Pateikti įrašai su Gamta žyme.


Klimato kaita: egoizmas griauna viską

Egoizmo vystymasis, Krizė, globalizacija

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Manoma, kad ekstremalus klimatas gali išprovokuoti karinius konfliktus. Kokia problemos šaknis?
Atsakymas. Mano nuomone (ir esu tikras, jog ekologai su tuo sutiks) visų problemų šaknis – žmogaus egoizmas. Maniau, kad klimatologai šį procesą (visuotinis atšilimas ir t. t.) laiko natūraliu.
Kitaip sakant, Žemė iš esmės yra gyva sistema, kuri gyvena pagal tam tikrus savo dėsnius, tad ją ištinka ledynmečiai, atšilimai ir pan. Tačiau paaiškėjo, jog klimatologų manymu antropogeninis veiksnys yra pagrindinis dalykas.
Kabalos požiūriu, visa tai – judėjimas į vieną būseną, nes galiausiai mūsų civilizacija turi tapti harmoningai susieta visuomene. Deja, einame to link „per kančias į laimę“. Gamta įrodo mums, kad egoizmas viską griauna. Tad klimato kaita yra viena iš mūsų veiklos pasekmių.
Jeigu labiau atkartotume gamtos harmoniją, bendrą jos sistemą, įtrauktume save į ją kaip vieningą sistemą (nors kol kas šitai atrodo kaip pasaka) – tai be abejonės, klimatas į tai sureaguotų itin jautriai. Ir priklausomai nuo mūsų susivienijimo, mūsų susitarimo, mūsų suartėjimo galėtume pajausti, kaip raminamai veikiame gamtą. Toks kabalos požiūris.
Ir nors to negalima akivaizdžiai paaiškinti, parodyti, pademonstruoti, ir juolab įtikinti žmonių, bet tai mokslas, pasakojantis mums apie visą žmonijos istoriją. Jis egzistuoja tūkstantmečius, ir šiandien paskaičius, kas buvo parašyta prieš tris keturis tūkstančius metų, matyti, kad kabala numatė visus šiuos įvykius.
Todėl manau, kad per dideles problemas ir kančias žmonija vis tik taps protingesnė ir įsisąmonins, kad nėra kitos išeities tik prilygti gamtai. O gamta iš tiesų yra integrali, globali ir kartu su žmogumi, su žmonių bendruomene sudaro vieną sistemą.
Šitaip žmonių visuomenė, skirtingai nei negyvoji gamta, augalija ir gyvūnija (jie instinktyviai įtraukti į gamtą) turi sąmoningai užmegzti tinkamus santykius su gamta. Į tai mus veda mūsų raida, tiesa, kol kas „per kančias“.

Daugiau šia tema skaitykite:

Gamtos ir egoizmo kaprizai

Nuo ko priklauso klimato šuoliai

Gamta ėmė naikinti apsauginį ekraną, I d.

Komentarų nėra

Gamta ėmė naikinti apsauginį ekraną, V d.

Krizė, globalizacija, Valios laisvė

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Kaip turėtų atrodyti žmonių visuomenė, sukurta pagal gamtos pavyzdį?
Atsakymas. Visi turėtų būti absoliučiai lygūs ir susijungę tarsi vienas žmogus. Gamtos smūgiai nesibaigs, kol pasieksime tokią būseną.
Klausimas. Bet mokslininkai turi labai konkretų taifūnų atsiradimo priežasčių paaiškinimą. Karšto oro masėms nuo Afrikos pakrančių judant į vakarus virš šiltų pietinio Atlanto vandenų, susidaro sąlygos oro cirkuliacijai… O Jūs sakote, kad taifūnų atsiradimas priklauso nuo žmonių tarpusavio santykių? Ar taifūnai – tik vienintelis ligos požymis?
Atsakymas. Kiekviena liga turi išorinius požymius ir vidines priežastis. Nežinome nė vienos žmonių ligos vidinių priežasčių. Galima sakyti, kad jos kyla dėl disbalanso organizme, ir tai bus teisinga.
Taifūnai – ligos požymis, jie išnyks, jei dings jų vidinė priežastis – blogi žmonių tarpusavio santykiai. Taifūnai nėra vienintelis požymis. Gamta turi daugybę būdų išeiti iš pusiausvyros: ugnikalnių išsiveržimai, cunamiai, gaisrai, epidemijos. Sistema, jungianti žmonių mintis ir norus, veikia gamtą ir išveda ją iš pusiausvyros.
Klausimas. Kokie santykiai turi būti tarp žmonių, kad paveiktų gamtą teigiamai?
Atsakymas. Žmonių visuomenė turi tapti tokia pat integrali, kaip visa gamta. Pirmiausia turime suprasti, kad esame gamtos sistemos viduje, o ne stebime ją iš šalies. Tai didelis skirtumas: juk jei esame sistemoje, tai paklūstame jos dėsniams ir neturime galimybės rinktis, kaip elgtis. Pasirinkimo neturime, todėl privalome veikti pagal gamtos dėsnius.
Valios laisvės turime tik tam, kad kuo greičiau suprastume, kur esame ir ką reikia daryti. Juk lazda jau pakelta virš mūsų ir pasiruošusi kirsti kiekvieną sekundę. Turime nedelsdami tai suvokti. Jei žmonija pradės tai suprasti, viskas bus gerai. Jei ne – teks mokytis iš lazdos.
Tik kai žmonės ims tarpusavyje teisingai vienytis, supras, kaip teisingai susijungti su gamta. Iš to išvesime elgesio, vienijimosi, komutacijos dėsnius.

