Susivienykit arba žūsite!

Krizė, globalizacija

Pranešimas: Dauguma badaujančiųjų gyvena besivystančiose šalyse. 65 proc. jų gyvena septyniose šalyse: Indijoje, Kinijoje, Konge, Bangladeše, Indonezijoje, Pakistane, Etiopijoje.
Replika: Dėl mūsų globalaus egoistinio požiūrio vienas į kitą ir į mus supančią gamtą (tarpusavio neapykantos) mes išmaitinsim ne daugiau kaip penktadalį žmonijos. Likusieji turės žūti. Tačiau jei ištaisysime egoistinius santykius į „mylėk artimą kaip pats save“, planeta galės išmaitinti dešimt kartų daugiau žmonių.
„Arba susivienijat, arba žūsite“ – taip vadinama „laidavimo“ sąlyga, kurią prie (prieš) Sinajaus kalno (Sinajus – iš žodžio „neapykanta“) paskelbė Mozė tautai: „Arba jūs susivienijate kaip laiduotojai vienas už kitą, kaip viena visuma, arba čia, po jūsų egoizmo kalnu, bus jūsų bendras kapas.“ Viskas, kas pasakyta Toroje, kaip aiškina kabala, pasakyta mums, mūsų kartai. Mes turėsime įgyvendinti visą biblinį pasakojimą!

Klausimas: Prieš kelerius metus Europos valstybės susijungė į vieną ekonominę zoną. Lotynų Amerikos valstybės taip pat nori panašios sąjungos. Esant šiuolaikinėms sąlygoms, panašių susivienijimų kūrimas stiprina šias valstybes ar, priešingai, silpnina?
Atsakymas: Jeigu vienijamasi ne kitų sąskaita, ypač jeigu tai yra kaip būsimo visuotinio susivienijimo dalis, tai stiprina. Tačiau jeigu susivienijimas atskiras, siekiantis priešpriešos, – jis sunaikins savo kūrėjus! Ateityje pasaulis neturi tapti viena valstybe, gali būti daug valstybių ir tautų, turinčių savo kultūrą, bet jų visų santykiai harmoningi, draugiški kaip tarp kūno dalių – visos skirtingos, tačiau būtent tokios ir reikalingos viena kitai.

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>