Pateikti įrašai su suvokimas žyme.


Kodėl kabala mums yra paslaptis?

Kabalos mokymasis

каббалист Михаэль ЛайтманBaal Sulamas „Įvade į Mokymą apie dešimt sfirų“, rašo: „Kabalos knygos išdėsto tik „Toros skonius“, kuriuos atskleisti yra didelis nuopelnas, bet ne „Toros paslaptis“, apie kurias nėra net užuominų jokiose kabalistinėse knygose.“
Ir tikrai taip. Tiesą sakant, nėra jokių paslapčių. Bet mums tai „paslaptys“, nes jos susiję su tokiais pažinimo lygiais, kuriuose mūsų smegenys negali dirbti.
Tai ne koordinačių sistema, ne tie lygmenys, ne tos matavimo matricos, kur esame šiandien. Todėl nebijokite jokių problemų. Mes dar turime ilgai dvasiškai kilti, kol pasieksime būseną, kai patys imsime atskleisti vadinamąsias paslaptis.
Jos atskleidžiamos dvasiniu protu, o ne dabartiniu, kuris nieko negali atlikti, tik sudėti, atimti, padauginti, padalyti.
Dvasinis protas tai būsena, kurioje nėra erdvės, laiko, judėjimo. O smegenys, kurios aptarnauja egoizmą, tam netinkamos.
Tam reikia smegenų, kurios veiktų pagal davimo savybę – ne dėl savęs. Mes neįstengiame įsivaizduoti tokios būsenos. Tai nėra super kompiuteris, o tiesiog mūsų šiandieniam suvokimui neleistinos būsenos.
Komentaras. Baal Sulamas „Įvade į Knygą Zohar“ rašo, kad jeigu vienysimės, gerbsime vidinę Toros dalį, tada viskas bus gerai; jei ne – bus blogai. Jis kalba apie trečiojo ir ketvirto pasaulinių karų galimybę. Iš principo šiandien apie tai rašo beveik visi žurnalistai.
Atsakymas. Ką gi padarysi? „Priėjome liepto galą“. Apie tai kalbėjome daugelį metų, o šiandien visi pradeda su tuo sutikti.
Komentaras. Išeitų, kad jei eisime įprastiniu keliu – bus blogai, o jei studijuosime kabalą –viskas bus gerai.
Atsakymas. Ne, ne tik studijuoti – reikia įgyvendinti. Tai didelis skirtumas. Galiu atsiversti knygą, atsigulti ant sofos ir laukti, kol pasaulį užlies gėris. Ne! Būtina realizuoti kabalą ir būtent savo patirtimi, užmezgant ryšį su kitais žmonėmis.

Iš 2017m. rugsėjo 24d. pamokos rusų k.

Daugiau šia tema skaitykite:

Išsklaidyti mitai apie kabalos mokslą

Knygos „Zohar“ veikimo principas

Naujos gyvenimo programos gimimas

Komentarų nėra

Kabalisto suvokimas

Kabala ir kiti mokslai, Realybės suvokimas

каббалист Михаэль ЛайтманKomentaras. Kvantinės fizikos mokslininkai nustatė, kad elektronai elgiasi arba kaip bangos, arba kaip dalelės. Kai mes juos stebime, jie elgiasi kaip materijos dalelės.
Atsakymas. Mokslininkai teigia, kad materijos nėra, yra tik bangos, kurios mūsų atžvilgiu pasireiškia kaip materija.
Klausimas. Taigi, jei aš žiūriu į dešimtuką per mano egoizmą, tai matau dešimt kūnų, o jei žiūrėčiau į juos netrikdomas savo egoizmo, tai vietoj kūnų matyčiau kažkokią energiją, jėgas? Būtent taip mato kabalistas?
Atsakymas. Savo egoizme kabalistas mato tą patį, ką ir kiti žmonės. O pakilęs virš jo, pradeda matyti jėgas, norus.

Iš 2016 m. sausio 11 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Dešimtukas kaip susiliejimo instrumentas

Kas mato teisingą tikrovę?

Visata – žmogaus veidrodis

Komentarų nėra

Dvasinis atskleidimas – tai ne fantastika

Dvasinis darbas

каббалист Михаэль ЛайтманKlausimas. Kodėl dvasinis suvokimas nėra vaizduotės vaisius, kaip visa šio pasaulio iliuzija? Kaip atskirti suvokimo rūšis?
Atsakymas. Dvasinis suvokimas nėra įsivaizdavimas ar dar kas nors, nes jis kyla iš žmogaus pastangų pakilti virš savęs.
Tai vyksta, kai aš veikiu prieš savo prigimtį, ir tame ketinime, pastangoje pakylu virš savęs, gaunu davimo, meilės savybę ir joje jaučiu naują pasaulį. Jame egzistuoja savybės, priešingos toms, kurios yra šiame pasaulyje, ir aš pradedu jausti save ne kaip gaunantį, o kaip duodantį.
Klausimas. Kodėl kabalistai neparašė tokių knygų, kur paprastai ir gražiai aprašomas dvasinis pasaulis?
Atsakymas. Vis tiek nieko nesuprastume. Ir kaip jie galėtų aprašyti dvasinį pasaulį, kokiais žodžiais? Mūsų pasaulio žodžiais? – Tada įsivaizduotume mūsų pasaulį.
Viskas, ką galima pasakyti apie Aukštesnįjį pasaulį, aprašyta Toroje, Talmude, visose šventose knygose, pasitelkus alegorijas, nes tiesioginiu tekstu tai galima rasti tik „Mokyme apie dešimt sfirot“. Jame apibūdinama gryna mechanika: ekranų pakilimas–nusileidimas, norų mažinimas, šviesos atėjimas–išėjimas ir t. t. O kokie už to slypi jausmai, neįmanoma pasakyti, nes dar negalime jų adekvačiai suvokti.

Iš 2017 m. kovo 19 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Prasiskverbimo į Aukštesnįjį pasaulį formulė

Ką duoda dvasinio pasaulio jautimas

Ar galima aprašyti dvasinį pasaulį?

Komentarų nėra