Daugiau šia tema skaitykite:

Gamta ėmė naikinti apsauginį ekraną, II d.

Gamta ėmė naikinti apsauginį ekraną, III d.

Gamta ėmė naikinti apsauginį ekraną, IV d.

Komentarų nėra

Gamta ėmė naikinti apsauginį ekraną, III d.

Krizė, globalizacija

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Kaip galima mokytis iš gamtos, jeigu joje tematome, kaip vieni kitus ėda?
Atsakymas. Tai neteisingas gamtos suvokimas dėl to, kad į ją žiūrime egoistinėmis akimis. Iš tiesų gamta veikia pagal visuotinį davimo dėsnį.
Jeigu nepakeisime savo elgesio, žmonijos laukia katastrofa. Be to, žmonija nežino, kaip spręsti šią problemą. Galime tik apgailestauti, kad esame pasmerkti susinaikinti. Tačiau kabala siūlo išeitį, reikia tik išmokti jos metodikos.
Niekas kitas nepadės. Neįmanoma pasislėpti nuo visuotinės katastrofos bunkeryje po žeme arba negyvenamojoje saloje, kaip planuoja kai kurie turtuoliai. Jie stato bunkerius, kad nusiramintų.
Egzistuoja visuotinis gamtos dėsnis, pagal kurį turime pasiekti pusiausvyros, teisingo tarpusavio ryšio – tai įmanoma tik pagal kabalos metodiką. Nėra kito vaisto.
Gamta – tai viena sistema, dėl to žmonijos egoizmas yra priežastis viso blogio, esančio gamtoje. Mes privalome mokytis, kad sužinotume, kaip sukurta gamtos sistema ir ko ji reikalauja iš mūsų. Jeigu esame visi sujungti į vieną sistemą, tai pagal komutacijos dėsnius pokytis viename žmoguje lemia pokytį visoje bendroje sistemoje.

Daugiau šia tema skaitykite:

Gamta ėmė naikinti apsauginį ekraną, I d.

Gamta ėmė naikinti apsauginį ekraną, II d.

Grąžinti gamtai pirmykštį pavidalą

Komentarų nėra

Gamta ėmė naikinti apsauginį ekraną, II d.

