Pateikti Ketvirtadienis, 27 rugpjūčio, 2015 dienos įrašai.


Kokį gyvenimą ruošiame savo anūkams?

Ekonomika ir pinigai, Krizė, globalizacija

Klausimas. Šiandien žmogus mėgaujasi savo turtais, tuo pagrįsta visa ekonomika. Jis savo tikslu laiko materialųjį vystymąsi: svajoja pirkti naują mašiną, namą. Ar naujajame vystymosi etape žmogus pajus malonumą ne nuo materialių pirkinių, bet nuo visuomeninių ryšių?
Atsakymas. Žmogus mėgausis Aukštesniosios jėgos pažinimu.
Materialaus vartojimo visuomenė atsidurs aklavietėje. Esant nusivylimo būsenai, kurią patirs žmonija, reikės paaiškinti, kad egzistuoja sprendimas – naujas švietimas, skirtas visiems.
Baal Sulamas rašo, kad pagrindinė Rusijos revoliucionierių klaida XX a. pradžioje buvo ta, kad jie veikė ne dėl Kūrėjo.
Būtent dėl to jie nepajėgė sukurti teisingos valstybės. Jie negalvojo apie bendrą sistemą, reikalaujančią iš žmonių vienytis, kad pasiektų aukštesnį, dvasinį, laiptelį.
Jie nekėlė sau tokio aukšto tikslo, o jis būtų leidęs išspręsti ir materialaus gyvenimo problemas, ir garantuoti amžiną egzistavimą.
O pačiame materialiajame gyvenime nėra jokio sprendimo. Galima tik užmerkti akis prieš faktą, kad esame pasmerkti mirčiai, lyg mūsų nejaudintų, kas bus toliau. Deja, kiekvienam aišku, kad žmogus ne amžinas.
Visos šiandieninės žmonijos problemos kilusios iš to, kad žmonės neturi atsakymo, dėl ko jie gyvena. Dėl to ir plečiasi teroristinės organizacijos, religiniai karai, vedantys pasalį naujo pasaulinio karo link.
Iš kur visa tai, jei šiuolaikiniame pasaulyje materialinių daiktų apstu? Priežastis ta, kad žmonės nesupranta, dėl ko verta gyventi. Dėl to pasaulyje tokia netvarka.
Tačiau yra sprendimas, kurį siūlo kabalos mokslas. Jis neapsiriboja ekonomikos taisymu tiek, kad visus aprūpintų trokštamais materialiais daiktais, o duoda daug daugiau.
Ekonomika skirta tik materialiam egzistavimui aprūpinti, bet svarbiausias tikslas – pakilti į aukštesnį egzistavimo lygį.
Aš nenoriu, kad mano vaikai gyventų tokį patį gyvenimą, susentų kaip aš ir numirtų, ir kad ta pati lemtis ištiktų mano anūkus ir visą būsimą kartą. Aš noriu jiems duoti daugiau nei laikiną egzistavimą!

Iš 2015 m. birželio 24 d. TV programos „Sprendimas“

Daugiau šia tema skaitykite:

Racionalus vartojimas harmoningoje visuomenėje

Pasaulis pasiruošęs išgirsti

Pasaulis ant perpuvusio plausto

Komentarų nėra