Minios elgesio psichologija

Valios laisvė

Pranešimas: Arizonos universiteto mokslininkai sukūrė kompiuterinį minios elgesio modelį. Bandymų rezultatai:
1.Minioje neįtikėtinai greitai vyksta pasikeitimas nežodine informacija;
2.Vieno žmogaus veiksmai gali paveikti visos minios elgesį;
3.Patekę į antisocialinę minią įstatymui paklusnūs žmonės taip pat pradeda pažeidinėti įstatymus, ir atvirkščiai, pozityviai nusiteikusioje minioje nusikaltėliai greitai sutramdo savo naikinimo instinktus.
Komentaras: Kabala jau tūkstantmečius aiškina šiuos asmenybės ir visuomenės (aplinkos) elgesio dėsnius. Ir dar daugelį kitų. Aiškina, kaip tuos dėsnius panaudoti asmenybės naudai, neapribojant jos laisvės bei harmoningai vystant, ir visuomenės naudai, kad tarp jų nekiltų joks konfliktas, o atvirkščiai, būtų surastas idealus atitikimas – asmenybės gerovę prilyginant visuomenės gerovei. Tai pasiekiama, jeigu asmenybės svarba lygi visos visuomenės svarbai – laikomasi dėsnio, vadinamo „Dalis ir visuma lygios“. Jo laikytis įmanoma, jeigu visi lygūs, visi priklauso vienas nuo kito, kiekvienas tesiekia vykdyti vienos visumos norą, čia mato savo misiją ir taip visiškai prisipildo. Tai būsena, kurioje mes egzistuojame nuo pat pradžių. Ji vadinasi „Begalybės pasaulis“. Mes privalome iš mūsų būsenos, iš „Šio pasaulio“, panorėti pakilti (moraliai) iki „Begalybės pasaulio“ lygmens. Toks mūsų noras pritrauks mums atidavimo ir meilės Šviesą (pojūtį), pripildančią mus „Begalybės pasaulyje“, – ir ištaisys mus iki sugebėjimo „Mylėti artimą kaip save“. Nėra nieko neįtikėtino. Štai jau ir mokslininkai įrodinėja, kad veikiant visuomenei asmenybė savo savybes gali pakeisti praktiškai akimirksniu. Taip kad viskas priklauso nuo mūsų sprendimo kiekvienam mūsų daryti teisingą įtaką. Čia ir yra mūsų valios laisvė.

1 komentaras

Vienas atsiliepimas

 1. Juozas1  •  18 balandžio, 2009 @22:47

  „jau ir mokslininkai įrodinėja, kad veikiant visuomenei asmenybė savo savybes gali pakeisti praktiškai akimirksniu.”

  – Faktai pastebimi/atrandami – įrodinėti jų nėra reikalo, jie akivaizdūs tiems, kas juos nori matyti. Kas mato, bet nori, kad kiti nematytų, tam įrodinėti, ką jis ir taip žino – nėra jokios prasmės.
  Ir nieko keisto nėra, kad dauguma turi lemiamą įtaką mažumai. Maža naudos, kad atskiri individai greitai prisitiko prie sugedusios visuomenės. Kur kas svarbiau būtų rasti būdą, kad sąmoninga mažuma galėtų atvesti į protą daugumą.

  „Taip kad viskas priklauso nuo mūsų sprendimo kiekvienam mūsų daryti teisingą įtaką.”

  – Mažai kas tepriklauso nuo mūsų/mažumos sprendimo. Kad keistųsi visuma suvokimo linkme, būtina pasiekti suvokiančiųjų kritinį skaičių/santykį.

  „Čia ir yra mūsų valios laisvė.”

  – Teisingiau būtų sakyti, kad čia yra būtinos mūsų valios pastangos. Žinoma, jei jau mes pasiekę tokį suvokimo lygį, kad suvokiame, jog kuo mažesnė visuomenės dalis nori daryti įtaką daugumai, tuo didesnes valios pastangas turi dėti tam reikalui. Nereikia išleisti iš domės ir to momento, kad kuo globalesnis reikalas, tuo mažesnis skaičius žmonių gali turėti glimybių jį perprasti tiek, kad rįžtųsi dėl jo aukotis.

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>