Pateikti įrašai su laisvė žyme.


Kas tiki valios laisve

Kabala ir kiti mokslai, Valios laisvė

Komentaras. Žurnalo „Social Psychological Science“ nuomone, jei žmogus netektų tikėjimo valios laisve ir būtų įtikintas, kad jo sprendimais manipuliuoja Aukštesniosios jėgos, jo savimonei ir tapatumui būtų suduotas rimtas smūgis.
Atsakymas. Psichologija – ne mokslas. Ji vadovaujasi tik nedideliais bandymais, atliekamais ribotomis sąlygomis.
Pirmiausia, nėra tokio žmogaus, kuris galėtų tą informaciją priimti ir gyventi, žinodamas, kad jį valdo. Kaip būtų gerai, jei galėtume pasiekti tokią būseną!
Klausimas. Tai psichologai negali atlikti paties svarbiausio: įtikinti žmogaus, kad jis yra valdomas?
Atsakymas. Žinoma! Jie negali pajudėti net iš pradinio taško!
Galima pasakyti žmogui, kad jį valdančios įvairios išorinės ir vidinės jėgos iš tiesų nėra jo. Ne jis renkasi, kaip pasielgti, juk kelios sekundės iki neva jam nusprendžiant, ši informacija susikuria ir susiformuoja smegenyse, o jis tik pateikia galutinį rezultatą. O iš kur šis atsiranda, niekas nežino. Tai jau įrodo ir mokslas.
Bet žmogus negali sutikti su tuo, kad ne jis pats priima sprendimus, nes tai prieštarauja jo egoistinei prigimčiai. Tai užbraukia jo asmenybę, jo „aš“, jo valios laisvę.
Jis gali pasakyti: „Taip, taip, taip!“ – na ir kas? Po sekundės jis vis tiek tai pamirš. Žmogaus prigimtis automatiškai išbraukia šiuos duomenis, ir jis vėl ima gyventi įprastai, tarsi viskas priklausytų tik nuo jo.
Komentaras. Psichologai sako: „Bandymai sumenkinti žmogaus tikėjimą valios laisve stiprina agresiją, gimdo melą…“
Atsakymas. Teoriškai – taip. Bet praktiškai, jei kalbama apie normalų, blaiviai mąstantį, subalansuotą žmogų, jis į tai nekreips dėmesio ir nereaguos negatyviai.
Klausimas. Kitaip sakant, žmogus visada galvoja „esu laisvas“?
Atsakymas. Taip. Nagrinėdami ir vystydami temą „Valios laisvė“, matome, kad kiek žmogui bekalbėtum priešingai, jis sutinka: „Taip, taip, taip“, bet galvoja savaip. Jis net neklausia: „Kaip tuomet tapti laisvam?“ Tai jo netrikdo, nes viską, ką priima, turi pajausti savyje.
Vadinasi, turiu jausti savyje, kad yra Aukštesnioji jėga, kuri mane valdo per įvairias išorines ir vidines sistemas, nutikimus, įvykius – per viską, ką darau.
Turiu tai jausti, o ne iš ko nors girdėti. Štai tuomet pajausiu, kad esu surištomis rankomis ir kojomis: ką bedaryčiau, viskas ateina iš kažkur, o ne iš manęs. Ir imčiau siekti to „iš kažkur“. Kur yra mano elgesio, ateities, mano likimo šaltinis, kad bent sužinočiau, kaip tai sutvarkyta gamtoje?
Tačiau, kad ir kiek apie tai kalbėtume, žmogaus negalėsime įtikinti. Jam reikės labai daug dirbti, kad suvoktų savo nelaisvę. O kartu jis pajaus, kas gi jį valdo! Ir tai jau bus Kūrėjo atskleidimas.
Taigi, psichologai, kaip įprasta, panirę į savo spėliones. O tai, žinoma, niekur nenuves.
Turime parodyti žmogui, kad jis nėra laisvas, bet kartu suteikti galimybę rasti valios laisvę. Kai jis sugebės pamatyti visą vaizdą ir pradėti jį teisingai realizuoti konkrečioje nedidelėje bendruomenėje, tada supras, kurlink turi judėti.
Todėl teisinga žinia tokia: laisvė – tik tinkamos bendruomenės pasirinkimas.

