Visgi kodėl kabala buvo uždrausta?

Kabala

Klausimas: Visgi kodėl kabalistai iki pat mūsų dienų draudė mokytis kabalos?
Atsakymas: Visuotinis kabalos mokymas buvo draudžiamas dėl kelių priežasčių:
1. „Izraelio sielos“, buvusios dvasinio suvokimo lygmenyje, o vėliau nukritusios iki mūsų pasaulio lygmens, susilygino su likusiomis sielomis, kurios nesikeitė nuo Babilono laikų, kai atsiskyrė, idant susimaišytų. Ir tai yra „Izraelio sielų“ kritimo priežastis, nes susimaišius visoms sieloms atsiranda galimybė išsitaisyti.
2. Žmonija turėjo praeiti visus etapus, kol visiškai nenusivils savo egoistiniu vystymusi, pamačiusi save tuščią, niekingą ir atsidūrusią ties visų savo sistemų, kuriomis siekė pasiekti laimę, sunaikinimo slenksčiu.
3. Per tą laiką žmogus išsivystė intelektualiai savo egoizme ir tai suteikė jam galimybę gilintis į abstrakčias formas, esančias virš laiko, judėjimo ir erdvės.
Tik 20 amžiuje pradėta kalbėti apie panašius dalykus. Nors beveik prieš du tūkstantmečius knyga „Zohar“ rašė apie tai, kad Žemė – tai apvalus rutulys (knyga „Zohar“. „Vaikra“, 142 p.). Juk vos prieš penkis šimtus metų už tokius teiginius žmones degindavo ant laužo.
Prireikė laiko, kol žmonijos protas ir jausmai išsivystė tiek, kad suprastų, apie ką kalba kabalos mokslas – apie aukščiausią išmatavimą.
Ir dabar tai nelengva suvokti, bet būsima karta įgis naują pasaulio matymą, jeigu tam bus paruoštas pagrindas.
O juk būsima karta – tai mes patys savo naujame įsikūnijime, gebėjimas taip suvokti jau gimsta mumyse.
Nūnai vystymas pakėlė visus žmones į vieną lygmenį, todėl galima kabalos mokslą atskleisti visiems vienu metu. Jo studijuoti ateina įvairių tautų atstovai.
Tačiau tam, kad iš tikrųjų jį suprastume, būtina susijungti. Pirmiausia savo egoistiniu protu ir jausmais galime suprasti ir pajausti, apie ką kalba kabalos mokslas.
Vėliau pradedame suvokti, o tai įmanoma tik susivienijus sieloms. Vienybėje gimsta naujas jutimo organas – siela.
Jei susivienysime, tai tarpusavio susijungimas kiekvienam duos jo sielą, kad pajaustume Aukštesnįjį pasaulį.
Jeigu Baal Sulamas nebūtų gavęs nurodymo iš Aukščiau, jis nebūtų atskleidęs kabalos mokslo. Kabalistas kontaktuoja su Kūrėju ir vykdo Jo nurodymus, būdamas siejančia grandimi tarp Kūrėjo ir žmonijos.
Dėl to kabalistų sprendimas slėpti ar atskleisti kabalos mokslą kyla iš būtinybės, iš jiems akivaizdaus ryšio tarp Šviesos ir žmonių noro išsitaisyti ir suvokti pasirengimo.
Ir šiandien yra apribojimų. Iš viršaus yra galimybės plačiau atskleisti aukščiausios išminties srautą.
Tačiau žmonės dar nėra tam pasiruošę. Jaučiu, kaip priešinamasi naujai informacijai, nes ji priešinga egoizmui, mes jos nenorime.
Todėl kabaloje egzistuoja dėsnis: „noras turi būti pirmesnis už pripildymą“. Svarbiausia – sukurti dvasinį indą, o Šviesa jau yra pasiruošusi jame atsiskleisti.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Milijardus milijardų kartų didesnis už Visatą“

„Ištaisyti egoizmą – nedraudžiama“

„Po 230 metų…“

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>