Pateikti įrašai su nemirtingumas žyme.


Kiekvieno žmogaus užduotis

Dvasinis darbas, Kabala ir religija, Valios laisvė

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas: Kodėl kabala sako, kad kiekvienas žmogus turi pasikeisti? Juk jeigu visi – viena bendra sistema, tegu kabalistai viską keičia.
Atsakymas: O kaip aš galiu jus pakeisti? Jūs turite savo egoizmą, savo savybes, aš – savo, ir aš jūsų negaliu valdyti. Kiekvienas žmogus turi pasiekti tokios būsenos, ir kiekvienas gali ir turi galiausiai valdyti savo likimą. Štai tuomet žmogus supras bendrą sumanymą, bendrą mintį.
Klausimas: Kitaip tariant, kabala suteikia žmogui galimybę tapti savo likimo šeimininku, o ne tiesiog perpasakoti kokius nors įvykius?
Atsakymas: Kabala apskritai neužsiima pranašystėmis. Būtent tai ir draudžiama kabaloje, juk tu giliniesi į ateities pranašavimą, o ne keiti save, kad ta ateitis būtų gera.
Klausimas: Kitaip sakant, iš principo, pranašaujant niekas nesikeičia?
Atsakymas: Žinoma. Tai tiesiog žaidimas ir kabalą tai draudžia. Tačiau nemirtingumas yra! Ir išeiti į tą lygmenį labai paprasta. Kviečiu.

#297634

Iš 2010 m. gruodžio 19 d.  TV laidos „Stambiu planu. Nemirtingumo paslaptys“

Daugiau šia tema skaitykite:

Ar gali kabalistas pakeisti ateitį?

Išvysti tikrąją realybę

Pakeisti savo santykį su pasauliu

Komentarų nėra

Nemirtingumo tėkmėje

Dvasinis darbas, Kūnas ir siela

каббалист Михаэль Лайтман 0-аKiekvienas žmogus turi nežinomą kibirkštį, kuri reikalauja susivienyti su Kūrėju. Kartas nuo karto pabusdama ji žadina žmoguje aistrą pažinti Kūrėją arba Jį neigti – o tai vienas ir tas pats.
Ir jei žmogus ras tą, kuris padės patenkinti tą aistrą, tai jis sutiks su bet kuo. Prie to verta pridėti sielos nemirtingumo aspektą, atlygį būsimame pasaulyje (Baal Sulamas, „Sprendimas“)
Klausimas. Kas yra „sielos nemirtingumo aspektas“?
Atsakymas. Kai jaučiamės egzistuoją ne kūne, o sieloje, tuomet jaučiamės nemirtingi. Tuo pat metu atsiranda visai kitas santykis su gyvenimu, pasauliu, mūsų elgesiu – su viskuo.
Nesijaučiame esą apriboti. Kad ir kiek gyventume mūsų pasaulyje, visąlaik sąmoningai ar nesąmoningai atliekame tokį išskaičiavimą: „Kiek man liko? Ką suspėsiu ir dėl ko?“ O kai žmogus pajunta, kad plaukia nemirtingumo tėkmėje, tai šis pojūtis suteikia jam visiškai kitokį požiūrį į jo egzistenciją.
Klausimas. Ką Baal Sulamas turi omenyje, sakydamas atlygis būsimame pasaulyje?
Atsakymas. Sakant šis pasaulis omenyje turima „dabar“, sakant būsimas pasaulis – „kita akimirka“. Kitaip tariant, būsimas pasaulis – tai pasaulis, kuris kaskart kyla tavyje.
Jei dirbi su savimi, keiti savo savybes, ir jos vis labiau priartina prie Kūrėjo, tai kiekviena kita tavo akimirka bus „kita“, o dabartinė – dabartine.
Čia nekalbama apie mūsų kūno mirtį. Ji neveikia jokių dvasinių parametrų.
#254756

Iš 2019 m. sausio 8 d. TV laidos „Kabalos pagrindai“

Komentarų nėra

Tikrasis nemirtingumas

Kūnas ir siela, Realybės suvokimas

Klausimas: Jeigu žmogus įstengė pakilti virš visų savo materialių interesų ir susijungti su aukščiausiąja gamta, su Kūrėju, tai fizinė mirtis jam jau nieko nereiškia?
Atsakymas: Tai tiesa. Kai pačioje savo kelio pradžioje paklausiau apie tai savo mokytojo, jis pasakė taip: studijuojantis kabalą žmogus turi pasiekti tokią būseną, kai ims kreipti dėmesį į savo materialaus kūno gyvenimą taip, tarytum dienos pabaigoje nusirengtų purviną drabužį, mestų jį skalbti, o kitąryt apsivilktų naują. Lygiai taip ir mūsų kūnas.
Tai labai realūs dalykai. Jie kyla iš savęs tyrinėjimo, kada savojo gyvenimo nebejaučiu savo kūniškuose noruose. Juk nūnai gyvename dėl savo materialaus kūno! Bet jeigu palieku jo pojūčius ir susisieju su aukštesne virš jo esančia realybe, tai nedelsdamas pajuntu amžiną gyvenimo tėkmę.

Iš 2011 m. gegužės 20 d. paskaitos Romoje

Daugiau šia tema skaitykite:

Laisvė nuo mirties

Paskutinę galimybę užmušė srove…

Amžinos sielos beieškant

Komentarų nėra

Kam Dievas sukūrė mirtį?

Klausimai ir atsakymai, Kūnas ir siela

Klausimas: mano aštuonmetė dukra klausia: „Kodėl Dievas sukūrė mirtį?
Atsakymas: Kad paskatintų žmogų ieškoti nemirtingumo, kad dar iki mirties žmogus pasiektų nemirtingumo būseną. Nemirtingumas įgyjamas ne pratęsiant fizinio, baltyminio kūno fiziologinį gyvavimą, bet vystant naują „kūną“– dvasinį , susidedantį ne iš noro gauti, bet iš noro duoti, kai visi norai ne „dėl savęs“, bet „dėl kitų“. Ir todėl toks kūnas (noras) egzistuoja amžinai, neišnyksta, kai malonumas jį pripildo – ir tokiuose noruose žmogus jaučiasi amžinas, tobulas, vis labiau besivystantis ir užsipildantis.

Komentarų nėra