Iš 2016 m. birželio 26 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip tapti laisvam?

Šiuolaikinė vergovė

Laisvė – tiktai aukščiau noro

Komentarų nėra

Kuo pasireiškia valios laisvė?

Dvasinis darbas, Valios laisvė

Klausimas. Kodėl žmogus atsako už galimybę suartėti su Kūrėju, jei jis neturi valios laisvės judėti prie Jo?
Atsakymas. Tiesa, čia žmogus neturi valios laisvės.
Valios laisvė ta, kad žmogus pats panorėtų eiti tuo keliu, kuriuo turi vystytis visa gamta, antraip jo būsena visiškai valdoma Kūrėjo.
Jeigu jis pats realizuoja kūrimo programą iki tol, kol ji atsiskleis, tai būtent šitai ir yra jo valios laisvė.

Iš 2016 m. birželio 9 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Už ką žmogus atsakingas?

Tokia neapčiuopiama sąvoka – laisvė

Pilnas sankryžų kelias

Komentarų nėra

Prašom ne delsti, o eiti pirmyn!

Dvasinis darbas, Valios laisvė

Klausimas. Jeigu neįmanoma net pirščiuko pajudinti be įsakymo iš aukščiau, tai kaip galiu tobulėti, kur mano pasirinkimo laisvė?
Atsakymas. Neturime jokios pasirinkimo laisvės tobulėjimo atžvilgiu. Pasirinkimas tik toks, kad tobulėjimą galime paspartinti. Nereikia gilintis į būsenas, kurias patiri. Kuo daugiau jose kapstysies, tuo labiau atitolinsi savo tobulėjimą.
Vienintelis naudingas veiksmas – kiek tik galima greitinti savo tobulėjimą. Ir tai visiškai nepriklauso nuo būsenų, kurios tau atsiskleidžia, o tik nuo veiksmų siekiant susijungti su kitais.
Taigi mūsų darbas labai paprastas ir, galima sakyti, primityvus. Visa, ko iš tavęs reikalaujama, – kad ir kas su tavimi vyktų, nieko nepaisydamas visą laiką turi siekti susijungimo. Taip dirbdamas atversi naująjį protą, išmintį, pojūčius – vien dėl to, kad atkakliai stengsies judėti ta pačia kryptimi, „kaip į jungą įkinkytas jautis, kaip krovinį tempiantis asilas“.

Iš 2013 m. sausio 8 d. pamokos pagal straipsnį „Įvadas į Mokymą apie dešimt sfirų

Daugiau šia tema skaitykite:

