Tobulumui svarbus kiekvienas

Viena siela

Pasaulinis kongresas „We!“, Naujasis Džersis, 2 pamoka

Klausimas: Mylėti draugus, kurie kartu su manimi studijuoja kabalos mokslą lengva, o štai su kolegomis darbe taip neišeina. Kaip reiktų elgtis su jais ir visais kitais žmonėmis pasaulyje?
Atsakymas: Iš principo mes turime elgtis su jais taip, kaip su savo sielos dalimis, – taip turėčiau galvoti apie visus, tarp jų ir apie pačius didžiausius  piktadarius. Jie atsiskleidžia ne manyje, o pasaulyje todėl, kad manyje tie norai ir savybės dar neištaisyti.
Todėl su jais turiu elgtis kantriai, suprasdamas, kad toks išsitaisymo kelias. Ateis laikas, ir jie taip pat prisijungs prie šio proceso.
Bendra siela yra vieningas kūrinys, susidedantis iš daugybės daugiau ar mažiau svarbių dalių – kaip ir mūsų fizinis kūnas, kurio sandara tiksliai atitinka sielos sandarą.
Ir sieloje yra dalis, vadinama „kūnu“ – bendras noras, padalintas į daugybę sistemų ir posistemių: smegenys, širdis, kepenys, inkstai ir kitos tarpusavyje susijusios svarbios sistemos, be kurių kūnas negalėtų egzistuoti. Kai kurias iš tų sistemų galima atkurti dirbtinai, tačiau jos visos privalo būti kūne.
Bet yra sistemų, kurios nėra būtinos kūno gyvybei palaikyti, pavyzdžiui, galūnės, raumenys, kaulai.
Bendroje sieloje yra ypač svarbios dalys – smegenys ir širdis, ir mažiau svarbios, bet būtinos  egzistavimui. Smegenys ir širdis iš esmės yra ištaisytos – tai nuo Adomo iki mūsų laikų padarė grandinėlė kabalistų, apie kuriuos mes žinome ir iš kurių mokomės.
Dabar atėjo bendro išsitaisymo etapas, kada, be smegenų ir širdies, mes pradedame taisyti plaučius, kepenis, inkstus, blužnį – tai svarbios dalys, bet mažiau svarbios negu smegenys ir širdis. Žmonės, studijuojantys kabalą, priklauso šioms dalims.
Visa likusi žmonija priklauso, tarkim, raumenims, kaulams, galūnėms – sistemoms, nebūtinoms organizmo egzistavimui, bet būtinoms jo visumai. Taip mes turime žiūrėti į juos, ir tai, iš esmės, yra 90% visos sielos.
Jie negali savarankiškai veikti, negali pajausti potraukio dvasingumui, jie gali tiktai funkcionuoti pagal įsakymus, kurie jiems siunčiami iš smegenų ir širdies per mus – įvairius svarbius organus. Tai nesumenkina jų reikšmės, nes jeigu kalbama apie vieną bendrą sielą, tai trūkstant bent vienos ląstelės visumos nėra.
Todėl svarbūs visi, ir išsitaisymo pabaigoje kiekvienas yra vertingas – toks uždaros sistemos tobulumo dėsnis. Šio principo mes mokomės iš analoginės sistemos pavyzdžio: joje yra įėjimas ir išėjimas, ir jeigu viduje kažkas pažeista, reikiamo rezultato nebus.
Bet išsitaisymo metu skirtumas yra: svarbesnės dalys išsitaiso anksčiau, o po to pagal hierarchiją išsitaiso mažiau svarbios.
Nelaukite, kol pasaulis išgirs ir supras tai, ką mes darome, nes milijardai žmonių priklauso pasyviajai daliai. Jie prisijungs prie proceso, kai pamatys, kad kitaip negalima. Taip pasaulis ir išsitaisys. Žmonės gali būti labai protingi, išsivystę, didūs mokslininkai, meno ir kultūros veikėjai, bet visiškai kurti dvasingumui. Toks turi būti mūsų požiūris.
Tiktai tie, kurie skirtingais keliais ateina mokytis kabalos, priklauso vidinei sistemai. Todėl mes privalome vertinti kiekvieną, nes jį Kūrėjas pasirinko kaip svarbaus bendros sistemos organo dalelytę, ir jis yra didelis turtas.
O kiti – galbūt ne. Netgi daugelio kabalistų vaikai nenuėjo tėvų keliu, nes kiekvienas turi savą vietą sistemoje, ir ji nepaveldima. Taigi turėkite kantrybės.
Pagrindinis darbas vyksta tarp tų, kurie priklauso mūsų pasaulinei grupei, bet ir išoriškai mes turime veikti, kad paspartintume pasaulį.
Platindami medžiagą apie ateitį, apie tai, kas gali įvykti, apie sprendimo būdus, kuriuos siūlo kabalos mokslas, mes pagal galimybę ruošiame žmones. Bet tikrasis darbas su jais yra tas, kad dėl mūsų susivienijimo jie pajustų kažkokį prabudimą. Kam? Tam, kad iš išorės prisijungtų prie mūsų. Jie panorės prisidėti prie mūsų ir kiek galima tarnauti išsitaisymo procesui. Tokių žmonių yra ir dabar ir jų misija labai garbinga.

Iš 2011 m. balandžio 1 d. kongreso „WE!“ 2-osios pamokos, Naujasis Džersis

Daugiau šia tema skaitykite:

Nebaigto darbo kvailiui nerodo

Svarbiausia – išsiaiškinti savo paskirtį

Tobulybė – tai lygybė

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>