Aukštesniosios jėgos, arba, kaip pakeisti likimą

Dvasinis darbas, Gyvenimo prasmė, Kūnas ir siela

Klausimas. Ar galėtumėte apibrėžti Aukštesniųjų jėgų sąvoką?
Atsakymas. Jėgos, veikiančios aukštesniajame pasaulyje – altruizmo jėgos, o žemosios jėgos, veikiančios mūsų pasaulyje – egoizmo jėgos.
Todėl mes visi – egoistai. Kūrėjas iš pat pradžių tai teigė: „Sukūriau blogio pradą…“, – taigi, jei turite problemų ar pretenzijų, kreipkitės asmeniškai į Mane. Ir čia pat pridūrė: „…ir daviau Torą (metodiką) jam ištaisyti“.
Mūsų pasaulis – viso blogio, specialiai sukurto mumyse, įsikūnijimas. Blogis, egoizmas – tai mintys ir veiksmai, atliekami dėl savęs, savo malonumui, beje, labai trumpalaikiam, tuo momentu gaunamam iš bet kurio negyvosios, augalinės, gyvūninės ir žmogiškosios prigimties objekto.
Gyvenimas dėl savęs vadinamas blogiu, nes yra trumpas, nuostolingas, žmogus visą laiką mąsto tik apie save, momentinių savo poreikių patenkinimą. Jis eikvoja gyvenimą tik tam, kad pagal galimybes išsilaikytų komforto būsenoje.
Įsivaizduokite, kad sukūrėte mašiną, dirbančią tik tam, kad tam tikrą laiką palaikytų savo gyvybingumą, o po to sėkmingai numirtų. Kaip gali būti toks neefektyvus, neproduktyvus Kūrėjo gaminys – žmogus, galvojantis tik apie save, taigi, turintis neigiamą naudingumo koeficientą?
Todėl iš pradžių nebuvo minties sukurti tokią biologinę mašiną, kaip žmogus, ir, apskritai, visa gamta, egzistuojanti tik dėl savo reprodukcijos baisiose kančiose ir problemose.
Visas žmogaus gyvenimas – tai siekis kaip nors egzistuoti, mažiau kentėti, o po to atsisveikinti su savo neilgu, visai nekomfortišku egzistavimu ir vėl išsiskaidyti į elementariąsias daleles – kitaip tariant, supūti.
Žinoma, šituose Kūrėjo veiksmuose neįmanoma įžvelgti jokio tobulumo ir nieko, kas bylotų apie Jį, kaip apie kažką aukšto, išmintingo, kryptingo. Todėl savo egzistavime nematome nieko išmintingo – priešingai, nuo atsiradimo šiame pasaulyje pradžios žmogus artėja kapo link. O jeigu jo gyvenimas toks trumpas, tai nuo pat pradžių jame nėra nieko gero.
Toks kūrinys negali būti sukurtas Absoliučiai Tobulo Kūrėjo, o tai, ką išgyvename, neįeina į Jo planą teikti kūriniams malonumą.
Bet jei sukūrimo plano esmė – teikti kūriniams malonumą, kad šie aukštintų Kūrėją, būtų panašūs į Jį, pasiektų tą patį tobulumo, amžinybės lygmenį, kuriame yra Jis, kaipgi tai galima padaryti?
Tam, kad pakeltų mus iki Savo lygmens, visiškai priešingo tam, kuriame gimstame ir egzistuojame šiame pasaulyje, suteikta Aukštesnioji šviesa, Aukštesnioji jėga ir instrukcija, kaip ją iškviesti ir realizuoti, kad ji mus pakeistų ir nuolatiniais keitimais pakeltų mus į savąjį – amžinybės ir tobulumo – lygmenį.
Šis lygmuo absoliučiai skiriasi nuo materialiojo, pasižyminčio momentiniu egoistiniu prisipildymo noru, o kas bus po to – nesvarbu! Tikrasis altruistinis lygmuo – ne tai, ką vadiname altruizmu mūsų pasaulyje, o pakilimas virš savo egoizmo ir formos, priešingos jam, įgijimas.
Todėl yra pasakyta: „Ir pamačiau atvirkščią pasaulį“. Tai ir turime pasiekti mūsų pasaulyje. Kitaip tariant, būdami egoizme turime pradėti jį keisti, inversiškai pakilti virš jo, išversti jį. Bet neturime tokių jėgų, galimybių bei supratimo ir tik kenčiame egzistuodami jame.
Tačiau kabalos mokslas teigia, kad, jeigu kenti, vadinasi, su tavimi jau galima pasikalbėti, nes tu, būdamas egoistas, nori išsivaduoti iš egoizmo. O jeigu taip, tuomet kam nors pasiūlius: „Aš padėsiu atsikratyti to, kas nuolat tave engia, muša, žemina“, – turėtum sutikti. Štai tą mums siūlo kabalos metodika.
Reikalas tas, kad kabala buvo paslėpta, kol nenusivylėme egoizmu, manėme, kad su juo galima kaip nors egzistuoti, megzti kokius nors tarpusavio ryšius.
O kai supratome, kad einame į galutinę būseną pagal patį blogiausią scenarijų, atsiskleidė kabala: „Štai dabar su jumis galima kalbėtis. Ar jums kilo gyvenimo prasmės klausimų? Jau matote savo civilizacijos pabaigą?
Jūs jau nebetikite laiminga ateitimi? Siūlau šios problemos sprendimą – pakeisti savo prigimtį į priešingą ir vietoj baigtinės būsenos įgyti amžinąją, vietoj nelaimingos ir ydingos – absoliučią ir laimingą“.
Taip mes patys galime keisti savo likimą.

Iš 2016 m. kovo 20 d. pamokos rusų kalba

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip vystosi siela?

Neiškreiptas egoizmo pasaulio vaizdas

Kabala – mokslas apie Aukštesniąją tikrovę

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>