Pateikti įrašai su disbalansas žyme.


Mintis – galingiausia gamtos jėga

Ekonomika ir pinigai, Krizė, globalizacija, Krizės sprendimas

каббалист Михаэль ЛайтманVisa gamta grįsta vienybe, tarpusavio dalyvavimu, tarpusavio balansu, tarpusavio palaikymu. Tad kiekvienas šio vidinio, uždaro paveikslo dalyvis ima iš jos tiek, kiek gali ir turi imti savo egzistavimui ir ne daugiau.
O žmogus iš gamtos ima nesiskaitydamas su niekuo! Ir ne šiaip sau ima. Jis vagia iš jos, naikina visas kitas rūšis, visiškai nesirūpina, kad šios galėtų atsistatyti. Savyje išvystėme tokį vartotojišką požiūrį į gamtą, kad net nėra ko kalbėti apie kokią nors pusiausvyrą.
Be to, žmogus įneša į ją didžiulį disbalansą savo mintimis, nes jos yra pačios didžiausios jėgos gamtoje.
Mintis – tai didžiulė jėga. Iš gamtos matome, kad kuo galingesnė jėga, tuo ji mažiau pastebima, labiau paslėpta: branduolinės jėgos, subatominės jėgos, radiacijos jėgos, radiobangos. O dvasinis pasaulis visai nejaučiamas.
Kitaip tariant, grubios mechaninės jėgos, veikiančios trumpu atstumu, jos čia, šalia mūsų. O kuo galingesnė jėga, tuo ji subtilesne, tuo mažiau ją suvokiame.
Todėl kabala sako, kad pačios galingiausios jėgos – tai mūsų proto, mūsų minčių, mūsų tarpusavio santykių jėgos. Nors mums atrodo: „Koks skirtumas, kaip galvoju apie pasaulį, ar kaip elgiuosi su kitais?!“
Tačiau iš tikrųjų tai irgi gamtos jėgos, beje, pačios galingiausios pagal savo poveikį, mat savo kokybe jos aukščiausios. Jos nepriklauso negyvajam, augaliniam ar gyvūniniam gamtos lygmenims, jos žmogaus lygmenyje ir todėl sukelia patį didžiausią disbalansą.
Taip savo blogu santykiu vieni su kitas tiesiog naikiname save ir savo pasaulį. Todėl ir S. Testamente, ir apskritai žmonijai duotas humaniškas pagrindas – „pamilk artimą kaip save“. Su šiuo principu visi sutinka, tiesa, jo niekas nesilaiko. Jeigu laikytumės šios formulės, be abejo, atsidurtume visiškai kitokioje civilizacijoje.

#297597

Iš 2010 m. gruodžio 26 d. TV laidos „Stambiu planu. Europa šiandien“

Daugiau šia tema skaitykite:

Gąsdinantis visatos disbalansas

Gamta netoleruoja disbalanso

Mintis – pati stipriausia jėga

Komentarų nėra

Mintys apie koronavirusą V d.