Krizė, globalizacija

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Kaip žmonija gali sukurti pusiausvyrą, kuri natūraliai egzistuoja gamtoje, tačiau kurios žmonės neturi?
Atsakymas. Žmogus neturi instinkto būti pusiausvyroje su gamta, dėl to jam duota galimybė pačiam kurti žmonijos bendruomenę ir savo jėgomis gauti vienybės jėgą ir protą, padedančius pasiekti pusiausvyrą.
Kovoti su aplinkos užterštumu yra beprasmiška, nes svarbiausias užterštumo šaltinis yra žmogus, pradedantis naują vystymosi laikotarpį. Jeigu jis nepasirūpins savo išsitaisymu, tai netgi mažiausias pažeidimas, pradedant vienu gramu neteisingo įsiliejimo į gamtą, sutrikdys gamtos pusiausvyrą. Būtent tai dabar pradeda matytis.
Žmonija neišnyks, tačiau iki paskutinio momento galimi įvairūs kataklizmai: gamta skandins jūroje, šaldys, svilins ekstremaliu karščiu, degins gaisrais.
Klausimas. Daugelį metų JAV vykdė branduolinius bandymus dvejuose atoluose Ramiajame vandenyne, po to jie, be abejo, tapo netinkami gyventi žmonėms. Tačiau gamta ten suvešėjo neįprastai, kaip nė vienoje kitoje vietoje. Mokslininkai padarė išvadą, kad žala nuo žmogaus buvimo yra didesnė, negu nuo branduolinės radiacijos. Kaip tai gali būti?
Atsakymas. Gamta moka užsigydyti žaizdas žemuosiuose lygmenyse, bet ir tam, žinoma, yra ribos. Tačiau, jei padaroma per didelė žala, pokyčiai tampa negrįžtami.
Klausimas. Kokią žalą daro žmogus „žmogaus lygmenyje“?
Atsakymas. Žmogus nedarė jokios žalos, išskyrus pastaruosius šimtą metų. Juk jo daroma žala ta, kad jis nėra pusiausvyroje su gamta, o tai būtina kaip svarbiausias elementas.
Pagrindinė priežastis yra ne mechaninis gamtos žalojimas: ne tai, kad žmogus degina ją arba sausina, o tai, kad žmonija turi pradėti pati save vesti pusiausvyros su gamta link nuo ARI, XV a., arba nors nuo Baal Sulamo apibrėžto „paskutiniosios kartos“ laikotarpio. Mūsų neatitikimas integraliai gamtos sistemai, tas disbalansas, ir sukelia visas katastrofas.
Žinoma, tai nereiškia, kad pasiekę pusiausvyrą su gamta, mes galėtume ją teršti. Bet mes nė negalvotume teršti, o instinktyviai veiktume teisingai.
Būti pusiausvyroje su gamta – vadinasi – pasiekti gerų, integralių santykių tarp žmonių – mintimis, norais, ketinimais nedaryti jokios žalos žmonijos visuomenei ir visai gamtai, taip pat ir dar aukštesnei sistemai.
Būti integraliam mintyse – vadinasi – priimti visą gamtos sistemą kaip vieną organizmą. Priklausomai nuo teisingų ryšių tarp žmonių, visi kiti lygiai (negyvasis, augalinis, gyvūninis) pakyla ir įsijungia į bendrą sistemą ir išsitaiso kartu su žmogumi. Tuomet nekils jokių kataklizmų, visur bus pusiausvyra.
Egzistuoja griežta taisyklė: „Dalis ir visuma – lygūs“. Tai reiškia, kad vienas žmogus gali padaryti tokią pačią žalą, kaip visa žmonija.

Daugiau šia tema skaitykite:

Gamta ėmė naikinti apsauginį ekraną, I d.

Į harmoniją su gamta

Gyvenimas ant ugnikalnio

Komentarų nėra

Gamta ėmė naikinti apsauginį ekraną, I d.

