Pastūmėti pasaulį taisymosi link

Auklėjimas, vaikai, Platinimas

Klausimas: Ar nemanote, kad būtina dar plačiau skleisti kabalą, net nenurodant jos pavadinimo, o tik paaiškinti jos idėjas, krizės priežastis, susivienijimo būtinybę globaliame pasaulyje ir t. t.?
Atsakymas: Visiškai sutinku su tuo, ką sakote, – jog reikia būti atviresniems platinant kabalą masėms. Sutinku, kad reikia parengti platinimo programas, ruošti specialistus.
Bet visų pirma mums būtina ištirti, ar nepaskęsime tame informacijos sraute ir vienijimosi šūkiuose, tarp viso to, kas jau pasakyta kitų, beje, gražiais žodžiais. Juk tokių organizacijų tiek daug! Internetas užpildytas ir niekas jomis nesinaudoja. Kodėl?
Nes visa gamta – tai noras. Noras mėgautis. Dėl savęs. Žmogus gali girdėti tik savo noro radiuso ribose, plačiau – negali. Toks tad šis kūrinys. Šaukti beprasmiška.
Dar Rabašas sakė, kad kol kas noro vaistinėje neparduoda ir todėl kalbėti galima tik „sergantiesiems“. Todėl niekam niekas nesvarbu, išskyrus patį save. Ir už tai žmonių smerkti negalima.
Kas gi mums lieka? Tiktai:
1. skleisti mūsų idėją ir sutelkti visus, turinčius „tašką širdyje“ žmones.
2. skleisti mūsų idėją šiek tiek plačiau nei turinčių „tašką širdyje“ žmonių ratas, tiems, kuriuose šis taškas greitai pabus. Galbūt jūs kalbate apie šitą gyventojų ratą?
3. Matome, kad žmonija nepripažįsta savo visuotinės krizės, bando ją slėpti. Viena, ko neįmanoma paslėpti ir tai betarpiškai junta kiekvienas – tai auklėjimo (ne švietimo!) krizė: padėtis mokykloje, šeimoje, asmeniniame gyvenime.
Jeigu parodysime, kad galima auklėti jaunąją kartą fiziškai, psichiškai sveiką, dorą, suprantančią savo gyvenimo prasmę ir tikslą kaip galima giliau ir plačiau, tai neabejotinai atkreipsime absoliučiai visų žmonių dėmesį.
Tokiu būdu per auklėjimą (grupėje, pritraukiant Or Makif ) galėsime išauklėti jei ne suaugusius, tai vaikus – kitaip tariant, naująją kartą, kuri po kelerių metų užims savo gimdytojų vietas.
Be to, auklėjimo sistemą, mūsų mokyklas, galime organizuoti visame pasaulyje. Per interneto tinklą kaip atvirą mokyklą visiems: įtraukiant auklėjimą ir švietimą, būrelius, bendravimą tinkle ir t. t., kas taip traukia jaunąją kartą. Ir pakelti juos iš materialios plotmės į virtualaus pasaulio erdvę, o paskui ir į dvasinį pasaulį.
Norėdami tai atlikti, turime sukurti virtualią mokyklą. Ir net jeigu pradėsime mokyti vien savo draugų vaikus visame pasaulyje – tai šimtai tūkstančių vaikų, kurie savo pavyzdžiu galės parodyti rezultatus, o paskui taps aktyviais, išsilavinusiais mūsų judėjimo nariais. Vystydamasis fiziškai vaikas augs ir dvasiškai!
Štai šį trečiąjį punktą, manau, galime pradėti įgyvendinti ir per jį pastūmėti pasaulį ištaisymo link, kaip pasakyta Biblijoje: „Sugrąžinti tėvų širdis sūnums, o sūnų širdis – tėvams“.

Daugiau šia tema skaitykite:

Magiška dvasingumo trauka

Kelias, kurį tiesiame

Kaip auklėti vaikus?

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>