Rinkis, su kuo sutapti

Dvasinis darbas, Platinimas, Valios laisvė

Baal Sulamas, „Valios laisvė“: Nors kiekvienas žmogus bet kuriuo atveju turi savo pagrindą, realiai jėgos atsiskleidžia tik aplinkoje. Tik aplinkos pasirinkimas lemia žmogaus galią pakilti aukščiau savęs, už kurią jis vertas apdovanojimo ar bausmės. Pasirinkęs aplinką, žmogus jai atsiduoda kaip molis puodžiaus rankoms.
Galimybė rinktis teisingą aplinką suteikiama tik tiems žmonėms, kurie turi tašką širdyje. Juk jiems dabar teks vystytis Žmogaus (Adomo), panašaus (dome) į Kūrėją, pakopoje. Būtent tie, kuriuose pabudo šis taškas, jų sielos šaknis, gauna impulsą įžengti į teisingą aplinką. Jiems reikia apsispręsti – žengti ar ne.
Tai ir yra teisingas pasirinkimas – tarp gavimo noro ir taško širdyje, davimo noro užuomazgos, t. y. priešingos pusės. Kai yra šie skirtingi poliai, galiu rinktis. Kaip? Įsitvirtindamas teisingoje aplinkoje. Kartu noriu sustiprinti vieną faktorių, kad atsvertų kitą.
Jei neturiu antrojo taško, jei viskas, ką turiu – vien noras gauti, tai jis ir formuoja mano „pasirinkimą“, kai tarsi šuo seku paskui kvapus gatvėje, siekdamas savanaudiškų tikslų – štai ir viskas.
Klausimas: Nepaisant šito, integraliuoju švietimu mes juk siūlome žmonėms patiems kurtis geresnę aplinką?
Atsakymas: Teisingai, kurti geresnę aplinką jų norui gauti, o ne taškui širdyje. Taip, kad žmogus žinotų: bendrame rate, susivienijus galima pagerinti savo materialųjį gyvenimą.
Tačiau iš tikrųjų tašką širdyje turi visi, jis glūdi kiekviename nore, arčiau ar giliau. Apie tai pasakyta: „Visi pažins Mane, nuo mažo iki didžio“. Organizuodami, rinkdami žmones ir perleisdami jiems grąžinančią į šaltinį Šviesą, greitiname šio taško pabudimą, kad jis prasimuštų į paviršių. Ateis diena, kai žmogus, susipažinęs su integraliąja metodika, panorės studijuoti kabalos mokslą. Kodėl? Jis ir pats nežinos – tiesiog panoro…
Vienaip ar kitaip, integraliosios grupės nėra kabalistinė aplinka, nes jos neturi kairiosios linijos. Mes jais rūpinamės kaip savo auklėtiniais, mokydami gerų tarpusavio santykių, atjautos ir vienybės, bet neįtraukiame vidinių  trukdžių egoizmo, užuodusio, kurlink krypsta reikalas. Apie rimtesnį darbą kalbame kabalistinėje aplinkoje.

Iš 2013 m. gruodžio 4 d. pamokos pagal straipsnį „Valios laisvė“

Daugiau šia tema skaitykite:

Rūpestis dirva, į kurią pasodintas grūdas

Dvasinės linijos pradžios taškas

Gyvenimo tikslas – visa ko šerdis

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>