Krizė, globalizacija

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Karibų salas siaubia uraganas „Irma“, pats galingiausias Atlanto vandenyne per visą istoriją. Uraganas grėsmingai artėja prie Floridos, kurioje jau paskelbta gyventojų evakuacija dėl griovimų ir potvynių pavojaus.
O už tūkstančių kilometrų į vakarus susiklostė priešinga situacija: dėl sausros ir karščio kilo dideli miškų gaisrai. Kas vyksta gamtoje?
Atsakymas. Visi kalba apie ekologiją, svarsto kaip išsaugoti gamtą jos pirminiu pavidalu, kaip išlaikyti joje pusiausvyrą. Gamtoje visi minta vieni kitais, taip palaikoma tam tikra pusiausvyra. Tačiau žmogus šią pusiausvyrą suardo, dėl jo kenčia gyvūnai, augalai ir net žemė ima pleišėti, džiūti.
Žmonės visada manė, kad gamtą reikia saugoti, tarsi žmogus būtų atskirai ir turėtų saugoti jos teisingą formą, pusiausvyrą tarp negyvosios materijos, augalų ir gyvūnų. Paskutinius 50-60 metų aplinkosaugai skiriamas didžiulis dėmesys, tikima, kad tai mums garantuos gerą gyvenimą.
Tačiau kabalos mokslas teigia, kad tai neteisingas požiūris. Pusiausvyrą gamtoje išderina būtent žmogus, pats nebūdamas su ja pusiausvyroje. Ir priežastis ne ta, kad jis teršia gamtą, degina medžius, aria žemę, siurbia vandenį.
Žmogus privalo būti bendros ekologinės sistemos dalis. Turi pasikeisti ir tapti integralus kaip visa gamta, užimti ir užpildyti jam skirtą ekologinės sistemos nišą tarp negyvojo, augalinio, gyvūninio ir žmogiškojo lygmenų.
Kalbame apie paties žmogaus ištaisymą. O apie tai niekas niekad nekalbėjo, visi galvojo, kad svarbiausia – negadinti negyvosios, augalinės ir gyvūninės gamtos, tuomet viskas bus gerai. Visos dedamos pastangos, visų organizacijų veikla nukreipta į tai, kaip mažiau deginti naftos, mažiau teršti aplinką. O kaipgi žmogus?
Mes patys, nemokėdami su gamta elgtis integraliai, sukeliame joje didžiausią nedarną. Iš esmės vienintelė priežastis – ne negatyvus žmogaus požiūris į gamtą, o jo nedalyvavimas bendrojoje sistemoje.
Bendrojoje sistemoje veikia ypatingas dėsnis, pagal kurį „dalis ir visuma – lygūs“. Tai reiškia, kad pakanka vieno neišsitaisiusio individo jėgos, netgi ne griaunamųjų veiksmų, o vidinio požiūrio, kad sugadintų visą sistemą.
„Dalis ir visuma – lygūs“ – tai griežta integralios sistemos, kurioje visi atsidūrėme ne savo noru, sąlyga. Pakanka man atlikti visai mažą netinkamą veiksmą, bent vienu gramu išderinti savo ir sistemos pusiausvyrą, tačiau dėl sistemos integralumo mikroskopinis pažeidimas padaro milijonus kartų didesnę žalą.
Juk mano gramas, įsijungdamas į kiekvieną sistemos elementą, daug kartų padidėja. Todėl žala tampa bendra.
Mes dar nesuprantame, kad „dalis ir visuma – lygūs“ reiškia arba nulį, arba 100 %, tarpinio varianto negali būti. Tačiau vystomės taip, kad gamta paslepia mūsų tikrąjį, integralų dalyvavimą jos sistemoje.
Todėl ne itin stipriai veikiame gamtą. Ji kaip geraširdis teisėjas vertina mus pagal išsivystymo lygį. Jei gamta mūsų nesaugotų, sunaikintume ne tik vieni kitus, bet ir visą Visatą.
Tik dėl paslėpties susidaro tam tikras apsauginis buferis. Nors nuolat klystame, bet mūsų poveikis gamtai menkas. Tačiau pradedant paskutine karta gamta ėmė keistis, o tai rodo, kad laikas taisyti savo dalyvavimą.
Kuo toliau eisime pirmyn, tuo labiau gamta mažins apsauginį ekraną, buferį tarp žmogaus ir bendrosios gamtos. Tada mūsų sąmonė, širdis, suvokimas, visi veiksmai (fiziniai, dvasiniai, vidiniai), tarpusavio santykiai ir santykiai ir su sistema turės tapti integralūs, kol galutinai susiliesime su ja..
Galima tai vadinti susiliejimu su gamta arba Aukštesniąja jėga, bet šitai teks atlikti. Turime suprasti, kad esame klasėje, kur gamta arba Kūrėjas moko mus ir išmokys labai greitai. Tai gali būti branduolinių sprogimų, uraganų, gaisrų, epidemijų kelias.
Gamta turi daugybę priemonių žmonijai paprotinti, kad ši įsisąmonintų būtinybę tapti darnia, harmoninga su gamta, kaip negyvasis pasaulis, augalija ir gyvūnija.
Akmenims, augalams ir gyvūnams nepakanka proto priešintis gamtai – jie veikia instinktų vedami. Bet mes, žmonės, su visu savo blogiu turime veikti taip pat, kaip instinktyviai veikia gyvūnai – pasiekti tokį patį atitikimo gamtai lygmenį.
Argi tai įmanoma, jei neturime tokių instinktų?! Tam mums reikalinga Aukštesnioji jėga, kuri subalansuotų mūsų blogį. O Aukštesnioji jėga atsiskleidžia tik mums susivienijus.

