Pateikti įrašai su moteris žyme.


Ieškokite moters!

Kabalos mokymasis

Klausimas. Senovėje buvo sakoma: „Ieškokite moters“. Kodėl laisvos moterys istorijos eigoje labai dažnai tapdavo nesantaikos, karų, konfliktų ir nelaimių šaltiniu?
Atsakymas. Tai priklauso nuo vyrų, o ne nuo moterų. Kiekviena moteris, žinoma, turi savo charakterį, klastingumą, norą užvaldyti vyrą, jį išnaudoti. Tai moteriškas grynai egoistinis noras, kuris būdingas ir vyrams.
Ištaisymas daugiau gula ant vyriškosios dalies pečių. Vyruose egzistuoja tiek moteriškas pradas (egoizmas), tiek vyriškas pradas (galimybė ištaisyti šį egoizmą).
O moteryje balansas tarp dešiniosios ir kairiosios linijos, tarp noro gauti ir ketinimo duoti, yra kitoks. Jis daugiau siejasi su jos prigimtimi. Vyras daugiau atitrūksta nuo dvasinių užsiėmimų ir permeta dėmesį į moteris, nes, kaip pasakyta, jo didžiausias noras – seksualinis troškimas moters, ypač po to, kai buvo sugriauta Šventykla.
Moteris atitrūksta nuo dvasinio darbo, nes ji priklausoma nuo vyro. Taip kad – kliūčių paveikslas yra skirtingas. Jis susiliejęs, susipynęs tarpusavy, bet skirtingas.
Klausimas. Ką reiškia „moterys priklauso nuo vyrų“?
Atsakymas. Moteriai stinga vyro, ji jo ieško, ji nori prisirišti prie jo, būti susieta su juo, priklausyti jam. Juk moters noras – turėti namus, šeimą.
Klausimas. Taip būna, kai ji yra viena. O jeigu ji yra susituokusi, kokios tada būna kliūtys?
Atsakymas. Kai ji galvoja tik apie šeimą, vaikus, ir tai ją įtraukia. Tačiau šiandien yra labai daug kitų problemų. Iškyla visokių šalutinių veiksnių, nes mes artėjame prie išsitaisymo pabaigos.
Apskritai, kliūčių yra įvairių, ir jos kelyje į dvasingumą pasireiškia skirtingai vyrams ir moterims.

Iš 2016 m. balandžio 24 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Vyro ir moters dvasinis kelias

Dvasinis pasaulis: vyrai ir moterys

Vyras ir moteris – dvi stichijos

Komentarų nėra

Su kovo 8-ąja!

Moters dvasingumas, Šventės, Viena siela, Vyras ir moteris
Brangios moterys!
Jūs nuostabi, ypatinga žmonijos dalis, simbolizuojanti pačią gamtos esmę. Jūs artimos jai, ir todėl klystate  mažiau nei mes. Jūs teisingesnės.
Jūs visiems dovanojate gyvenimą. Vyras gimsta iš moters. Jis myli moterį. Jis jai suteikia viską, ką turįs (jeigu tai tikras vyras). O moteris simbolizuoja visą pasaulio prigimtį.
Šiandien dar negalime tinkamai įvertinti to, kas yra moteris gamtoje, tačiau reikia suprasti, jog tai visa bendra kūrinija.
O vyras – tik padedanti jėga, skirta šiek tiek ištaisyti šį kūrinį savo atitinkamu dalyvavimu. Jeigu jis tinkamai save pozicionuos, t. y. pereis iš ketinimo dėl savęs prie ketinimo duoti (Kam? Moteriai.), tai tada visa gamta išsitaisys ir pasieks ramybę.
Tikėsimės, jog šitai įvyks, jei ne šiandien, tai rytoj.
Čia linkiu Jums, sau ir visiems vyrams didelės sėkmės!
Komentarų nėra

Moteris – Gamtos mįslė (vebinaras rusų k.)

Filmai, klipai

Ankstesni vebinarai

Komentarų nėra

Kas arčiau kabalos?

Moters dvasingumas, Vyras ir moteris

Klausimas. Kas arčiau kabalos – vyrai ar moterys?
Atsakymas. Vyrai. Esmė ta, kad moterys kabalą jaučia instinktyviai, o vyrams reikia šias žinias perleisti per galvą, protą, mintis.
Jų poreikis ištaisyti egoizmą daug didesnis negu moterų. Todėl moteris gali mažiau mokytis, jai nereikia keltis trečią valandą nakties į pamokas, o vyrams tai būtina.
Taip mus sukūrė gamta. Vyriškas egoizmas skiriasi nuo moteriško – jam reikia daugiau išsitaisyti. Jis blaškosi į šalis, plėšosi..
Moterys ne žemesnės už vyrus, tik jų egoizmas žemiškesnis žiūrint iš kasdienio gyvenimo, buities taško. Jos labiau ištaisytos negu vyrai. Jeigu moterys valdytų pasaulį, pasaulis būtų geresnis.
Komentaras. Vis dėlto moterys kai kur vadovauja vyrams.
Atsakymas. Kai kur. Jeigu jos užimtų visas vietas, o vyrai leistųsi žvejoti, visiems būtų geriau.

Iš 2016 m. vasario 10 d. vebinaro per zahav. ru

Daugiau šia tema skaitykite:

Moterys ieško prasmės

Moters verta vieta

Slaptoji moters galia

Komentarų nėra