Laisvė – tapti Žmogumi

Taškas tarp įsibėgėjimo ir šuolio

Aukštesnioji programa laukia tavo dalyvavimo

Komentarų nėra

Taškas tarp įsibėgėjimo ir šuolio

Valios laisvė

Žmogus, pradėjęs studijuoti kabalos mokslą ir besinaudojantis visomis jos priemonėmis, po tam tikro laiko pasiekia lūžio tašką, kai jau privalo baigti priverstinį, nesąmoningą vystymąsi. Pirmasis etapas skirtas tam, kad jis „susipažintų“ su savo būsena – tai būtina. Po to jis pasiekia bifurkacijos, lūžio (staigaus stabilios būsenos pokyčio) tašką, kuomet turi iš naujo įvertinti savo santykį su vystymusi, su gyvenimu, su savuoju noru, su Šviesa, su visomis jo žinioje esančiomis priemonėmis. Jis visiškai pakeičia savo ankstesniąją paradigmą, visą gyvenimo filosofiją ir sistemos, kurioje gyvena, supratimą.
Anksčiau ši sistema jį valdė, nes žmogus visapusiškai veikė gamtos viduje ir tik dėl savo nemokšiškumo manė esąs aukščiau už ją. Tačiau dabar jis jau supranta esąs visiškai priklausomas nuo gamtos, jos jėgų ir dėsnių – todėl privalo perimti valdymą į savo rankas. Kaip pasakyta: „Nugalėjo Mane sūnūs mano“. Tuomet žmogus supranta esąs ypatingame lūžio taške. Juk anksčiau jam tik atrodė, jog jis pats kažką keičia savo gyvenime, o iš tiesų jis neturėjo jokios pasirinkimo laisvės – tik paklusniai vykdė savo prigimties „įsakymus“.
Dabar jam suteikiama laisvė. Ir pasaulis žmogui pradeda matytis chaotiškas, be jokios tvarkos. Jam sąmoningai duodamas toks pojūtis, kad pats panorėtų viską sutvarkyti, sujungti draugėn ir pradėti valdyti pasaulį.
Čia jam atsiranda proga kreiptis į Akštesniąją jėgą ir prašyti jos suteikti supratimą, leisti vystytis per „tikėjimą aukščiau už žinojimą“. Nes jis trokšta pajusti aukštesnes būsenas ir iš jų semtis naujo supratimo ir naujų savybių – taip surasti pusiausvyrą su savuoju pasauliu. Juk pasaulis – tai vidinės žmogaus tvarkos atspindys, atitinkantis vidinį, o ne išorinį realybės supratimą.

Iš 2011 m. liepos 13 d. pamokos pagal straipsnį iš knygos „Šamati“

Daugiau šia tema skaitykite:

Neutralioje zonoje tarp gėrio ir blogio

Aukštesnioji programa laukia tavo dalyvavimo

Keletas laisvės akimirkų

Komentarų nėra

Neutralioje zonoje tarp gėrio ir blogio

Valios laisvė

Šiame pasaulyje neturime jokios valios laisvės – tai pasekmių pasaulis. Ir dėl to jis taip skiriasi nuo dvasinio pasaulio, juk kai žmogus pakyla ten ir įgyja dvasinę pakopą, tai gauna laisvę rinktis savo mintis, sprendimus ir veiksmus. Nes ten yra visos jėgos, o mūsų pasaulyje – tik pasekmės.
Iškart gauname paruoštus vaizdus ir nieko juose negalime pakeisti. Jeigu norime veikti patys, tai turime pakilti į dvasinį lygmenį − į pasirinkimo laisvės pakopą, į jėgų pakopą. Kai savyje atskleidžiame ir jaučiame šias jėgas (viskas atsiveria tik žmogaus viduje), tada jau galime veikti laisvai rinkdamiesi ir patys spręsdami, kokias jėgas išjudinti: tas ar kitas.
Toks darbas vadinamas Kūrėjo darbu. Juk gavęs galimybę teisingai rinktis visuose savo veiksmuose žmogus laipsniškai pakeičia Kūrėją ir ima valdyti gamtos jėgas. Ir taip pamažu žmogus prieina prie to, kad visa realybe tampa jam pavaldi.
Jam nuolatos atsiveria naujos jėgos – sakytum laisva forma. Juk yra tik dvi valdžios: davimo jėgos valdžia arba gavimo jėgos valdžia. Abi šios jėgos ateina iš Kūrėjo, tačiau kurgi čia žmogus?
O žmogus stovi tarp šių dviejų jėgų, kurios visiškai tolygiai jį veikia. Taip jis patenka į neutralią zoną, kuri nepriklauso nei nuo davimo, nei nuo gavimo jėgos. Davimo jėga vadinama „šventumu“, o gavimo jėga – „netyrumu“, nes ji egoistinė. Tačiau neutrali zona nepriklauso nei vienai, nei kitai, ir yra vadinama klipat noga.
Kai žmogus tiksliai nežino, „kur tiesa“: egoistinėje jėgoje (klipa) ar šventume (davimas), ir atranda save būtent viduryje tarp jų – jis gauna laisvę rinktis.
Tačiau klausiame, kaip galima pasirinkti, jeigu esi svarstyklių skalės viduryje ir iš abiejų pusių turi visiškai vienodus šansus − 50/50? Ir tai tikslus ir teisingas paskaičiavimas. Juk žmogus nejaučia, kad jis kažkaip papirktas arba kad save apgaudinėja. Ir kaip tada pasirinkti kokiu keliu eiti, kuo remtis gyvenime: stengtis gauti vis daugiau dėl savęs ar visgi pasiekti kokią nors dvasinę formą, davimą.
Šį pasirinkimą išaiškiname dirbdami su savo aplinka. Juk pats žmogus nežino, ką pasirinkti, ir lieka su šiuo klausimu. Tačiau jeigu jis iš tikrųjų nori teisingai pasirinkti, tai privalo „įdėti“ save į teisingą aplinką. Ir tada aplinka padės jam išvysti, kur yra tiesa.