Daugiau šia tema skaitykite:

Sustabdyti uraganus

Gamtos ir egoizmo karizai

Uraganai perspėja planetos gyventojus

Komentarų nėra

Sustabdyti uraganus

Krizė, globalizacija

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Žemę užgriuvo daugybė uraganų. Tik ką praūžė „Harvey“, vėliau „Irma“, o Meksikos įlankoje jau formuojasi naujas uraganas „Katia“.
Manoma, kad artėja dar viena uraganų banga. Iš kur tokia daugybė uraganų ir kodėl būtent dabar?
Atsakymas. Tai vyksta dėl to, kad mes žmogiškajame lygmenyje darome žalą gamtai. Kai mūsų lygmens atmetimas, teigiamų ir neigiamų jėgų sąveika, nusileidžia per gyvūninį ir augalinį lygmenis į negyvąjį (uraganai ir visa gamta yra negyvasis lygmuo), ten viskas padidėja milijardus kartų.
Komentaras. Sakote, kad mažas žmogiškojo lygmens nukrypimas virsta uraganu?
Atsakymas. Ir ne tik uraganu. Mes dar pamatysime saulės aktyvumą ir problemas iš visų pusių, kai žmoniją iš apačios skandins, o iš viršaus kepins. Tai tęsis, kol atgrasys mus nuo kvailysčių. Juk kai žmonės kenčia, jų egoizmas nebesiūlo smagintis ir tenkinti save pertekliumi, jie tik nori išlikti gyvi. Kaip tie milijardieriai, pasiruošę užsikasti savo betoninėse bombų slėptuvėse. Jie jau negalvoja, kaip išlošti biržoje ar dar kažką, jie tik nori išgyventi.
Todėl matome tokius reiškinius, kaip uraganai: jie veikia žmoniją, šiek tiek pertvarko, išjudina.
Tikėsimės, kad žmonija galų gale suvoks, kad reikia kažką daryti. Ir galbūt paklausys būtent kabalistų nuomonės, nes neras kitos išeities. Kai įvykiai nuolat kartosis ir spaus, žmonija vis tik išgirs kabalistus, nes kančios daro žmogų jautresnį kitų nuomonei.
Klausimas. Jūs manote, kad kančios žmogų privers suprasti, kodėl tai vyksta?
Atsakymas. Jis įsiklausys į kabalistų nuomonę. Pats nieko neišspręs. Viskas jau paruošta: kabalos mokslo metodika, kuri taiso žmoniją, ir kita. Žmonijai tik trūksta impulso iš apačios – noro išgirsti ir realizuoti.
Aš labai tikiuosi, kad tai įvyks greitai, efektyviai ir nelabai skausmingai. Nors be skausmo tai neįmanoma.
Klausimas. Jūs tai sakote taip be gailesčio?
Atsakymas. Žinoma. Juk matome, kad žmonija kiekvieną kartą labai greitai grįžta į savo egoistinį kelią.
Klausimas. Visi šie kataklizmai vyksta tik tam?
Atsakymas. Tik tam, kad žmogus pasakytų: „Aš pasiruošęs išgirsti, kad aš dėl to kaltas ir esu pasiryžęs tai išsitaisyti. Geriau mirtis, negu toks gyvenimas, nors ir numirti negaliu – neduoda man jėgų nusižudyti. Negaliu pats sunaikinti šito bjauraus organizmo, neturiu jėgų paimti peilį ir pasidaryti charakirį. Noriu, bet jėgų nėra. Todėl esu nelaimingas – šis organizmas gyvena, ir aš negaliu nieko padaryti“.
Ir tada žmogus pradeda klausti, kaip gi būti virš mirties, tarsi tu dabar numirei ir gimsti iš naujo.
Noriu, kad žmonija greičiau tai suvoktų ir ištikus mažiausiam uraganui, mažiausiai nesėkmei, pasakytų: „Viskas, gana! Aš supratau, kad man reikia kažką daryti. Aš esu uždaroje ekosistemoje, ją valdau ir man nelieka nieko kito, tik pasakyti, kad esu pasiruošęs – išmokykite mane teisingai tai daryti.“

Iš 2017 m. rugsėjo 7 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Žemės drebėjimai Japonijoje ir Ekvadore

