Pateikti įrašai su nacizmas žyme.


Daugiakultūriškumo vaisiai

Krizė, globalizacija

Pranešimas: Vokiečių neonacių grupė „Nemirtingieji“ naktimis rengia gatvių eitynes, nešdami fakelus ir transparantus, smerkiančius daugiakultūriškumą.
Vokiečių neonaciai apsiginklavo XXI a. technologijomis ir pradėjo rengti greitai organizuojamus protestus, primenančius 1930-ųjų metų eisenas su fakelais.
Bozene vykusioje Gegužės 1-osios demonstracijoje šimtai juodai apsirengusių figūrų su baltomis kaukėmis, nešinų fakelais ir skanduojančių nacionalistinius šūkius, staigiai susirinko vienoje gatvėje, o po to išsiskirstė, nespėjus atvykti gausesnėms policijos pajėgoms.
Įvykis priminė Trečiojo reicho laikus, kai nacistinės SA smogikai žygiavo su fakelais, sveikindami Hitlerį.
Neonaciai internete publikuoja tokių eisenų vaizdo medžiagą, ir daugybę jų filmukų galima rasti „YouTube“ tinklalapyje.
Naciai meistriškai naudojo įspūdingą simboliką ir renginius milžiniškoms minioms įkvėpti. Dauguma vaizdo klipų baigiasi kraują stingdančiu šūkiu „Padaryk savo trumpą gyvenimą nemirtingu“ arba „Kad tie, kurie atėjo, nepamirštų, jog tu buvai vokietis“.
Komentaras: Nacizmas nėra Vokietijos išradimas, tai ta egoizmo dalis, nuo kurios atsiradimo (XX a. pradžioje) ir pasireiškimo reikia pradėti žmonijos ištaisymą. Jeigu šito nedarysime, nacizmas vis tiek įvairiais pavidalais digs kiekvienoje pasaulio tautoje – ir lems kitą pasaulinį karą.

Daugiau šia tema skaitykite:

Nacizmas grįžo į Vokietiją

Visuotinė vienybė ar nacizmas?

Izoliacija pagilins krizę

Komentarų nėra

Vienybė per meilę arba neapykantą

Krizė, globalizacija

Klausimas: Yra tokių judėjimų, kurių susitikimuose susirenka po 2 tūkstančius žmonių, ir jie taip pat kviečia mylėti ir vienytis, netardami nė žodžio apie kabalą. Ar įmanoma taip susivienyti, nenaudojant pirminių šaltinių?
Atsakymas: Jūs gi matote, kad tai neatneša sėkmės. Na, du trys tūkstančiai gali tokiu būdu susirinkti. Įmanomas daiktas, kad kažkokia didelė nelaimė priverčia žmones susivienyti. Tačiau tikrasis susivienijimas įmanomas tik padedant Aukštesniajai Šviesai – mes patys nevaldome tokios jėgos. Arba mes turime matyti vienybėje labai didelę egoistinę naudą: bijodami karo arba tikėdamiesi labai didelio apdovanojimo. Tačiau tokia vienybė – laikina. Kai tik išnyksta ją sukėlusi priežastis – ryšys tuoj pat nutrūksta. Todėl jos negalima įgyvendinti.
Visada egzistavo „altruistinės“ organizacijos. Baal Sulamas rašo, kad pasaulyje yra iki 10 proc. altruistų iš prigimties, kurie nori vienybės, tačiau visiškai egoistinės. Jeigu pažvelgsime, kas slypi už visų kalbų apie vienybę, pamatysime absoliutų egoizmą. Apie tai byloja visi pavyzdžiai: komunistinė Rusija, kuri dabar eina fašistinio režimo link, ir izraelietiški kibucai. Bet kokios pastangos kurti vienybę be Grąžinančios į šaltinį Šviesos bus nesėkmingos. Nerandant kitos išeities, jiems teks griebtis diktatūros ir slopinimo priemonių, kitaip ši santvarka negalės egzistuoti. Mes visąlaik susiduriame su dilema: arba mes ištaisome žmogaus prigimtį, arba priverčiame jį vienytis jėga. O prievarta, nacistinis režimas, neišvengiamai veda į karą.
Baal Sulamas rašė apie tai dar savo gyvenimo laikotarpiu. Ir Rusija nieko nebegalės padaryti – tik toliau vystytis pagal tą patį scenarijų. Išsitaisymas galimas tik vieninteliu atveju – jeigu jie panaudos kabalos mokslą. Jeigu mes netaisome savęs ir nesivienijame Šviesos padedami, tai mus suvienys kitokiu būdu – visą pasaulį apims nacistiniai režimai. Juk nacizmas – tai taip pat vienybės forma, tačiau tik vienų – prieš kitus. Žmonės pajus, kad turi susivienyti, kad vienybė yra išsigelbėjimas ir pakilimas – ir tai teisinga. Tačiau jie negalės pakilti ir išgelbėti savęs be pašalinės jėgos, o ja taps neapykanta kažkam kitam. Kitaip nebus priežasties susivienyti! Tam reikalingas aiškus ir nekenčiamas priešas, kuris suvienys mus kartu prieš save. Taip veikia egoizmas, kitaip jis nejaučia būtinybės vienytis. Todėl visuomenė pradeda linkti į nacizmą ir fašizmą. Jeigu valstybės vadovybės lygmeniu nebus taikoma išsitaisymo Šviesa metodika ir nebus atskleistas šaltinis, pasodinus visus „į suolus“ mokytis, tai labai greitai įsitvirtins nacistinis režimas, kuris tuoj pat atves į karą.

