Pateikti įrašai su pamilk artimą žyme.


Pasiekti meilę kitiems iš meilės sau

Dvasinis darbas

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas: Sakote, kad norint „pamilti artimą, kaip save“ pirmiausia reikia pamilti save. Ką tai reiškia?
Atsakymas: Prieš pradėdamas dirbti ties meile kitiems, turi pajausti, kiek myli save, visą laiką galvoji apie save, negali atsisakyti nieko savo. Tau svarbiausia patenkinti save, kad būtų gerai tau. Tu niekaip negali galvoti apie kitus.
Kai visą tai tikrini ir jauti, koks esi egoistas, tada imi suprasti, kad tau nieko nereikia, tik perkelti tokį požiūrį į save mylimą ant kitų.
O tas, kuris dar nejaučia, kad myli tik save, ir net labai stipriai, negali pradėti dirbti ties meile artimui. Jis nesupranta, kas yra meilė.
Meilės kategoriją pasiekiame iš meilės sau, kai visuomet esu apie save, visuomet dėl savęs. Pavyzdžiui, dabar sėdi patogiausioje padėtyje ir jau galvoji apie tai, kaip greitai grįši namo, pailsėsi, atsigulsi ant sofos. „Kur mano šlepetės, kur mano televizorius, kur mano vakarienė?“ Kitaip tariant, nuolat sieki komforto. Nori pralinksminti tik save mylimą, apklostyti, paguldyti į šiltą lovą.
Tai reikia gerai savyje pajausti. O pajausti tai galima dešimtuke.
Kai dešimtuke sieki galvoti apie kitus, tada tiksliai pajauti, kiek myli vien save. Tau nereikia draugų, nereikia nieko. Tu negali galvoti apie nieką – vien apie save.
Būtent iš šio blogio įsisąmoninimo jau gali kalbėti apie tai, kaip turi mylėti kitą. Tu turi meilės sau pavyzdį. O dabar padaryk taip, kad su kitu elgtumeisi taip pat, kaip elgiesi su savimi. Tai nėra paprasta.

#259685

2019 m. gruodžio 29 d. iš pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Pamilk save

Mėgautis meile kitiems

Iš meilės sau

Komentarų nėra

Pamilk save

Dvasinis darbas

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas: Nuolatos kartojate vieną frazę: „Pamilk artimą kaip save“ – ir sakote, kad taip reikia gyventi. Bet jeigu savęs nekenčiu, ką man su tuo daryti? Pirmiausia reikia pamilti save, o paskui artimą, ne tiesa? Ar aš kažko nesuprantu?
Atsakymas: Esi teisus. Būtent tai ir sako ši frazė. Išties esi teisingame kelyje, kad suprastum šios didžios frazės prasmę: „Pamilk artimą kaip save“ – turi pamilti save ir artimą kaip save.
Esi pasaulyje. Ką reiškia pamilti save? Padaryk taip, kad tau šiame pasaulyje būtų gerai, šilta, saugu, sklandu. Kaip tai atlikti?
Kaip tai mylėdamas padarytum mylimam žmogui? Vietoj kiekvieno supančio tave žmogaus įsivaizduok save. Ir tuomet pamatysi, kad iš tiesų visas pasaulis – tai tu.

#278044

Iš 2021 m. sausio 7 d. TV laidos „Naujienos su Michaeliu Laitmanu“

Daugiau šia tema skaitykite:

Tolima „pamilk artimą“ žvaigždė

Pamilk artimą – pagrindinis Gamtos dėsnis

Moralė = „pamilk artimą“

Komentarų nėra

Svetimi svarbesni už mane

Dvasinis darbas

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas: Didis kabalistas Ari rašo, kad yra penkių rūšių norai. Dvi kategorijos – mano vidiniai norai. Jie man artimi, todėl rūpinuosi jais. Ir yra dar trys ne manyje esančių norų kategorijos, įskaitant žmones, kuriais negaliu pasirūpinti, nes jaučiu juos kaip svetimus. Ar taikydamas kabalistinę metodiką jų norus jausiu labiau nei šiandien savuosius?
Atsakymas: Taip. Kiek mirtingas, laikinas kūnas tau dabar brangus, tiek pajausi, kad jie yra tavo amžina, tobula siela ir investuosi į juos daugiau nei į save.
Komentaras: Sunku patikėti, kad tai įmanoma.
Atsakymas: Įmanoma. Tiesiog reikia pamatyti teisingą atitikimą. Kūrėjas nereikalauja nieko, ko neįstengsi atlikti. Jis siūlo pakeisti savo požiūrį, kad nuspręstum: tai, kas egzistuoja už tavo ribų, yra svarbiau už šiandienį tave.
Klausimas: O kurgi čia Kūrėjas?
Atsakymas: Kūrėjas – tai bendra gamtos jėga, kuri viską sukūrė, viską padalijo į dvi dalis ir todėl kelia tau sąlygą: „Pamilk artimą kaip save“. Tai minimumas, bet iš tikrųjų turite pamilti artimą labiau nei save. Tada rūpinsitės savo siela, savo amžina būsena, amžinu potencialu, o ne savimi gyvūnu, kuris laikinas, mirtingas. Taip atskleisite visiškai kitokį pasaulio suvokimą.

#275017

Iš 2019 m. sausio 28 d. TV programos „Dvasinės būsenos“

Daugiau šia tema skaitykite:

Investuoti į savo sielą

Eksperimentas: mylėti artimą

Užpildyti svetimus norus kaip savus

Komentarų nėra

Pagrindinis žmonijos moralės principas

Dvasinis darbas

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas: Moralinės normos nuolat keičiasi. Pavyzdžiui, šovinizmą ir nacizmą keičia tolerancija, tolerantiškas požiūris į seksualines ir tautines mažumas. Arba, jei anksčiau skyrybos buvo laikomos kažkuo gėdingu, tai dabar netgi garbinga skirtis, nes manoma, kad tampi nepriklausomas ir t. t.
Ar yra kokių nors principų, kurie turėtų nesikeisti, nepriklausomai nuo laiko, visuomenės kultūros?
Atsakymas: Taip. Tai – tinkami žmonių tarpusavio sąveikos principai, kai žmonės sudaro vieningą bendruomenę, kurioje kiekvienas jaučiasi integralia bendros sąveikos dalimi. Ten žmonės atskleidžia savo tobulą, amžiną būseną, kurią jausdami privalo gyventi. Tai jų vystymosi tikslas.
Klausimas: Ar galite išvardinti keletą principų, kurie neturi keistis, nepriklausomai nuo žmogaus vystymosi, kultūros, laiko?
Atsakymas: Yra tik vienas principas – „pamilk artimą, kaip save“. Nieko kito. Tik jis skatina mus kurti ir saugoti mūsų tarpusavio ryšių sistemą, kurioje atskleidžiame amžiną, tobulą gyvenimą.
Todėl turime įgyvendinti šį principą tarpusavyje, rinkdamiesi į dešimtukus, mažas grupes. Tai jau praktinė kabala: kaip sau pritraukti ypatingą energiją, vadinamą Šviesa, kuri galėtų priartinti mus vienus prie kitų, paaiškinti, kodėl esame priešingi ir kaip pakilti virš šios priešingybės.
Iš pradžių esame atskirti, nes praėjome vadinamąjį sudužimą. O dabar turime suartėti vieni su kitais. Skirtume tarp vienybės ir atskirties pajausime, kad egzistuojame amžinoje gyvenimo tėkmėje.
Komentaras: Paradoksas: jei dabar išeitume į gatvę ir imtume klausinėti žmonių, ar jie laikosi principo „pamilk artimą“, beveik kiekvienas pasakytų, kad laikosi.
Atsakymas: Vadinasi, reikia žmonėms paaiškinti, ką turime omenyje sakydami „pamilk artimą, kaip save“, kodėl šis principas duotas Toroje, kodėl visi puikuojasi, kad gali jį išpildyti, bet iš tikrųjų niekas jo nesilaiko ir t. t.
Klausimas: Manote, kad šiuo principu remiasi visi kiti moraliniai principai?
Atsakymas: Visi principai tėra tam tikros „pamilk artimą“ formos.
Klausimas: Tad laikydamasis šio principo, užleisiu vietą visuomeniniame transporte ir neatlyginamai padėsiu žmonėms?
Atsakymas: Jo laikydamasis visuomet būsi malonus kitiems ir niekada nepakenksi artimui. Juk jei jį myli, kaip gali jam kenkti?

#274795

Iš 2020 m. spalio 9 d. TV laidos „Bendravimo įgūdžiai“

Daugiau šia tema skaitykite:

Moralinių principų pagrindas

Laisvė sekti gamtos dėsniais

Pagrindinis dvasinės raidos principas

Komentarų nėra

Tolima „pamilk artimą“ žvaigždė

Dvasinis darbas

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas: Visų moralės principų šaltinis ir pagrindinis dėsnis – „pamilk artimą“. Ką daryti, kad tai neliktų kaip klišė ar kad nebūtų kur nors toli dešimties tūkstančių metų aukštyje?
Atsakymas: Reikia kasdien jausti, kad artėjame prie šio principo. Net jeigu jis už milijono kilometrų nuo mūsų, vis tiek esame nukreipti į jį ir šiandien žengiame dar vieną žingsnį jo link.
Klausimas: O kaip konkrečiai pamatyti, ar pajudėjau jo link?
Atsakymas: Jeigu esi rate, kuris laikosi šio principo, tuomet matuoji atstumą iki šios tolimos žvaigždės ne pagal tai, kur esi, o pagal tai, kaip suartėjate tarpusavyje rate, dešimtuke.
Ir todėl jau turite tam tikrą galimybę išmatuoti, kiek realizavote principą „pamilk artimą, kaip save“.

#275733

Iš 2020 m. spalio 9 d. TV laidos „Komunikacijos įgūdžiai“

Daugiau šia tema skaitykite:

Pamilk artimą – pagrindinis Gamtos dėsnis

Moralė = „pamilk artimą“

Meilė artimui – apsauga nuo negandų

Komentarų nėra

Suartėti šiuolaikiniame pasaulyje

Krizė, globalizacija, Sveikata

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas: Ko dabar reikalaujama iš žmonių visame pasaulyje?
Atsakymas: Kad jie priimtų sistemą, kaip teisingai žiūrėti į save ir į gamtą – pamilk artimą kaip save ir sukurtų visiškai pilną, integralų tarpusavio ryšį tarp visų žmonių pasaulyje.
Taip ir sakoma: „perkals savo kalavijus į arklus“. Todėl tikiuosi, kad dabar prie to priartėsime. Bet kuriuo atveju, pagal kabalą, gyvename tokiu laiku, tokioje epochoje, kai būsime priversti tarpusavyje priartėti vieni prie kitų ir sukurti teisingą visuomenę.
#267176

Iš 2020 m. gegužės 10 d. pamokos rusų k.

Komentarų nėra

Kam galioja priesakas „pamilk artimą“?

Dešimtukas, Dvasinis darbas, Grupė

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Kam galioja priesakas „pamilk artimą kaip save“? Visiems, kas mane supa, ar tik draugams dešimtuke?
Atsakymas. Pirmiausia jums asmeniškai.
Jei dirbate dešimtuke, tai stengiatės „pamilti artimą“, kitaip tariant, savo draugus dešimtuke, kaip save. Mėgindami pasiekti šią savybę pasiekiate būseną vadinamą „siela“.
Kitaip tariant, dešimt žmonių, kurių kiekvienas simbolizuoja kokią nors dvasinę savybę, susijungia taip, tarsi būtų vienas bendras organizmas. Žinoma, jis nėra bendras, nes tarp jų egzistuoja egoizmas, tačiau jie mėgina virš to ego susijungti tarpusavyje.
Taip jų bandymai sukuria didžiulę potencialią jėgą vienybėje. Išeitų, kad viena vertus, tarp jų atsiskleidžia egoizmas, kita vertus, jų vienybė per jėgą.
Šios dvi savybės egzistuoja kartu, viena virš kitos. Kalbama apie objekto sukūrimą, vadinamą „parcufu“, kai viduje yra didžiulis egoizmas, o virš jo – didžiulė jį sujungianti jėga. Ši jėga ir yra dvasinė Kūrėjo jėga.
#258961

Iš 2019 m. gruodžio 29 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Išfokusuota vienybė

Prietaisas Kūrėjui atskleisti

Be sukrėtimų ir išgyvenimų

Komentarų nėra

Pamilk artimą – pagrindinis Gamtos dėsnis

Dvasinis darbas

каббалист Михаэль ЛайтманVisi Toros priesakai – tai rekomendacijos, kaip atlikti vienintelį svarbiausią priesaką „pamilk artimą kaip save“. Todėl jis vadinamas bendruoju gamtos dėsniu.
Kiti priesakai – tarsi sudedamosios dalys, nurodančios kaip kituose lygmenyse, skirtingomis aplinkybėmis laikytis dėsnio „pamilk artimą“, kitaip tariant, susijungti virš skiriančio, stumiančio mus egoizmo.
#232824

Iš 2018 m. kovo 15 d. TV programos „Paskutinioji karta“

Daugiau šia tema skaitykite:

Svarbiausia – sielos išsitaisymas

Gamtos pusiausvyra priklauso tik nuo mūsų

Tora kalba apie visus

Komentarų nėra