Pateikti įrašai su skurdas žyme.


Ar turtas ir skurdas trukdo studijuoti kabalą?

Dvasinis darbas, Ekonomika ir pinigai

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Sakėte, kad Kūrėjas duoda turtą, kad nutolintų nuo Savęs. Tačiau juk skurdas irgi nutolina nuo dvasingumo, nes visos mintys ir jėgos eikvojamos tam, kad prasimaitintum ir išlaikytum šeimą. Ar turtas ir skurdas trukdo užsiimti kabala?
Atsakymas. Ne. Viskas priklauso nuo to, kaip žmogus nepaisydamas turto ir skurdo susieja save su aukštesniuoju valdymu suprasdamas, kad Kūrėjas duoda jam kaip tik tai, kas būtina jo sielai.
Ir netgi nesuprasdamas, kodėl Jis duoda man tokias sąlygas (turtą ar skurdą), kurios iš principo trukdo man judėti tikslo link, šitai pateisinu, nes tai gaunu iš Kūrėjo.
Dar daugiau, tikriausiai remiantis mano sielos šaknimi visa tai pateisinta, natūralu ir visiškai pasverta.
Klausimas. Vadinasi, jei tai suprantu, nuolatos nebegalvoju, iš kur gauti pinigų?
Atsakymas. Ne, į tai žiūriu, kaip į dvasinį darbą.
#242578

Iš 2018 m. lapkričio 25 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Vienas sprendimas visoms problemoms

Būsima santvarka – žmonijos vienybė

Kas nedirba, tas valgo

Komentarų nėra

Visos aplinkybės – dvasiniam tikslui

Ekonomika ir pinigai

Klausimas. Kodėl mūsų pasaulyje vieniems žmonėms lemta būti turtingiems, o kitiems vargšams?
Atsakymas. Skurdas, turtas, sveikata, ligos – kad ir ką atsiųs Kūrėjas, nepriklauso nuo mūsų. Mes turime tai priimti kaip duotybę.
Jeigu studijuosite kabalą, suprasite, jog visos jūsų savybės ir visos gyvenimiškos aplinkybės labai tiksliai parinktos jums, kad realizuotumėte savo paskirtį ir užmezgę ryšius su draugais sukurtumėte savo sielą – ekraną, kuriame jausite Kūrėją.
Tad, kai jus užvaldys mintis, koks jūs nelaimingas, tai bet kuriuo atveju turėkite omenyje, kad taip kas akimirką Kūrėjas siunčia jums pačias geriausias būsenas dvasiškai tobulėti.

Iš 2016 m. kovo 27 d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kūrėjas – kūrinio viduje

Į laimę vienu šuoliui

Kančia klaip pakėlimo trigeris

Komentarų nėra

Minimalus atlyginimas = skurdas

Krizė, globalizacija

Tyrimas. Skurdo problema pasaulyje kasmet tampa vis opesnė. Pajamų netolygumas auga, o įvairios socialinės programos neduoda rezultatų.
Šiais laikais net minimalus atlyginimas, teoriškai turintis užtikrinti kuklų pragyvenimą, neapsaugo nuo skurdo – minimalus darbo užmokestis, dirbant visą darbo dieną, 40 valandų per savaitę, neleidžia peržengti skurdo ribos.
Komentaras. Pasaulis turi atsisakyti pasenusio požiūrio į darbą, atlyginimą, pensijas ir kitus socialinius parametrus. Į visuomenę turime žiūrėti kaip į nedalomą vienetą, kuriam reikia suteikti visas būtinas egzistavimo sąlygas. Reikia įpareigoti visus lankyti nuolat veikiančius integraliojo ugdymo kursus.
Jei kas nors norėtų gauti daugiau, negu „būtinas lygis“, arba visuomenei reikės tokio žmogaus darbo – tai bus skatinama. Turime atskirti pragyvenimo minimumo gavimą nuo visų sąlygų, išskyrus integraliojo ugdymo kursų lankymą.
Galima pradėti nuo pašalpų skyrimo tiems, kas lankys integraliojo ugdymo kursus. Visos kitos pašalpos būtų panaikinamos.

