Pateikti įrašai su kančia žyme.


Įgyti amžiną gyvenimą

Kūnas ir siela

Klausimas. Ką daryti, kol negavau noro atskleisti dvasinį pasaulį? Neišvengiamai kentėsiu?
Atsakymas. Kentėsite bet kuriuo atveju Neabejotinai. Tik ėmus studijuoti kabalą, atsiras galimybė suprasti kančių prasmę: iš kur jos, kur jus jos veda, ir kaip šias kančias paversti suvokimo džiaugsmu, amžinu ir tobulu gyvenimu.
Jums nereikia mirti. Pakilsite į kitą pojūčių lygmenį ir išvysite, kad iš tikrųjų esate ne šiame kūne, kuris jums atrodo egzistuojantis, o dvasiniame kūne. Kabala siūlo pereiti į šią būseną jau dabar.
Tai ne mistika, o itin rimtas mokslas, kuris suteikia mums galimybę suprasti, kaip iš negyvojo gamtos lygmens pereiti į augalinį, iš augalinio į gyvūninį, ir iš gyvūninio į žmogaus bei pakilti dar aukščiau.

Iš 2016 m. liepos 10 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip išvengti likimo smūgių?

Išvalyti sielos indą

Nuo kančių prasmės – prie gyvenimo prasmės

Komentarų nėra

Altruistinė ląstelė egoistiniame organizme

Platinimas

Klausimas. Jei įsivaizduosime, kad žmonija – didžiulis ir galingas egoistinis organizmas, ar, staiga pajutęs ląstelę, tapusią jam priešinga – altruistine, nenukreips jis visos savo jėgos, kad ją sunaikintų?
Atsakymas. Mes, kabalistai, būtent tai ir jaučiame. Per visą žmonijos istoriją kabalistus menkindavo, be to, visi, kas tik norėjo, įskaitant pačius artimiausius žmones.
Toks požiūris į tuos, kurie studijuoja kabalą, vyrauja iki šiol. Sunku pasakyti, kad šį užsiėmimą palaiko, skatina ir gerbia kiti. Didžiulis egoistinis mechanizmas iš tiesų veikia, kad nuslopintų altruistinę ląstelę.
Deja, pasaulio požiūris į kabalą negali būti teigiamas. Jis ypač negatyvus, nepagarbus, niekinantis, grindžiamas baime ir dogmomis. Mūsų egoizmas išradinėja viską, kas įmanoma: įvairiausią mistiką, tikėjimus, praktikas, kad atitolintų žmones nuo kabalos.
Klausimas. Ir tai niekada nepasikeis?
Atsakymas. Turi pasikeisti. Manau, kad jau mūsų kartoje. Galbūt išgyvensime dar keletą nemalonių akimirkų, bet, galiausiai, viskas pasikeis.
Klausimas. Bet jei sakote, kad tokia žmogaus prigimtis, vadinasi, nekaltinate savo priešininkų?
Atsakymas. Aš jų nekaltinu. O kuo juos kaltinti? Jie neturi jokios valios laisvės, juos valdo Kūrėjas. Žinoma, aš nemyliu lazdos, kuri mane muša, bet ir suteikti jai kažkokią reikšmę, priskirti laisvę priimti asmeninius sprendimus negaliu, – taip yra valdoma iš aukščiau.
Todėl, kai girdžiu apie išpuolius prieš mane ir mūsų pasaulinę organizaciją, matau juos kaip stimulą mūsų darbui ir dar vieną patvirtinimą, kad Kūrėjas mūsų nepamiršta.
Klausimas. Jums nebaisu, kad šios jėgos gali sustabdyti platinimą?
Atsakymas. Aš turiu atlikti savo darbą tame fone, koks yra.

Iš 2016 m. kovo 13 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Kuo ypatinga mūsų organizacija?

Kodėl mus kritikuoja

Ar ne per anksti kabalos mokslas atsiskleidė pasauliui?

