Pateikti įrašai su mokymasis žyme.


Trys komponentai

Dvasinis darbas, Platinimas

каббалист Михаэль ЛайтманMūsų gyvenimas susideda iš mokymosi, darbo vienijantis ir platinimo.
Mokymasis – pirmiausia, nes be jo nebus nei vienybės, nei platinimo. Bet be vienybės negalima realizuoti mokymosi ir neįmanoma platinti, t. y. siekti bendro pasaulio ištaisymo.
Platinimas – tai mūsų bendro išorinio dvasinio indo (kli) taisymas, šį indą reikia prijungti prie savęs ir veikti tarsi galva kūno atžvilgiu. Platinimas – tai pats svarbiausias ir būtiniausias komponentas, ir čia dideli lūkesčiai moterų atžvilgiu.
Reikia paaiškinti pasauliui, kas jame vyksta, o Kūrėjas padės, kad ši informacija pasiektų ten, kur reikia. Mūsų medžiagoje yra grąžinanti į Šaltinį Šviesa, didžiulė informacinė vidinė jėga. Juk kiekvienas iš mūsų rašo ne nuo savęs, o perduoda idėją, gautą iš Šaltinio. Jis išaugo Kūrėjo palaimintame lauke ir todėl jame yra vidinė jėga.

* * *
Pasaulis negali pats išsitaisyti. Jis tarsi molis meistro rankose (Šviesos), kuri spaudžia pasaulį, ištempia ir nulipdo iš mūsų reikiamą formą.
#265622

Iš 2020 m. birželio 1 d. rytinės pamokos, tema „Požiūris į kabalos studijavimą“

Daugiau šia tema skaitykite:

Suvokti informaciją

Kaip ištaisyti blogį?

Būdas vienytis – platinimas

Komentarų nėra

Gero tobulėjimo ženklas

Dvasinis darbas, Kabalos mokymasis

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Prieš tris metus ėmiau studijuoti kabalą ir atrodo, kad viską supratau. Ir „Įvadas į kabalos mokslą“ (Pticha), ir „Mokymas apie dešimt sfirų“ (TES) buvo suprantami bei aiškūs.
O po trejų studijavimo metų ėmiau jausti, kad ne tik blogai tai suprantu, kas anksčiau buvo aišku, bet Pticha ir TES, darbas grupėje atstumia mane. Tai normalus ženklas?
Atsakymas. Tai gero tobulėjimo ženklas. Šį laikotarpį reikia pereiti jėga, atkakliai, ir tuomet imsi viską suprasti protu ir jausmais.
Klausimas. Kitaip tariant, kliūtys iš tikrųjų yra pagalba?
Atsakymas. Taip. Bet taip tęstis gali gana ilgai, galbūt keletą metų. Svarbiausia nepalikti ir pamatysi, kokio atlygio sulauksi.
#251355

Iš 2019 m. birželio 23 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kliūtys dvasiniame kelyje

