Pateikti įrašai su noras žyme.


Kabalisto suvokimo lygmenys

Dvasinis darbas, Realybės suvokimas

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Ar kabalistas suvokia pasaulį dviem lygmenimis?
Atsakymas. Taip. Vienas lygmuo – materialus, kitas – dvasinis, pirmąjį žmogus suvokia savo materialiuose noruose gauti, prisipildyti, antrąjį – meilės ir davimo noruose.
Kūrėjas atsiskleidžia tarp šių dviejų savybių: gauti ir duoti, nekęsti ir mylėti.
Kitaip tariant, noras gauti malonumą – tai mūsų amžinas, prigimtinis noras. Kitas noras – tas, kurį ištaisome, kad jis duotų. Jis mėgaujausi tuo, kad užpildo ir teikia malonumą kitiems. Tarp jų ir atsiskleidžia Kūrėjas.

Iš 2017 m. birželio 11 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kabalistas – mokslininkas, tiriantis save

Kas mato teisingą tikrovę?

Žmogaus, įgijusio šeštąjį pojūtį, gyvenimas

Komentarų nėra

Kaip sutaikyti liberalus su konservatoriais, II d.

gyvenimo prasmė, Krizė, globalizacija

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Kaip vidurinioji linija gali egzistuoti tarp priešingų šalių? Kaip tai įmanoma?
Atsakymas. Lygiai taip pat, kaip vidurinioji linija egzistuoja gamtoje, ir būtent dėl jos gamtoje yra gyvybė.
Kaip pliusas, susijungdamas su minusu, sudaro atomą? Priešingų krūvių atomai susijungia į molekules. Molekulės netgi tampa „gyvos“, organinės dėl to, kad jose susijungia priešingi krūviai.
Visos gamtos pagrindas – ne paprastas susijungimas ir ne priešprieša, o išmintis, esanti gamtoje, leidžianti dviem priešingoms dalelėms, kilusioms iš skirtingų šaltinių (Šviesos ir noro), koegzistuoti viename kūne.
Šis sambūvis atsiranda ir vystosi negyvajame, augaliniame ir gyvūniniame lygmenyse natūraliai, be pačių kūrinių įsikišimo. Besivystydama žmonija pasiekia tokią būseną, kai pati turi savyje sukurti pusiausvyrą tarp dešiniosios ir kairiosios linijų.
Mes patys turime tai padaryti ir taip pasiekti Aukštesniąją gamtos jėgą, iš kurios kyla ir Šviesa, ir noras. O mes savo viduje turime organizuoti Šviesą ir norą pagal viduriniąją liniją.
Negyvojoje, augalinėje ir gyvūninėje gamtoje, taip pat žmogaus kūne, kuris priskiriamas gyvūniniam lygmeniui, visa tai vyksta automatiškai, instinktyviai. Bet žmogiškajame lygmenyje, egzistuodami kaip žmonės, kuriems reikia tapti panašiems į Aukštesniąją jėgą, turime patys sukurti tokius tarpusavio santykius.
Žinoma, tai įvyks padedant Aukštesniajai gamtos jėgai. Bet mes visur turime dalyvauti: kiekviename žingsnyje, poelgyje, išaiškinime, ištaisyme, pripildyme. Juk tokiu keliu eidami pasieksime Kūrėjo lygmenį.
Žmogus nėra negyvajame, augaliniame arba gyvūniniame lygmenyse, kurie veikia instinktyviai. Žmogus turi suprasti savo egzistavimo prasmę, jo formą, atskleisti gyvenimo paslaptį ir esmę.
Karai ir problemos tęsis tol, kol priešiškos šalys supras, kad tikslas – ne nugalėti vieniems kitus, o būti pusiausvyroje taip, kad vieni papildytų kitus. Štai tuomet jos pakils į kitą lygmenį.
JAV susiklosčiusi situacija, kai šalis suskilo į dvi priešingas šalis, suteikė galimybę išsitaisyti būtent „viduriniojoje linijoje“.

Iš 2017 m. vasario 8 d. pamokos tema „Šchinos sandara“

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip sutaikyti liberalus su konservatoriais, I dalis

Dviejų jėgų pusiausvyros centre

Ant svarstyklių rodyklės smaigalio

Komentarų nėra

Sukkot šventė

Dvasinis darbas, Šventės

каббалист Михаэль ЛайтманGimstame su egoistiniu noru mėgautis, tačiau netikėtai jame prabunda tam tikras naujas noras (siekti dvasingumo).
Ir galime pasitelkę aplinką ir knygas išauginti šį naują norą, kad jis nusitemptų mus paskui save į savo pasaulį.
O senasis noras sumažės, išnyks, arba priešingai, išaugs, tačiau pakilsime virš jo nore duoti.
Taip mumyse vyksta dviejų norų kova: tarp rūpesčio savimi (šio pasaulio noras) ir davimo noro, priklausančio aukštesniajam pasauliui, Kūrėjui.
O mums noro mėgautis šiame pasaulyje atžvilgiu reikia padidinti norą dvasingumui, davimo norą. Čia visas mūsų darbas ir valios laisvė.
Pasirinkimas, kas svarbiau – ką noriu laikyti svarbesnį: norą, nukreiptą į viršų, iš kurio dabar turiu tik mažą tašką, ar norą, nukreiptą žemyn, į šį pasaulį.
Sukkot šventė ir visi darbai, susiję su šia švente (specialios pastogės „sukka“ statymas), kaip tik ir parodo mums, kaip galime padidinti šį mažą norą dvasingumui, kuris vadinasi „atliekomis“, mat jį suvokiame kaip visiškai nereikalingą: kažkoks davimas, meilė artimui, draugai, vienybė… Šių gerų žodžių niekas nesuvokia rimtai.
Pakelti šių „atliekų“ svarbą virš savojo „Aš“ ir šio pasaulio, iškelti davimą aukščiau gavimo – tai simbolizuoja „sukka“, laikinas statinys.
Net jeigu nuolatos jauti tobulybę išeik į laikiną pastogę, keisk save.

Iš 2010 m. rugsėjo 21 d. iš straipsnio pagal knygą „Šamati“

Daugiau šia tema skaitykite:

Šventės iš kabalistinio požiūrio taško
Kabalistinės šventės

Komentarų nėra

Kas lemia žmogaus raidos programą?

Dvasinis darbas

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Dvasinis tėvas ir motina (Aba vė Ima) nustatė mano raidos kelią ir programą?
Atsakymas. Taip. Visiškai. Tu neturi nieko savo, tik tai, kaip pasirinkus tinkamą aplinką iš jos gauti noro jėgos. Ir tuomet ši noro jėga padės tau tapti panašiam į Kūrėją.

Iš 2017 m. gegužės 14 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Viską daro Jis, bet sprendžiu – aš

Sielos užgimimas

Atskirti savąjį „Aš“ nuo laikinojo kūno

Komentarų nėra

Ketinimas ir noras

Ketinimas, malda

Klausimas. Kuo skiriasi ketinimas nuo noro?
Atsakymas. Noras sukurtas Kūrėjo. O ketinimas priklauso nuo manęs: kaip aš išnaudoju tą norą.
Iš esmės kabala nagrinėja tik du naudojimo tipus: arba sau, arba dėl kitų.

Iš 2017 m. balandžio 23 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Svarbiausia – ketinimas

Ketinimo jėga

Ketinimas – aukščiau materiios

Komentarų nėra

Depresijos priežastis

Kūnas ir siela, Sveikata

Klausimas. Depresija – tai negebėjimas mėgautis ir jausti gyvybinės jėgos ten, kas vakar buvo mano gyvenimo prasmė?
Atsakymas. Pagal žemišką apibrėžimą, tai tikslu. Tačiau kabaloje depresija – kai Šviesa neveikia noro ir dėl to noras vysta. Jis nejaučia masinančio pirmyn ketinimo.

Iš 2017 m. balandžio 23 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Virš prasivėrusios tuštumos

Pagrindinė kliūtis kelyje į laimę

Kodėl reikalingos kančios?

Komentarų nėra

Kaip mėgautis amžinai?

Dvasinis darbas

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Amžinas malonumas – kas tai? Kaip galima amžinai mėgautis?
Atsakymas. Amžinas malonumas – tai būsena, kai galėsite nuolatos atnaujinti savo norus pasitelkdami ryšius su kitais. Tuomet visąlaik atnaujinsite pripildymą šiuose noruose ir jausite amžiną malonumą.

Iš 2017 m. kovo 12 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Amžinas malonumas

Amžinas malonumas ir žemiškasis gyvenimas

Begalinio pripildymo metodika

Komentarų nėra

Kad atsiskleistų „Knyga Zohar“

Kabalos mokymasis

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Kaip aukštesnioji jėga išplečia mūsų pažinimo, jutimo ribas skaitant knygą „Zohar“?
Atsakymas. Kiek studijuodami knygą kontaktuojame tarpusavyje, atskleisdami save kits kitam, mėgindami iš mūsų skirtingų egoistinių norų suderinti, sukurti bendrą norą ir nukreipti jį į aukštesniąją pakopą, Kūrėją, tiek knyga Zohar tampa mums artimesnė, atsiveria mums.
Tad viskas priklausio nuo to, kaip žmonės tarpusavyje susijungia, ar teisingai supranta savo būseną, kurią turi pasieksti tarpusavyje, kad knyga Zohar juose atsiskleistų.

Iš 2017 m. vasario 12 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Atverkime duris į Šviesą

„Zohar” atskleidžia aukštesnįjį pasaulį

Pagrindinė kabalos knyga

Komentarų nėra

Užpildyti svetimus norus kaip savus

Dvasinis darbas

Komentaras. Dauguma mano, kad kabala tai dvasinė meditacija ar kažkas panašaus…
Atsakymas. Tai ne meditacija mintyse, o nuolatinis darbas su savimi norų viduje, kad priimtum svetimus norus kaip savuosius ir dirbtum juose.
Klausimas. Ką reiškia jausti svetimus norus kaip savo?
Atsakymas. Sakykim, tu ko nors nori. Vadinasi, turiu paimti tavo norą ir jį užpildyti. Tokiu atveju vėl susijungiame į vieną integralią sistemą.
Jeigu tu ko nors nori, o aš užpildysiu tą norą, tai savo ruožtu būsiu panašus į Kūrėją.
Klausimas. Bet tam reikia žinoti artimo norus?
Atsakymas. Taip, noriu jį pajausti. Jis neturi man pasakoti apie savo norus. Kiek ketinsiu daryti gera, tiek imsiu jausti kitų norus. Kylu virš savęs, kitaip tariant, liaujuosi jausti savo norus ir pradedu jausti kito žmogaus norus.
Išnaudoju visas savo savybes, ketinimus, galimybes, gaunu iš Kūrėjo pripildymą jo norams, nes turiu jėgą, mat jau esu dvasinės būsenos. Užpildęs tą norą savyje, atskiriu jį nuo savęs ir atiduodu tam žmogui, iš kurio jį gavau.
Žmogus gali net nejausti savo dvasinių norų, bet aš atskleidžiu juos ir užpildau, taip parengdamas jį dvasinei misijai.
O kaip mes staiga atsirandame mūsų kartoje ir netikėtai imame jausti kažkokius norus atskleisti dvasinį pasaulį, Kūrėją, įgyti suvokimą? Iš kur tai mumyse? Tai mums parengė kabalistai. Ir nesvarbu, kad jų vos šimtai visam pasauliui. Jie tai atliko.

Iš 2017 m. kovo 12 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Mylėti – užpildyti artimo norus

Amžinas malonumas

Koks malonumas džiuginti kitus!

Komentarų nėra

Protas ir jausmai dvasinio vystymosi kelyje

Dvasinis darbas

Klausimas. Kur pagal kabalą gimsta žmogaus mintis?
Atsakymas. Mintį gimdo noras. Noras – tai pagrindinė žmogaus materija: kiekvienas stengiasi pripildyti tai, ko stokoja. Kad pasirinktume, kokiu būdu prisipildyti, kyla mintis.
Komentaras. O kur jausmai, emocijos, protas?
Atsakymas. Kabalistiniuose šaltiniuose nėra tokių gradacijų. Yra noras ir protas, kuris padeda norą įgyvendinti. O ketinimas – tai priedas, esantis aukščiau noro: kokiu būtent tikslu žmogus siekia norą panaudoti.
Noras yra pirminis, protas – antrinis, juk jis niekada nekeičia noro, priešingai, noras valdo protą. Kad ir kaip daugelis filosofų, rašytojų, poetų, menotyrininkų, subtiliųjų mokslų žmonės nenorėtų to pripažinti, bet viską valdo mūsų gyvūninis noras.
Klausimas. Ką pagal kabalą reiškia tokios emocijos, kaip džiaugsmas, humoras ir kt.?
Atsakymas. Visa tai – pojūčiai nore.
Klausimas. Koks jausmų ir proto vaidmuo žmogaus dvasiniame vystymesi?
Atsakymas. Jausmai rodo, kas prateka žmogaus nore, o protas turi mokėti veikti aukščiau šių norų. Bet pats protas nedirba su norais. Jis gali valdyti norus tik per Grąžinančią į šaltinį šviesą.
Matome, kad nei psichologams, nei kokių pseudomokslinių disciplinų specialistams, kurie bando dirbti su žmogaus vidiniu pasauliu, jo norais ir mintimis, nieko neišeina.
Kadangi gimsta iš noro, mintis gali padėti žmogui valdyti savo vidinį pasaulį, jei jis, minties padedamas, sukurs savyje tokias sąlygas, kai jį pradės veikti supanti šviesa.

Iš 2016 m. rugpjūčio 21 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Žaidimas jausmais

Norų gilinimas

Ketinimas, nešantis sėkmę

Komentarų nėra
« Ankstesni įrašai
Vėlesni įrašai »