Komentarų nėra

10 procentų žemės gyventojų kenčia nuo depresijos

Egoizmo vystymasis, Sveikata

Pranešimas. 2015 m. pasaulyje nuo depresijos kentėjo 615 milijonų žmonių. Remiantis PSO balandžio 12 d. paskelbtu dokumentu, per pastaruosius dvidešimt metų nuo devintojo dešimtmečio vidurio depresinių sutrikimų skaičius pasaulyje išaugo 50 proc., kas dešimtas išgyvena depresinę būseną.
Komentaras. Mes – noras mėgautis, be to, šis noras, egoizmas, mumyse nuolatos auga. Jis verčia mus tobulėti, bet kartu sukelia nepasitenkinimą. Šiandien vis sunkiau gauti malonumą, todėl depresija, nepasitenkinimas auga.
Ateityje malonumai dings, ir nebegalėsime savęs niekuo pripildyti. Štai tada ir ateis suvokimas, kad turime pakeisti savo prigimtį: mėgautis ne nuo gavimo, o nuo davimo. Tam ir skirta kabala.

Daugiau šia tema skaitykite:

Vaistas nuo depresijos – ryšys su kitais žmonėmis

Kabala apie depresiją

Svajoti numirti

Komentarų nėra

Kas mus daro stipresnius

Dvasinis darbas

Pastaba. Mokslininkai mano, kad mantra, skambanti kaip „tai, kas mūsų nenužudo, daro mus stipresnius“, labai tiksli ir teisinga. 70 proc. gyventojų sutinka, kad viskas, kas įvyko jų gyvenime, padarė juos stipresnius.
Atsakymas. Iš tikrųjų, visos kančios, kurios ateina pas mus, galiausiai mus sustiprina, pakelia, stumteli į priekį.
Tai tikslus kabalistinis principas! Man labai džiugu, kad žmonės, pagaliau daro teisingą išvadą. Tiktai dabar reikia, kad jie realiai, produktyviai, kryptingai panaudotų šią galimybę.
Kai užgriūva kančios, turiu žinoti, kokiu būdu nukreipti tai į naudą, kaip Rytų kovos menuose, kai tave puola, o tu panaudoji priešininko energiją, jėgą, svorį tam, kad jį pargriautum. Reikia mokytis, kaip elgtis visais gyvenimo atvejais.
Būtent neigiama būsena verčia žmogų panaudoti ją, kad pakiltų virš jos. Juk jeigu nori atsikratyti kažko negatyvaus, vadinasi, reikia teisingai virš jo pakilti, ir čia pradedi suprasti, kad tai tikslus Biblijos principas: „Blogis, kuris yra prieš tave – pagalba prieš tave.“ Tai yra tau siunčiamas „blogis“, o tu jį naudoji kaip pagalbą.
Tokiu būdu žmogus gali dvasiškai pakilti, nes visi jo per gyvenimą gaunami neigiami poveikiai gali būti panaudoti teigiamai. Ir tada mes greitai pakilsime virš savęs.
Klausimas. Ar galima prie to priskirti žmogaus karjerą, jo santykius su artimaisiais, šeima?
Atsakymas. Bet kokius neigiamus poveikius! Tai yra aš praktiškai kiekvieną dieną pakylu virš visko, kas vyksta mano gyvenime: virš šimtų ar dešimčių visokiausių pojūčių, neigiamų poveikių ir smūgių.
Klausimas. Ką reiškią „virš šito pakilti“?
Atsakymas. Pakilti iki Kūrėjo, iš kurio tai kyla. Tokiu būdu atskleidžiu Jį, siunčiantį man neigiamus poveikius, kurie kviečia mane pakilti virš jų iki Jo.
Klausimas. Tai yra Kūrėjas slypi būtent neigiamuose smūgiuose?
Atsakymas. Taip. Jo sumanymas glūdi šiuose smūgiuose, ir jeigu aš juos teisingai suprantu ir panaudoju, tai atskleidžiu Jį.
Viskas labai paprasta. Kilkite!

Daugiau šia tema skaitykite:

Į laimę vienu šuoliu

Dėkoti už kančias?