Iš 2010 m. gruodžio 19 d. pamokos pagal straipsnį „Tarnaitė – savo šeimininkės įpėdinė“

Daugiau šia tema skaitykite:

Pamąstymai krizės tema

Tikrasis altruizmas ir pagalba artimui

Kaip sunaikinti pasaulį

Komentarų nėra

Kaip vertinti Holokaustą?

Antisemitizmas, Klausimai ir atsakymai

Klausimas (iš dienoraščio anglų k.): Kaip vertinti Holokaustą? „Įvade į knygą Zohar“ parašyta, kad jei Izraelis neįvykdys savo paskirties, tai visose šalyse įsiviešpataus nacistiniai režimai. Ten pat pasakyta, kad viskas pasaulyje nulemta. Kaip aš galiu jausti Kūrėjui ką nors daugiau nei baimę ir neapykantą?
Atsakymas: Žr. Baal Sulam, straipsnis „Toros dovanojimas“: Kabala (tikroji Tora, „Tora Emet“) duota tam, kad egoistinis noras „pripildyti tik save“ būtų ištaisytas į altruistinį norą „pripildyti kitus“. Kadangi visa sielų sistema įsivaizduojama kaip piramidė arba kaip mūsų gyvūninis kūnas, galima suprasti, kad ne visos sielos iškart pradeda savo išsitaisymą, o priklausomai nuo joms kylančio noro liautis „bėgti paskui gavimą“. Toks paslėptas noras atskleisti Kūrėją vadinamas „tašku širdyje“. Širdis – tai visi žmogaus norai, o taškas – norai, siekiantys Kūrėjo. Taigi dalis sielų susivienija ir savo susijungime atskleidžia Kūrėją – tai ir vadinama „Toros gavimas“ (Šviesos, Kūrėjo atskleidimas).
Žr. Baal Sulam, straipsnis „Laidavimas“ (RU, EN): Tačiau išsitaisymo metodikos (Toros, arba Kabalos) gavimas – tai tik visų sielų ištaisymo pradinis etapas. Todėl ištaisytoji dalis privalo nukristi į bendrą egoizmą, susimaišyti  su neištaisytaja dalimi, likusia žmonija, ir kartu išsitaisyti.
Žr. Baal Sulam, „Pratarmė knygai Zohar“(p. 70) (RU, EN): Kai apskritai pasaulyje atskleidžiama, kad egoizmas yra blogis, ateina kabalos, kaip ištaisymo, viso pasaulio ištaisymo metodikos, atskleidimo laikotarpis. Tačiau kadangi metodiką kol kas turi ta grupė, kuri ja naudojosi, – Izraelio tauta, tai ji metodiką privalo priimti ir perduoti visoms pasaulio tautoms. Tik nuo to priklauso Izraelio tautos ir viso pasaulio likimas. Jei metodika perduodama ne laiku, pasaulyje pasireiškia visos jo problemos – agresijos, karai, naikinimai ir t.t. Taip pat ir Holokaustas.
Pateisinti Kūrėjo jūs negalite, nes teisiojo (to, kuris  pateisina Kūrėją) pakopa dar toli virš jūsų. Todėl aš suprantu jūsų jausmus, bet sutikti su jumis negaliu.

