Rasizmo šaknys

Krizė, globalizacija

Klausimas. Kur slypi rasizmo šaknys?
Atsakymas. Visos teigiamos ir neigiamos asmenų ir visuomenės paskatos, savybės kyla iš mūsų egoizmo.
Kabalos mokslas kalba apie tai, kaip pakeisti egoizmą, paverčiant jį davimo ir meilės savybe, kad užuot viską traukę į save, duotume kitiems. Tikrovės suvokimas geranoriškai judant nuo savęs kitų link mumyse atskleidžia visiškai naujus pojūčius.
Kai žmogus viską nukreipęs į savo vidų, tada kad ir ką jaustų, tikrina tai savimi: gerai jam ar blogai. Kitaip tariant, jis automatiškai atsirenka: kas gerai jo egoizmui – priima, kas negerai – atmeta.
Toks egoistinis visko, kas priartėja ir suvokiama tik penkiais jutimo organais, rūšiavimas nustato, ar tai jam naudinga, ar žalinga. O tai, kas neturi nei naudos, nei žalos, nepatenka į mūsų jutimo organus, mes to nejaučiame. Taip suvokiame mūsų pasaulį.
O kai žmogus pasikeičia, susitelkia į priešingą pusę, t. y. į kitų gerovę, ima suvokti tą jį supančio pasaulio dalį, kurios anksčiau negalėjo pajusti, nes viską suvokdavo per savo egoistinių siekių prizmę. Dabar jis junta viską altruizmo šviesoje, o tai yra visiškai kita suvokimo metodika.
Dabar žmogui vietoj regos, klausos, uoslės, lytėjimo, skonio susiformuoja penki nauji jutimo organai – vadinamieji keter, chochma, bina, zeir anpin, malchut. Jis suvokia jais tai, kas vadinama Aukštesniuoju pasauliu, bet suvokia ne gavimo savybe, kaip mūsų pasaulyje, o davimo savybe.
Apie tai kalba kabalos mokslas – mokslas apie teisingą tikrovės suvokimą. Mūsų pasaulis niekur nedingsta – mes jį matome, normaliai jame egzistuojame, bet, svarbiausia, ugdome likusios tikrovės dalies, kuri anksčiau buvo paslėpta nuo mūsų, suvokimą. Todėl kabala yra mokslas apie pasaulio atskleidimą.
Pradėję suvokti abu pasaulius, jau galime teisingiau spręsti, kur esame, kam egzistuojame, kaip reikia elgtis ir t. t. Prie to turime prieiti.
O kol kas mūsų egoistinis suvokimo filtras rūšiuoja tai, kas mums gerai, o visa, kas gerai kitiems, mūsų nedomina. Iš tikrųjų, mes automatiškai renkamės tai, kas mums naudinga ir malonu, visa kita brokuojame, nesuvokiame.
Rasizmas – tai tokia būsena, kai žmogaus suvokimo organai nukreipti ne tik į tai, kad jam būtų gerai, bet ir į tai, kad mėgautųsi, kai blogai kitiems. Čia ir yra žmonijos problema.
Iki šių dienų matome, kaip žmonės elgiasi vieni su kitais. Visą laiką vystomės pagal evoliucijos ašį, egoizmas nuolat auga, todėl kiekvienas ne tik veikia sau naudinga linkme, o dar ir kenkia kitiems. Visą laiką lyginame save su kitais: kuo jiems blogiau, tuo geriau man.
Gyvūnai tos savybės neturi. Jie nepavydi, nes nejunta pavydo, būdingo žmonėms. Lygindami save su kitais ir sukuriame įvairias rasizmo formas: arba man atrodo, kad aš kenčiu dėl kitų kaltės, arba – jiems labiau sekasi nei man, ir pan.
Be to, kiekvienas iš mūsų suinteresuotas geriau atrodyti visuomenės akyse. Tai būdinga tik žmogui, juk mumyse yra gyvūninė ir žmogiškoji dalys.
Gyvūninė dalis reikalauja maisto, sekso ir šeimos, o žmogiškoji – turtų, šlovės ir žinių. Stengdamiesi užsipildyti šiais pojūčių šaltiniais, pamažu pradedame pavydėti, neapkęsti.
Išeina, kad mums geriau, kai kitiems blogiau. Taip iš pat pradžių sukurtas mūsų egoizmas. Jeigu jis neišsivystęs, tai man, kaip ir gyvūnui, tai nėra taip svarbu. Bet jeigu esu išsivystęs žmogus, tai man neduoda ramybės, nes vertinu savo būseną pagal visuomeninę arba bent jau sprendžiu pagal savo kaimynus. O kaimynų pievelė visada žalesnė nei mano. Tai atveda prie rasizmo.
Taip pat svarbus rasizmo kurstymo faktorius yra tautybės arba net rasės problemos, juk mes visi tokie priešingi, nepanašūs, skirtingi.
Taigi, viena vertus, judame tarpusavio neapykantos ir nepakantumo būsenos link, kita vertus – visuotinės integralios tarpusavio priklausomybės link. Mums būtinas kabalos mokslas, kad išlaikytume šių dviejų prieštaringų jėgų pusiausvyrą.

Iš 2015 m. birželio 7 d. videokonferencijos

Daugiau šia tema skaitykite:

Kabala ir piktadarystė – du nesuderinami dalykai

Vienas sprendimas visoms problemoms

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>