tikrųjų, bet koks reiškinys turi savo priežastį, ir jeigu žmogus mūsų pasaulyje yra tokios ypatingos būsenos, kai atitrauktas nuo realybės nesugeba savęs ištaisyti, sąveikauti su kitais ir būti aktyvus žmonių visuomenės narys, tai, žinoma, egzistuoja vidinė, dvasinė priežastis, dėl kurios jo kūnas yra tokios būsenos.
Aišku, kad ši būsena yra šio žmogaus ir tų, kurie turi juo rūpintis, sielos išsitaisymas – viskas tarpusavyje susiję. Bet nereikia galvoti, kad tai – ypatingos sielos, kurios atėjo ištaisyti mūsų visuomenę. Mūsų visuomenė išsitaisoma tiktai turinčių tašką širdyje žmonių, pasitelkus kabalos mokslą.
Bet, jeigu įmanoma, visiems tokiems žmonėms verta duoti kabalistinį auklėjimą, nes kabalistiniuose šaltiniuose esanti Šviesa gali juos teigiamai veikti. Patariu duoti jiems klausyti kabalistinę muziką ir skaityti kabalistinius tekstus, net jeigu jie nesiklauso ir nesupranta.
Jie jaučia vidinį atgarsį ir ryšį su tais šaltiniais, jie tik negali mums apie tai pasakyti, nes yra „atitrūkę“ nuo mūsų. Todėl verta sukurti jiems tokią aplinką, kurioje veikia Šviesa.

Iš 2011 m. balandžio 2 d. šeštosios „MES! “ kongreso pamokos

Daugiau šia tema skaitykite:

Atsargiai – vaikai!

Vaistas nuo depresijos – ryšys su kitais žmonėmis

Esminis šių dienų realybės požymis

Komentarų nėra

Atsargiai – vaikai!

Auklėjimas, vaikai

Klausimas: Pastaruoju metu daugėja nepajėgių socialiai bendrauti vaikų. Kodėl taip yra, kaip jiems padėti?
Atsakymas: Dabar žmonija atskleidžia daug naujų (keistų ir nesuprantamų) reiškinių. Kabalos mokslas teikia jiems bendrą paaiškinimą: mes esame egoistinio žmonijos vystymosi laikotarpio pabaigoje ir žengiame į jo ištaisymo laikotarpį. Praeitas laikotarpis tęsėsi 5 771 metus, nuo Adomo iki mūsų laikų. Ištaisyti – vadinasi – nenaudoti egoizmo pritraukimui, įsisavinimui, savęs pripildymui, naudojimuisi kitais žmonėmis savo malonumui.
Priėjus vystymosi pabaigą, egoistinis noras jaučia tuštumą ir pasitenkinimo trūkumą. Jis negali toliau vystytis nei normalaus elgesio visuomenėje bei socialinio ryšio atžvilgiu, nei mokslo bei kultūros, auklėjimo ir švietimo, šeimos santykių atžvilgiu – niekur. Žmonija patiria krizę visose gyvenimo srityse, todėl kad visas mūsų gyvenimas sukurtas savanaudiškumo pagrindu, kurio vystymasis baigėsi. Būtent tai naujoje kartoje lemia tokius reiškinius, kaip: nesugebėjimą socialiai bendrauti – autizmą, vystymosi sutrikimus, elgesio nukrypimus.
Be to, pasireiškia pažanga medicinoje: anksčiau tokie vaikai paprasčiausiai neišgyvendavo – nebuvo žinoma, kaip su jais elgtis.
Pagalba tokiems vaikams įmanoma tik bendrai ištaisant egoizmą, – juk jie yra visuomenės dalis, sugadinta visos visuomenės atžvilgiu. Jeigu išsitaisysime ir sustiprinsime teigiamą meilės ir sąveikos jėgą, išgydysime juos.
Staiga pamatysime, kad jie pradeda stipriau jausti, reaguoti, suprasti – tiesiog gyventi. Mes atgaiviname juos tuo, kad kabalos mokslo užsiėmimuose pritraukiame į mūsų pasaulį gerąją jėgą ir stengiamės būti geri visiems. Tik tokiu būdu įmanoma išspręsti visas su visuotine krize susijusias problemas.

Iš 2010 m. liepos 7 d. TV programos „Klausk kabalisto“

Daugiau šia tema skaitykite:

Dykaduonių karta

Nuo gimimo – šviesos keliu

Sujungti vienu tinklu

Komentarų nėra

Klausėte? – Atsakau… – 5

Klausimai ir atsakymai

Klausimas (iš dienoraščio anglų k.): Labai susidomėjau jūsų dėstomomis kabalos paskaitomis ir norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie senovės induistų knygose (Vedose) išdėstytą metodiką.
Atsakymas: Tai psichologinės metodikos, įspraustos į mūsų pasaulio egoizmo rėmus.

Klausimas: Ar dvasiškai pažengę kabalos atstovai turi ryšių su pažengusiais teosofais? – NE!

Klausimas: Kai televizijoje kalba apie kabalą, dažnai minimas ne Jūsų, bet kažkokio šiuolaikinio kabalisto Rafaelio vardas. To Rafaelio nuomone, kabala kalba apie tai, kad greitai žemėje pasirodys Mesijas, o tai nesutampa su tuo, ką kalbate Jūs. Prašau pakomentuoti…
Atsakymas: Nepažįstu jo, bet šiandien tokių kabalistų visur pilna…

Klausimas (iš dienoraščio anglų k.):  Koks kabalos požiūris į sergančius autizmu vaikus?
Atsakymas: Sergantys autizmu žmonės neturi galimybės išsitaisyti. Tai ypatingas sielos persikūnijimas šiame pasaulyje. Mūsų užduotis – jiems padėti ir tai bus mūsų ir jų išsitaisymas.

Apie sergančiųjų autizmu sielas (rusų k.)

Komentarų nėra