Žlugimo riba ar naujos pakopos slenkstis?

Ekonomika ir pinigai, Krizė, globalizacija

Nuomonė (Džordžas Sorosas, milijardierius): ES turės sukurti silpnų valstybių pasitraukimo mechanizmą iš Euro zonos. Mes esame ties ekonominio nuosmukio riba, kuri prasideda nuo Graikijos, ir paplis po kitas šalis. Europos krizė sukoncentruota į eurą, ir ji vystosi toliau.
Mes stovime ant žlugimo ribos. ES išlikimas iš principo svarbus visiems, tačiau tokio plano nėra. To, kas vyksta, priežastis ta, jog euras nuo pat pradžių buvo sukurtas su esminiu apsirikimu – nesiremiant į politinę sąjungą ir bendrą iždą.
Komentaras: Būtent tai yra ir apsirikimas. Bet iš pradžių, o ir dabar niekas apie tai negalvojo ir kol kas negalvoja. Egoizmas turi išsivystyti ir visiškai išsemti kaip žmonių visuomenės, civilizacijos ir gyvenimo apskritai varomoji jėga – kol bus įsisąmonintas blogis.
O įsisąmoninę egoizmą kaip blogį ir priklausomai nuo blogio jautimo laipsnio, sugebėsime pereiti prie jo ištaisymo, nes pajausime, kad vienintelis gyvybiškai būtinas tikslas − paversti egoizmą altruizmu. Kitaip tariant, principas „Aš sukūriau egoizmą ir daviau Torą jam ištaisyti“ turi visiškai realizuotis visuose mumyse!
Tačiau blogio įsisąmoninimą galima pagreitinti bei sušvelninti išmintimi, nes žinios padeda numatyti tolimas pasekmes ir nedaryti to, kas nereikalinga, kenksminga, leidžia pasirinkti teisingą kelią.
Todėl ir duota kabala: kad turėtume galimybę švelniau ir greičiau pasiekti tikslą –  nuo egoizmo pereiti prie altruizmo. Tada ir galės atsirasti iš esmės teisingos sąjungos – atsižvelgiant į bendrus politinius ir ekonominius tikslus, t. y. remiantis visos žmonijos visišku bendradarbiavimu.

Daugiau šia tema skaitykite:

Nelošk iš savo gyvenimo

Ekonomika – gyvenimo pratęsimas

Duoti krizei atkirtį

Komentarų nėra

Komentarai

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>