Atskleisti Kūrėjo didybę

Dvasinis darbas, Kūrėjas

Klausimas: Bet ką man konkrečiai daryti, kai jaučiu, jog „širdis apsunko“?
Atsakymas: Pamėgink be emocijų išsiaiškinti šią būseną: kas tai daro, kodėl, kaip Jis tave valdo, kaip Jis organizuoja tau aplinką.
Nepulk, bet imk valdyti situaciją, kurioje esi, kad sukurtum kontakto su Kūrėju tašką.
Taip, kaip tau Kūrėjas pasakė: „Eime pas „faraoną“, nes Aš apsunkinau jo širdį!“, taip ir tu dabar gali pareikalauti iš Jo.
Būtent dabar ta akimirka, kai tu gali reikalauti Jo pagalbos. Juk tik tam Jis ir atvedė tave pas „Faraoną“.
Kūrėjas niekada neatsilieps, kai jautiesi gerai, ir viskas aplink švyti. Būdamas tokių būsenų nieko nepeši!
Juk tada tau Jo nereikia. Tu gali dėkoti Kūrėjui už Jo gerumą, bet visa tai – tik niekšiškas egoizmas.
Kada Kūrėjas išgirs tave? Būtent tada, kuomet tau bloga („Ašarų Vartai“ − šaar hadmaot). Antraip dėl ko Jis dabar egzistuoja ir kodėl atvedė tave į tokią būseną? Tik kai esi tokių būsenų, tau iš tikrųjų Jo reikia!
Visas šias būsenas gauni tik tam, kad stvertum Kūrėjui už rankos. Tu – mažas, stovi greta Jo: „Tu apsunkinai jo širdį? Dabar padėk man! Aš bijau! Aš nenoriu! Aš nežinau, ką daryti! Pasigailėk!“
Ir ką atsako Kūrėjas? „Aš apsunkinau jo širdį, nes noriu tau atsiskleisti. Aš noriu, kad tu išvystum Mano didybę! Per „faraoną“ Aš tapsiu didis!“
Tavo akyse Kūrėjas gali būti didis tik jeigu, bijai savojo ego – „faraono“, jei nežinai, ką su juo daryti ir esi pavergtas.
Tuomet, jeigu Kūrėjas gali tave išgelbėti iš šios būsenos, tu imi Jį gerbti ir vertinti Jo didybę bei jėgą. Taip pažįstame, kas yra Kūrėjas.
Faraonas duoda mums priemones Kūrėjo jėgai ir didybei išmatuoti. Sakykime, „faraonas“ prispaudė tave 20 kg svorio jėga, o Kūrėjas tave išgelbėjo. Tada Kūrėją vertini 20 kg jėga – tiksliai priešinga „faraonui“.
Juk Kūrėjas, Šviesa neturi formos. Formą Jam suteikia tavo noras (kli). Taip tu tobulėji. Todėl tik tokios būsenos yra geros.

Iš 2010 m. balandžio 7 d. vakarinės pamokos pagal knygą „Zohar“

Daugiau šia tema skaitykite:

Prisikasti iki tikrojo egoizmo

Bėgimas iš savęs – į kitą

Masto problema

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>