Iš 2011 m. liepos 22 d. pamokos pagal Rabašo straipsnį

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip išaugti iš nulio

Laisvės beieškant

Ką gi tu išsirinksi?

Komentarų nėra

Aukštesnioji programa laukia tavo dalyvavimo

Realybės suvokimas, Valios laisvė

Klausimas: Jeigu Kūrėjas turi kažkokią mūsų vystymo programą, tai kam mums kištis ir bandyti ją apeiti?
Atsakymas: Yra natūrali vystymo programa, kuri vadinasi „prigimtimi“. Gamta turi variklį, kuris sukasi išjudindamas visą vystymąsi, ir paklusdami jam einame jau šimtus, tūkstančius metų ir taip vystomės. Taip buvo per visą žmogaus egzistavimą šioje Žemėje.
Bet šioje programoje slypi ir tai, kad žmogus palaipsniui išsivystytų iki tokios būsenos, kai pats įsijungs į šį darbą. Gamtoje esanti jėga visada veikia norą ir jį vysto. O šio noro viduje, ji taip pat vysto tašką, išėjusį iš sielos šaknies.
Ir kažkurią akimirką be noro mėgautis mumyse prabunda dar ir šis taškas. Ateina laikas, kai jis ima reikštis ir reikalauti iš žmogaus realizuoti tą tašką.
Šis taškas realizuojamas aukščiau noro ir todėl žmogus jaučia savyje susidvejinimą, jaučia stovintis prieš pasirinkimą: ar eiti su savo ego, su paprastais žemiškais norais: maistas, seksas, šeima, pinigai, valdžia, žinios, ar vystyti šį dvasinį tašką ir išsiaiškinti − kas aš, iš kur atsiradau, kur yra Aukštesnioji jėga, kam visas šis gyvenimas ir kokia jo prasmė?
Taškas širdyje pradeda uždavinėti visus šiuos klausimus ir sukelia sumaištį žmoguje. Ir tada jis kažkokiu būdu suranda kabalos mokslą – irgi pagal programą! Gyvenime nėra jokių atsitiktinumų, viskas, kas vyksta šiame pasaulyje, nusileidžia mums iš Aukštesniojo pasaulio. Net ir tai, ar pasirinksi antrąjį kelią, ar ne, ar turėsi visas galimybes, kad tai realizuotum, – visa tai irgi nulemta kūrimo programos.
Dabar atėjai mokytis ne todėl, kad pats taip pasirinkai. Tiesiog buvo jėgos, kurios tave veikė ir padėjo suprasti, jog ateiti verta. Tavo laisvė prasideda tik tenai, kur tau tenka rinktis: įsijungti į kabalistinę grupę, ar – ne. Pasirinkimas slypi netgi giliau: ar esi pasirengęs atsisakyti savo egoizmo, kad įsijungtum į grupę, ar dar – ne.
Pasirinkimas glūdi tik tarp dviejų tavo norų: noro, nukreipto į patį save, arba noro, nukreipto iš manęs į išorę. Štai čia iš tikrųjų renkiesi. Noras, nukreiptas į save, vadinasi ACHAP, apatine parcufo dalimi. Noras, nukreiptas į išorę, vadinasi Galgalta vė Einaim, viršutine parcufo dalimi. O tarp jų yra tokia sritis, kuri vadinasi „klipat noga“, kurioje tu neva priimi sprendimus.
Kyla klausimas, kuo remdamasis priimi sprendimus, ir kaip tavimi manipuliuoja iš aukščiau, kad nuspręstum taip arba kitaip.
Toje pat programoje įrašyta ir tai, kad privalome platinti kabalą visame pasaulyje. Be šito pasaulis neišsitaisys, juk jis, kaip visi likę gamtos lygmenys, veikia tik pagal savaiminę vystymosi programą. Mintyse, veiksmuose, ketinimuose mums būtina teisingai išnaudoti visus šiuos lygmenis: likusią žmoniją, taip pat gyvūniją, augaliją ir negyvąją gamtą, idant prijungtume juos sau ir visi kartu, visa kūrinija, iš šio pasaulio pakiltume į Aukštesniojo pasaulio pakopą.