Kliūtys virs pagalba

Kaip išnaudoti Kūrėjo duodamas kliūtis

Komentarų nėra

Suvokti informaciją

Kabalos mokymasis

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Kai žmogus kažką studijuoja, jis iš pradžių suvokia bendrą vaizdą, paskui analizuoja įvairias detales, o tada jau sujungia šias žinias. Taip yra ir kabaloje? Ar neturi reikšmės, ką mokytis ir po ko?
Atsakymas. Kabalos mokomasi pagal tokią sistemą, kurią paliko mūsų mokytojai, parašę pagrindinius šaltinius. Žmonės, kurie ateina mokytis, turi įsisavinti knygą „Įvadas į kabalos mokslą“, kitaip tariant, kūrinijos sistemos struktūrą ir lygiagrečiai studijuoti, kaip suvokiama ši kūrinija.
Savo ruožtu ši mokymosi dalis taip pat sudaryta iš dviejų dalių: iš straipsnių apie žmogų, apie valios laisvę, žmonių visuomenę, žmonijos vystymąsi ir t. t., taip pat – apie asmeninį žmogaus suvokimą.
Tačiau du pagrindiniai srautai – fizika ir pojūtis / suvokimas, kurie savo ruožtu sudaryti iš smulkesnių dalių.
Kabalos mokymasis, kaip rašo patys kabalistai, nėra žinių kaupimas, nes tai nieko neduoda, netgi priešingai. Per daugelį kartų vystymosi metų tikri kabalistai ne tik nebandė kažko atsiminti – jie stengėsi pamiršti, kad kiekvieną dieną įgytų naujų žinių, naujai jas suvoktų, pajaustų naujuose jausmuose, mintyse.
Todėl žmogus neturi siekti, kad patirtos žinios ir jausmai išliktų. Tai tik stabdys, ribos žmogų. Tikri kabalistai siekė viską pamiršti ir to meldė.
Komentaras. Bet kita vertus, kabala – tai iš tikrųjų mokslinis požiūris, kaip Baal Sulamo. Jis sako, kad svarbu mokytis atmintinai visus apibrėžimus.
Atsakymas. Kiekvieną dieną iš naujo išmokti, ir suprasti juos vis kitaip. Ir tik tam, kad ne kauptume savyje informaciją, o suvoktume. Mes turime save paruošti suvokti kaip įmanoma aukštesnę mūsų pojūčiams medžiagą.
Klausimas. Vadinasi, mokinys suvokia save kaip laboratoriją, kaip tyrimo objektą?
Atsakymas. Taip, kaip sensorių, kuris turi pajausti dvasinę erdvę ir Kūrėją. Žmogus tyrinėja, kiek jis juda pirmyn, keičiasi, kiek tinka tam, kad atskleistų šį suvokimą.
#244928

Iš 2018 m. lapkričio 20 d. TV programos „Kabalos pagrindai“

Daugiau šia tema skaitykite:

Rašytinė ir žodinė informacija

Kas yra suvokimas kabaloje?

Atsiveria žmogus, o ne knygos tekstas

Komentarų nėra

Nebėkite nuo pasaulio!

Kabalos mokymasis

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas iš „Facebook“. Ar iš tikrųjų manote, kad visi turi mesti verslus ir darbus, viską parduoti, kaip jūs tai padarėte, ir vien mokytis kabalos? O kas to nepadarys, tas yra antrarūšis?
Atsakymas. Jokiu būdu! Man nebuvo kitos išeities. Man niekas neįsakė, tiesiog manyje kalbėjo vidinis balsas, negalėjau kitaip pasielgti. Tai lemtis, kuri vedė mane.
Klausimas. Kitaip tariant, kai jūs pasakojate apie tai, tai nėra pavyzdys, kuriuo reiktų sekti?
Atsakymas. Žinoma, ne! Aš ir pats nežinau, ar padaryčiau tai dar kartą. Taip išėjo savaime.
Klausimas. Vadinasi, žmogus neturi mesti savo darbo, verslo, kad studijuotų kabalą?
Atsakymas. Priešingai! Kabala kviečia užsiimti visu tuo. Aš nemečiau darbo, o pakeičiau jį į tokį, kad galėčiau mokytis ir neapsisunkinčiau: negalvočiau vien apie tai, kaip mokėsiu mokesčius, organizuosiu, būsiu atsakingas už verslą. Aš norėjau rūpintis tik savimi, dirbti tiek, kad išlaikyčiau šeimą, o visą kitą laiką – skirti mokslui.
Klausimas. Koks jūsų patarimas tiems, kurie studijuoja kabalą: kaip jam gyventi šiame pasaulyje – su darbu, šeima ir taip toliau?
Atsakymas. Žmogus jokiu būdu neturi bėgti nuo šio pasaulio. Jam rodosi, kad jis atlieka kažkokį didingą altruistinį poelgį, aukojasi, o iš tikrųjų yra visiškai ne taip. Jis turi dirbti ir daryti viską, kaip ir anksčiau.
#228200

Iš 2018 m. gegužės 1 d. TV programos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Dvasinis pasaulis, materialus pasaulis

Iš šio pasaulio – į Aukštesnįjį

Kad kūnas netrukdytų dirbti dvasiškai

Komentarų nėra

Kodėl mokiniai užduoda tuos pačius klausimus?