Daugiau šia tema skaitykite:

Poreikiai vietoj žinių

Krizė – ne finansų, o evoliucinė

Skurdas šeimoje – grėsmė jaunąjai kartai

Komentarų nėra

JAV – rekordinis skurdo lygis

Krizė, globalizacija

Pranešimas: skurdo lygis JAV kyla iki rekordinio lygio nuo kampanijos prieš skurdą laikų 1960 metais.
Skurdas apims daugumą gyventojų sluoksnių, tarp jų ir ne visiškai užimtus žmones, ir šeimas, gyvenančias provincijoje. 2010 m. JAV gyveno 46 milijonai skurdžių.
Komentaras: Gaila, pasaulyje visko per daug, išskyrus teisingus ryšius tarp žmonių, ir todėl išmetama maisto produktų daugiau nei pakaktų visiems pamaitinti. Taip pat yra ir su kitomis būtiniausiomis prekėmis. Priežastis – žmogaus prigimtyje, ir tik ją ištaisę galėsime padaryti mūsų visuomenę žmonišką.

Daugiau šia tema skaitykite:

Krizė tęsis ilgus metus

Pabaigos nebus

Pasirinkimo paradoksas

Komentarų nėra

Skurdas šeimoje – grėsmė jaunajai kartai

Krizė, globalizacija

Nuomonė (Lyčių tyrimų specialistas P. Deksler): „Federal Reserv“ tyrimai: bendra šeimų gerovė sumažėjo 40 procentų! Tokiose gyvybiškai svarbiose srityse kaip būstas ir darbas ekonominė padėtis išlieka sudėtinga, pilna skausmo ir nusivylimo. Artimiausiais metais tai nepasikeis.
Kai šeimai tenka kovoti su skurdu, ji keičiasi. Tada prie stalo vieši nerimas ir depresija. Vaikai, jautriai ir atvirai reaguojantys į tėvų nuotaikas, visada jaučia, kad šeimoje kažkas pasikeitė. Jie reaguoja net į pačius mažiausius kasdieninio ritmo pokyčius.
Dar blogiau, jie gali matyti, kaip šeima praranda būstą, kaip juos perveda į kitą mokyklą, kaip keičiasi bendravimo ratas. Jie gali tapti šeimyninių barnių, netgi muštynių, liudytojais, matyti, kaip veikiami stipraus nuolatinio streso, susijusio su būtinybe kaip nors išgyventi ir sulaukti mėnesio galo, yra nestiprūs ryšiai.
Vaikai, dėl ekonominės krizės susidūrę su skurdu, tris kartus dažniau tampa vargšais suaugę nei tie vaikai, kurių šeimoms pavyko išsaugoti gerovę. Dėl krizės pašlijo tikėjimas ateitimi, planai ir viltys.
Tie, kuriems teko augti prispaustam baisaus neužtikrintumo, jaus jį visą gyvenimą.
Komentaras: Integralusis auklėjimas įpareigoja įsteigti visuomenines valgyklas, klubus, sporto aikšteles, išvystyti savanoriškus užsiėmimus su vaikais, sukurti masinį kultūrinį laisvalaikį ir tokiu būdu sukurti aplinką, kurioje išaugs ateities žmonės, o ne liumpenai. Rūpesčių kelia ne priemonės, o noras organizuoti, kurį stabdo mūsų egoizmas…

Komentarų nėra

Ar gali kabala padėti vargšams?

Filmai, klipai, Klausimai ir atsakymai

Klausimas: Ar gali kabala padėti vargšams?
Atsakau laidoje „Klausk kabalisto“ (rusų k.):

Klausimus šiai laidai galite pateikti dienoraščio skyrelyje „Klauskite“ arba elektroninio pašto adresu admin.laitman.ru@gmail.com.

Ankstesnės laidos:

„Klausk kabalisto -74“

„Klausk kabalisto -73“

„Klausk kabalisto -72“

Komentarų nėra