Iš 2011 m. gegužės 27 d. pamokos pagal straipsnį „Apibendrinantis įvadas“ (Pticha kolėlėt)

Daugiau šia tema skaitykite:

Nuimti apvalkalą nuo taško širdyje

Mintys apie laisvę – melas ant melo

Keletas laisvės akimirkų

Komentarų nėra

Mintys apie laisvę – melas ant melo

Auklėjimas, vaikai, Valios laisvė

Iš medžiagos apie auklėjimo principus: Netgi tuomet, kai įžengiame į savarankišką suaugusiųjų pasaulį, mūsų pasaulėžiūra yra užbaigtas gaminys iš trijų komponentų: mūsų „medžiagos“, t. y. prigimtinių savybių ir kiekvieno iš mūsų polinkių, taip pat iš faktorių, savaip formuojančių šią medžiagą, ir iš gauto auklėjimo bei aplinkos poveikio. Nė vienas iš mūsų neturi laisvos valios – nei priimant sprendimus, nei kažką vertinant gyvenime.
Bet kiek mes tai suvokiame − klausimas. Ar jaučiamės, esą uždaryti jėgų tinkle? Mes nesame laisvi nei mintyse, nei ketinimuose. Net suprasdami šį faktą neturime jokios laisvės. Laisvos valios nebuvimą taip pat atskleidžiame iš beviltiškumo.
Tai nėra nei gerai, nei blogai, juk kalbama apie gamtą. Bet ką dar galima rasti?
Pirmiausia, kodėl mums leido įsisąmoninti savo nelaisvę? Matyt, kad atsirastų noras išeiti iš šios būsenos. Tikėtina, kad turime tokią galimybę.
Čia svarbu, kiek žmogus jautrus laisvei, kiek jis supranta, kad jį valdo visokie polėkiai, kaip stipriai jis trokšta nuo jų išsilaisvinti, įgauti kažkokią naują jėgą, objektyviai pažvelgti į save iš šalies ir pakilti virš savo prigimties. Ir vėlgi, pakilti kur? Į kitą prigimtį, kuri valdys jį?
Šie klausimai skirti ne visiems. Nedaugelis pasaulyje kelia juos sau ir jais domisi, ne visi imlūs jiems. Vadovaudamiesi šiuo kriterijumi, galime nubrėžti visiškai tikslią ribą tarp „žmogaus“ ir „gyvūno“.
„Gyvūnas“ – tai ne priekaištas, o vystymosi lygis: žmogus gyvena taip, kaip jam diktuoja visuomenė, kuri savo ruožtu taip pat nėra laisva. Vaikų auklėtojai, mokyklų mokytojai, tėvai, formuojanti mano nuomonę žiniasklaida − irgi neturi valios laisvės. Visos sistemos (ir vidinės, ir išorinės) neveikia pačios vienos, o yra kažkieno išjudinamos. Todėl ir kalbėti apie jas neverta.
Jei ieškau savo misijos, pakeliančios virš šios priverstinės srovės, tai beprasmiška ieškoti prasmės jos vingiuose ir sūkuriuose. Jie neturi reikšmės, aš nerasiu šioje srovėje nieko, išskyrus gamtos jėgas, kurios veikia visą žmoniją, visus pasaulius, įskaitant visas jų dalis per visą istorinį procesą. Niekas čia neturi laisvos valios.
Gaila gaišti laiką studijuojant tai, kas neduoda jokios naudos. Taip iš esmės kabalos mokslas traktuoja mūsų pasaulį. Tai nėra panieka. Iš tiesų, mums atrodo, kad mes išjudiname kažkokias jėgas ir dėsnius, įvedame elgesio taisykles, kad gyvenimas būtų patogesnis. Manome, kad naujų įstatymų įvedimas ir naujų mašinų sukūrimas padarys pasaulį geresnį.
Ir tai atliekame nejausdami, kad kažkas mus valdo. Juk pats noras būti laisvam ir kažkaip pagerinti savo gyvenimą – tai ne laisva valia, o vidiniai polėkiai, kurie sukelia iš aukščiau realizuojamus procesus.
Štai taip ir išeina melas ant melo. Net konstatuodami savo nelaisvę, esame priversti imtis tam tikrų veiksmų, kurie mums atrodo laisvi, bet iš tiesų tokie nėra.

Iš 2011 m. kovo 17 d. pamokos „Vieningo auklėjimo principai“

Daugiau šia tema skaitykite:

Keletas laisvės akimirkų

Kaip pats save auklėjau

Laisvės beieškant

Komentarų nėra

Keletas laisvės akimirkų

Valios laisvė

Valios laisvė – vienas svarbiausių klausimų gyvenime. Jeigu nesu laisvas, tai nėra ir ką daryti – lauksiu, kol mane privers veikti, ir vykdysiu paliepimus. Stuktels lazda – pabėgėsiu, pavilios meduoliu – irgi pabėgsiu, nieko neduos – liksiu sėdėti vietoje. Arba aš esu valdomas savo prigimties, arba judu pirmyn dėl smūginio išorinių jėgų poveikio.
Apskritai, taip ir elgiamės. Todėl turiu patikrinti, kur yra mano laisvė. Juk tik ši vieta iš tikrųjų svarbi. Vienaip ar kitaip mane valdo įvairūs dirgikliai ir tik toje vietoje, kur yra laisvė, iš manęs turbūt laukia savarankiško veiksmo. Atlikdamas arba neatlikdamas šio veiksmo, aš darau įtaką savo ateičiai. Galbūt per dešimtį metų surasiu tik keletą laisvės akimirkų. Jos ir yra mano gyvenimas. Visa kita – scenarijus, pagal kurį aš tvarkingai atlieku savo vaidmenį.
Taigi mums reikia rasti laisvę, tačiau kartu suprasti, kokios jėgos mus priverčia veikti, kokiais būdais einame pirmyn, kodėl esame sudaryti iš kūno ir sielos, kodėl mes suglumę ir nežinome tikrovės, kurioje esame, kodėl reikia gimti, gyventi, gimdyti vaikus ir mirti, kad pradėtume viską iš pradžių. Kodėl viskas taip sudėtinga ir painu? Pripratę prie to, jau nebeklausinėjame, tačiau iš tikrųjų viskas, kas su mumis vyksta, reikalauja atsakymo: kodėl būtent taip? Ką mums su tuo daryti?
Daugybė klausimų – atsakymų nėra.
Tačiau, jeigu vis tik egzistuoja laisvė, jeigu kažkur galiu ir turiu veikti savarankiškai, tada tiesiog privalau surasti šią vietą. Pagal prigimtį turiu galvoti apie laisvę, surasti jos realizavimo vietą ir atlikti veiksmus, kurie priklauso nuo manęs. Galbūt tik kartą gyvenime man pasiseks paspausti teisingą mygtuką.
Žvelgdamas į nueitą kelią, žmogus jau negali pasakyti, ar tai buvo jis, ar ne. Įvykių virtinė persirita per mane, aš tarsi buvau priverstas visa tai išgyventi. Klausimo apie alternatyvius variantus nebėra, viskas praeityje.
Ir štai, būdamas 70 metų, pažvelgiu atgal, norėdamas suprasti, ar turėjau galimybę, pareigą, pasiryžimą paspausti kažkokį mygtuką ir pakeisti likimą.
Laisvė – reiklus dalykas, ji priartėja su neišvengiamais klausimais: galbūt mano gyvenime iš tikrųjų yra kažkas tokio, kas priklauso nuo manęs?

Iš 2011 m. gegužės 6 d. pamokos pagal straipsnį „Valios laisvė“

Daugiau šia tema skaitykite:

Laisvės beieškant

Nuo ko prasideda žmogus?

Išvien su Kūrėju

Komentarų nėra

Kaip pats save auklėjau

Kūrėjas, Valios laisvė

Jeigu šiame pasaulyje visąlaik derinuosi prie tų standartų, kuriuos man įteigia visuomenė, įkalbėdama mane kažką nusipirkti arba padaryti, tai dvasiniame pasaulyje turime imti pavyzdį iš Kūrėjo.
Tačiau problema ta, kad jeigu Jis atsiskleistų, mes visiškai patektume Jo įtakon ir priklausytume nuo Jo milijardus kartų labiau negu šiandien priklausome nuo aplinkos.
Mes virstume visiškais vergais, tiesiog kaip negyvojo, augalinio ir gyvūninio lygmenų gyvybės formos, kurios vykdo gamtos įsakymus ir tiksliai vadovaujasi savo instinktais. Ir tuomet net nepajaustume gyveną kažkokį savarankišką gyvenimą.
Tačiau Kūrėjas, ši bendra kūrinio prigimties jėga, nori, kad taptume nepriklausomi ir lygūs su Juo, ir kad nebūtume robotais, kurie vykdo Jo įsakymus. Nebūtų prasmės kurti tokį kūrinį, kuris automatiškai vykdytų visus savo prigimties paliepimus ir jau iš anksto yra žinoma viskas, kas išeis.
Kūrėjas sumanė sukurti žmogų laisvą, kad jis pats pasirinktų pakilti į Kūrėjo lygmenį – pažintų savo Kūrėją ir panorėtų tapti toks kaip Jis! Kaip kiekvienas žmogus šiame pasaulyje nori, kad jį mylėtų tokį, koks jis yra, taip ir Kūrėjas nori, kad susipažintume su Juo, pažintume ir pamatytume, kad Jo būsena, savybė, jėga – tai tobuliausia iš to, kas gali būti.
Ir todėl Jis negali mums atsiskleisti, kad nevirstume Jo vergais ir kad nepradėtume automatiškai paklusti Jo įsakymams. Jis įdeda mumyse norą vystytis ir siekti Jo, bet slepia save. Bet tokiu atveju kaip mums tapti panašiems į Jį?
Ir Jis sumąsto paprastą sprendimą. Jis sukuria kūrinį, kuris vadinasi Adam, žmogumi – tai dvasinė jėga, savybė, panaši į Jį ir sudaužo šį kūrinį į milijardus dalių! Ir dabar kūrinys turi pats, vietoj Kūrėjo, tarsi iš lego detalių surinkti sau tokią aplinką − tokią, kokiu ji įsivaizduoja Kūrėją, kokiu Jį pažins.
Žmogus eina pirmyn ir pats kuria sau aplinką, kuri veiktų jį į priešingą pusę ir vystytų jį. Išeina, kad mes patys kuriame Kūrėją, todėl Jis taip ir vadinamas „Bo-re“ – „ateik ir pamatyk!“ Mes kuriame savo aplinką – ir taip kuriame patys save.
Aš negaliu sukurti savęs paties, paveikti savęs. Aš esu jau paruoštas savo aplinkos produktas. Tačiau tai, kad visą laiką kuriu sau aplinką, apvalkalą, kuris veiks mane – aš netiesiogiai veikiu save patį. Pasirodo, kad kuriu auklėjimo sistemą sau pačiam.
Ir tada aš lyg atskirtas nuo Kūrėjo ir kuriu save laisvai tuo, kad sukuriu sau aplinką pagal tas vertybes, kurias noriu sau įteigti. Aš pats negaliu savęs pakeisti, tačiau galiu dirbtinai kurti visuomenę, kad ji įteigtų man tas vertybes, su kuriomis dabar nesutinku. Ši visuomenė įtikins mane, kad verta siekti davimo savybės!
Kadangi pats sukūriau tokią aplinką – tai tarsi sukūriau pats save. Kitaip tariant, visą laiką dėlioju savo viduje Kūrėjo atvaizdą ir taip einu pirmyn. Kol kas visos šios trys formos: aš, aplinka ir Kūrėjas tiek suartėjame vienas su kitu, jog tampame kaip viena visuma.
Tai iš tikrųjų laisvas vystymasis, juk aš pats viską darau, visą laiką galvoju ir sprendžiu, kaip eiti į priekį. Aš tyrinėju tą pasaulį, kuris dabar atsiskleidžia prieš mane ir tikrinu save, kaip teisingiau tobulėti.

Iš 2011 m. kovo 4 d. pamokos pagal Rabašo straipsnį

Daugiau šia tema skaitykite:

Nuo ko prasideda žmogus?

Kelias iš vergijos į laisvę

Viską daro Jis, bet sprendžiu – aš

Komentarų nėra

Kodėl aš ne princas Viljamas?

Valios laisvė

Dvasiniame kelyje kyla klausimas: ką daryti su įgimtomis savybėmis?
Vienas turi gerą charakterį: jis sumanus, protingas, neužsispyręs, sutinka, jei mato, kad verta, iškart įsijungia į grupę, pritraukia Šviesą ir eina į priekį. O kitas visų nekenčia, nieko nenori daryti, tingi, trumpai tariant, elgiasi kaip blogas berniukas. Tačiau jis nekaltas − jį tokiu sukūrė.
Ką gi daryti? Žmonės būna skirtingi: kvailoki, sumanūs, nevykėliai, talentingi, greiti, lėtoki, arogantiški, garbėtroškos ir t. t. Savybių daug ir kiekvienas turi skirtingas jų kombinacijas. Kūrėjas suteikė man tam tikrą savybių rinkinį ir aš negaliu to valdyti. Aš to nesirinkau, nedėjau paukščiukų sąraše.
Tai kur mano valios laisvė? Kur lygybė dvasiniame kelyje? Kur bendra pasirinkimo pakopa? Kur kiekvienam suteikta galimybė? Negana to, kad visi esame skirtingi, vieniems likimas geras, o kitiems – žiaurus. Kartais žmonėms kyla tokių problemų, kad neduok Dieve.
O juk valios laisvė nuo pat pradžių turi būti grįsta lygiomis galimybėmis. Tai kurgi ši lygybė kelio pradžioje ir toliau? O Mums viskas ne taip.
Baal Sulamas aiškina, kodėl kūrinys turi vystytis būtent šitaip. Esmė ta, kad mes kylame iš galutinės, tobulos būsenos. Pasakyta: „Veiksmo pabaiga slypi pradiniame sumanyme“.
Tartum Kūrėjas sakytų: „Aš noriu visus matyti tokios būsenos“. Jis iškart sukūrė galutinę būseną, kur esame puikūs ir tobuli.
Kaipgi daryti, kad patys į ją ateitume? Tam iš galutinės būsenos nusidriekė kelias atgal – atgal pas mus, į šį pasaulį.
Kas kad matome daugybę „nepabaigtų apskaičiavimų“ ir netikslumų, kas kad visi esame skirtingi, kas kad kiekvienam savas likimas ir savybių rinkinys – visa tai kilo ir „išsivystė“ iš galutinės, tobulos būsenos.
Vis dėlto įdomu, kodėl situacija susiklostė būtent taip? Kodėl aš ne princas Viljamas, kurio vestuves stebėjo visas pasaulis? Ir apskritai, kodėl iš tobulumo kilo tiek daug netobulų būsenų ir iškraipymų?
Į šiuos ir kitus klausimus Baal Sulamas atsako straipsnyje „Valios laisvė“ (RU, EN).

Iš 2011 m. balandžio 29 d. pamokos pagal straipsnį „Valios laisvė“

Daugiau šia tema skaitykite:

Valios laisvė

Laisvės beieškant

Nuo ko prasideda žmogus?

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai