Pateikti įrašai su pagarba žyme.


Gerbti aplinką

Ateities visuomenė

каббалист Михаэль ЛайтманKomentaras: Nuolat sakote, kad žmonijos problemos kyla dėl to, kad nesame vieningi. Tačiau žmonės negali suprasti, kodėl jų ryšys gali kaip nors stabdyti žemės drebėjimą ar koronavirusą.
Atsakymas: Tai paaiškinti nėra lengva. Reikalinga tinkama aplinka. Kai tave supantys žmonės galvoja tam tikru būdu, ir pats neišvengiamai imi taip pat galvoti. Taip esame sukurti.
Iš esmės esame viena sistema, vadinama „Adomu“. Todėl tai, ką supanti mane visuomenė priima kaip tiesą, galiausiai irgi priimsiu kaip tiesą.
Klausimas: Patarkite, be aplinkos, koks dar veiksnys vysto, motyvuoja?
Atsakymas: Giliai mąstyti. Ne daugiau.
Klausimas: Ką tiksliai žmogus turėtų daryti aplinkoje? Kokia tai technika?
Atsakymas: Technika labai paprasta. Jei noriu pakeisti savo siekius į naujus, jie turi būti reikalingi, svarbūs tiems žmonėms, kuriuos gerbiu. Ir tada bus labai lengva pakeisti savo kryptį.
Komentaras: Taigi esmė yra ne pati aplinka, o kiek ją vertinu. Jei žmonės man yra svarbūs, jie man darys įtaką.
Atsakymas: Jie gali būti visiškai paprasti, niekuo neišsiskiriantys žmonės. Tarkime, mano mažasis sūnus ar anūkas nori užsiimti kuo nors, kas jam įdomu, nori nenori tai tampa įdomu ir man, pradedu gerbti ir girti jo veiklą.
Klausimas: O jei žmogus neranda tokių svarbių žmonių, iš kurių galėtų pasisemti energijos, ar reikia juos dirbtinai išaukštinti?
Atsakymas: Taip. Žmogus turi susirasti tokią aplinką, kuri vis dėlto užsiimtų tuo, kas jam būtina. Kabaloje taip ir pasakyta: jei nori būti geras siuvėjas, turi patekti į siuvėjų kompaniją, kurie gerbia savo darbą ir specialybę. Ir pamatysi, kad tai prilimpa prie tavęs.

#273597

Iš 2020 m. rugpjūčio 28 d. TV laidos „Valdymo įgūdžiai“

Daugiau šia tema skaitykite:

Kas tai yra integralaus auklėjimo metodika?

Motyvacija – skatinimas veikti

Žmonija – vieninga sistema

Komentarų nėra

Kaip gyventi po karantino?

Krizė, globalizacija, Sveikata

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas: Kaip gyventi po karantino? Ėmiau baimintis išeiti į lauką ir žiūrėti į žmones, o ir jie kažkaip nepalankiai žiūri.
Atsakymas: Nematau to. Bent jau aplink save, pas mus. Čia priešingai, vėl važinėja mašinos, gatvėmis vėl zuja žmonės. Bet matyti, kad jie pasikeitė: kažkaip atitolsta vieni nuo kitų, nelenda artyn kaip anksčiau.
Galbūt taip žmogui pamažu ateis supratimas, kaip atsargiai turi elgtis su kitais žmonėmis. Nors dabar taip elgiasi dėl viruso, bijodamas užsikrėsti nuo ko nors, bet pamažu iš šios būsenos galima prieiti prie kitos: abipusės pagarbos, užuojautos, palaikymo, dėmesio.
Man patinka tie pokyčiai pasaulyje. Ir mes ne tiek jau daug už juos sumokėjome. Grįždami prie normalaus gyvenimo, pamatysime, kad atsikratėme daugybės visiškai nereikalingų užsiėmimų, kriterijų.
#267482

Iš 2020 m. gegužės 17 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Žmogaus neatitikimas gamtos integralumui

Išėjimas iš karantino II dalis

Koks bus pasaulis po koronaviruso?

Komentarų nėra

Meilė būna visokia

Vyras ir moteris

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Jeigu žmonės po skyrybų išsaugo draugiškus santykius, vadinasi jų nesiejo meilė?
Atsakymas. Galbūt ir siejo meilė. Juk meilė būna visokia.
Galbūt gerbiu kitą žmogų ir jis mane traukia, bet jaučiu, kad to nepakanka, kad jį mylėčiau, tačiau galiu būti ištikimas, galiu suprasti, gerbti, padėti jam.
Bet mylėti – visiškai kitokia būsena. Meilė – tai ne bendrumo būsena.
„Aš – tau, tu – man“ – draugiška būsena. O meilė – tai ne „aš – tau, tu – man“, bet „aš – tau“ ir viskas. Ir viskas!
Gal susitinka du, susieina ir jiems atrodo, kad tai meilė, o iš tikrųjų ne daugiau nei draugiški santykiai. Jie gali baigtis grynai fiziologiniame lygmenyje arba lygmenyje, kai jie padeda vienas kitam ir pan. Bet tai ne meilė.
Meilė – kai jauti malonumą nuo to, kad užpildai kitą be jokios atgalinės reakcijos savo atžvilgiu.
#258874

Iš 2019 m. gruodžio 15 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Apie meilę paprastai

Tikroji meilė

Besąlyginė meilė

Komentarų nėra

Pagyra ir pažeminimas

Dvasinis darbas

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Kodėl pagyrimai iš visuomenės trukdo dvasiniam vystymuisi?
Atsakymas. Žiūrint, kaip žmogus priima juos. Jeigu mane paperka pagarba, užriečiu nosį, tai, žinoma, nėra gerai. Tai mane išmuša iš aiškių pozicijų.
Viskas priklauso nuo to, kokia visuomenė mane supa. Kai tiktai mane pradeda gerbti, aukštinti, privalau apsupti save tokia bendruomene, kuri „duotų sprigtą man į nosį“. Tuomet galiu būti tikras, kad išsaugosiu teisingą, blaivų požiūrį į tai, kas vyksta.
Tuo privalau rūpintis. Pasakoja, kad kabalistai, gyvenę prieš du tris tūkstančius metų, mokėjo pinigus už tai, kad žmonės keiksnotų juos, kaltintų visomis mirtinomis nuodėmėmis ir sukeltų jiems „išgręžtos mazgotės“ būseną. Nors jų nebuvo už ką plūsti, tai jiems buvo būtina.
Klausimas. Ar jus manote, kad gerai išgyventi tokius pažeminimus?
Atsakymas. Būtina! O ką iš tiesų reiškia mūsų kritimai? Tai tie patys pažeminimai. Pažeminimas suteikia mums naują pakopą.
Komentaras. Kine tai laikoma bet kurio filmo varikliu. Pati stipriausia dramatiška situacija – kai žemina, ir žmogus jau nesivaldo.
Atsakymas. Ir gyvenime tas pats. Pažeminimas būtinas. Įdomu tai, kad dvasinis gyvenimas – ne kinas, ir prie šito nepripranti. Kai žiūri filmą, tu kaip specialistas sakai: „Viskas, dabar bus štai tokia situacija“, – ir tikrai, nes pagal veiksmo dialektiką supranti, kas vyksta ir kas turi atsitikti. O kabaloje to niekad nenumatysi.
Klausimas. Jūs norite pasakyti, kad kabaloje neįmanoma nuspėti to, kas įvyks?
Atsakymas. Taip, nes kiekvieną kartą atsiranda nauji norai, kurių žmogus mūsų pasaulyje dar nepatyrė. Ir kiekvieną kartą jis išgyvena juos, lyg būtų ką tik gimęs ir matytų viską nepatyrusio jaunuolio akimis.
Klausimas. Sakote, kad nuolat vyksta perversmai, kurių nesitikėjai, ir tai yra gerai?
Atsakymas. Taip, gerai. Tai tavo siela turi atidirbti.
Klausimas. Bet kartu jūs sakote, kad yra žinoma, ko turime pasiekti.
Atsakymas. Neturi reikšmės. Nors tai ir yra žinoma, tu vis tiek išgyveni būsenas iš tikrųjų. Tai suprantama visiems, kurie yra dvasiniame kelyje.
Klausimas. Jeigu senovės išminčiai mokėjo už tai, kad juos žemintų, tai kaip reaguoti į pagyras grupėje? Kartais žmogų taip užliaupsina, kad jis pajaučia, kaip tai kenkia jo pažangai.
Atsakymas. Visiškai teisingai. Mes turime žiūrėti į tai kūrybingai. Aš nepasakyčiau, kad negalima girti vienas kito ar, atvirkščiai, reikia ūdyti vienas kitą. Reikia ir to, ir kito. Grupė turi suprasti, kad viskas, ką mes darome, būtina, kad kaip galima glaudžiau susisaistytume tarpusavyje, kad iš to spaudimo tarp mūsų apsireikštų Kūrėjas. O Kūrėjas pasireiškia ir virš mūsų teigiamų, ir virš mūsų neigiamų savybių, norų, ketinimų, ryšių, kurie susipina tarpusavy ir sudaro tinklą. Šių siūlų sampynose susiformuoja „sinusai“, o juose „sfiros“, per kurias ir pasireiškia Kūrėjas.
#245846

Iš 2019 m. sausio 20 d. pamokos rusų k.

Komentarų nėra