Išsklaidyti katastrofos šešėlį, I d.

Izraelis ir pasaulio tautos

Klausimas. Žmogaus dvasios jėga – kas ji ir iš kur ji? Kodėl būtent sunkiausiais katastrofos metais žydų tauta išlaikė aukštą dvasią ir išsaugojo žmogišką orumą?
Naciai stengėsi prilyginti žmonės gyvuliams, bet netgi koncentracijos stovyklose ir lageriuose žydams pavyko išsaugoti savo dvasią, abipusės pagalbos jausmą, organizuoti mokomuosius, teatro būrelius – viską, kas jiems leido jaustis žmonėmis ir pakilti virš savo būsenos.
Atsakymas. Tai žinomas psichologinis reiškinys. Kai žmogus nejaučia galįs pakeisti tai, kas vyksta, yra priverstas sutikti su ta galinga ir negailestinga jėga, kuri įspraudžia jį į žiaurius rėmus. Ir tuomet jam lieka tik nusilenkti ir priimti viską, kaip yra. Tačiau iš šio susitaikymo gimsta tiesos, žmogiškos dvasios taškas.
Siųsdamas mums tokius sunkumus Kūrėjas tuo pat metu palaiko mūsų vidinę dvasią ir todėl matome, kad netgi paklusdamas šios didžiulės jėgos spaudimui, žmogus giliai širdyje jaučia, kad tai jo likimas, aukštesnioji jėga. Iš aukščiau jam siunčia šį smūgį, ir jis turi nusilenkti, pasistengti išgyventi, išsaugoti kuo žmoniškesnį pavidalą.
Todėl holokausto laikais matome tokius didvyriškumo, nugalėjimo pavyzdžius. Tačiau verta įsidėmėti, kad žmonės susitaikė, priėmė tai, kas vyksta, ir tiesiog laukė, kol smūgis pasibaigs.
Panašiai kaip nutiko su mokytoju Akiva, kai jis plaukdamas laivu pateko į didžiulę audrą. Laivas sudužo ir nuskendo, o mokytojui Akiva pavyko išsigelbėti – vieninteliam iš viso laivo.
Vėliau jo paklausė, kaip jam pavyko išplaukti, jis paaiškino, kad įsitvėrė į rąstą, ir kaskart kai atsirisdavo didžiulė banga, jis palenkdavo galvą. Tad šios bangos, užuot nuskandinę, išplukdė jį į krantą.
Taigi, kai mūsų pasaulyje atsiskleidžia blogoji jėga, kuri gali mus sunaikinti, jau per vėlu su ja kovoti. Juk mes jau iki to pralaimėjome karą, leisdami šiai jėgai atsiskleisti. Savo elgesiu vieni kitų atžvilgiu leidome naciams pakilti, užimti valdžią ir pradėti valdyti visas Europos tautas.
O palenkdami galvą leidžiame šiai jėgai pereiti per mus ir galime pasiekti pažadėtąjį krantą.
Esmė ta, kad žydai galėjo užkirsti kelią nacių atėjimui į valdžią, jeigu būtų paklausę Baal Sulamo ir kitų kabalistų raginimų ir jei būtų ėmęsi taisyti pasaulį. Tačiau šito neatlikome, toliau gyvenome galantiškai. Didis kabalistas Ari dar 16 am. kvietė taisyti pasaulį. Jau jo metais baigėsi tremties ir prasidėjo išsilaisvinimo laikotarpis.
Jeigu su pasaulyje pradėjusiomis veikti išsilaisvinimo jėgomis neiname iš vien, bet liekame tremtyje kaip ir anksčiau, nenorime ir netgi priešinamės išsilaisvinimui, tai sukeliame sau itin blogų ir pavojingų, naikinančių jėgų poveikį. Tokiu atveju jos atsiskleidžia pasaulyje ir veikia prieš Izraelio tautą.

Iš 2016 m. balandžio 28 d. pokalbio „Naujasis gyvenimas“, 723 laida

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip vertinti Holokaustą?

Naujas holokaustas ar užduotėlė iš aukščiau?

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>