Kur ta mokykla, kuri auklėja Žmogų?

Auklėjimas, vaikai, Krizė, globalizacija

Klausimas: Šiandien vaikus mokykloje taip pat moko dalytis ir atiduoti, tačiau kai jie išeina į pasaulį, patenka kitų vertybių įtakon. Ką mes papildomai turime įtraukti į egzistuojančią lavinimo sistemą, kad formuotų žmogų, o ne specialistą?
Atsakymas: Įprasta šiuolaikinė mokykla negali išauklėti žmogaus, išugdyti teisingo santykio su kitais, nes tai įmanoma tik padedant teisingai aplinkai (visuomenei), kurią pirmiausia aplink mokinius reikia sukurti.
Jokia pasaulio mokykla nekelia sau šios užduoties. Visur mokiniai mokomi siekti formalių pasiekimų per egzaminus, laimėti konkurencinėje kovoje, „lipti per kitus“. Svarbiausias gyvenimo orientyras – suklestėti, įgyti specialybę, kuri užtikrintų kuo didesnes pajamas.
Tai buvo teisinga konkurencinės visuomenės laikotarpiu. Bet šiandien mes atsidūrėme integralioje visuomenėje, kur veikia dėsnis „nugali (visus) ne tas, kuris stiprus, laimi (kartu su visais) tas, kuris susivienijo su kitais“. Todėl iškilo poreikis formuoti kitokį žmogų – ne visų priešininką, o visų bičiulį.
Tokio žmogaus formavimas prieštarauja mūsų egoistinei prigimčiai. Todėl čia reikalinga ypatinga metodika (kabalos mokslas) ir priemonė (ištaisymo Jėga). Kitaip žmonės vėl iškreips susivienijimo idėją „Visų šalių proletarai, vienykitės!“ pavidalu, vėl pradės statyti socializmą arba kibucą. Juk  vadovaujami savo egoizmo nieko kito nesugalvosime.
Todėl auklėjimas – pagrindinė visuomenės problema, kurios neišsprendusi, ji savęs, kaip to reikalauja gamta, nepertvarkys. Ir šis persitvarkymas įmanomas tik taikant kabalistinius principus.

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>