Auklėjimas: geras pavyzdys visiems

Auklėjimas, vaikai

Klausimas. Kuo ypatinga jūsų siūloma auklėjimo metodika? Įprastose mokyklose taip pat kalbama apie artimo meilę, apie tai, kad reikia gerai elgtis su draugais. Tačiau matome, kad tai neveikia…
Atsakymas. Postringavimai apie dorą elgesį neturi nieko bendra su auklėjimu. Auklėjimo pagrindas – pavyzdys. Vaikui daro poveikį tik pavyzdžiai. Jeigu norime tinkamai išauklėti suaugusįjį, tai ir jam lygiai kaip vaikui turime rodyti pavyzdį.
Dėl to mes neturime kito pasirinkimo, tik sukurti tokias sistemas, kurios teiktų dorų tarpusavio santykių pavyzdžius. Tačiau kur imsime tokių pavyzdžių, jei aplink tvyro tik visuotinė neapykanta? Kas parodys mums pavyzdį?
Tad pagal kabalistų rekomendacijas būtina rengti ypatingus seminarus mažose grupėse, vadinamuosiuose „dešimtukuose“, visų sluoksnių žmonėms. Mes rengiame tokius aptarimus ratuose visoje šalyje – Elate, Tel Avivo krantinėje, Tiberijoje ir kituose miestuose. Daugeliui žmonių šie ratai jau pažįstami.
Jei žmogus dalyvauja tokiame rate, šis ratas savaime tampa jam pavyzdžiu. Žmogus pradeda jausti, kad ten vyksta kažkas ypatingo.
Svetimi žmonės, atsitiktinai atsidūrę drauge ir ėmę tarpusavyje bendrauti tam tikromis temomis pagal tam tikras rato taisykles, pajunta vienybę, šilumą, tarpusavio supratimą. Spindi jų akys, vieni į kitus jie žvelgia visiškai kitaip nei anksčiau, seminaro pradžioje. Per 15–20 minučių žmonės tampa kitokie.
Be abejo, vėliau, išsiskirsčius po namus, visa tai dingsta. Žmogus turi grįžti prie to kiekvieną dieną. Tuomet po savaitės ar mėnesio jis pasikeis.
Apie visa tai aš kalbu remdamasis savo gausia patirtimi. Turiu daugybę mokinių Izraelyje ir visame pasaulyje, kurie tokiu būdu keičiasi, tampa naujais žmonėmis, žinančiais, nuo ko priklauso pasaulio sėkmė ir kaip mes galime įveikti globalią krizę, sukeltą šalių, tautų ir pavienių žmonių tarpusavio neapykantos.
Mes galime iš jos ištrūkti užuot artėję prie didelio griovimo. Juk Toroje parašyta, kad pasieksime tokią būseną, kai „žmogaus priešai bus jo namuose“, kitaip tariant, savo namuose žmogus pamatys, kad visi jį atstumia, yra nutolę nuo jo, nenori jo suprasti. Ir taip – visi.
Ar įmanoma šitaip egzistuoti?! Juk žinome, kad gyvas organizmas veikia harmoningai derant visoms jo dalims, o negyvas kūnas yra.
Taigi pasirinkime teisingą kelią!

Iš 2015 m. rugpjūčio 2 d. radijo stoties „103FM“ laidos

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>