Kabalos mokymasis, Mokytojas ir mokinys

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Dažnai mokiniai užduoda vienus ir tuos pačius klausimus. Kas vyksta su žmonėmis? Jie pamiršta, ar taip greitai keičiasi, kad jau nepamena atsakymo?
Atsakymas. Žmogus keičiasi. Jis neužduoda tų pačių klausimų, tiesiog taip girdisi. Iš tikrųjų jis klausia juos turėdamas visiškai kitokius pojūčius, supratimą, norus. Todėl jie skirtingi, nors atrodo vienodi. Ir aš žinau, kad jie visai kiti, jaučiu pagal žmogų.
Klausimas. Kabalos kursą pabaigę žmonės dažnai sako: „Mes apskritai neprisimename, nieko nežinome. Ką konkrečiai daryti?“
Atsakymas. Vadinasi jie viską puikiai įėmė į save. Imkite jų klausinėti ir pamatysite, kad jie atsako. Ir tuo pat metu nežino. Ir taip iki pačios dvasinio kelio pabaigos. Jei dabar jaustųsi prisipildę, kur jie gautų Šviesą? Todėl jiems būtina jaustis tuščiais.
Klausimas. O kaip dėl kitų mokslų?
Atsakymas. Tikras mokslininkas jaučiasi tuščias.
#237215

Iš 2018 m. liepos 15 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Davimo mokslas

Dvasiniame pasaulyje niekas nedingsta

Kabalos pamokos, IV dalis

Komentarų nėra

Kabalos pamokos I d.

Kabalos mokymasis

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Kodėl studijuojant kabalą didelė reikšmė skiriama pamokoms?
Atsakymas. Kabaloje mokymasis skirtas ne žinioms gauti, kaip priimta daugelyje kitų mokslų ir specialybių. Kabalos požiūris į mokymąsi visiškai kitoks: tikslas ne studijuoti medžiagą, o keisti žmogaus prigimtį.
Svarbiausia – atvesti žmogų prie tokių pokyčių, kurie leis jam atskleisti aukščiausią jėgą ir pamatyti dvasinį pasaulį. Tinkamai mokydamasis kabalistinėje grupėje, žmogus dar šiame gyvenime atskleis jėgą, kuri pakels jį į naują sąmonės, suvokimo, atskleidimo pakopą, esančią aukščiau šio pasaulio.
Todėl kabaloje į mokymąsi nežiūrima akademiškai, kai tiesiog mokomasi tekstų. Net jei norėtume juos tiesiog išmokti teoriškai, vis tiek negalėtume to padaryti. Juk kabalistiniai tekstai aprašo reiškinius ir veiksmus, esančius visai kitoje pakopoje, kurios paprastas žmogus negali pasiekti. Tai mums kažkas neaiškaus, nesuprantamo, neatskleisto, nematyto šiame pasaulyje.
Kalbama apie mūsų valdymo sistemą, dvasinių jėgų tinklą, kitaip tariant, apie dvi priešingas mus veikiančias jėgas: gavimą ir davimą. Ir mes turime išstudijuoti, kaip šis tinklas dirba, kaip mus veikia ir kaip turėtume reaguoti į šį poveikį.
Jei būdami šio pasaulio būsenos dedame pastangas, kad ypatingai reaguotume į šį poveikį, tai aukščiausia sistema ima mus palaipsniui keisti ir įpareigoja tapti panašiais į ją.
Tai ir yra pageidaujamas mokymosi rezultatas. Studijavimas išplečia mūsų sąmonę tiek, kad matome ne tik materialų pasaulį, bet ir visą tikrovę, pasaulį, žmones – viską veikiančių jėgų tinklą. Pradedame atskirti šias jėgas, jas pateisinti, susisiekti su jomis. Galime jas veikti ir taip keisti savo likimą.
Galų gale išsitaisome taip, kad atskleidžiame visą pasaulėdarą, visą jėgų tinklą, vadinamą aukštesniąja pakopa, būsimu, paslėptu pasauliu arba Kūrėju. Tai laukiami kabalos studijavimo rezultatai, kaip pasakyta: „Savo pasaulį išvysi gyvendamas“.
Visas paslėptas mus valdančių jėgų tinklas vadinamas „Kūrėju“. Todėl pagal apibrėžimą kabala – tai Kūrėjo atskleidimo metodika šio pasaulio žmogui. Kol žmogus dar gyvena šiame pasaulyje, savo biologiniame kūne, jis privalo visiškai atskleisti aukščiausią jėgą, aukščiausią valdymo sistemą.

