Pateikti įrašai su hebrajų kalba žyme.


Kodėl visi dvasiniai šaltiniai parašyti hebrajų kalba?

Kabala

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Kodėl visi pirminiai dvasiniai kūriniai: Tora, Ekleziastas, Psalmės parašyti hebrajų kalba?
Atsakymas. Todėl, kad hebrajų raidės nesikeičia, jų neįmanoma pavaizduoti kitaip. Paimkite bet kokį šaltinį, kuriam keli tūkstančiai metų, ir šiuolaikinę knygą, ir nerasite nė vienos pasikeitusios raidės. Taip, kaip matematikos formulėje: jei pakeisite vieną simbolį į kitą – viskas, jūsų niekas nesupras, ir nieko neišeis. Be to, tai ne šiaip simbolis, nors raidė vertime ir yra simbolis, – faktas yra tai, kad kai aprašote savo jausmus, jūs veikiate pasaulį. Raidė susieja jus su vidine pasaulio sistema, ir taip jūs tarsi spaudžiate mygtukus ir kažką keičiate vidinėje sistemoje.
Klausimas. Išeitų, kad dabar, žiūrėdami į knygą, mes nieko nematome ir nejaučiame?
Atsakymas. Tai – daugialypė sistema. Net tada, kai žmogus tiesiog žiūri į raides, jis vis tik kažkaip įsijaučia ir gauna kažkokią šviesą. Šviesa jį veikia. Yra žmonių, kurie visiškai nesupranta kalbos, bet per pamoką žiūri į knygą, net neturėdami galimybės sekti tekstą, ir šis tekstas juos veikia.
#244806

Iš 2019 m. sausio 1 d. pamokos rusų kalba

Komentarų nėra

Ne forma, o esmė

Kabalos mokymasis

Klausimas: Ar verta skaityti kabalistinius tekstus hebrajų kalba, net jeigu aš jos ir nesuprantu?
Atsakymas: Čia visų svarbiausia tai, kiek žmogų įkvepia pati idėja. Todėl reikėtų skaityti knygą suprantama kalba. Skaitytojas turi būti kartu su mumis jausmais, o ne gramatika.
Raidžių parašymo geometrinė forma egzistuoja tik mūsų pasaulyje. Kiek aukštesniame dvasiniame lygmenyje tai jau ne geometrija, o savybės, niekaip nesusijusios su atvaizdavimu, kurį mes dabar matome. Ten raidžių kontūrai pasirodo jutimuose. Taigi, jeigu žmogus nežino ivrito, tegul klauso pamokos ta kalba, kuri jam leis įsiskverbti į esmę, idėją. Apskritai šitos raidės nepriklauso hebrajų kalbai, o atstovauja dviejų jėgų simboliams – Chasadim ir Chochma, gavimo ir davimo – susijungiančiomis tarpusavyje tuo ar kitu būdu. Hebrajų kalboje raidė (ot, אות) – tai taip pat simbolis. Prieš mus ne hebrajų kalbos raidės, o geometrinės formos, reiškiančios įvairų dviejų savybių santykį, derinį.

Iš 2010 m. gruodžio19 d. pamokos pagal Knygos „Zohar“ Įvadą

Daugiau šia tema skaitykite:

Visa, kas genialu – paprasta

Kiekvienas turi tapti kūrinio autoriumi!

Norai neturi tautybės

Komentarų nėra