Komentarų nėra

Ateityje bus nacistinis rėžimas?

Krizė, globalizacija

Video įrašas rusų k.

Komentarų nėra

Europos Sąjunga priblokšta krizės mastų

Ekonomika ir pinigai, Krizė, globalizacija

Pranešimas („Financial Times Germany“ ir „Spiegel“): ES pramonės komisijos pirmininkas G. Ferhoigenas: „Pasaulinė ekonominė krizė sparčiai apėmė visas pramonės sritis. ES priblokšta nuosmukio mastų. Verslo aplinkos rodiklis Europoje pasiekė žemiausią tašką per pastaruosius 25 metus. Europos ekonomikos perspektyvos kasdien prastėja. Su tokio masto greitai plintančia krize iki šiol nebuvome susidūrę.“
Komentaras: Europai metas prabusti ir susivienyti remiantis globalumu, integracija, lygybe, tarpusavio laidavimu. Tai yra jos išsigelbėjimas. Antraip, nacistiniai rėžimai sugriaus ją iš vidaus. Laiko liko ne taip jau ir daug…

Komentarų nėra

Nacizmas grįžo į Vokietiją

Kabala

Pranešimas: Nauja nacizmo šalininkų visur kur skleidžiama smurto banga išsiliejo į miestų gatves. Dabar skustagalviams neonaciams negana „gastarbaiterių“  ir žmonių su kitokia odos spalva, tikėjimu ar požiūriu į gyvenimą. Dar reikia sunaikinti, sužaloti viską, kas netelpa į siaurus nacizmo ideologijos rėmus… Remiantis vokiečių istorikų duomenimis, iš 30 tūkstančių nacistų, 10 tūkstančių yra agresyvūs ir pasiruošę, esant pirmam savo lyderių raginimui, imtis ginklo.
Komentaras: Gamtos dėsniai nekinta, po kapitalizmo visose išsivysčiusiose šalyse turi iškilti nacizmas (fašizmas), kuris sukels trečiąjį pasaulinį karą, jeigu iki tol neimsime taisyti savo egoizmo į davimo ir meilės savybę.

Komentarų nėra

Visuotinė vienybė ar nacizmas?

Kabala ir kiti mokslai

Klausimas (Anatolich): teisybės ir melo daug, tiesa viena. Visi procesai valdomi. Visas mūsų pasaulis – kreivas veidrodis, viskas ne taip, kaip mus mokė. Visa tai aš sužinojau K. P. Petrovo įvadinėse paskaitose apie „VSK“ (Visuomenės saugumo koncepcijas). Nepamenu, kaip ir kada jas užsirašiau. Po to patekau į internetinį puslapį „Kabala TV“, ėmiau žiūrėti jūsų paskaitas. Ir stebina tai, kad po paskaitų apie „VSK“ visi jūsų atsakymai man yra suprantami. Ar gali būti, kad „VSK“ yra laiptelis kelyje į kabalą? „VSK“ suprantama kalba bandoma sužadinti klausytojo norą perkainuoti susikūrusius stereotipus, nuo koncepcijos „Skaldyk ir valdyk“ pereiti prie „Junk ir gyvuok“. Gal galėtumėt pakomentuoti, ar „VSK“ naudingas, ar žalingas, kadangi šis judėjimas vis labiau populiarėja, jis – alternatyva esančiai santvarkai.
Atsakymas: Nesu susipažinęs su „VSK“ idėjomis. Jokių kitų koncepcijų nestudijuoju, tik kabalą. Žinau, kad kita santvarka bus – nacizmas bet kurioje išsivysčiusioje šalyje, o po to didelių kančių keliu pasieksim antrąjį kelią, arba iš karto – visuotinis pasaulio susivienijimas (virš egoizmo, Aukščiausiąja šviesa, pritraukiama padedant kabalai).
Visos kitos koncepcijos nunyks anksčiau, nei spės subręsti.
Aš NETIKIU niekuo, taip pat ir kabala. Aš ŽINAU aukštesnįjį pasaulį ir jo įstatymus, todėl jokios žmonių koncepcijos manęs nedomina. Yra gamtos dėsniai, pagal kuriuos mes vystomės nepriklausomai nuo to, kokias koncepcijas išgalvojam.

Komentarų nėra