Palaikymas ir pavyzdys

Platinimas

Žmonija sirguliuoja. Tačiau mums nepakanka vien tik išgydyti ligonį be jo sutikimo, kaip tai nutinka mūsų pasaulyje, kai žmogus geria vaistus, nenusimanydamas, kaip jie veikia. Ne, dvasinio tobulėjimo kelyje kiekvienas turėtų įgyti supratimą, pojūtį, suvokti viso pasaulio gelmes.
Kiekvienas turi susisieti su visu didžiuliu visų sielų noru, išstudijuoti bendrą sistemą ir pradėti duoti jiems. Kitaip tariant, mes turime suvokti visą tikrovę.
Ir todėl mūsų organizacija visų pirma siekia auklėti, šviesti. Iš sėklos grūdelio turime sukurti žmogų, panašų į Kūrėją. Mes turime jam padėti, jį palaikyti, suteikti jam visas būtinas priemones ir įrankius. Tada kiekvienas pats pradės save kurti ir savybėmis taps panašus į Kūrėją.
Mūsų uždavinys – pakylėti kiekvieną žmogų, atverti, suformuoti jį, padėti jam vystytis. Žmogus turi veikti pats, tačiau mes jam suteikiame pagalbą ir paramą.
O kol kas turime būti kantrūs visų, einančių prieš mus, atžvilgiu, ir tik pateikti jiems pagal jų supratimą įrodymus bei medžiagą, kad galėtų susipažinti su situacija. Reikėtų išvesti juos iš „asmeninio trumpojo sujungimo“ būsenos ir suteikti jiems galimybę pažvelgti į save iš šalies. Tokia mūsų užduotis.
Siekiant tinkamai įgyvendinti šią užduotį, pirmiausia patys turime susijungti virš visų skirtumų, nesutarimų ir kivirčų. Kad ir kas būtų viduje − „visus nusižengimus užklos meilė“. Reikėtų parodyti žmonėms pavyzdį, kaip mes kartu dirbame harmoningai, meilėje ir vienybėje.
Ir viskas – dėl tikslo. Niekas kitas nepajėgs mūsų suvienyti. Jei ne tikslas, mes, žinoma, nenutiestume saitų iki kits kito. Tačiau tikslas įpareigoja, ir todėl visi vienijamės, kviesdami taip susitelkti ir visą pasaulį. Juk ir mokslininkai atranda, ir sveikas protas pasakinėja, ir bendros pasaulinės tendencijos liudija, kad užtikrintą ateitį integraliame, tarpusavyje susijusiame pasaulyje galima sukurti tik visiems susivienijus, o ne kovojant.

Iš 2011 m. rugpjūčio 6 d. kongreso Vokietijoje pamokos

Daugiau šia tema skaitykite:

Pasaulio labui, Kūrėjui džiaugsmui

Aplenkiant gamtą

Idėjų variklis

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>