Išvien su Kūrėju

Valios laisvė

Iš 2011 m. sausio 14 d. pamokos Maskvoje
Klausimas: Kas Jūsų nuomone yra laisvė? Ar Jūs esate laisvas?
Atsakymas: Mano nuomone laisvė – tai būti visiškai panašiam į Kūrėją, kai neturi kitų norų, tik tokius kaip Jo.
Nes Kūrėjas – tai absoliutus gamtos dėsnis, o ne kažkas sėdintis padangėse. Tai milžiniškas gamtos dėsnis, supantis visą gamtą ir viską valdantis, visas gamtos dalis, įskaitant mane.
O aš esu absoliučiame kalėjime. Įsivaizduokite save visiškai surištą, jūsų nervai neišlaiko, jūs negalite, plėšotės – tai tiesiog siaubinga! Štai tokia jūsų būsena, jeigu esate priešingas Kūrėjui.
Jeigu kartu su Juo tampate panašus į Jį, įgyjate Jo supratimą, pasiekiate pusiausvyrą, tai staiga jaučiate, kad visi šie geležiniai pančiai, visi šie apribojimai dingsta.
Jūs tarytum sraigtelis kartu su visais kitais sraigteliais esate uždarytas iš visų pusių. Jūs negalite nei kur nors pajudėti, nei atsikvėpti. Jūs ničnieko negalite padaryti! Ir staiga jaučiate, kad būtent tai, kad suprantate Kūrėją, kad sutariate su Juo padeda rasti tokią pusiausvyrą, tokią džiaugsmingą būseną, kad daugiau tiesiog nieko nereikia. Toks nusiraminimas…
Tai jau „chasadim“ būsena, kai esate tikėjimo, chasadim savybės viduje. Jums daugiau nieko nereikia, tik sutapti su Juo savybėmis. Kad ir kas vyktų, tai vis Jis jus veikia, idant rastumėte dar didesnę galimybę prilygti Jam.
Po to, kai patyrėte visus įmanomus Jo poveikius ir visus juos atitikote, ir dabar jau niekas nebegali jūsų paveikti taip, kad nebūtumėte panašus į Kūrėją, pasiekėte visiško davimo būseną, Biną. Štai dabar jaučiatės esąs visiškai laisvas.
Ką reiškia „visiškai laisvas“? Esate visiškoje Kūrėjo valdžioje, kaip ir buvote, bet visiškai sutinkate su Juo ir ne priverstinai, o savo laisva valia, įsisąmoninę, kad būtent taip, o ne kitaip viskas turi būti. Esate su Juo visiškoje harmonijoje, sutarime. Tai − Binos būsena, kai nieko nereikia!
Ir tik po to prasideda kitoks darbas, vadinamas gavimu dėl davimo.

Iš 2011 m. sausio 14 d. pamokos pagal straipsnį „Pratarmė knygai Zohar

Daugiau šia tema skaitykite:

Stebint gyvenimą iš dešimto aukšto

Gamtos programa

Tokia neapčiuopiama sąvoka − laisvė

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>