Netrauk savęs už plaukų

Dvasinis darbas, Kūrėjas

Klausimas: Kodėl Kūrėjas neleidžia mums nieko pasiekti, versdamas kreiptis į Jį?
Atsakymas: Jis tau duoda visą šį pasaulį, verčia atlikti įvairiausius veiksmus ir „pakiša koją“ – būtent tam, kad kreiptumeis į Jį. O kitaip – kam ir ko tau siekti? Juk kreipimasis į Kūrėją – tai viskas, ko reikia.
Kaip kitaip galėsi save ištaisyti ir tapti toks kaip Jis? Pats savęs iš liūno už plaukų neištrauksi. Arba, kaip pasakė išminčiai, pats kalinys neišsivaduos iš tamsiosios. Juk esi vien tik gaunantis noras.
Tad ir patiri besikeičiančias būsenas – lygiai taip pat, kaip ir visas pasaulis. Pavyzdžiui, europiečiai beviltiškai bando išsaugoti savo „vienybę“. Iš tikrųjų jie atrodo akli, kvaili – bet ką padarysi? Kol nepraeis šio kelio iki galo ir nepakels rankų, nieko nebus. Iki karo ar po jo – jiems reikės suvokti savo pralaimėjimą: „Viskas. Mes nežinome, ką mums daryti.“ Ir štai tada jie mus išgirs.
Todėl mes iš anksto turime paruošti ir išsiųsti jiems laišką su paaiškinimais. Tai mūsų pareiga. Nesvarbu, kas jį priims ir perskaitys. Nesvarbu, į kokį šiukšlyną jį išmes, kokiame segtuve „palaidos“. Mes privalome tai padaryti.
Tas pats ir dėl kiekvieno iš mūsų – tik, skirtingai nuo europiečių, mes turime kreiptis į Kūrėją, nes tai ir yra jėgų Šaltinis. Kas dar tau padės? Juk tau reikia Šviesos, grąžinančios į šaltinį, tau reikia, kad davimo jėga imtų karaliauti prieš gavimo jėgą ir suformuotų ją tiksliai pagal save.
Visas mūsų darbas – atsigręžti į Kūrėją. Visas mūsų pasirinkimas – kuo greičiau tai padaryti, aplenkiant kančias. Kam man tada bėgant metams stebėti savo nesėkmes, kol galiausiai „palūšiu“ ir vis tiek kreipsiuos į Kūrėją?
Pasakyta: „išminčius iš anksto mato naujagimį.“ Tai štai, aš jau dabar noriu tapti išmintingas! Kam man metų metus kankintis? Ką man tai duos? Toks vystymasis vadinamas „kančių keliu“. Geras kelias – kai nedelsdamas, per grupę ir panaudodamas kitas priemones pritraukiu šviesą ir iš karto suprantu, ką reikia daryti, kaip kilti pakopomis. Kam man vis giliau grimzti į tą kančių, ligų, katastrofų, depresijos bei amžino pavojaus liūną?
Klausimas: Kaipgi galima šito panorėti, jeigu Kūrėjas valdo mano norą?
Atsakymas: Jis valdo norą ir duoda jam judėjimo impulsą iš kitos pakopos. Dabar tau ši pakopa atrodo tamsa. Kreipkis į grupę, paprašyk Šviesos, grąžinančios į šaltinį, – ir ji nušvis. Ji paskendusi tamsoje todėl, kad žiūri į ją turėdamas priešingų savybių.

Daugiau šia tema skaitykite:

Melsti vidinės davimo jėgos

Prašyk visko, ko nori!

Ne vien norėti

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>