Europai grasina pabaisos

Krizė, globalizacija

Nuomonė (M. Soareš, buvęs Portugalijos prezidentas): ES dabar išgyvena sunkiausią krizę. Rinkos visiškai išmuštos iš vėžių, ir valdo jas „pabaisos“. Niekas nežino, iš kur jos atsirado ir ko siekia. Jos nori pinigų, nori susilpninti eurą, sugriauti ekonomikas tokių šalių, kaip Graikija, Airija, Portugalija ir kitos.
Ypač pavojinga tai, kad Europai trūksta vieningumo. Jei šalys, kurios turi pinigų, mano, kad gali įsakinėti likusiai Europai ir pertvarkyti ją pagal vokišką tvarką – jos skaudžiai klysta.
Jeigu padėtis vystysis ta pačia kryptimi, žmonės pradės veikti – liaudis sukils. Rizikuojame tapti liudininkais didelių liaudies sukilimų Europoje. Europa – tai erdvė dialogui, socialinei gerovei ir abipusei pagarbai.
Komentaras: Tik suvokimas to, kad atsidūrėme naujame integraliame pasaulyje, kuriame esame visiškai tarpusavyje susiję ir todėl privalome atsižvelgti į visus, kaip į vieną visumą, kaip į vieną šeimą – tai išgelbės. Baal Sulamas XX amžiaus 20 metais rašė, kad visas pasaulis – viena šeima, jei į tai neatsižvelgsime, tai per 10–15 metų priartėsime prie pasaulinio karo – taip ir atsitiko.
Šiandien situacija visiškai atsikartoja. Tik pagreitėjo laikas, ir pasaulinis karas gali įsiplieksti per kelis mėnesius. Išvengti jo galima tik pakeitus pasaulio tendencijas – pradėjus judėti tarpusavio ryšio link, suvokiant būtinybę pakilti aukščiau protekcionizmo, ir galvoti, kaip galvoja šeimoje – apie visus – ir spręsti klausimus nuo pačių opiausių iki paprasčiausių. Kaip šeimoje – iš pradžių galvoja apie vaikus, apie  ligonius, o paskui jau apie tuos, kas kol kas gali su savo problemomis palaukti.
Kai tik pakeisime savo požiūrį, iš karto pajusime kitokį gamtos požiūrį į mus, nes tapsime panašūs (homeostazėje, pusiausvyroje, harmonijoje) į ją, – visi mūsų veiksmai ta kryptimi atneš gėrį! Mokykitės iš gamtos!

Daugiau šia tema skaitykite:

Vokietija: ES gelbėjimo projektas

ES išsigelbėjimas – vienybėje su visu pasauliu

Bendros rinkos kaina

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>