Melstis – „teisti save“

Dvasinis darbas, Klausimai ir atsakymai

Klausimas: Jūs sakėte, kad Kūrėjas yra mūsų viduje, o išorėje nėra nieko! Tada koks poveikis  sukelia pakilią žmogaus būseną? Bet jeigu Kūrėjas mūsų viduje, tada kam mes dėkojame? Kam meldžiamės?
Atsakymas: Mes meldžiamės – dėl savęs, kad pasikeistume ir pasijustume duodantys. Melstis – hebrajiškai leitpalel – reiškia „teisti pačiam save“. Mes visa tai atliekame ne dėl Kūrėjo, o dėl savęs. Mes kreipiamės į davimo ir meilės savybę, kurią vadiname Kūrėju. Uždrausta, nes neteisinga, Kūrėją kaip nors įsivaizduoti – tai tik savybė be pavidalo ir materijos. Mus pripildo Aukštesnioji davimo jėga (neturinti formos, apimties, materijos). Mes to nejaučiame. Pajausime priklausomai nuo to, kiek būsime įgiję šią savybę. Užduotis – kad mūsų norai pasikeistų iš noro „gauti“ į  norą „duoti“. Siekdami šios savybės sukeliame Aukštesniosios jėgos poveikį sau. Ši jėga yra statiškoje ramybės būsenoje, ir tik mūsų noras prilygti Jai sukelia didesnį Aukštesniosios jėgos poveikį mums.

Klausimas: Mes – tai noras gauti, ir kad mūsų noras pasikeistų bei panorėtų veikti „ne dėl savęs“, reikia prašyti Kūrėjo pagalbos. Kaip aš sužinosiu, kad Kūrėjas mane išgirdo, kai aš prašau Jo pakeisti mane, ir kokį savo pasikeitimą turiu pajusti?
Atsakymas: Pasikeitimai vyksta suvokiant savo prigimties blogį iki noro atsisakyti jos – šis „blogio suvokimas“ kyla veikiant Kūrėjo Šviesai. O vėliau „Gėrio veikimas“ –  bet kokio veiksmo ketinimo keitimas į „davimą ir meilę“. Taisančioji Šviesa iš Aukščiau veikia jus tiek, kiek jūs norite save pakeisti. Šio savo noro neįmanoma išvystyti pačiam, bet tik gauti jį iš išorės, iš panašių į save, siekiančių to paties tikslo. „Įsigijęs“ jų norus, jūs galėsite sužadinti tokį Aukščiausiosios Šviesos poveikį, kad Ji pakeis jus į „duodantį“ – ir jūs akimirksniu pajusite šią savybę,  t. y. atskleisite Kūrėją!

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>