Kol Aukštesnysis neatsuko mums nugaros

Krizė, globalizacija, Platinimas

Sėkmė šiomis dienomis priklauso nuo to, kaip vykdome gamtos programą. O gamta siekia mus sujungti, tai ji mums šiandien ir rodo kaip aukštesnioji jėga. Ši jėga artinasi mūsų link, kad galėtume ją atskleisti, tačiau mes jaučiame ją kaip blogį.
Aukštesnysis atveria savo apatinę – ACHAP dalį, suteikdamas galimybę prie jo prisitvirtinti. Jis atsiskleidžia davimo forma, bet tu tai suvoki kaip tamsą, painiavą, bejėgiškumą. Tačiau, viso to nepaisydamas, dabar turi prisijungti prie Jo.
Mes atstovaujame dviems gretimoms pakopoms: aukštesniajai ir žemesniajai. Dabar aukštesnioji pakopa ACHAP De-Bina, t. y. Elokim, Kūrėjas atsiskleidžia mums pačia mažiausia dalimi. Mes gi turime pasistengti tai suvokti. Tokia yra gamta ir nieko negalim padaryti – ji atsiskleidžia mums, parodydama, kad privalome būti susieti.
Aukštesniojo ACHAP reikalauja to iš mūsų, atskleisdamas mums pageidaujamą formą, t. y. tokią, kokią turėtume įgauti, ir tada pasijusime gerai. Kitu atveju Jis mums švies, tačiau Jo švytėjimas atrodys mums kaip tamsa, t. y. ne Šviesa (or), o naktis (orta). Jusime tokį Jo poveikį, kol mums pasidarys visiškai blogai, spaudžiami to blogio, vis tiek turėsime pasikeisti, sutikę su Jo valdžia.
Taigi, ką vadiname krize, iš tikrųjų yra ne krizė, o kitos, aukštesnės pakopos, į kurią turime pakilti, atskleidimas. Kuo anksčiau tai suprasime, tuo labiau palengvinsime sau šį procesą, kurį bet kuriuo atveju turėsime pereiti – savo noru ar priverstinai.
Taigi, kreipiamės į žmones ir bandome tai visiems paaiškinti. Svarbu, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie tai, net jei nelabai įsiklausys ir supras, – bet jei ši informacija kokiu nors būdu prasiskverbs į mases, ji pradės veikti. Juk masinė nuomonė yra ypač stipri, nes remiasi dideliu kiekiu žmonių, tauta, todėl žmonės staiga pradės tai jausti, suprasti.
Jie pradės veikti jungimosi kryptimi, tarsi nežinodami, kodėl jiems staiga kilo toks noras. Juk, jei nuomonė išplinta masėse, pakanka pusės žodžio, kad visiems taptų savaime aišku, kad verta susijungti, kad tai yra gerai.
Ši būsena – tai Kūrėjo atsiskleidimas kūriniui, Jis pasirengęs atvirai užmegzti ryšį su mumis pačioje pirmojoje pakopoje. Todėl ši pakopa ir atsiskleidžia mums savo apatine – ACHAP, dalimi. O mes vadiname tai krize, t. y. neatitikimu, disbalansu, ryšio, harmonijos, homeostazės tarp žemesniojo ir aukštesniojo trūkumu.
Būtinai turime prilygti Jam savybėmis, juk bet kurioje vietoje veikia dėsnis, įpareigojantis atitikti Aukštesnįjį valdymą. Jei neatitinkame – mums bus blogai, o jei pradėsime atitikti – bus gerai. O Aukštesnysis nesikeičia, Jis tik vis aiškiau bando parodyti mums savo savybes – savo ACHAP, prie kurio turime prisitvirtinti.
Jei dabartinėje savo būsenoje to nedarome, tai Jo ACHAP veikia pagal užduotą programą, vis labiau atsiskleisdamas – dar ir dar po truputį. Lyg  pasisukdamas į mus nugara vis labiau ir labiau, kol ateinanti nuo jo tamsa tampa mums nebepakeliama. O tada – spaudžiami smūgių ir didelių kančių – turėsime kažką su savimi padaryti.
O Aukštesnysis visada atsiskleidžia aukštesne forma, t. y. idėjos forma, tokiu būdu suteikdamas mums galimybę vystytis. Jis neatsiskleidžia kaip maisto ar saugumo trūkumas, o dažniausiai – kaip supratimo stoka, painiava, nesugebėjimas valdyti. Juk Jis siekia visų pirma vystyti tavyje žmogaus pakopą, nori, kad suprastum, sutiktum ir pradėtum keisti save ir aplinką – pertvarkytum savo pakopą, t. y. visą pasaulį pagal Jį.
Jei to nedarai, Jis dar šiek tiek pasisuka, juk Jame tai veikia tarsi mechaninis variklis, vadinamas „savo laiku“ (beito), kaip pagal laikrodį. Jis vis labiau ir labiau rodo savo ACHAP – galų gale teks sureaguoti. Todėl neverta delsti!
Galime sakyti, kad šiuo atveju jau susiduriame su praktine kabala.

Iš 2011 m. rugsėjo 2 d. pamokos pagal Baal Sulamo laišką

Daugiau šia tema skaitykite:

Aukštesnioji programa laukia tavo dalyvavimo

Kaip nutiesti tunelį į dvasinį pasaulį

Pavyzdys visam pasauliui

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>