Pasaulis, kuriame „Nėra nieko kito, išskyrus Jį“

Kūrėjas, Realybės suvokimas

Žmogus sukurtas tokios būsenos, kad jam atrodo, lyg egzistuotų kiti žmonės ir jį suptų didžiulis pasaulis. Tačiau visa tai – jo vidiniai norai, kurių kol kas neįstengė sujungti kartu, kad pagaliau išvystų, jog yra tiktai jis vienas, stovintis priešais Kūrėją.
O visus iškraipymus, kliūtis, pašalines mintis ir norus, neva „atsitiktinius“ jam nutinkančius įvykius, jis turi priskirti ne gausiems, įsivaizduojamiems šaltiniams ir priežastims, kurias jis kol kas mato dėl savo darbo netobulumo, – o tik Kūrėjui.
Iš to ir susideda vidinis darbas. Juk viskas, ko žmogus nepriskiria Kūrėjui, o primeta kitoms jėgoms: kitiems žmonėms, įvairiausioms priežastims, likimui ir net sau pačiam – visa tai vadinama „stabais“ (svetimais dievais). Nes išeina, kad jis mano, jog be Kūrėjo priklauso nuo kažko kito, tarsi būtų dar kažkokia jėga, kuri gali būti poveikio šaltiniu: gėrio arba blogio.
Privalome įgyvendinti šį principą: „Nėra nieko kito, išskyrus Jį“ – nepaisydami visų kliūčių, kurios tyčia mus klaidina, idant išmoktume nukreipti save į vienintelę jėgą, vieną šaltinį.
Ir šiame darbe yra keletas rūšių, tarytum skirtingų etapų:
− Išaiškinti Šaltinio vienybę: ar egzistuoja dar kokie kiti šaltiniai, ar Jis yra vienas?
− Išaiškinti Šaltinio prigimtį: geras Jis ar piktas?
− Išaiškinti savo santykius su Šaltiniu: „dėl savęs“ ar „dėl davimo“?
Darbą šaltinio atžvilgiu žmogus atlieka iš savo asmeninio dvasinio indo, noro – tuo, kad susivienija su visais likusiais ir tada jaučia save, kaip vienintelį kūrinį.
Jis taip pat sujungia visas veikiančias jį jėgas, visus skirtingus šaltinius į vieną Šaltinį. Kitaip tariant, šiame darbe yra keletas rūšių, ir jos priklausomai nuo to, kaip jungiasi šie du veiksniai: žmogus ir Kūrėjas.

Iš 2011 m. liepos 7 d. iš pamokos pagal knygos „Šamati“ straipsnį „Ką reiškia kiti dievai darbe“

Daugiau šia tema skaitykite:

Mano troškimų telkiniai

Greičiau praeiti paslėpties etapą

Ką reiškia „eiti Kūrėjo keliu“

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>