Iš 2017 m. liepos 20 d. TV pokalbio „Naujas gyvenimas“ Nr. 884

Daugiau šia tema skaitykite:

Išsklaidyti mitai apie kabalą

Tapk savo gyvenimo prodiuseriu

Rytinė pamoka ir dvasinis vystymasis

Komentarų nėra

Ateities mokykla

Auklėjimas, vaikai

каббалист Михаэль ЛайтманKomentaras. Kosminės įmonės ,,SpaceX“ vadovas Ilonas Maskas mano, kad ,,abstrakčių matematikos užduočių ir lygčių sprendimas neatneša konkrečios naudos, mokiniai nesupranta, kam to reikia“.
Vietoje to jis mokiniams siūlo ,,mokytis matematikos ir fizikos koncepcijų praktiškai, pavyzdžiui, išardyti variklį ar konstruoti palydovą“.
Jo nuomone, ,,palydovo projektavimas ir variklio surinkimas leis pakankamai gerai įsivaizduoti, kas yra matematika ir fizika, o mokėjimas naudotis veržlių raktu ir atsuktuvu teiks praktinės naudos“.
Atsakymas. Tikrai, su juo visiškai sutinku. Teorijos mokymasis naudos neduoda.
Komentaras. Tačiau mes patys to mokėmės teoriškai…
Atsakymas. Kokia gi iš to nauda? Mokiausi metalotyros ir kitų dalykų, o kas iš to? Jeigu nėra praktikos, jokios iš to naudos. Manau, be praktikos technikos neįsisavinsi. O teorija yra teorija… Pavyzdžiui, matematika – tai teorija, nieko nepadarysi, tačiau tai ne mokslas – tai kalba.
Manau, kad būtina duoti mokiniams grupines užduotis, ir tegu galvoja, trinasi tarpusavyje, – tai labai gerai. Jie pradės kaišioti nosį visur, gilintis. Šiandien jie žino, kaip atsiversti ,,Google“ ir taip toliau, kaip gauti žinių iš interneto.
Klausimas. Kodėl manote, kad tai turi vykti grupėje? Maskas apie tai neužsimena.
Atsakymas. Būtinai turi būti grupinis veiksmas: šiandien viskas tik tokia forma veikia, nes pasaulis priėjo būseną, kai reikia burtis į grupes. Vienas žmogus ne tik nieko negalės padaryti, bet ir nespės, – jau ne ta mintis, ne tas priėjimas.
Klausimas. Grupinio veiksmo dalyviai sujungs savo mokėjimus ir talentus?
Atsakymas. Jie privalės susikurti tarpusavyje ryšį ir susiburti su skirtingomis savybėmis.
Prisimenu, kad dar studentaudami laboratorinį darbą darėme grupėje, susidedančioje iš kelių žmonių, kad greičiau priduotume. Kažkuris rašė atsakymą, kurį reikėjo priduoti per dvi valandas, kitas padėjo ieškoti teorijos, o aš rinkau pačią mašiną, jungiau laidus. Man tai buvo lengva. Neįtikėtina, kaip gerai sekėsi darbas! Kiekvienas buvo savo vietoje, veikėme kaip kolektyvas.
Klausimas. Sakote, kad gali būti tokių mokyklų dabar ir ateityje?
Atsakymas. Taip, manau, kad tai labai geras dalykas. Mes juk mokome vaikus ne mokslo atradimų, o to, kas jau egzistuoja gyvenime. Dėl to reikia specialiai duoti tokias mašinas, įrankius – viską, ko reikia, kad mokytųsi pažinti gamtos elementus.

Komentarų nėra

Kas su manimi?

Kabalos mokymasis, Mokytojas ir mokinys

Klausimas: Kaip turime prisijungti prie jūsų proto būdami Jūsų mokiniais?
Atsakymas: Ką reiškia „su manimi“? Tu su manimi, jeigu anuliuoji save, nužemini savo norą prieš mano norą. Lankyti pamokas – tai dar nereiškia būti su manimi, tai dar nėra mokymasis tikrąja prasme.
Juk susivienijimas turi būti vidinis, esmė − ne girdimi žodžiai. Mes jungiamės norais, tikslais, bendrais veiksmais. Mokosi tas, kas išjudina davimo savybę – tokiu būdu iš tikrųjų mokaisi išminties. Negausi iš manęs išminties, Šviesos Chochma, jeigu kaip indo neaktyvuoji Šviesos Chasadim. O Chasadim – tai savęs išsižadėjimas, vienybė, kada tu tam pasiruošęs.
Savo širdyje atlaisvini vietą kiekvienai sielai, ir tada visos sielos užpildo šią apimtį, visa realybė grįžta tau. Bet grįžta būtent dėl to, kad save anuliuoji.

Iš 2011 m. balandžio 28 d. pamokos pagal straipsnį „Kuriantis protas“

Daugiau šia tema skaitykite:

Kilsime kartu!

Mokytojas ir mokinys – ryšys tarp pakopų

Vienintelė galimybė pasistūmėti

Komentarų nėra

Svarbiausias pamokos tikslas

Dvasinis darbas, Kabalos mokymasis

Pats stipriausias ir geriausiai jaučiamas ryšys su Kūrėju atsiranda pamokoje. Todėl pamoka – tai visada maldos metas.
Kabalistai parašė savo knygas tam, kad pradžioje joms padedant tiesiog pritrauktume grąžinančią į šaltinį Šviesą. Kai Šviesos padedami pasieksime dvasinį pasaulį, tada jausmais, dvasiniais pojūčiais atskleisime tai, kas parašyta knygose.
Knyga niekada ir apie nieką nepasakoja „teoriškai“, ką reikėtų perprasti protu. Ji kalba tik apie jausmus. Noras ir yra dvasinis indas, medžiaga, o smegenys, protas turi tik padėti dirbti su savo norais.
Mes siekiame pajausti, o protas duotas tam, kad organizuotų visas priemones. Todėl mokomasi ne dėl žinių, o norint pritraukti grąžinančią į šaltinį Šviesą. Tai ir reiškia studijuoti „Torą“.
Jeigu mokaisi, norėdamas įgyti žinių, tai Tora tą pačią akimirką tampa sausa teorija. Tada ji visiškai negyva, nes nesusijusi su šiuo pasauliu, ir tu nežinai, kas slypi šiuose žodžiuose, neturi jokio ryšio su tuo, kas parašyta.
Jeigu lieki be ketinimo pritraukti supančią Šviesą, tiesiog krenti į tamsą, į vakuumą.
Todėl svarbiausia malda vyksta pamokoje, ir viskas susiję su mokslu: grupė, knygos, visas pamokos laikas bei pasiruošimas jai, ketinimas, su kuriuo tu į ją atėjai. Visa tai reikalinga, kad atvertume savyje pojūčių kanalus.
Iš pradžių gimstame ir pradedame jausti šį pasaulį, o tik po to mokomės suprasti tai, ką jaučiame, lygiai taip pat žengiame į dvasinį pasaulį − pradžioje jaučiame jį, o po to mokomės suprasti savo pojūčius. Dvasinis indas tai noras. Todėl reikia siekti tikslo svarbos, kuri gaunama tarpusavyje susijungus.
Mums reikia sudaryti bendrą kli, visiems kartu prie jo pritraukti supančią Šviesą bendrais ketinimais, sujungtais ir esančiais vienas kitame. Šia „visuomenine malda“, bendru prašymu turi susivienyti kaip vienas žmogus su viena širdimi, kad įgytume bendrą davimo savybę, kuri mus susies, ir įsiviešpataus tarp mūsų kaip laidavimas, kuriuo norime duoti Kūrėjui – bendrai, tarp mūsų atsiskleidžiančiai davimo jėgai.
Visa tai norime materializuoti, atskleisti savyje, ir tik šito prašome per visą pamoką. Tai vienintelis jos tikslas.

Iš 2011 m. kovo 6 d. pamokos pagal Rabašo straipsnį

Daugiau šia tema skaitykite:

Dvasiniam tobulėjimui lengvų vadovėlių nėra

Viską sprendžiame mes!

Šviesa ieško suvienytos širdies

Komentarų nėra

Keliamoji noro jėga

Dvasinis darbas, Ketinimas, malda

Klausimas: Kodėl dvasinio pasaulio negalima pasiekti tiesiog savo darbu, natūraliai, o būtina iš pradžių nusivilti, verkti, prašyti Kūrėjo?
Atsakymas: Tau nereikia dirbtinai verkti, tu tiesiog ateini į šią būseną natūraliai, atskleidi ją ir tada tavo vidinis sielvartas vadinasi malda. Be to, nereikalaujama tarti kokius nors žodžius ir atlikti dirbtinus veiksmus. Tiesiog savo darbu pasieksi būseną, kurios jau nebegalėsi kęsti. O tai reiškia, kad pratrūksi malda.
Nereikia siekti jos dirbtinai ir tiesiog rėkti. Reikia sutelkti dėmesį į savo darbą, o šis kreipimasis ateis natūraliai, kaip troškulys. Tu gi negalvoji, kad po tam tikro laiko turėsi panorėti gerti – ateis laikas ir būtinai panorėsi. Jeigu mokaisi ir judi į priekį su grupe, tai kada nors imsi trokšti dvasinės būsenos. Tu būtinai to panorėsi!
Kalbama apie griežtai apibrėžtus veiksmus, pagal nustatytus dėsnius, kurie vystosi pagal tikslią priežasties ir pasekmės grandinę. Pagal savo sielos šaknį eini pirmyn aiškia linija iš savo pradinės būsenos į galutinai ištaisytą būseną. Ši linija jau nusidriekus į tave iš Begalybės pasaulio. Ta pačia linija eini atgal, kalbama tik apie laiko, vystymosi pagreitinimą.
Kad paspartintume šį judėjimą, turime patys jame dalyvauti, susiburti į grupę ir mokydamiesi pritraukti Šviesą. Jeigu tau duotas toks noras – realizuok jį! Nori kuo greičiau atsidurti kitoje pakopoje, tai įsivaizduok ją, pradėk kurti dirbtinai – tarytum tu jau būtum ten. Pritrauk ją sau, kad greičiau ant jos pakiltum.
Iš esmės, kuriame sau tam tikrą aukštesniosios pakopos vaizdą, kitą savo būseną, kuri apibrėžiama taip: 1) esu labiau susijęs su kitais, 2) mūsų ryšį užpildo Šviesa ir mus sujungia.
Tam man reikia susijungti su kitais taip, kaip tai šiandien sugebu, o mus sujungsiančią Šviesą pritrauksiu mokydamasis. Juk mano mokymasis – tai mūsų tarpusavio ryšio formų aukštesnėje pakopoje (labiau ištaisyta forma) tyrinėjimas.
Skaitau apie pasaulio ateitį, apie ištaisytą, nuostabią būseną ir pritraukiu iš ten sau Šviesą bei pats tenai veržiuosi. Tai pati paprasčiausia fizika, čia nėra nieko dirbtino ir įsivaizduojamo.
Bet čia veikia troškimai, o noras – tai jėga. Jeigu savo jėgomis siekiu kokios nors būsenos, tai taip priklausomai nuo mano troškimo pažadinu sau jos spinduliavimą, poveikį.

Iš 2011 m. vasario 15 d. pamokos pagal Rabašo straipsnį

Daugiau šia tema skaitykite:

Kabalos suvokimo etapai

Ne vien norėti

Dvasinio pasaulio fizikos dėsniai

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai