Pateikti įrašai su Ketinimas, malda žyme.


Pereiti kiauriai sieną

Dvasinis darbas

Anksčiau kabalistai turėjo kankinti savo kūną, kad atskleistų dvasinį pasaulį, kaip pasakyta: „Valgyk duoną su druska, užsigerk prėsku vandeniu, miegok ant plikos žemės ir užsiimk Tora – tuomet pasiseks!“
Šiandien – miegok pūkų pataluose kaip princesė ant žirnio, valgyk kiek tinkamas ir ką užsigeidęs. Tai mums netrukdo! O štai mūsų ketinimai? Pasiekėme būseną, kai į kitus turi būti kreipiami ne veiksmai (tai galų gale lengva atlikti), o ketinimai.
Taisyti ketinimus – pats baisiausias, sunkiausias veiksmas. Ši dalia teko mūsų kartai kaip paskutinė ištaisymo pakopa.
Šiandien stovime priešais sieną. Turime pakeisti savo santykį su Kūrėju, su vienintele Gamtos jėga. Ir siena grius tik tuomet, kai nuspręsime, bent jau vienas dešimtukas, pereiti kiaurai ją. Tuomet materialus pasaulis ims nykti iš mūsų pojūčių.

Daugiau šia tema skaitykite:

Ketinimas ir jo įtaka tikrovei

Siauras tiltas tarp pasaulių

Dešimtukas kaip susiliejimo instrumentas

Komentarų nėra

Ketinimo jėga

Ketinimas, malda, Realybės suvokimas

Klausimas. Sakėte, kad žmogus gali veikti tikrovę savo ketinimo galia. Kaip tai atlikti?
Atsakymas. To reikia mokytis. Pirmiausia reikia užmegzti ryšį su aukštesniąja Jėga ir kartu su Ja pasistengti pakeisti gyvenimą.
Reikia studijuoti kabalos mokslą, norint sužinoti, kaip realizuoti mūsų ketinimus, kad už ketinimų būtų jėgos, formuojančios šiuos ketinimus, ir remdamasis ketinimu žmogus ims jausti gyvenąs naujoje tikrovėje. Ir tada ši tikrovė jį mokys.
Jis tarsi turi gimti naujoje tikrovėje, ir tuomet pajaus, koks naujas pasaulis priešais jį atsiveria. Visa tai – ketinimo mokymasis. Visas kabalos mokslas, įėjimas į aukštesnįjį pasaulį ir visas mūsų darbas jame – tėra ketinimai.
Klausimas. Kaip supratau, ketinimas – tai itin galinga jėga…
Atsakymas. Ketinimas – tai viskas. Antraip nugyvensi savo amželį kaip gyvūnas, mirsi kaip gyvūnas ir nieko neliks. Nori išpešti naudos iš savo gyvenimo – prašom! Ir gyvenime, ir už jo ribų turi valdyti savo ketinimus. O norint sužinoti, kaip tai daryti, reikia mokytis kabalos.

Iš 2016 m. vasario 18 d. pokalbos „Naujasis gyvenimas“, Nr. 695 laida

Daugiau šia tema skaitykite:

Ketinimas, suteikiantis jėgų

Keiti ketinimą – keiti likimą!

Veiksmas ir ketinimas

Komentarų nėra

Pasaulis sukurtas man

Ketinimas, malda, Kongresai, įvykiai

Rytoj prasidės kongresas Berlyne. Ketinimas turi būti paprastas.
Noriu susivienyti su kitais. Šis susivienijimas leis įgyti naujų, papildomų, didelių jėgų, kurioms padedant galėsiu pamatyti visą tikrovę viduje. Viskas, kas svetima, taps sava, viskas, kas išorėje, bus viduje. Kūrėjas irgi viduje. Aš noriu viską pamatyti savyje, kūrinį suvokti kaip savo vidinį pasaulį. Kol kas – egoistiškai.
Klausimas: Vadinasi, užuot sakydamas: „Nėra nieko, tik Jis“, sakau: „Nėra nieko, tik aš“?
Atsakymas: Teisingai, nėra nieko, tik aš. Ir Kūrėjas, ir draugai, viskas manyje, viskas – aš. Žmogus turi sau pasakyti: „Pasaulis sukurtas man“.
Galėtum paprieštarauti: „Aš įtraukiu visus į save, tačiau ir toliau elgiuosi su jais egoistiškai. Lyg būčiau suradęs savo vaikus. Anksčiau nežinojau, kad jie mano, o dabar jau sužinojau. Tada, natūralu, kad juos mylėsiu, tuo pačiu išplėsdamas savo egoistinį kelim ir tikėdamasis naudos. Vadinasi, tiesiog auginu savo norą gauti ir tiek?“
Ne, nesijaudink. Tuo pačiu pajusi pasipriešinimo jėgą, ir susijungimas su draugais netaps tik dar vienu savanaudišku noro papildymu. Priešingai, jis bus pripildytas aukščiau egoizmo. Vienybė susiformuos pakopa aukščiau.

Iš 2011 m. sausio 26 d. pamokos pagal Rabašo straipsnį

Daugiau šia tema skaitykite:

Loterija be pralaimėjimo! Pagrindinis prizas kiekvienam!

Pasaulinės sielos reanimacija

Vien tik vienybės lašo nepakanka

Komentarų nėra