Ryšys su Kūrėju: nedėkite ragelio

Komentarų nėra

Nesėkmė kaip sėkmės žadintuvas

Kabala ir kiti mokslai

Nuomonė. Vyndariai turi priežodį: „Kad taptų puikus, vynuogienojas turi kentėti.“ Prieš gaminant nuostabų vyną, vynuogienojui sukeliamas stresas drėkinant dirvą tik tiek, kad vynmedis galėtų išgyventi.
Patyrusios tokį išbandymą vynuogės galiausiai subrandina sudėtingo, „prakilnaus“ skonio uogas. Japonų ir kinų kalbose hieroglifas „katastrofa“ turi dvi reikšmes: nesėkmė ir naujos galimybės.
Komentaras. Tai reiškia, kad stresai, net katastrofos, naudojami tam, kad būtų įsisavintos naujos vystymosi galimybės. Taip pat yra pasakyta: „Tam, kurį myli, Kūrėjas siunčia negandas.“
Kabala aiškina tai paprastai: kadangi mūsų egoistinė prigimtis yra priešinga Kūrėjui, meilės savybei, o mūsų gyvenimo užduotis – pasikeisti ir tapti panašiems į Kūrėją, tai Kūrėjas, siųsdamas mums negandas, verčia mus keistis. Juk kitu atveju egoizmas nepajudės iš vietos.
Tai puikiai matyti žydų tautos istorijoje. Bet mums duodama metodika „kabala“ – kad greitai ir teisingai suprastume Kūrėjo spaudimą ir panaudotume jį naujoms vystymosi galimybėms, tai yra imtume panėšėti į Kūrėją.

Daugiau šia tema skaitykite:

Į laimę vienu šuoliu

Kančia kaip pakėlimo trigeris

Krizė kaip dvasinio vystymosi įrankis

Komentarų nėra

Kūrėjo glėbys

Dvasinis darbas

Klausimas. Kaip dera elgtis gaunant smūgius? Kaip suprasti, ko iš manęs nori Kūrėjas? Juk visos situacijos skirtingos.
Atsakymas. Kūrėjas iš mūsų nori tik vieno – kad nuolatos artėtume prie Jo: arba individualiai, jei dabar nėra kitos galimybės, arba su grupe.
Jis tikslingai mums ištiesia savo rankas, siunčia smūgius, kad išsigandę skubėtumėte į Jo glėbį.
Bet vos tik susilpnėja jūsų susiliejimas su Juo, visai kaip su mažu vaiku, kuris iš pradžių prilipęs prie mamos, o paskui panorsta pabėgti nuo jos, iš karto ateina kitos gąsdinančios kliūtys ir vėl suteikia mums galimybę prilipti prie Kūrėjo. Taip mums reikia žvelgti į visą mūsų gyvenimą!
Jeigu mėginsite suartėti su Kūrėju keisdami savo prigimtį dar iki tol, kol ateis smūgiai, tuomet nejausite jokių problemų ir tiesiog maudysitės Šviesoje !
Juk kančios – tai mūsų tarpusavio ryšio nebuvimas, Kūrėjo nejautimas. Vos tik pajausime jį teisingame mūsų tarpusavio ryšyje, visas pasaulis užsipildys gėriu.
Klausimas. Ką reiškia artėti prie Kūrėjo?
Atsakymas. Artėti prie Kūrėjo – reiškia prilygti Jam savybėmis. Kūrėjo savybė – visiškas davimas ir meilė.

Iš 2016 m. vasario 14 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip išvengti likimo smūgių

Iš anksto nulemtas kelias

Automatizmas ar sąmoningumas?

Komentarų nėra

Nešti gėrį pasauliui

Dvasinis darbas

Klausimas. Kaip atleisti sau, kai žinai, jog pasielgei siaubingai, negražiai, niekšiškai?
Atsakymas. Taip neteisinga galvoti. Nieko patys jūs nepadarėte. Visą tai per jus atliko Kūrėjas: „nėra nieko kito tik Jis “.
Todėl nereikia niekuo kaltinti savęs ir kitų žmonių šalimais. Jie irgi nieko neatliko. Viską už jus daro Kūrėjas !
Jis į pasaulį neša paslėptą gėrį, kuris mūsų pasaulyje atsiskleidžia kaip blogis. Ir jei tinkamai elgsitės, Jo vardu, imsite nešti žmonijai atskleistą gėrį ir pasaulis taps geras.

Iš 2016 m. vasario 14 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Viską paversti gėriu

Taisydamas save – taisai pasaulį

Dėkoti už kančias labiau nei už gėrį?

Komentarų nėra

Taisymosi kelyje

Dvasinis darbas

Klausimas. Kodėl žmogus, pradėjęs eiti taisymosi keliu ir toliau gauna kančias? Koks skirtumas tarp Šviesos ir kančių kelio ?
Atsakymas. Žmogus, einantis taisymosi keliu, turi atskirti, kad jo gaunamos kančios jį traukia. Jos vadinamos meilės kančiomis.
Kai mažam vaikui duodu įvairiausias užduotis – tai ne kančios! Tai veiksmai, kuriuos jis turi atlikti, ištaisyti ir taip judėti geresnės būsenos link. Jeigu jis tinkamai tai suvokia, tuomet jam visas šis kelias tampa atskleidimo keliu.

Iš 2016 m. vasario 14 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Rezonansas su bendra sistema

Iš anksto nulemtas kelias

Kodėl gyvenimas toks sunkus?

Komentarų nėra

Išsklaidyti katastrofos šešėlį, II d.

Izraelis ir pasaulio tautos, Platinimas

Klausimas. Ką galėjo atlikti žydų tauta, kad išvengtų katastrofos? Nacistai tyčia elgėsi su žmonėmis kaip su gyvuliais, varė juos į prekinius vagonus ir atvesdavo žmogų iki tokios būsenos, kai jam sunku išlaikyti žmogišką orumą.
Atsakymas. Žydų tauta privalo perduoti pasauliui išsitaisymo metodiką, stoti pasaulio priešakyje ir tapti šviesa kitoms tautoms.
Turėjome parodyti vienybės pavyzdį, kurį lemta pasiekti žmonijai, kad visi žmonės atskleistų Kūrėją – nuo mažo iki didelio, kaip pasakyta: „Mano namai taps maldos namai visoms tautoms“.
Tačiau jeigu neatliekame savo misijos, tai šitaip skatiname blogio jėgų atgijimą pasaulyje. Tad galima sakyti, kad būtent dėl žydų naciai galėjo ateiti į valdžią – dėl mūsų neveikimo.
Naciai persekiojo būtent žydų tautą, nes jai leidžiame įsigalėti blogajai jėgai, tai šioji pirmiausia valdo mus. Visa blogio jėgų kova nukreipta būtent į Izraelio tautą, o ne į kitas tautas, juk pagrindinė karas – ideologinis.
Fašizmo ideologai tikslingai išstudijavo judaizmą ir jautė, kad turi sugriauti dvasinių jėgų valdžią, kuri yra žydų tautoje. Taip ji tikėjosi perimti valdžią iš mūsų į savo rankas.
Vienijimosi metodika (kabalos mokslas, tikrosios Izraelio tautos mokymas) neatsiskleidė ir neėmė veikti žmonijoje, kuriai jos taip reikėjo. Ir todėl vietoj jos, kilo kita jėga – nacistinė, kuri sugriovė viską, suskaldė žmoniją, išvaikydama ją į skirtingus kampus ir nutolino nuo vienybės.
Iš esmės, fašistai tarsi pareiškė: „Jeigu jūs nepajėgiate suvienyti viso pasaulio abipusiu davimu, tai mes sujungsime juos pagal nacistinę metodiką.“ Juk žodis fašizmas kyla iš itališko žodžio „fascio“, pėdas, ryšulys, surinktas iš daugybės stiebų. Kitaip tariant, bet kuriuo atveju teks susijungti – geruoju ar bloguoju.
Žydų tauta turi metodiką kaip susijungti geruoju, pasitelkus aukštesniąją jėgą, susijungus pasiekiamie visuotinę lygybę, saviraiškos laisvę. Kabalos mokslas moko mus, kaip prie to prieiti.
Bet jeigu negalime ir nenorime, nes Izraelio tautoje daug šio metodo priešininkų, tai šitaip leidžiame veikti nacistinėms, fašistinėms jėgoms. Būtent tai ir nutiko prieš aštuoniasdešimt metų, ir yra didžiulė grėsmė, kad ši katastrofa darsyk pasikartos.

Iš 2016 m. balandžio 28 d. pokalbio „Naujasis gyvenimas“, 723 laida

Daugiau šia tema skaitykite:

Išsklaidyti katastrofos šešėlį, I d.

Komentarų nėra

Išsklaidyti katastrofos šešėlį, I d.

Izraelis ir pasaulio tautos

Klausimas. Žmogaus dvasios jėga – kas ji ir iš kur ji? Kodėl būtent sunkiausiais katastrofos metais žydų tauta išlaikė aukštą dvasią ir išsaugojo žmogišką orumą?
Naciai stengėsi prilyginti žmonės gyvuliams, bet netgi koncentracijos stovyklose ir lageriuose žydams pavyko išsaugoti savo dvasią, abipusės pagalbos jausmą, organizuoti mokomuosius, teatro būrelius – viską, kas jiems leido jaustis žmonėmis ir pakilti virš savo būsenos.
Atsakymas. Tai žinomas psichologinis reiškinys. Kai žmogus nejaučia galįs pakeisti tai, kas vyksta, yra priverstas sutikti su ta galinga ir negailestinga jėga, kuri įspraudžia jį į žiaurius rėmus. Ir tuomet jam lieka tik nusilenkti ir priimti viską, kaip yra. Tačiau iš šio susitaikymo gimsta tiesos, žmogiškos dvasios taškas.
Siųsdamas mums tokius sunkumus Kūrėjas tuo pat metu palaiko mūsų vidinę dvasią ir todėl matome, kad netgi paklusdamas šios didžiulės jėgos spaudimui, žmogus giliai širdyje jaučia, kad tai jo likimas, aukštesnioji jėga. Iš aukščiau jam siunčia šį smūgį, ir jis turi nusilenkti, pasistengti išgyventi, išsaugoti kuo žmoniškesnį pavidalą.
Todėl holokausto laikais matome tokius didvyriškumo, nugalėjimo pavyzdžius. Tačiau verta įsidėmėti, kad žmonės susitaikė, priėmė tai, kas vyksta, ir tiesiog laukė, kol smūgis pasibaigs.
Panašiai kaip nutiko su mokytoju Akiva, kai jis plaukdamas laivu pateko į didžiulę audrą. Laivas sudužo ir nuskendo, o mokytojui Akiva pavyko išsigelbėti – vieninteliam iš viso laivo.
Vėliau jo paklausė, kaip jam pavyko išplaukti, jis paaiškino, kad įsitvėrė į rąstą, ir kaskart kai atsirisdavo didžiulė banga, jis palenkdavo galvą. Tad šios bangos, užuot nuskandinę, išplukdė jį į krantą.
Taigi, kai mūsų pasaulyje atsiskleidžia blogoji jėga, kuri gali mus sunaikinti, jau per vėlu su ja kovoti. Juk mes jau iki to pralaimėjome karą, leisdami šiai jėgai atsiskleisti. Savo elgesiu vieni kitų atžvilgiu leidome naciams pakilti, užimti valdžią ir pradėti valdyti visas Europos tautas.
O palenkdami galvą leidžiame šiai jėgai pereiti per mus ir galime pasiekti pažadėtąjį krantą.
Esmė ta, kad žydai galėjo užkirsti kelią nacių atėjimui į valdžią, jeigu būtų paklausę Baal Sulamo ir kitų kabalistų raginimų ir jei būtų ėmęsi taisyti pasaulį. Tačiau šito neatlikome, toliau gyvenome galantiškai. Didis kabalistas Ari dar 16 am. kvietė taisyti pasaulį. Jau jo metais baigėsi tremties ir prasidėjo išsilaisvinimo laikotarpis.
Jeigu su pasaulyje pradėjusiomis veikti išsilaisvinimo jėgomis neiname iš vien, bet liekame tremtyje kaip ir anksčiau, nenorime ir netgi priešinamės išsilaisvinimui, tai sukeliame sau itin blogų ir pavojingų, naikinančių jėgų poveikį. Tokiu atveju jos atsiskleidžia pasaulyje ir veikia prieš Izraelio tautą.

Iš 2016 m. balandžio 28 d. pokalbio „Naujasis gyvenimas“, 723 laida

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip vertinti Holokaustą?

Naujas holokaustas ar užduotėlė iš aukščiau?

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai
Vėlesni įrašai »