Kaip veikti savo likimą?

Kabala, Krizė, globalizacija

Iš penktosios pamokos Berlyno kongrese

Iš kabalos mokslo žinome apie Aukštesnįjį pasaulį, apie pasaulių sistemą bei kokios jėgos veikia mūsų pasaulį. Aukštesniajame pasaulyje yra jėgos, o mūsų pasaulyje − įvairiausi objektai, kuriuos veikia jėgos arba kurie yra šių jėgų rezultatas.
Aukštesniosios jėgos vadinamos „šaknimis“. O tai, kas yra žemiau (tai, kas yra mūsų pasaulyje), – „pasekmėmis“. Nėra nieko žemiau ir blogiau už mūsų pasaulį – tai jau gerai…
Visa, kas mums nutinka, vyksta veikiant iš Aukštesniojo pasaulio, iš šaknų pas mus nusileidžiančioms jėgoms.
Mūsų pasaulyje nėra nieko, kas nebūtų kilę iš viršaus. Todėl nėra jokios prasmės kažką kažkuo kaltinti: vieniems kitus, tautas, valstybes, gamtą – visa valdoma Aukštesniųjų jėgų iš viršaus į apačią. Ir jeigu blaiviai, realiai pažiūrėsime į visą šį paveikslą, tai pamatytume, jog viskas nusileidžia iš aukščiau.
Vadinasi, visos mūsų problemos, kad ir kokios jos būtų, išsisprendžia tik tuomet, jeigu pakilsime į Aukštesniųjų jėgų lygmenį ir imsime jas veikti. Taip įstengsime „prisikviesti“ sau kitokį poveikį. Kitaip tariant, mus jau veiks nebe pirmosios jėgos, o jų ir mūsų sukelto poveikio pasekmės. Tik šitaip ir niekaip kitaip su jumis sulauksime pokyčių mūsų pasaulyje.
Tūkstantmečiais bandėme įvairiausiais metodais ir praktikomis kažkaip pakeisti savo likimą. Ir matome, kad tai neatnešė naudos. Mums nėra ko kreiptis į Kūrėją – Jis mūsų negirdi (tas, kurį, neva, įsivaizduojame Kūrėju). Ir jokie poelgiai mūsų pasaulyje vis tiek neturi jokių pasekmių. Galiausiai vis tiek viskas išeina taip, kaip išeina.
Šiame pasaulyje pragyvenę jau pakankamai daug laiko, visa tai puikiai įsivaizduojame, ir todėl galime sutikti su kabalos mokslu, kuris teigia, kad šio pasaulio lygmenyje sprendimo nėra. Mūsų pasaulis – tai pasekmė, o visi sprendimai yra tame lygyje, kur jie priimami. O sprendimų priėmimo lygmuo – tai Aukštesnysis pasaulis.
Todėl būtent šiandien, kai žmonija realiai susiduria su rimta problema – visuotine, globalia krize, ir viskas, kas su mumis vyksta „apačioje“ jau „įtraukta“ į bendrą paveikslą „viršuje“, atsiranda galimybė mums susirinkus draugėn paveikti visas tas bendrąsias jėgas. O, iš esmės, turime paveikti tik vieną, juk yra tik viena Aukščiausioji jėga, kuri skaidosi į daugybę mus veikiančių pojėgių ir atskirų jėgų.

Iš 2011 m. sausio 29 d. penktosios pamokos Berlyno kongrese

Daugiau šia tema skaitykite:

Nukreipk priemonę į tikslą, o tikslą į priemonę!

Norite daugiau niekada neklysti?!

Kaip pakeisti likimą

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>