Gamtos ir egoizmo kaprizai

Į harmoniją su gamta

Komentarų nėra

Į harmoniją su gamta

Krizė, globalizacija

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Ką prognozuojate dėl klimato kaitos? Kas mūsų laukia? Ko siekti?
Atsakymas. Tuose veiksmuose, kuriuos siūlo klimatologai, nematau rimto sprendimo. Nemanau, kad žmogiškasis egoizmas, be to, valstybinio lygmens, šiuolaikiniame pasaulyje, esant dabartinei politikai, kažkaip leistų susikalbėti ir spręsti iškilusias problemas. Aš tuo visiškai netikiu.
Matome, kad bėgant metams vyriausybių bukumas vis didėja. Jie negali suprasti ir valdyti vykstančių procesų. Todėl neišvengiamai daugės problemų.
Bet, man atrodo, kad žmonės iš vidaus vis tik ims suvokti, kad jie neturi kitos išeities, tik suartėti priimant sprendimus. Tai privers valdžią, vyriausybes pakeisti savo elgesį ir, galbūt, tada suartės šalys ir vyriausybės. Svarbiausia, kad nuo visų problemų ir kančių žmonėms ateis suvokimas, kad vienybė yra vienintelis išsigelbėjimas.
Bet ne dėl to, kad tai tiesiog gerai, ir mes padedame vienas kitam, o todėl, kad vienydamiesi harmoningai įsiliejame į gamtą. Juk visa gamta, išskyrus žmogų, harmoninga, ir viskas joje tarpusavyje susiję. Tik žmonių bendruomenė dėl savo egoizmo laiko save aukščiau visų kitų gamtos dalių.
Kai imsime iš vidaus suvokti, kad būtent toks požiūris sukelia visas problemas, tada mums neliks kitos galimybės – šis suvokimas atves mus į harmoniją su gamta. Ir visa įgis pusiausvyrą.
Todėl turime auklėti žmogų, kaip integralią pasaulio dalelę. Esu įsitikinęs, kad tai yra būtina.

Iš 2017 m. rugsėjo 1 d. TV programos „Kartu apie tai, kas svarbiausia. Prognozės“

Daugiau šia tema skaitykite:

Temperatūra muša rekordus

Išvengti gamtos smūgių

Klimatas. Nuo mūsų slepia tiesą

Komentarų nėra

Mano mintys Twitter (2017 09 14)

Twitter
каббалист Михаэль Лайтман ТвиттерMūsų neigiami santykiai sukuria gamtos disbalansą, kataklizmus – taip gamta valosi, išstumdama mus ir siekdama pusiausvyros.
Neįmanoma subalansuoti gamtos pasitelkus fizines priemones. Reikia iš aukštesnio lygmens veikti teigiamomis mintimis ir santykiais.
Komentarų nėra

Mano mintys Twitter (2017 09 11)

Twitter

каббалист Михаэль Лайтман ТвиттерAr žmonija sutinka gerinti save, kaip kad yra pasirengusi gerinti pasaulį, sakykime, gerti suartinančius žmones vaistus, jei tokie bus sukurti?
D. Trumpas negali išvalyti JAV visiems savo rinkėjams, duoti jiems darbo, užtikrinti padėtį. Yra darbas visiems: mokyti, kaip susivienyti į vieną tautą.
Pasauliui nereikia milijardo žmonių, jų reikia, kad susivienytume į ADAM sistemą, juk bendras išsitaisymas dalomas paskirstomas daugybei dalyvių.
Žmogus – gamtos centras, jos vainikas. Jo vaidmuo – padaryti taip, kad Gamta pasiektų absoliučią harmoniją.
Mums vystantis auga egoizmas. Pasaulis negali būti geresnis nei mes iš vidaus. Imsime tyrinti save – gamta ims valytis pati.
Visos gamtinės ir visuomeninės katastrofos vyksta, kad priverstų žmogų pakilti į kitą evoliucijos pakopą – dvasinę.
Integralios gamtos dėsnis DALIS IR VISUMA LYGŪS reiškia:  nedidelis nusižengimas įsijungia į kiekvieną sistemos elementą ir galiausiai žala didžiulė!
Savo nesutramdomame egoizme žmogus galvoja tik apie tai, kaip pavergti gamtą, užuot galvojęs, kaip pavergti save…

Komentarų nėra

Mano mintys Twitter (2017 09 09)

Twitter

каббалист Михаэль Лайтман ТвиттерGamtos keliai ir dėsniai absoliutūs: jeigu integraliai nesusijungiame, gamta per jėgą, kančiomis privers mus tai atlikti.

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai