Pateikti įrašai su savižudybė žyme.


Pasistenkti pasiekti tiesos

Gyvenimo prasmė, Platinimas

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Ar galima žmoguje pažadinti tašką širdyje ir jį išvystyti? Išeitų, kad nėra prasmės gyventi šio gyvenimo, jeigu nėra tolimesnio vystymosi.
Atsakymas. Taip ir pasakyta Toroje: „Kas laimingesnis – gimęs ar ne gimęs? Negimęs“. Juk jeigu apibendrintume mūsų gyvenimą, tai čia nieko nevyksta – tik bėgama nuo kančių prie kokios nors įsivaizduojamos laimės, kuri visąlaik tolsta, kol nemiršti. Kokia viso to prasmė?
Todėl išminčiai sakė, kad laimingesnis tas, kuris negimė. Bet jeigu gimei, tai pasistenk pasiekti tiesą.
Klausimas. Kodėl šis paveikslas paslėptas nuo žmogaus?
Atsakymas. Tada žmonės baigtų gyvenimą savižudybe. Nėra didesnio pralaimėjimo varianto nei mūsų gyvenimas.
Tačiau vis dėlto, žmogui nereikia išbraukti savęs, atitolinti, pribaigti savęs. Tam yra daugybė kliūčių, kad nukreiptų žmogų į teisingas vėžes.
#254768

Iš 2019 m. sausio 8 d. TV programos „Kabalos pagrindai“

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip pakelti tašką širdyje?

Kokia gyvenimo prasmė ir kam gyventi

Amžinojo gyvenimo paslaptis

Komentarų nėra

Ne teisti, o suprasti

Kūnas ir siela

Klausimas. Kodėl Kūrėjas leidžia nužudymus ir savižudybes?
Atsakymas. Jeigu žmogus negali susitvarkyti su savo didžiuliu egoizmu, kančios verčia jį suvesti sąskaitas su gyvenimu.
Žiūrint iš kabalos požiūrio taško čia nėra nieko ypatingo, nes žmogus niekur nedingsta. Jis pabaigė savo dabartinį sunkų gyvenimą ir taip atmetė galimybę pakilti, ištaisyti save, pasiekti aukštesnįjį pasaulį. Todėl jis vėl grįžta į šį pasaulį, bet jau esant kitoms sąlygoms.
Nemanau, kad savižudybė teisingas sprendimas, bet ir neteisiu tokių žmonių, nes jie turbūt patyrė itin sunkias būsenas. Nevalia niekieno kaltinti ir teisti. Visuomet reikia stengtis suprasti kitus žmones.
Komentaras. Bet visų religijų požiūris į savižudybę itin neigiamas.
Atsakymas. Visos religijos mano, kad žmogus vis tiek privalo save ištaisyti, jis neturi teisės atsisveikinti su gyvenimu, juk dabar jam duota galimybė pasiekti kūrimo tikslą. Kabala taip pat apie tai kalba. Tačiau kita vertus, pagal kabalą negalima žmogaus už tai smerkti.

Iš 2016 m. vasario 14 d. rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Iš anksto nulemtas kelias

Pakeisti gyvenimo kelią

Tobulybė be išimčių

Komentarų nėra

Paauglių savižudybės

Filmai, klipai

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra

Japonijoje – savižudybių bumas

Krizė, globalizacija

Pranešimas: Trigubo masto nelaimė, kokios pasaulis dar nematė… Sužalojimai, sugriovimai ir neapibrėžtumas… Dešimtys tūkstančių pabėgėlių atsisveikino su gyvenimu ir iškeliavo ieškoti prieglobsčio į kitą vietą…
Kamaje Chosokava, sociologas: Kai kurie išvyksta dėl savisaugos, bet „pabėgimo“ idėją dauguma laiko tipiškai „nejaponiška“, ir evakuotieji gauna gėdingą išdaviko vardą. Kai kurie ūkininkai nusižudė, nes žemė jiems – viskas.
Jie daugelį metų dirbo šią žemę, o ji per porą dienų buvo apnuodyta. Liūdna girdėti, kad dauguma kenčia nuo depresijos.  Dėl cunamio ir atominės avarijos dauguma neteko darbo, taigi jie turi įvairių priežasčių pagalvoti apie savižudybę.
Chirochito Chirose, katastrofų psichologijos specialistė: Savižudybių skaičius išaugo ne katastrofos epicentre, o periferijoje, nes išgyvenusieji priversti kurti gyvenimą iš naujo, o tam nėra jėgų.
Katastrofa neigiamai atsiliepė Japonijos ekonomikai, ir pastovūs priminimai apie tai gali rimtai pakenkti visos Japonijos gyventojų psichologinei būklei. Todėl aukų sąrašas toliau auga, nors pati katastrofa įvyko prieš keletą mėnesių.
Komentaras: Tai gali atrodyti kaip didvyriškumas, bet ar tai ne bėgimas nuo tam tikrų problemų sprendimo, kurioms kūrybiškai spręsti nėra jėgų? Žmogus – labai trapi būtybė, nedidelis išlikimo, prisipildymo noras.
Todėl savęs nepripildymas, nepilnavertiškumas, tuštumos jutimas jaučiami kaip kančios, kurių  būtina atsikratyti net pabėgant nuo egzistavimo.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kas nutinka savižudžių sieloms?

Egoizmo augimas ir jo padariniai

Komentarų nėra

Perdegusi darbe karta

Krizė, globalizacija

Pranešimas: (The Daily Mail. J. Borysenko knyga  „Why You Burn Out And How To Revive“): Jeigu jūsų darbo diena trunka po 8 valandas penkias dienas per savaitę tai jūs šešis kartus daugiau rizikuojate patirti psichinį ir fizinį išsekimą nuo streso. Rizikos grupėje ne tik pedantai ir darboholikai.
Reikalas tas, kad mūsų laikais įmonės mažina etatų skaičių. Likusiems darbuotojams krūvis didėja, bet protestuoti jie bijo, kad neatsidurtų atleidžiamųjų sąraše. Ypač sunku moterims. Būdamas „sudegimo“ būsenos žmogus praranda motyvaciją ir gyvybiškas jėgas, ši būsena praktiškai negrįžtama, veda į isteriją, neviltį, savižudybę.
Patiriant streso sukeltą prislėgtą būseną smegenys ima dirbti kitaip. Įsijungia baimės centras, kinta priekinės smegenų dalies darbas, nebekontroliuojame savo emocijų. Darbe žmogus susilaiko, tačiau namie išlieja pyktį ant artimųjų. Taip „perdeginimas“ nuodija tarpusavio santykius.
Komentaras: Tėvai, jei nori, turi būti su vaikais namuose, vaikai (ir tėvai) turėtų mokytis per TV ar per internetą namuose, gaudami bendrą visiems išsilavinimą, papildomai lankydami pasirinktus sporto užsiėmimus ir aptarimus. Dirbti mažiau, gaminti, kas būtina, – antraip perdegsime arba sustosime tik tada kai, nuniokoję Žemę suprasime, kad daugiau nėra ką perdirbti.

Daugiau šia tema skaitykite:

Gelbstint gyvenimą

Mūsų pasaulis – Titanikas…

Globalus viduje

Komentarų nėra

Kas nutinka savižudžių sieloms?

Klausimai ir atsakymai

Klausimas (Dorit): kas nutinka tų žmonių sieloms, kurie savo gyvenimą baigė savižudybe?
Atsakymas: tai labai liūdna, nes žmogus pasitraukia iš gyvenimo, kai nebegali ištverti kančios. Ir tokių atveju daug. Beje, savižudybės itin paplitusios kaip tik išsivysčiusiose, ekonomiškai stipriose šalyse, t.y., Vakarų valstybėse. Statistika rodo, kad savižudybių procentas Europoje aukščiausias visame pasaulyje. Pavyzdžiui, kur nors Afrikoje žmonės miršta iš bado, bet nesižudo.
Tai situacija, kai žmogus nebegali ištverti slegiančios vidinės būsenos, būsenos, kai jis nebesugeba pripildyti savo smarkiai išaugusių egoistinių norų. Tada ir ateina mintis, kad „geriau mirti, nei toliau taip gyventi“. Kas nutinka jo sielai? Ji iškart ima gailėtis dėl savo šeimininko padarytos klaidos ir privalo grįžti į šį pasaulį. Suprantama, šįkart jai tenka ištaisyti visus savo buvusius poelgius, t.y. ištverti visas tas būsenas, kurių nepajėgė ankstesniame gyvenime.

Komentarų nėra

Kas stumia paauglius į savižudybę?

Auklėjimas, vaikai, Krizė, globalizacija

Pranešimas: Pagal Rusijos paauglių mirtingumo statistiką po nelaimingų atsitikimų ir nužudymų yra savižudybės. Sergantis depresija ar turintis savižudiškų minčių vaikas jausdamas šeimos narių palaikymą rečiau galvoja apie savižudybę. 62% paauglių savižudybių yra siejamos su problemomis šeimoje arba artimųjų abejingumu.
Komentaras: Kiekvieno iš mūsų augantis egoizmas natūraliai skatina vaikų mirtingumo didėjimą. Sprendimas – egoizmo ištaisymas, sukuriant stipresnius ryšius tarp žmonių, o ypač tarp tėvų ir vaikų.

Komentarų nėra

Apie gyvenimą, mirtį ir valios laisvę

Klausimai ir atsakymai

Klausimas: Man rūpi, kaip galėčiau sužinoti, kur pateksiu – į rojų ar į pragarą?
Atsakymas: Pragaras – tai gėda dėl savo minčių ir veiksmų. Rojus – pasiekta atidavimo savybė ir meilė. Mirus kūnui mes niekur nepatenkame. Rojų ir pragarą jaučiame čia, šiame gyvenime, Kūrėjo atžvilgiu, pagal savo santykį su Juo, savo sieloje, jeigu ją išvystėme studijuodami kabalą iš  taško širdyje iki penkių dvasinių jutimo organų – penkių mūsų dvasinio kūno – sielos sfirų.

Klausimas (iš dienoraščio anglų k.): Jei žmogus nori nusižudyti, ar tai vyksta jo valia, ar tokias mintis siunčia Kūrėjas?
Atsakymas: Visos paskatos (norai ir mintys) ateina iš Kūrėjo (Jis – pirmas), bet viskas priklauso nuo mūsų reakcijos, požiūrio į tai, kas mumyse iškyla, – nieko nepaisydami privalome siekti Kūrėjo savybių, kad susijungtume su Juo.

Kas atsitinka su savižudžių sielomis (rusų k.)

Savižudybė – likimas? (rusų k.)

Klausimas (Slesh): Neseniai žuvo man artimas žmogus. Ar mirusio savo mirtimi ir žuvusio žmogaus sielos sugrįžta skirtingai?
Atsakymas: Sieloms jūs nedarote jokio poveikio. Nusiraminkite ir pamirškite jas. Rūpinkitės tik savo išsitaisymu.

Komentarų nėra

Egoizmo augimas ir jo padariniai

Egoizmo vystymasis

Klausimas: Kaip kabala aiškina tai, kad pasaulyje vis daugėja žmonių savižudybių?
Atsakymas: Noro tuštumas verčia jį užmušti, kad tik nejaustum tuštumos. Bus dar blogiau, ypač tarp jaunimo!

Klausimas: Vadovaujantis religinėmis normomis, savižudybė yra didžiausia nuodėmė. Kaip į tai žiūri kabala?
Atsakymas: Savižudybė – tai reakcija į negalėjimą šiame pasaulyje save pripildyti. Juk žmogus jaučia gyvenimą, kai jo noras pripildomas! Tik kabala gali pritraukti užpildančią Šviesą – ir todėl tik ji yra priemonė nuo savižudybės.

Komentarų nėra