Krizė, globalizacija, Sveikata

Virusas gyvuos, kol visi žmonės ir valstybės supras, kad būtina atsisakyti egoizmo ir laikyti save viena visuomene, šeima, visuma. Tai priklauso nuo mūsų požiūrio į gamtą: laikyti ją protinga, Kūrėju, ar nesiskaityti su ja kaip iki koronaviruso. Rinkitės…!
***
Senasis pasaulis mirė, jis neegzistuoja! Ateisime į naują pasaulį ir patys būsime naujais žmonėmis. Tai nėra paprastas procesas, bet jis jau prasidėjo. Jis nesustos, kol koronavirusas nevirs į karūną (Kėtėr), ir atves mus į ryšį su Kūrėju įvairiomis formomis, visuose lygmenyse…
***
Gyvename savo jausmuose. Jei mūsų santykiai egoistiniai, tai vadinama gyvenimu šiame pasaulyje. Jei taps altruistiniai, grįsti meilei, vienybe, tai šitai bus dvasinė, aukštesnioji sistema, būsimas pasaulis. Jausdamiesi viena visuma liausimės jausti asmeninė mirtį…
***
Aukštesnioji jėga, Kūrėjas, per koronavirusą taiso pasaulį, keičia visą tikrovę, į viską žvelgia kaip į vieną kūną. Tai didis veiksmas, skirtas mus suvienyti, paversti mus viena sistema, viena žmonija, vienu žmogumi su viena širdimi, leisti mums atskleisti Kūrėją.
***
Jau negrįšime prie to, kad buvo. Senasis pasaulis mirė! Ateisime į naują pasaulį ir patys būsime naujais žmonėmis. Žinomą, tai nutiks palaipsniui. Kaip išeinant iš Egipto. Tai nėra paprastas procesas, bet jis prasidėjo ir nesustos, kol koronavirusas atves mus į ryšį su Kūrėju.
***
Atsidūrėme tokioje situacijoje, kai norom nenorom priklausome vieni nuo kitų: galiu užsikrėsti nuo svetimų žmonių, o jie – nuo manęs. Virusas parodė netinkamus ryšius tarp mūsų. Jis privertė mus rūpintis kitais, o kitus – mumis. Taip gamta ėmė ugdyti mus, kas yra integralus tarpusavio supratimas ir rūpestis!
***
Koronavirusas atskleidžia, kokie iš tiesų yra mūsų tarpusavio santykiai. Jei suprasime, kad galime gyventi kitaip, išlaikydami harmoniją su gamta bei gerus tarpusavio santykius, pakilę virš ego, tai įstengsime greitai išsivaduoti iš epidemijos. Virusas atskleidžia, kad išvedėme pasaulį-gamtą iš pusiausvyros.
***
Koronavirusas – tai jėga, žadinanti žmoniją atlikti išsamią savo būsenos reviziją. Esame prieš perversmą. Pirmąkart su žmonija vyksta dvasinė revoliuciją. Reikia pritraukti grąžinančią į Šaltinį Šviesą, kuri pakeis visą žmoniją, ir pagreitinti laiką!
***
Virusas stumia mus į pokyčius, vedančius į vienybę, kad visi nuo mažo iki didelio pažintų aukštesniąją gamtos jėgą; ir visos tautos susirinks į vienus bendrus „maldos namus“, kitaip tariant, visi susijungs viename bendrame nore, abipusio vienybėje, o tai ir vadinama Kūrėjo namais.
***
Gamta kalba mums per virusą: „Pasiekėte integralią formą savo egoizmu susijungdami apie Žemę, tapote Ego-žmonija! O dabar per šį virusą parodysiu jums, kaip vienam kūnui, kad su jumis netvarka. Imkite gydytis nuo egoizmo!“
***
Jums reikia pagalvoti, kaip reaguoti į virusą, kuris pažeidžia visą žmoniją, jums reikia veikti kartu. Susivienykite tarpusavyje, veikite išvien, imkite keisti valstybines sistemas, tarpvalstybinius santykius, santykius visuomenėje. Paverskite save viena visuma!
***
Kol kas vystomės kančių, natūralios raidos keliu (beito). Tačiau yra kelias, kur laikas pagreitintas (achišėna), kai laikydamiesi to, ką rašo kabala, suprantame, ką reikia daryti, ir kuriame gerus tarpusavio ryšius, mokydamiesi, kaip tapti viena vieninga žmonija.
***
Koronavirusas rodo mums, kad mūsų egoizmas neatitinka integralios gamtos (altruizmo). Pradėkite pamažu gydytis! Egoizmas verčia mus viena žmonija, o jame atsiskleidžiantis blogis per gamtos smūgius (gyvūniniu lygmeniu – virusus) skatina mus taisyti egoizmą.
***
Kaip išeiname iš egoizmo? Išeiname iš savęs, savo noro mėgautis į mūsų tarpusavio ryšius, kai kiekvienas jau nekreipia dėmesio į save, o tik į tai, kas tarp mūsų. O tarp mūsų yra dvasinė erdvė! Į ją ir nurodo koronavirusas!
***
Vieninga, integrali gamta vis labiau atsiskleidžia mums ir todėl jaučiamės esą nukritę, vis labiau neatitinkantys vieningos gamtos. Jos reakcija į neatitikimą – kataklizmai ir virusai. Tačiau tai nėra bausmė, tai siekis subalansuoti mus su gamta!
***
Po epidemijos žmonės nebus tokie, kaip anksčiau, jie pripras prie naujos būsenos. Imsime suvokti pasaulį, jausdami, kad jis yra valdomas aukštesniosios jėgos. Visi klausia: iš kur ši problema, kas bus? Mes netekome jėgų vaikytis šio pasaulio malonumų – svarbiausia gyventi ramiai…
***
Koronavirusas – disbalanso pasekmė, jį sukėlė žmogus gamtoje, nes tarp žmonių nėra draugiškų tarpusavio santykių. Turime egzistuoti integralioje sistemoje, o mes, priešingai, tolstame vieni nuo kitų. Egoizmas auga ir vis labiau skiria mus, sukeldamas vis kenksmingesnius virusus.
***
Ši epidemija kilo dėl to, kad esame paskutiniame žmonijos vystymosi etape, kuris vadinamas „paskutiniąja karta“. Užbaikime egoistinę raidą ir pereikime prie aukštesnio egzistavimo lygmens, kuris vadinamas gyvenimu aukštesniajame pasaulyje.

Iš 2020 m. balandžio 1-7 d. M. Laitmano twitter

Daugiau šia tema skaitykite:

Mintys apie koronavirusą II dalis

Mintys apie koronavirusą III dalis

Mintys apie koronavirusą IV dalis

Komentarų nėra

Mano mintys Twitter (2017 09 14)

Twitter
каббалист Михаэль Лайтман ТвиттерMūsų neigiami santykiai sukuria gamtos disbalansą, kataklizmus – taip gamta valosi, išstumdama mus ir siekdama pusiausvyros.
Neįmanoma subalansuoti gamtos pasitelkus fizines priemones. Reikia iš aukštesnio lygmens veikti teigiamomis mintimis ir santykiais.
Komentarų nėra