Pateikti įrašai su juodoji skylė žyme.


Iš juodosios skylės į laisvę

Krizė, globalizacija, Sveikata

каббалист Михаэль ЛайтманDėl karantino daugelis skundžiasi, kad jaučiasi izoliuoti tarsi būtų atsidūrę juodojoje skylėje. Tačiau turime suprasti, kad visas mūsų pasaulis, visa Galaktika, visa Visata yra juodosios skylės viduje. Nieko nepadarysi – tai faktas. Tad ne baisu, kad ir jūs jaučiate šią tamsą.
Sako, kad juodosios skylės viduje yra tokia gravitacija, kad net šviesa iš ten negali ištrūkti – viskas prasmenga šiame juodame šulinyje, nes ten toks didelis egoizmas. Egoizmas viską praryja, neleisdamas niekam išeiti į išorę. Toks mūsų pasaulis, kuriame esame tarsi juodojoje duobėje.
Bet viskas, ką matome iš išorės, iš tikrųjų yra mūsų viduje, – matome save. Ir jei matome tamsą, tuomet atskleidžiame savo tikrąsias savybes ir galime padaryti išvadas apie savo būseną. Iš to paaiškės, kaip išeiti iš šios duobės, iš juodosios skylės.
Jei įgysime davimo savybę, iškart tapsime laisvi. Todėl noras duoti vadinamas „laisva žeme“, o joje gyvenantys žmonės vadinami laisvais žmonėmis. Ir tuomet išskrisite iš šios juodosios skylės ir tapsite laisva tauta savo šalyje, savo nore. Paprašyk Kūrėjo, ir Jis viską sutvarkys. Reikia tik nusilenkti ir paprašyti, tai yra visas mūsų išsitaisymas.
#262525

Iš 2020 m. balandžio 1 d. rytinės pamokos

Daugiau šia tema skaitykite:

Realybės perkainojimas

Kaip tu jautiesi šiomis sunkiomis dienomis?

Ties raudona linija

Komentarų nėra

Apie juodąsias skyles

Įvairūs, Realybės suvokimas

Video įrašas rusų kalba.

Neprotingas, visa ryjantis egoizmas yra mūsų materijos esmė. Iš Šviesos kibirkšties, patekusios į tuščią erdvę, atsirado be galo tanki ir be galo maža materijos dalelė, o iš jos susidarė VISA mūsų Visata. Juodųjų skylių susidarymas – priešingas Šviesai procesas…
Jei žmogus neduoda, jis tarsi traukia viską į save, tačiau iš tikrųjų iš išorės negauna nieko ir lieka tamsus! Ši savybė – kūrinijos pradžia, o jos pabaiga – kai visa materija ims švytėti taip kaip ją sukūrusi Šviesa.

Komentarų nėra

Kolaideris – juodoji skylė – pasaulio pabaiga

Kabala ir kiti mokslai

Naujienos (2008.09.08): „Rugsėjo 10 d., trečiadienį, ties Šveicarijos ir Prancūzijos siena įvyks didžiausias istorijoje fizikos eksperimentas: Didžiajame hadronų kolaideryje, 27 km ilgio greitintuve, bus paleistas 450 gev energijos protonų spindulys. Eksperimento užduotis: atkurti sąlygas, kurios buvo praėjus mažiausiai sekundės daliai po Didžiojo sprogimo.
Galimos pasekmės: susidūrus didelės energijos protonams yra grėsmė, kad gali susidaryti stabili juodoji skylė ir pasaulis gali joje pražūti.
Taigi pasaulio pabaiga numatyta rugsėjo 10 d!“
Komentaras: Nejaugi ir mokslininkai įsitraukė į ateities pranašautojų gretas..? Pasaulio pabaiga (šio pasaulio) įvyks tik po to, kai bus iki galo ištaisytos visos sielos. Data priklauso nuo mūsų, nuo mūsų ištaisymo, kurį galima pasiekti dviem keliais:
1. taisančiosios Šviesos (Or Makif) pritraukimo keliu – jei tai atliktume anksčiau 6000-ųjų (dabar yra 5768-ieji), arba
2. kančių keliu, ne vėliau 2240-ųjų metų rugsėjo – 6000 metų nuo pirmojo Kūrėjo atsivėrimo žmogui – Adomui.
Mūsų pasaulis (visata) yra visiškai valdomas aukštesniojo pasaulio, vadinamo Acilut, kuris užprogramuotas ištaisyti visų žmonių, egzistuojančių šiame pasaulyje, sielas. Mūsų pasaulis yra tik šio valdymo iš Aukščiau padarinys. Acilut pasaulį mes galime įtakoti tik savo noru (MAN) pakilti į jį savo ištaisytomis sielomis (atidavimo ir meilės norais). Priemonė, su kuria galėtumėte valdyti savo likimą, yra jūsų rankose: likimo valdymo metodika „kabala“ pasiruošusi tam, kad jūs ja pasinaudotumėte.

Komentarų nėra